Ухвала
від 03.02.2022 по справі 991/664/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/664/22

Провадження 1-кс/991/674/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 04.03.2019 у справі №706/5972/19 в рамках кримінального провадження №52018000000000499 від 25.05.2018 р.,

В С Т А Н О В И В:

До Вищогоантикорупційного судунадійшло клопотанняадвоката ОСОБА_3 ,який дієв інтересах ОСОБА_5 ,про скасуванняарешту майна,накладеного відповіднодо ухвалислідчого суддіСолом`янського районногосуду містаКиєва від04.03.2019у справі№706/5972/19в рамкахкримінального провадження№ 52018000000000499від 25.05.2018р.,досудове розслідуванняв якомуздійснюється детективамиНаціонального антикорупційногобюро України(далі-НАБУ)за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.368КК України,в якомувін просить:(1)скасувати арештрухомого майна - автомобіля марки "Mercedes-Benz G 63 AMG", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраціний номер НОМЕР_2 , який накладений ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 04.03.2019 у справі №706/5972/19 в рамках кримінального провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. в частині заборони на користування цим майном; (2) передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 арештоване рухоме майно з правом користування ним та документи, а саме: автомобіль марки "Mercedes-Benz G 63 AMG", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2018 р.; ключ запалювання/доступу до автомобіля марки "Mercedes-Benz G 63 AMG", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що Ѕ частка автомобіля, на який накладено арешт, належить на праві власності ОСОБА_5 відповідно до рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2021 р., однак наявність арешту заважає їй користуватися відповідним автомобілем; адвокат зазначає, що потреба у арешті наразі частково відпала з настпупних підстав: (1) детективами НАБУ було встановлено вартість автомобіля як це вбачається із ухвали про накладення арешту, а отже немає потреби знаходження автомобіля у розпорядженні НАБУ; (2) кримінальне провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. розслідується більше трьох років, з дати арешту (04.03.2019) по теперішній час ОСОБА_5 як власник арештованого автомобіля не може ним користуватися, автомобіль у зв`язку зі спливом майже трирічного терміну арешту знаходиться в незрозумілому для ОСОБА_5 технічному стані, оскільки в останньої немає жодних даних хто і яким чином робив технічне обслуговування автомобіля; (3) автомобіль було придбано колишнім чоловіком ОСОБА_5 ОСОБА_6 , та в подальшому реалізовано ОСОБА_7 без її згоди як співвласника транспортного засобу, однак рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2021 р. визнано за ОСОБА_5 право власності на Ѕ частку автомобіля, а також відповідним рішенням визнано недійсним договір купівлі-продажу від 14.03.2018 р., укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а отже у ОСОБА_7 , який був власником автомобіля марки "Mercedes-Benz G 63 AMG", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраціний номер НОМЕР_2 під час винесення ухвали про арешт, наразі відсутнє право власності на даний автомобіль; (4) визнання автомобіля речовим доказом в рамках кримінального провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. не може бути перешкодою в користуванні ОСОБА_5 цим транспортним засобом.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту на автомобіль марки "Mercedes-Benz G 63 AMG", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраціний номер НОМЕР_2 в частині заборони користування відповідним автомобілем, зазначив, що вказаний автомобіль визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що він є предметом неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядомвстановлено,що детективамиНаціонального антикорупційногобюро Україниздійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження №52018000000000499від 25.05.2018за фактомвимагання таотримання посадовимиособами Полтавськоїобласної державноїадміністрації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у ОСОБА_13 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за забезпечення перемоги очолюваного ним підприємства в державних закупівлях та, як результат, подальшого отримання ним гарантованого фінансування з державного бюджету, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 04.03.2019 у справі №706/5972/19 накладено арешт на автомобіль марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2018 р., ключ запалювання/доступу до автомобіля марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом встановлення заборони на відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом.

Відповідно до рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2021 р. у справі № 201/3240/21 за ОСОБА_5 визнано право власності на Ѕ ідеальної частки автомобіля марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 (а.с. 3-7).

Відповідно до ордеру серії АЕ № 1044138 (а.с. 12), адвокат ОСОБА_3 надає правову допомогу ОСОБА_5 на підставі договору про надання правової допомоги від 09.04.2021 р.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду із вказаним клопотанням.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов:

- вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба;

- вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Із змісту клопотання вбачається, що заявником порушується питання про скасування арешту майна з тих підстав, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому, з урахуванням принципу диспозитивності, це клопотання розглядається у контексті тієї підстави для скасування арешту, про яку зазначає заявник.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 1ч.2ст.170КПКУкраїнивизначено,щоарештмайна допускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 04.03.2019 у справі №706/5972/19 підставою арешту вищевказаного майна став той факт, що його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 52018000000000499 від 25.05.2018 р., оскільки під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р., а також вказаний автомобіль може бути предметом неправомірної вигоди, що відповідає критерію речового доказу, передбаченого ч. 1 ст. 98 КПК України.

Метою арешту вказаного майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України є забезпечення збереження речового доказу.

Згідно положеньст.28КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями длявизначення розумностістроків кримінальногопровадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Таким чином, враховуючи тривалість досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. (майже 4 роки), час, який минув з дати накладання арешту на вищевказане майно (майже 3 роки), беручи до уваги мету накладення арешту забезпечення збереження речових доказів, зважаючи на те, що детектив не заперечує щодо скасування арешту вказаного майна (у частині заборони користування ним), з урахуванням принципів розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідків накладеного арешту, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення як арешт автомобіля марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2018 р., ключ запалювання/доступу до автомобіля марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в частині заборони користування вказаним майном відпала, а за такого, арешт, накладений на вказане майно в частинізабороникористуванняним підлягає скасуванню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов до висновку, що арешт на автомобіль марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", 2017 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2018 р., ключ запалювання/доступу до автомобіля марки "Mercedes-Benz AMG G 63 ", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в частині заборони відчуження, розпорядження цим майном накладено обґрунтовано та у його подальшому застосуванні не відпала потреба, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. не завершено.

Що стосується вимоги заявника про необхідність передати на відповідальне зберігання арештованого майна власнику ОСОБА_5 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Порядок зберігання речових доказів передбачений статтею 100 КПК України, відповідно до положень якої вбачається, що за наявності певних підстав речовий доказ може зберігатися у сторони кримінального провадження або в суді.

Сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України).

В свою чергу, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 є стороною кримінального провадження.

Так, виходячи зі змісту ч. 6 ст. 100 КПК України вбачається, що у разі якщо цеможливо безшкоди длякримінального провадження можуть бути повернуті власнику (законному володільцю) або передані йому на відповідальне зберігання речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню.

В свою чергу, заявником не доведено наявність достатніх підстав вважати про існування вищевказаних обставин, які б обумовили необхідність передати ОСОБА_5 арештоване майно на відповідальне зберігання.

За такого, у цій частині клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 52018000000000499 від 25.05.2018 р. підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати в частині заборони користування арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 04.03.2019 (справа №706/5972/19), на наступне майно:

- автомобіль марки "Mercedes-Benz FVU G 63", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраціний номер НОМЕР_2 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного захсобу НОМЕР_3 ;

- ключ запалювання/доступу до автомобілю "Mercedes-Benz FVU G 63", ідентифікаційний номер (номер кузова) НОМЕР_1 , реєстраціний номер НОМЕР_2 .

В задоволенні клопотання в інішій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14

СудВищий антикорупційний суд
Дата ухвалення рішення03.02.2022
Оприлюднено19.01.2023
Номер документу103072515
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про скасування арешту майна

Судовий реєстр по справі —991/664/22

Ухвала від 10.02.2022

Кримінальне

Вищий антикорупційний суд

Біцюк А. В.

Ухвала від 03.02.2022

Кримінальне

Вищий антикорупційний суд

Біцюк А. В.

Ухвала від 03.02.2022

Кримінальне

Вищий антикорупційний суд

Біцюк А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні