ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:756/5773/19

Провадження №: 1-кп/755/795/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" грудня 2021 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Омельян І.М.,

при секретарі судового засідання Василезі А.Ю.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003653 від 13.11.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 394 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурорів Сидіра В.В., Калініна І.В.,

захисників Пілявіна Г.В., Авраімова А.А., Корнієнка І.А.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

З Київської місцевої прокуратури №10 до Дніпровського районного суду м. Києва надійшов для розгляду обвинувальний акт у вищевказаному кримінальному провадженні № 42017000000003653 від 13.11.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 394 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України. Під час досудового розслідування 11.10.2017 року у даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_4 було подано цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Також 04.10.2018 року представником ОСОБА_5 , яка діяла в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , було подано цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокуратури міста Києва, Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином.

ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий ОСОБА_4 помер. 31.03.2021 року його сином ОСОБА_6 до суду подано заяву (клопотання) про залучення його до участі в кримінальному провадженні в якості цивільного позивача як правонаступника його батька ОСОБА_4 за цивільним позовом.

У судовому засіданні суд з`ясував коло спадкоємців померлого потерпілого ОСОБА_4 і встановив, що такими після смерті потерпілого є його діти - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та з`ясував думку кожного спадкоємця щодо вищевказаних поданих цивільних позовів.

У судовому засіданні ОСОБА_6 просив задовольнити його клопотання та визнати його правонаступником за цивільним позовом від 04.10.2018 року про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, поданим представником Ліліченко М.В., яка діяла в інтересах потерпілого ОСОБА_4 . Позов свого батька ОСОБА_4 у судовому засіданні ОСОБА_6 не підтримав.

Представник ОСОБА_6 - адвокат Ліліченко М.В. просила задовольнити клопотання.

02.12.2021 року до суду надійшла заява від ОСОБА_7 , яка є донькою померлого потерпілого ОСОБА_4 , про відмову приймати участь у кримінальному провадженні № 42017000000003653 та відмову у визнанні її правонаступником за цивільними позовами її батька та його представника у вказаному провадженні. У судовому засіданні прокурори клопотання ОСОБА_6 підтримали, просили його задовольнити. У судовому засіданні захисники Пілявін Г.В., Мась С.М., Авраімов А.А. та Корнієнко І.А. заперечували проти задоволення клопотання ОСОБА_6 , зокрема посилаючись на те, що процесуальне правонаступництво у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди чинним законодавством не допускається. Адвокат Авраімов А.А. подав до суду письмове заперечення.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали своїх захисників.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши заяву (клопотання) та матеріали, які надійшли до суду, суд приходить до наступного.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Питання щодо правонаступництва у цивільному позові, заявленому в кримінальному провадженні, не регулюються нормами кримінального процесуального права.

За таких умов, для вирішення цього питання слід керуватися нормами цивільного та цивільного процесуального права. Так, відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 251 ЦПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи, яка в провадженні є стороною або третьою особою, до іншої у зв`язку з переходом до неї матеріальних прав. Процесуальне правонаступництво тісно пов`язане з матеріальним, оскільки процесуальне правонаступництво передбачає перехід суб`єктивного права або обов`язку від однієї особи до іншої в матеріальному праві. При цьому незалежно від підстав матеріального правонаступництва, процесуальне правонаступництво допускається лише після того, як відбудеться заміна в матеріальному правовідношенні. Підставою процесуального правонаступництва є наступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони, зокрема, внаслідок смерті, зі спірних чи встановлених судом правовідносин майнового характеру. Смерть фізичної особи як підстава для процесуального правонаступництва має універсальний характер. Але при цьому необхідно враховувати, що в тих випадках, коли матеріальне правовідношення тісно пов`язане з особою суб`єкта, правонаступництва матеріального, а відтак і процесуального бути не може.

Зокрема, відповідно до ст. 1219 ЦК України не входять до складу спадщини права та обов`язки, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; 5) права та обов`язки особи як кредитора або боржника, які випливають із зобов`язання, що пов`язане з його особою і у зв`язку з цим не може бути виконане іншою особою. Таким чином, вимоги, які випливають з даної категорії правовідносин, процесуального правонаступництва не допускають. Відповідно до положень ч. 3 ст. 1230 ЦК України до спадкоємця переходить право на відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя. Слід зазначити, що право на відшкодування моральної шкоди є особистим немайновим правом особи і нерозривно пов`язане з особою потерпілого. Це право не входить до складу спадщини. Зазначене кореспондується з правовою позицією, викладеною в пункті 27 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 року, відповідно до якої процесуальне правонаступництво у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди не допускається.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги особи про відшкодування моральної шкоди не допускають процесуального правонаступництва, а зобов`язання щодо відшкодування моральної шкоди потерпілому припиняються зі смертю потерпілого.

Крім того, суд враховує те, що ОСОБА_6 не підтримав позов свого батька ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди від 11.10.2017 року.

Керуючись ст.ст. 1219, 1230 ЦК України, ст.ст. 55, 251, 255 ЦПК України, ст.ст. 315, 369, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні заяви (клопотання) ОСОБА_6 про залучення його до участі в кримінальному провадженні в якості цивільного позивача як правонаступника ОСОБА_4 за цивільним позовом адвоката Ліліченко Марини Володимирівни в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, - відмовити.

Закрити провадження у справі за цивільним позовом адвоката Ліліченко М.В. в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, та цивільним позовом ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Омельян

Дата ухвалення рішення 15.12.2021
Зареєстровано 16.12.2021
Оприлюднено 16.12.2021

Судовий реєстр по справі 756/5773/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2022 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.07.2022 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.06.2022 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.12.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.04.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.03.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.02.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.02.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 756/5773/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону