ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

05 січня 2022 року м. Харків Справа № 913/196/21

Провадження №17б/913/196/21

Господарський суд Луганської області у складі судді Фонової О.С., розглянувши матеріали справи №913/196/21

за заявою ініціюючого кредитора Фізичної особи-підприємця Вєтух Валентини Петрівни, м. Брянка Луганської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання , м. Сєвєродонецьк Луганської області,

про банкрутство,

без виклику представників сторін,

в с т а н о в и в:

Постановою Господарського суду Луганської області від 24.12.2021 у справі №913/196/21:

1. Припинено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841).

2. Припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Бугулян Олени Анатоліївни (свідоцтво №1956 від 19.10.2020, видане Міністерством юстиції України, місцезнаходження: вул. В.Сосюри, буд.349, бокс 11, офіс 6, м. Лисичанськ Луганської області, 93100, адреса для листування: 61001, м. Харків, а/с 12022, РНОКПП НОМЕР_1 ).

3. Визнано банкрутом боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців - до 24.12.2022.

4. Призначено ліквідатором банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) - арбітражну керуючу Бугулян Олену Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1956 від 19.10.2020, видане Міністерством юстиції України, місцезнаходження: вул. В.Сосюри, буд.349, бокс 11, офіс 6, м. Лисичанськ Луганської області, 93100, адреса для листування: 61001, м. Харків, а/с 12022, РНОКПП НОМЕР_1 ), на яку покладені обов`язки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства.

5. Встановлено основну грошову винагороду арбітражній керуючій Бугулян Олені Анатоліївни (свідоцтво №1956 від 19.10.2020) за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання в розмірі трьох встановлених законом мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; встановити додаткову грошову винагороду арбітражному в розмірі 3-х відсотків суми погашених вимог кредиторів.

6. Господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) завершено.

Визначено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) вважати таким, що настав 24.12.2021.

Припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 24.12.2021.

Припинені повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 24.12.2021.

Скасовані арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

7. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

8. Зобов`язано ліквідатора банкрута Бугулян Олену Анатоліївну:

- не менш як один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів (копію звіту про діяльність надсилати до суду);

- за результатами проведеної роботи у строк до 24.12.2022 надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс у відповідності до вимог статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

9. Зобов`язано Державного реєстратора Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька Луганської області внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис про визнання банкрутом боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) та відкриття ліквідаційної процедури, та відомості про ліквідатора банкрута.

10. Затверджено звіт арбітражної керуючої Бугулян О.А. від 16.12.2021 №02-03/72 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумком процедури розпорядження майном у справі №913/196/21 про банкрутство ТОВ СЗХНО на суму 149946,80 грн.

11. Перераховано арбітражній керуючій розпоряднику майна Бугулян Олені Анатоліївни (свідоцтво №1956 від 19.10.2020) на рахунок основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі №913/196/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (ідентифікаційний код 04643841) за період з 01.07.2021 по 31.07.2021 в сумі 15000,00 грн з депозитного рахунку Господарського суду Луганської області.

12. Копію постанови направлено: кредиторам, банкруту, ліквідатору Бугулян О.А., Державному реєстратору Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецька Луганської області, ГУ ДПС у Луганській області, Сєвєродонецькому міському відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управлінню Міністерства юстиції (м. Харків).

При друкуванні постанови Господарського суду Луганської області від 24.12.2021 у справі №913/196/21 помилково не було зазначено за рахунок яких коштів виплачується ліквідатору ТОВ СЗХНО основна грошова винагорода, зокрема: в мотивувальній частині постанови на дванадцятій сторінці в четвертому абзаці та в п.5 резолютивної частини постанови.

Разом з тим, судом повністю задоволено клопотання арбітражної керуючої Бугулян О.А. від 28.10.2021 №02-03/54, згідно з яким остання просила суд визнати ТОВ СЗХНО банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру у справі №913/196/21 про банкрутство ТОВ СЗХНО , призначити ліквідатором у справі №913/196/21 про банкрутство ТОВ СЗХНО арбітражну керуючу Бугулян Олену Анатоліївну, встановити основну грошову винагороду арбітражній керуючій Бугулян О.А. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ СЗХНО в розмірі 3-х мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражною керуючою повноважень ліквідатора за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі, встановити додаткову грошову винагороду арбітражній керуючій в розмірі три відсотки суми погашення вимог кредиторів.

Відповідно до вимог статті 243 Господарського процесуального кодексу України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала.

Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи надсилалося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки.

З огляду на зазначене, в абзаці четвертому на дванадцятій сторінці після слів …своїх обов`язків додати …за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; встановити додаткову грошову винагороду арбітражному в розмірі три відсотки суми погашених вимог кредиторів .

Також в п. 5 резолютивної частини постанови, після слів ...повноважень ліквідатора додати: ...за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; встановити додаткову грошову винагороду арбітражному в розмірі три відсотки суми погашених вимог кредиторів .

За вказаних обставин, вищезазначені описки за ініціативою суду необхідно виправити, не змінюючи при цьому змісту постанови від 24.12.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 243 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. Виправити описку в постанові Господарського суду Луганської області від 24.12.2021 у справі №913/196/21 та викласти:

- четвертий абзац дванадцятої сторінки мотивувальної частини постанови в наступній редакції: Враховуючи зазначенні положення Кодексу України з процедур банкрутства, суд визнав за можливе встановити ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання (вул. Гагаріна, буд. 70-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93403, ідентифікаційний код 04643841) арбітражній керуючій Бугулян Олені Анатоліївни (свідоцтво №1956 від 19.10.2020) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; встановити додаткову грошову винагороду арбітражному в розмірі три відсотки суми погашених вимог кредиторів ;

- п.5 резолютивної частини постанови в наступній редакції: Встановити основну грошову винагороду арбітражній керуючій Бугулян Олені Анатоліївни (свідоцтво №1956 від 19.10.2020) за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання в розмірі трьох встановлених законом мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі; встановити додаткову грошову винагороду арбітражному в розмірі три відсотки суми погашених вимог кредиторів .

2. Ухвала є невід`ємною частиною постанови Господарського суду Луганської області від 24.12.2021 у справі №913/196/21.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 05.01.2022 та не підлягає оскарженню.

Суддя Олена ФОНОВА

Дата ухвалення рішення 05.01.2022
Зареєстровано 05.01.2022
Оприлюднено 06.01.2022

Судовий реєстр по справі 913/196/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 08.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 28.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 18.01.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 05.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 24.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 09.12.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 06.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 29.11.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.11.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 913/196/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону