КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 132/3154/21

2/132/834/21

УХВАЛА

іменем України

"09" листопада 2021 р. м. Калинівка

Калинівський районний суд Вінницької області в складі:

головуючої судді Ставнійчук С.В.,

з участю секретаря судових засідань Лисюк О.П.,

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу № 132/3154/21 за позовом ОСОБА_1 до Іванівської сільської ради Вінницької області, Громадської організації Спілка власників особистих селянських господарств Надбужжя про визнання протиправним, скасування рішення, припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання, скасування запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

встановив:

В провадженні Калинівського районного суду Вінницької області перебуває вищевказана справа.

До суду надійшла позовна заява, яка подана адвокатом Тиховським М.О., на підставі договору про надання правової допомоги б/н від 27.09.2021 укладеного з ОСОБА_2 , в інтересах позивача ОСОБА_1 до Іванівської сільської ради Вінницької області, Громадської організації Спілка власників особистих селянських господарств Надбужжя .

В позовній заяві позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення 10 сесії 8 скликання Іванівської сільської ради від 20.05.2021 року №19716, яким було передано в оренду земельну ділянку кадастровий номер №0521682800:04:002:0058 площею 63,1469 га Громадській огранізації "Спілка власників особистих селянських господарств "Надбужжя". Припинити доровір оренди землі від 25.05.2021 року, укладеного між Іванівською сільською радою та Громадською організацією "Спілка власників особистих селянських господарств "Надбужжя" щодо земельної ділянки кадастровий номер №0521682800:04:002:0058 площею 63,1469 га шляхом його розірвання та скасувати запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди) за № 43590610 від 17.08.2021 року, щодо земельної ділянки кадастровий номер №0521682800:04:002:0058 площею 63,1469 га.

Ухвалою суду від 06.10.2021 року відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 09 листопада 2021 року.

01.11.2021 року на електронну адресу суду за Вх.№ Еп2798/21 та 04.11.2021 року на поштову адресу суду за Вх.№11037/21 року від представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Тиховського М.О. надійшли клопотання, відповідно до яких він просив закрити провадження по справі у зв`язку з відсутністю предмета спору на підставі п.2 ч.1 ст. 255 ЦПК України та вирішити питання про повернення судового збору з Державного бюджету з огляду на те, що 29.10.2021 позивачу стало відомо про відсутність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянкуз кадастровим номером 0521682800:04:002:0058 . До клопотання додав інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та копію Угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки від 24.09.2021 між Іванівською сільською радою та громадською організацією "Спілка власників особистих селянських господарств "Надбужжя" .

Розгляд клопотання просив проводити без його участі та участі позивача.

09.11.2021 року за Вх.№ 11165/21 від позивача ОСОБА_1 надійшла заява, про відмову від позовних вимог до Іванівської сільської ради Вінницької області, Громадської організації Спілка власників особистих селянських господарств Надбужжя про визнання протиправним, скасування рішення, припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання, скасування запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в повному обсязі. Наслідки закриття у справі, передбачені ст.256 ЦПК України їй відомі, зрозумілі. Також повідомила, що на підставі поданої заяви від 08.11.2021 припинено дію довіреності від 09.06.2021, посвідчену приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Третяк А.О., зареєстровану в реєстрі за № 2301 про представництво інтересів ОСОБА_1 громадянином ОСОБА_2 , про що приватним нотаріусом Третяк А.О. внесені відомості до Єдиного реєстру довіреностей, в зв`язку з чим відповідно до ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю є припиненим.

Щодо клопотання ОСОБА_3 поданого в її інтересах про закриття провадження у справі за відсутності предмета спору, то таке клопотання не підтримує з підстав припинення представництва і просить задовольнити її заяву про відмову від позовних вимог. Дану заяву підтримує і просить її розглядати без її участі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідмолялися в установленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового розгляду за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Вивчивши подані письмові заяви, дослідивши матеріали цивільної справи, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.3 ст.13 ЦПК України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст.206 ЦПК України, позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

З матеріалів справи вбачається, що позовна заява в інтересах ОСОБА_1 була подана та підписана адвокатом Тиховським Миколою Олеговичем, на підставі договору про надання правової допомоги б/н від 27.09.2021 укладеного з ОСОБА_2 , в інтересах позивача ОСОБА_1 та на підставі ордеру Серії ВН № 190528 від 27.09.2021 року про надання правничої допомоги ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_1 . В свою чергу ОСОБА_1 уповноважила ОСОБА_2 , на підставі довіреності від 09.06.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Третяк А.О., зареєстрованої в реєстрі за № 2301 на представництво її інтересів в будь-яких установах, зокрема представляти інтереси та вести від її імені справи в усіх судах України з правом укладати договори про надання правової допомоги з адвокатом від її імені з правом передоручення повноважень третім особам.

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника (ч. 1 ст. 58 ЦПК України).

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно доЗакону України"Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (ч. 3 ст. 62 ЦПК України).

Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечитиКонституції Українита законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України таправилам адвокатської етики. (ч. 1, 5 ст. 27 Закону України"Про адвокатуру і адвокатську діяльність").

Відповідно до ст. 29 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" дія договор упро надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 08.11.2021 року, на підставі заяви від 08.11.2021 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Третяк А.О. внесено запис про припинення дії довіренності від 09.06.2021 за реєстровим номером у реєстрі нотаріальних дій 2301.

За змістом п.2 ч.1 ст.248, ч.2 ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю припиняється у разі скасування довіреності особою, яка її видала. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

Враховуючи наведене, позивачка ОСОБА_1 розпорядилася своїм правом щодо предмета спору на власний розсуд, що відповідає положенням ст. 13 ЦПК України шляхом подання заяви про відмову від позову, при цьому не підтримала подану адвокатом Тиховським М.О. заяву про закриття провадження у справі з підстав відсутності предмета спору, зокрема з підстав припинення дії довіреності від 09.06.2021 на підставі якої було укладено і договір про надання правової допомоги з адвокатом Тиховським М.О. від 27.09.2021.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.

Судом, згідно поданої заяви, встановлено, що позивач відмовився від позову. З наслідками закриття провадження , передбаченими ст. 256 ЦПК України ознайомлений, вони йому зрозумілі, подана заява не суперечить вимогам цивільного процесуального законодавства та не порушує права третіх осіб, а тому суд вважає за необхідне прийняти відмову позивача ОСОБА_1 до Іванівської сільської ради Вінницької області, Громадської організації Спілка власників особистих селянських господарств Надбужжя про визнання протиправним, скасування рішення, припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання, скасування запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З урахуванням встановлених судом обставин, категоричного волевиявлення позивача щодо предмета спору у цій справі та позиції щодо клопотання, поданого адвокатом Тиховським М.О., у задоволенні клопотання адовоката ОСОБА_3 про закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч.1 ст. 255 ЦПК України у зв`язку з відсутністю предмета спору слід відмовити.

Згідно з ч.2 ст.256 ЦПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.7 Закону України Про судовий збір у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Згідно з ч.1 ст. 142 ЦПК України у разі відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

При подачі позовної заяви (платник ОСОБА_2 ) сплачено на підставі квитанції №0.0.2283682783.1 від 29 вересня 2021 року судовий збір у розмірі 1816 грн.

Оскільки провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку з відмовою позивача від позову, наявні передбачені п.4 ч.3 ст. 7 Закону України Про судовий збір , ч.1 ст. 142 ЦПК України підстави для повернення позивачу 50% сплаченого судового збору.

На підставі викладеного та керуючись ст. 206, 247, 255, 256, 260 ЦПК України , суд

ухвалив:

Прийняти відмову позивача ОСОБА_1 від позову та закрити провадження у справі № 132/3154/21 за позовом ОСОБА_1 до Іванівської сільської ради Вінницької області, Громадської організації Спілка власників особистих селянських господарств Надбужжя про визнання протиправним, скасування рішення, припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання, скасування запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Повернути ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 50% суми судового збору у розмірі 908, 00 гривень (дев`ятсот вісім гривень) сплачених на підставі квитанції № 0.0.2283682783.1 від 29 вересня 2021 року на рахунок: отримувач ГУК у Він.обл./м.Калинівка/22030101, код отримувача 37979858) .

У задоволенні клопотання адвоката Тиховського Миколи Олеговича про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду через Калинівський районний суд Вінницької області протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя С.В. Ставнійчук

Дата ухвалення рішення 09.11.2021
Оприлюднено 11.11.2021

Судовий реєстр по справі 132/3154/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.11.2021 Калинівський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Калинівський районний суд Вінницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 132/3154/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону