Ухвала
від 01.12.2021 по справі 359/228/19
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/228/19

Провадження №1-кп/359/89/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01грудня 2021 м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ознайомившись з клопотанням перекладача ОСОБА_2 про нарахування винагороди у судових засіданнях в кримінальному провадженні №22018101110000046 від 02.03.2018, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Андижан Республіки Узбекистану, громадянина Республіки Узбекистан, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

На розгляді у Бориспільському міськрайонному суді Київської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.

01.12.2021 через канцелярію суду надійшла заява від перекладача ОСОБА_2 , про нарахування та виплату винагороди з компенсацію за участь у судовому засіданні 29.11.2021.

Відповідно до ч. 3ст.29КПКУкраїни слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із ч. 1ст. 68 КПК Україниу разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів сторони кримінального провадження або слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача (сурдоперекладача).

У відповідності до ст.29та ст.68 КПК Україниобвинуваченому ОСОБА_3 , на підставі ухвали суду було призначено професійного перекладача з української на російську мову та навпаки.

Частина 3 ст.12ЗаконуУкраїни«Просудоустрійтастатуссуддів» зазначає, що суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови, або мови, якою вони володіють.

В силу п. 18 ч. 3 ст.42КПКУкраїни обвинувачений має право користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Згідно із п. 1.3 Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженогонаказом МВС України від 11.03.2013 № 228та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 за № 801/23333, реєстр перекладачів - це веб-сторінка офіційного веб-сайту ДМС України, що містить відомості перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правої допомоги, розгляду адміністративним судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України.

Відомості про залучення перекладача встановлюються відповідно до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», що розміщено на інтернет-сайті Державної міграційної служби України за адресою: https://dmsu.gov.ua/services/translates.html.

До розгляду даного кримінального провадження 29.11.2021 був залучений перекладач з російської на українську мову та навпаки ОСОБА_2 , реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи: НОМЕР_1 , яка надає послуги перекладача на підставі диплому серії НОМЕР_2 .

Згідно із ч. 2 ст.122КПКУкраїни витрати, пов`язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Особам, які не є працівниками підприємств, установ чи організацій, виплачується компенсація (здійснюється відшкодування) за відрив від звичайних занять. Абзац другий пункту першого, із змінами внесеними згідно з Постановою КМ України №868 (868-2012-п) від 19.09.2012.

Суд у відповідності до вимог ст.ст.125-126КПКУкраїни має право визначити грошовий розмір процесуальних витрат, які повинні бути компенсовані перекладачу.

Разом з цим,Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 №710затверджено Інструкцію про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів.

Пункт 6-1 із змінами та доповненнями 19.07.2017 №542, Інструкції зазначає, що розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов`язком, становить: за годину надання послуг з усного перекладу - 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, тобто 2102 гривень 00 копійок; надання послуг з письмового перекладу у кількості 1860 друкованих знаків разом із пробілами - 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Пунктом 9 Інструкції встановлено, що відшкодування витрат, пов`язаних із залученням та участю перекладача провадяться за вироком (ухвалою) органу, який зробив виклик. У вироку (ухвалі) зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди (конкретний розмір винагороди у межах норм, зазначених у пунктах 2, 3, 5, 6, 6-1 цієї Інструкції, та час, затрачений ним у зв`язку з явкою за викликом і на виконання даного йому завдання).

Таким чином, оплата послуг перекладача ОСОБА_2 за усний переклад здійснений 29.11.2021, з української мови на російську мову, а саме: за 1 (одна) година надання послуг з усного перекладу (прибуття перекладача до суду у визначений час 10.00 год., кінець судового засідання - 10.15 год.) - 15% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, що становить - 2270 грн. 00 коп. (2270,00 грн. х 15% = 340,50 грн. х 1 год. наданих послуг перекладача). Тобто 340 грн. 50 коп.

Разом із цим, перекладач прибував у назначений судом час та дату29.11.2021 для здійснення своїх професійних обов`язків, а тому (прибуттяперекладача досуду увизначений час, витрачений на дорогу 2 год. Загальний витрачений час2 години - 15% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, що становить 2270 грн. 00 коп. (2270,00 грн. х 15% = 340,50 грн. х 2 год. наданих послуг перекладача). Тобто 681 грн. 00 коп.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що перекладачу ОСОБА_2 , реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1 , який надає послуги перекладача на підставі диплому серії НОМЕР_2 , доцільно провести оплату за послуги з усного перекладу у судовому засіданні на загальну суму 1021 гривень 50 копійок, оплату здійснити перекладачу в рамках даного кримінального провадження, що надійшов до суду відносно ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, яку слід покласти на ТУ ДСА України в Київській області.

Враховуючи зазначене, на підставі ст.ст. 29, 42, 68, 22, 125, 126, 372КПКУкраїни, суд

п о с т а н о в и в:

Заяву перекладача ОСОБА_2 про нарахування винагороди за участь у судових засіданнях,задовольнити.

Зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області провести оплату ОСОБА_2 , реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1 , який надає послуги перекладача на підставі диплому серії НОМЕР_2 , за послуги з усного перекладу у судовому засіданні на суму 1021 гривень 50 копійок, надіславши кошти на номер картки НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , МФО 305299, Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Копію ухвали направити до Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області - для виконання та ОСОБА_2 для відома.

Ухвала суду є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя: ОСОБА_1

СудБориспільський міськрайонний суд Київської області
Дата ухвалення рішення01.12.2021
Оприлюднено03.02.2023
Номер документу101782833
СудочинствоКримінальне
КатегоріяЗлочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

Судовий реєстр по справі —359/228/19

Ухвала від 26.01.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 26.01.2024

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 10.05.2023

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 30.08.2022

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 17.01.2022

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 01.12.2021

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 24.05.2021

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 24.06.2020

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

Ухвала від 16.01.2019

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Кабанячий Ю. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні