ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

13 грудня 2021 року Справа № 915/1663/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3; адреса електронної пошти : energoatom@atom.gov.ua ; ідентифікаційний код 24584661) в особі Відокремленого підрозділу Южноукраїнська атомна електрична станція (55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ; office@sunpp.atom.gov.ua ; ідентифікаційний код 20915546)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю ВІН СТРІМ (01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, кім. 511; адреса електронної пошти: info@winstream.com.ua ; ідентифікаційний код 42215547)

про: визнання договору частково недійсним, стягнення 15 921,96 грн,

В С Т А Н О В И В:

15.11.2021 Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом в особі Відокремленого підрозділу Южноукраїнська атомна електрична станція звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою № 32/1140 від 12.11.2021 (з додатками), в якій просить суд:

1. Визнати договір № 53-123-08-20-06293 від 10.04.2020 частково недійсним, а саме визнати недійсними: у пункті 2.1 договору фрази крім того ПДВ 20%: 15 921,66 грн. ; Всього з ПДВ: 95 529,96 грн. (дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять грн. 96 коп.) ;

У Специфікації №1, додаток №1 до договору №53-123-08-20-06293 від 10.04.2020 фразні: крім того ПДВ 20%: 15 921,66 грн. ; Всього з ПДВ: 95 529,96 (дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять грн. 96 коп.) .

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ВІН СТРІМ (ЄДРПОУ 42215547) на користь державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом в особі ВП Южно-Українська АЕС надлишково перераховані кошти ВП ЮУАЕС на рахунок ТОВ ВІН СТРІМ у сумі 15 921,96 грн та витрати на оплату судового збору в сумі 4 540,00 грн.

22.11.2021, у зв`язку тим, що позивачем не дотримано вимог ст.ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд постановив ухвалу, якою позовну заяву залишив без руху та приписав позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки у 10-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Копію вказаної ухвали позивач отримав 29.11.2021, що вбачається з наявного в матеріалах справи рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення зі штрихкодовим ідентифікатором 5400144814653. Таким чином, встановлений строк для усунення недоліків для позивача тривав до 09.12.2021 включно.

06.12.2021 до суду від позивача надійшла заява № 32/1238 від 03.12.2021 про усунення недоліків, встановлених при поданні позовної заяви. За перевіркою наданих матеріалів, суд вважає, що встановлені ухвалою від 22.11.2021 недоліки позовної заяви позивач усунув у встановлений строк.

Предметом даного позову виступають вимоги позивача до відповідача: немайнового характеру, щодо визнання недійсним частини договору; та майнового характеру щодо стягнення надлишково перерахованих грошових коштів.

Підставою - Договір на постачання товару № 53-123-08-20-06293 від 10.04.2020 з додатком до нього; видаткова накладна № 444 від 14.04.2020; платіжне доручення № УПТК/925 від 14.04.2021; листування учасників справи; застосування норм статей 203, 215-217, 1212 Цивільного кодексу України.

Враховуючи відсутність підстав для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд відкриває провадження у даній справі.

При цьому, суд зауважує, що відповідно до частин 3-5 статті 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частинами 1, 2 статті 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

За змістом ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного вище, враховуючи ціну позову, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, суд дійшов висновку, що дана справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Керуючись ст. ст. 12, 165-167, 176, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 915/1663/21, яка буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

2. Встановити ВІДПОВІДАЧУ строк у 15 днів від дня отримання даної ухвали для надання суду відзиву державною мовою з посиланням на номер справи, оформленого у відповідності до вимог ст. 165 ГПК України, з доданням до нього: доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

3. ПОЗИВАЧ має право в 5-денний строк від дня отримання відзиву оформити та направити суду та іншим учасникам справи відповідь на відзив з дотриманням правил, встановлених статтею 166, частинами 3-6 статті 165 ГПК України.

4. ВІДПОВІДАЧ має право в 5-денний строк від дня отримання відповіді на відзив оформити та направити суду та іншим учасникам справи заперечення з дотриманням правил, встановлених статтею 167, частинами 3-6 статті 165 ГПК України.

5. Повідомити учасників справи про можливість подання процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо, вчинення інших процесуальних дій в електронній формі, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис .

6. Повідомити учасників судового процесу, що учасники справи, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та інші особи мають право доступу до матеріалів справи в електронному вигляді в системі Електронний суд після реєстрації своїх офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

7. Копію ухвали додатково направити на адреси електронної пошти учасників справи, зазначені у вступній частині ухвали.

Звернути увагу учасників справи на таке:

- заяви і клопотання у справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до судових засідань (ст. 169 ГПК України);

- докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч. ч. 3, 4 ст. 74 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. ч. 4, 8-9 ст. 80 ГПК України);

- копії письмових доказів, які подаються до суду, оформлюються відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ4163-2003 , затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів Згідно з оригіналом , назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії ;

- на веб-сторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Попередити учасників справи про таке:

Відповідно до ч. 1 ст. 135 ГПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;

4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;

5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смородінова

Дата ухвалення рішення 13.12.2021
Зареєстровано 13.12.2021
Оприлюднено 14.12.2021

Судовий реєстр по справі 915/1663/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.02.2022 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 915/1663/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону