ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________

_______________________________________________________________

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

Від "01" лютого 2022 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11

За заявою: Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" (м. Житомир)

про визнання банкрутом

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від боржника: Коротка А.В. - ліквідатор (в режимі відеоконференцзв`язку;

- за участю: Зименко Л.О. - прокурор, Кошліченко В.С.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.09.2021 відсторонено арбітражного керуючого Іванкова Володимира Миколайовича від виконання повноважень ліквідатора у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль"; призначено ліквідатором у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" арбітражного керуючого Коротку Аллу Володимирівну; зобов`язано Іванкова В.М. протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати Короткій А.В. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатку і штамп, матеріальні та інші цінності банкрута.

02.11.2021 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшло клопотання №02-06/211 від 27.10.2021, згідно якого просить суд зобов`язати Іванкова В.М. передати оригінали документів.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 13.01.2022 прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021; призначено засідання суду для його розгляду на 01.02.2022; постановлено ліквідатору Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надати суду інформацію щодо актуальності розгляду клопотання №02-06/211 від 27.10.2021.

На адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшли наступні документи:

- 25.01.2022 від арбітражного керуючого Іванкова В.М. надійшло пояснення №01-14/2 від 24.01.2022 щодо передачі документів боржника (з додатком);

- 28.01.2022 від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшла інформація №02-06/05 від 28.01.2022 (з додатками).

В засіданні суду 01.02.2022 розглядалось клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021.

Ліквідатор Коротка А.В. в засіданні суду повідомила, що документи, які зазначені у клопотанні №02-06/211 від 27.10.2021 були нею отримані 20.12.2021 від в.о. керуючого Адвокатським бюро "Володимира Кошліченка" згідно акту приймання-передачі документів. Зазначила, що у прохальній частині клопотання №02-06/211 від 27.10.2021 вимога про витребування у Іванкова В.М. бухгалтерської документації боржника не заявлялась.

Дослідивши клопотання, заслухавши пояснення ліквідатора, суд встановив.

У своєму клопотанні №02-06/211 від 27.10.2021 ліквідатор Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Коротка А.В. зазначає про те, що 07.10.2021 за актами приймання - передачі було прийнято від арбітражного керуючого Іванкова В.М. документацію, печатки та штампи ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль . Аналізуючи передані арбітражним керуючим Іванковим В.М. матеріали було зроблено висновок, що передача документації була здійснена частково. Зазначає, що також не передано бухгалтерську документації боржника: в матеріалах відсутні банківські виписки, рух коштів по ліквідаційному рахунку, наявний фінансовй звіт лише за 2020 р.р. Матеріальні та інші цінності належні ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль арбітражним керуючим Іванковим В.М. до її відання не передавалися.

На підставі зазначеного просить суд зобов`язати Іванкова Володимира Миколайовича передати до її відання оригінали: договору купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство від 28.09.2018 разом з Додатком №1; акту від 01.10.2018 про передання права власності на нерухоме майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018; акту від 01.10.2018 про передання права власності на майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018; акту від 01.10.2018 про приймання-передачі документів долучених до оголошення про проведення 11.09.2018 другого повторного аукціону з продажу цілісного майновою комплексу підприємства-банкрута ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль ; договору купівлі - продажу майна від 12.10.2018 придбаного на другому повторному аукціоні 11.09.2018, посвідчений приватним нотаріусом Сєтак В .Я.

Згідно пояснень арбітражного керуючого Іванкова В.М. №01-14/2 від 24.01.2022 повідомляється про те, що під час виконання повноважень ліквідатора ВАТ УКХ Укрхміль арбітражним керуючим Іванковим В.М. з Адвокатським бюро Володимира Кошліченко було укладено договір про надання правової допомоги №б/н від 03.02.2020, за яким надавалася правова допомога у всіх справах де стороною являється ВАТ УКХ Укрхміль . Адвокатському бюро Володимира Кошліченка за актом прийому-передачі від 01.12.2020 з метою підготовки вищезазначених позовів були передані документи необхідні для представництва інтересів ВАТ УКХ Укрхміль , а саме: договір купівлі-продажу майна банкрута у провадженні у справі №4/5 007/3 З-Б/11 про банкрутство від 28.09.2018 та додаток №1 до Договору; акт про передання права власності на нерухоме майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018 від 01.10.2018; акт про передання права власності на майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018 від 01.10.2018; акт про приймання-передачі документів долучених до оголошення про проведення 11.09.2018 другого повторного аукціону від 01.10.2018; договір купівлі-продажу майна за реєстраційним №11099 від 12.10.2018. У подальшому адвокатському бюро 30.03.2021, для проведення аналізу на відповідність вимогам чинного законодавства були передані архівні документи ВАТ УКХ Укрхміль , щодо господарської діяльності із закінченням строків зберігання, згідно внутрішнього опису справи на 433 аркушах. Окрім того, 20.09.2021 було укладено угоду про розірвання договору про надання правової допомоги №б/н від 03.02.2020, укладеного між Адвокатським бюро Володимира Кошліченка та ВАТ УКХ Укрхміль . Під час передавання документів від арбітражного керуючого Іванкова В.М. арбітражній керуючій Короткій А.В. про наявність такої угоди було повідомлено. У відповідь на запит арбітражного керуючого Іванкова В.М. Адвокатське бюро Володимира Кошліченка повідомило, що 20,12.2021 між адвокатським бюро та арбітражною керуючою Короткою А.В. було підписано акт приймання-передачі документів ВАТ УКХ Укрхміль .

Відповідно до інформації ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/05 від 28.01.2022 повідомлено про те, що 20.12.2021 вона прийняла до свого відання документи згідно акту приймання - передачі документів, зокрема: архівні документи ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль щодо господарської діяльності на 433 арк,; договір купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство від 28.09.2018 разом з Додатком №1; акт від 01.10.2018 про передання права власності на нерухоме майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018; акт від 01.10.2018 про передання права власності на майно придбане на другому повторному аукціоні 11.09.2018; акт від 01.10.2018 про приймання-передачі документів долучених до оголошення про проведення 11.09.2018 другого повторного аукціону з продажу цілісного майновою комплексу підприємства-банкрута ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль ; договір купівлі - продажу майна від 12.10.2018 придбаного на другому повторному аукціоні 11.09.2018, посвідчений приватним нотаріусом Сєтак В.Я., вимога щодо передачі майна до TOB КК Грант Інвест від 14.07.2021; копія договору про надання правової допомоги № б/н від 03.02.2020; угода про розірвання договору про надання правової допомоги № б/н від 03.02.2020 року, укладеного між Адвокатським бюро Володимира Кошліченка та ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль від 20.09.2021; угода про розірвання договору про надання юридичних послуг № 2015-02/01 від 01.02.2015 року, укладеного між ФОП Кошліченко В.С. та ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль від 20.09.2021; акт приймання - передачі документів між ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль та АБ Володимира Кошліченка від 01.12.2020; акт приймання - передачі документів між ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль та АБ Володимира Кошліченка від 30.03.2021. Відзначає, що бухгалтерську документацію боржника до відання не передано. В матеріалах відсутні банківські виписки (наявна одна за період з 20.08 по 30.10.2018), рух коштів по ліквідаційному рахунку, наявний фінансовий звіт лише за 2020 р. та ліквідаційний баланс станом на 25.03.2019.

З огляду на викладене, судом встановлено, що ліквідатором було отримано усі документи, які зазначені у прохальній частині клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021.

Вимоги про витребування бухгалтерської документації боржника - клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021 не містить.

З огляду на встановлене, предмет спору, щодо клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021 - відсутній.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне закрити провадження з розгляду клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021.

Керуючись п.2, ч. 1 ст. 231 ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити провадження з розгляду клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №02-06/211 від 27.10.2021.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257

Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали: 02.02.2022.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 01.02.2022
Зареєстровано 03.02.2022
Оприлюднено 04.02.2022

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.02.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 20.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.10.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону