ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

2-520/2011

02.12.2021

6/328/11/21

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2021 року м. Токмак

Токмацький районний суд Запорізької області у складі: головуючого судді: Погрібної О.М., за участю секретаря судового засідання: Мацинської О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Токмак Запорізької області цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА , первісний стягувач: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк Український фінансовий світ , боржник ОСОБА_1 про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшла заява Фінансова компанія Інвестохіллс Веста , первісний стягувач Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Український фінансовий світ , боржник ОСОБА_1 про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником у за рішенням Старобешівського районного суду Донецької області від 29.04.2011 у справі №2-520/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ до ОСОБА_1 стягнення заборгованості за кредитним договором №008/846 Кс. Заявлені вимоги мотивовані тим, що рішенням Старобешівського районного суду Донецької області від 29.04.2011 у справі №2-520/2011 стягнута заборгованість з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ Український фінансовий світ за кредитним договором за кредитним договором №008/846 Кс. 11.04.2019 між ПАТ КБ Український фінансовий світ та ТОВ ФК Інвестохіллс Веста , було укладено договір купівлі - продажу №УФС-07/03/2019, відповідно до умов даного договору ПАТ КБ Український фінансовий світ відступило ТОВ ФК Інвестохіллс Веста , а ТОВ ФК Інвестохіллс Веста набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за договором кредиту за кредитним договором №008/846 Кс. У зв`язку з викладеним, просить суд замінити сторону у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником.

Учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник заявника надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі. Клопотань про відкладення судового розгляду від учасників справи на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч.3 ст. 442 ЦПК України їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд дослідивши матеріали справи та обґрунтування заяви, вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Законом України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції від12.08.2014року №1632-VІІ (зі змінами та доповненнями) та розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 року № 27/0/38-14, Токмацькому районному суду Запорізької області визначено територіальну підсудність справ Старобешівського районного суду Донецької області.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Рішенням (заочним) Старобешівського районного суду Донецької області від 29 квітня 2011 року у цивільній справі №2-520/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ до відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення суми боргу за кредитним договором позовні вимоги задоволені.Стягнуто з відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ (код ЄДРПОУ 26444836), код банку 377777, рах. № НОМЕР_1 в ПАТ КБ УФС заборгованість за Кредитним договором №008/846Кс від 07.07.2008р. в розмірі 19 430,85 грн. (дев`ятнадцять тисяч чотириста тридцять гривень 85 копійок), судовий збір - 188,98 гривень (сто вісімдесят вісім гривень 98 копійок) та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у сумі 120,00 гривень (сто двадцять гривень).

Рішення суду не оскаржувалося.

Ухвалою Токмацького районного суду Запорізької області від 13 жовтня 2021 року ініційовано відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі №2-520/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ до відповідачів ОСОБА_1 про стягнення суми боргу за кредитним договором.

02.11.2021 року Токмацьким районним судом Запорізької області постановлена ухвала по цивільній справі №2-520/2011 , якою частково, в частині відновлення рішення (заочного) Старобешівського районного суду Донецької області від 29 квітня 2011 року у цивільній справі №2-520/2011 відновлено повністю втрачене вищезазначене судове провадження; зазначена ухвала суду набрала законної сили 18.11.2021.

Згідно з договором купівлі-продажу № УФС-07/03/2019, укладеним 11.04.2019 року між ПАТ Комерційний банк Український фінансовий світ та ТОВ Фінансова компанія ВЕСТА , ПАТ Комерційний банк Український фінансовий світ відступило ТОВ Фінансова компанія ВЕСТА , а ТОВ Фінансова компанія ВЕСТА набуло право вимоги заборгованості за кредитними договорами, перелік яких наведений у додатку № 6 до цього договору. Ціна договору відповідно до протоколу №UA-EA-2019-02-28-000010-b від 07.03.2019 року становить 848189,76 грн. Покупець у повному обсязі сплатив Банку ціну договору відповідно до протоколу №UA-EA-2019-02-28-000010-b від 07.03.2019 року.

Згідно з Додатком № 6 до договору купівлі-продажу № УФС-07/03/2019 від 11.04.2019 року зазначено кредитний договір № №008/846Кс, боржник ОСОБА_1 .

Згідно з платіжним дорученням № 137 від 15 березня 2019 року ТОВ ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА сплачено на рахунок ПАТ КБ УФС за протоколом №UA-EA-2019-02-28-000010-b у сумі 848189,76 грн.

Згідно з протоколом №06/08-2019 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Веста (код ЄДРПОУ 41264766) від 06 серпня 2019 року, вирішено перейменувати товариство Фінансова компанія Веста на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА , яке буде правонаступником всіх прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Веста .

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно п. 1 ч. 2ст.11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Забезпечення належного виконання судових рішень є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Відповідно до п. 11 узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 2015 року Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах згідно положень Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, якою б вони були обов`язкові для сторони, яку правонаступник замінив.

В даному випадку підставою для заміни стягувача є вибуття стягувача (кредитора) внаслідок його правонаступництва.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що оскільки внаслідок правонаступництва відбулась заміна стягувача з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА , тому подана заява про заміну стягувача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.442 ЦПК України, суд,-

постановив:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА , первісний стягував: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк Український фінансовий світ , боржник ОСОБА_1 про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником, - задовольнити.

Замінити вибулого стягувача Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк Український фінансовий світ на правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА (місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, б.8А, офіс 111, ЄДРПОУ 41264766) по цивільній справі № 2-520/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Український фінансовий світ до відповідача, яким є ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором № 0108/846 Кс.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки Токмацького районного суду Запорізької області на офіційному веб-порталі судової влади України - https://tm.zp.court.gov.ua.

Повний текст ухвали виготовлено 02.12.2021.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 02.12.2021
Зареєстровано 02.12.2021
Оприлюднено 02.12.2021

Судовий реєстр по справі 2-520/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.12.2021 Токмацький районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 18.11.2021 Токмацький районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 02.11.2021 Токмацький районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 13.10.2021 Токмацький районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 20.01.2021 Токмацький районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 03.07.2012 Апеляційний суд Рівненської області Цивільне
Ухвала від 03.08.2011 Буський районний суд Львівської області Цивільне
Рішення від 22.07.2011 Долинський районний суд Івано-Франківської області Цивільне
Ухвала від 20.06.2011 Южноукраїнський міський суд Миколаївської області Цивільне
Ухвала від 08.06.2011 Южноукраїнський міський суд Миколаївської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-520/2011

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону