ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________

_______________________________________________________________

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"03" лютого 2022 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11 (906/1518/20)

За заявою: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль"

До: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ"

про витребування майна та визнання права власності в межах справи №4/5007/33-Б/11 про визнання банкрутом ВАТ "Укрхміль"

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від позивача: Коротка А.В. - ліквідатор;

- від відповідача: Кошліченко В.С. - ТОВ "Житом";

- за участю: Андрушко І.П. - адвокат (ТОВ "Статус Дрім").

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

В межах даної справи розглядається заява ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020 про витребування майна та визнання права власності.

30.09.2021 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшла заява №4 від 27.09.2021 про залучення свіввідповідачів та третіх осіб (з додатками).

30.09.2021 від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшла заява №2 від 27.09.2021 про зміну предмету позову (з додатками).

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.10.2021 прийнято до розгляду заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №4 від 27.09.2021 про залучення свіввідповідачів та третіх осіб.

04.10.2021 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшло клопотання № 10 від 30.09.2021 про зупинення провадження у справі (з додатками); клопотання №7 від30.09.2021 про долучення доказів до матеріалів справи (з додатками).

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 13.01.2022 поновлено провадження у справі №4/5007/33-Б/11 (906/1518/20) з розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020 про витребування майна та визнання права власності; прийнято та призначено до розгляду у підготовчому засіданні заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №2 від 27.09.2021 про зміну предмету позову; прийнято та призначено до розгляду у підготовчому засіданні клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №10 від 30.09.2021 про зупинення провадження у справі; призначено до розгляду у підготовчому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Пак" від 16.06.2021 про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів; призначено до розгляду у підготовчому засіданні заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №4 від 27.09.2021 про залучення свіввідповідачів та третіх осіб; підготовче засідання призначено на 03.02.2022.

На адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшли наступні документи:

- 24.01.2022 від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшло письмове пояснення №25 від 20.01.2022 щодо нормативно-правового обгрунтування заяви про залучення співвідповідачів та третіх осіб;

- 31.01.2022 від ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. надійшло клопотання №28 від 25.01.2022 про витребування доказів.

У підготовчому засіданні 03.02.2022 розглядалась заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Пак" від 16.06.2021 про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів.

Представник ТОВ "Статус Дрім" (правонаступник ТОВ "Житомир-Пак") заяву підтримав.

Ліквідатор не заперечила проти заяви.

Присутні у судовому засіданні представники не заперечили проти заяви.

Дослідивши заяву, суд встановив, що відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Пак" від 16.06.2021 про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів - задовольнити.

У підготовчому засіданні розглядалась заява ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №2 від 27.09.2021 про зміну предмету позову.

Ліквідатор заяву підтримала.

Присутні у судовому засіданні представники не заперечили проти заяви.

Дослідивши заяву, суд зазначає про наступне.

Ч. З ст. 46 ГПК України передбачає, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Відтак, зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких грунтується вимога позивача.

Ліквідатор у заяві просить суд змінити предмет позову у справі № 4/5007/33-Б/11(906/1518/20) за заявою ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020 та просить проводити розгляд справи за зміненими позовними вимогами.

З урахуванням наведеного, враховуючи, що ліквідатором подано заяву про зміну предмету позову у строки, визначені ст. 46 ГПК України, а також враховуючи те, що підстави позову залишаються незмінними, в контексті положень статті 237 ГПК України, суд дійшов висновку про те, що подана позивачем заява про зміну предмету позову, відповідає вимогам встановленим ст. 46 ГПК України, а тому суд приймає її до розгляду.

У підготовчому засіданні 03.02.2022 розглядалась заява ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №4 від 27.09.2021 про залучення свіввідповідачів та третіх осіб.

Ліквідатор заяву підтримала.

Присутні у судовому засіданні представники не заперечили проти заяви.

Дослідивши заяву, суд встановив наступне.

27.09.2021 ліквідатором Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" була подана заява про зміну предмету позову у даній справі, яку судом прийнято до розгляду.

Предметом заяви є, зокрема, визнання недійсним договору купівлі-продажу від 28.09.2018, укладеного між продавцем ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль в особі ліквідатора Іванкова В.М., покупцем ТОВ Керуюча компанія Грант Інвест та організатором аукціону ТОВ Толк Консалтинг ; визнання недійсним договору купівлі-продажу від 12.10.2018, укладеного між продавцем ВАТ Український концерн хмелярства Укрхміль в особі ліквідатора Іванкова В.М., та покупцем ТОВ Керуюча компанія Грант Інвест , який був посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сєтак В.Я.; визнання недійсним свідоцтва, виданого 12.10.2018 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сєтак В.Я.

Ст. 48 ГПК України передбачає, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Враховуючи зміну предмету позову у даній справі, ліквідатор просить суд залучити у якості співвідповідачів у справу № 4/5007/33-Б/11(906/1518/20) осіб, які були сторонами оскаржуваних правочинів: Товариство з обмеженою відповідальністю "Толк Консалтинг" та Товариство з обмеженою відповідальністю "керуюча компанія "Грант Інвест".

Також, просить залучити до участі у справі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Сєтака Віктора Ярославовича, в якості учасника провадження у справі в частині розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020, в межах справи №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

З огляду на встановлені обставини, суд дійшов висновку, що результат розгляду заяви, може вплинути на права та обов`язки зазначених осіб, а тому, Господарський суд Житомирської області вважає за необхідне, залучити їх до участі у справі.

В засіданні суду 03.02.2022 розглядалось клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №10 від 30.09.2021 про зупинення провадження у справі.

Ліквідатор в засіданні суду клопотання підтримала.

Присутні у судовому засіданні представники не заперечили проти клопотання.

Дослідивши клопотання, суд встановив наступне.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 08.09.2021 по справі №4/5007/33-Б/11(906/763/21) прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Статус Дрім" від 07.07.2021 про визнання правочинів недійсними та відкрито провадження у справі.

Як вбачається з позовної заяви, предметом позову в справі № 4/5007/33-Б/11 (906/763/21) є: визнання недійним укладеного 28.09.2018 між продавцем Відкритим акціонерним товариством Український концерн хмелярства Укрхміль в собі ліквідатора Іванкова В.М., покупцем Товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча компанія Грант Інвест та організатором аукціону Товариством з обмеженою відповідальністю Толк консалтинг Договір купівлі-продажу майна банкрута в провадженні у справі №4/5007/33-Б/11 про банкрутство; визнання недійсним укладеного 12.10.2018 між продавцем Відкритим акціонерним товариством "Український концерн хмелярства Укрхміль в особі ліквідатора Іванкова В.М., та покупцем Товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча компанія Грант Інвест договір купівлі-продажу майна, який був посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сєтак В.Я., зареєстрований в реєстрі за №11099; визнання недійсним виданого 12.10.2018 Приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сєтак В.Я., свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі за №11100.

Отже, визнання недійсним договорів та свідоцтва в рамках справи № 4/5007/33-Б/11 (906/763/21) є первинним та необхідним для подальшого витребування спірного майна від кінцевого набувача.

За приписами п.5 ч.1 ст. 227 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження з розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020, до набрання законної сили остаточного рішення суду у справі № 4/5007/33-Б/11 (906/763/21).

Щодо клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №28 від 25.01.2022 про витребування доказів, суд приймає його до розгляду.

Керуючись ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 46, 177, п.5 ч.1 ст. 227, ст.ст. 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Пак" від 16.06.2021 - задовольнити.

2. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

3. Прийняти заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №2 від 27.09.2021 про зміну предмету позову та здійснювати розгляд заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020 з її урахуванням.

4. Заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №4 від 27.09.2021 - задовольнити.

5. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Толк Консалтинг" (просп. Академіка Корольова, буд. 12-Ж, м. Київ, 03134; код ЄДРПОУ: 34483307) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Грант Інвест" (Дніпровська Набережна, буд. 14, кв. 1207, м. Київ, 02098 код ЄДРПОУ: 40690420) до участі у справі з розгляду заяви в якості співвідповідачів.

6. Залучити приватного нотаріуса Сєтака Віктора Ярославовича (10002, м. Житомир, вул. Перемоги, б.3) в якості учасника провадження у справі з розгляду заяви.

7. Прийняти до розгляду клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №28 від 25.01.2022 про витребування доказів.

8. Клопотання ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткої А.В. №10 від 30.09.2021 про зупинення провадження у справі - задовольнити.

9. Зупинити провадження з розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" №02-12/2 від 24.12.2020, до набрання законної сили остаточного рішення суду у справі № 4/5007/33-Б/11 (906/763/21).

10. Учасникам провадження у справі надіслати на адреси залучених осіб заяви, відзиви, пояснення, тощо та додатки до них, які були подані в справі № 4/5007/33-Б/11(906/1518/20), докази такого надіслання надати суду.

11. Товариству з обмеженою відповідальністю "Толк Консалтинг", Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Грант Інвест" та ОСОБА_1 подати до суду відзиви на позовну заяву; копію відзивів надіслати на адресу ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Короткій А.В. ; докази такого надіслання подати до суду.

12. Ліквідатору Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль", до дати судового засідання, надати суду відповіді на відзиви; копії відповідей надіслати на адреси учасників провадження; докази надіслання надати суду.

13. Інші учасники провадження у справі можуть подати до суду письмові пояснення на заяву та відзиви, з урахуванням положень статті 168 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 та підпунктом 17.5 підпункту 17 пункту 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 03.02.2022
Зареєстровано 09.02.2022
Оприлюднено 10.02.2022

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.02.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 20.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 21.10.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону