ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 32 05 11, факс 24 09 91, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 рокуСправа № 912/3181/21 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Пастуховій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №912/3181/21 від 15.11.2021

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Гюбі+" (далі - ТОВ "Агро Гюбі+"), код ЄДР 38443006, вул. Катеринінська, 26, м. Одеса, 65026

до відповідача Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)" (далі - ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37)), код ЄДР 08680264, вул. Центральна, 5, с. Інгульське, Устинівський р-н, Кіровоградська обл., 28624

про витребування майна

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача (в режимі відеоконференції) - адвокат Глазов О.О., свідоцтво адвоката №1593 від 04.12.2007, довіреність №б/н від 01.09.2021;

від відповідача - участі не брали.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Агро Гюбі+" до ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37) з вимогами:

- витребувати у Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)" код ЄДРПОУ 08680264, 28624, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське, вул. Центральна буд. 5) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Гюбі+" (вул. Катеринінська 26, м. Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 38443006, ІПН 384430015192) 10 тон (десять тон) дизельного палива;

- стягнути з відповідача суму сплаченого судового збору в розмірі 2 805 грн., та інші витрати, пов`язані з розглядом справи.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про порушення відповідачем умов укладеного між сторонами договору відповідального зберігання №Г-31 від 12.04.2020, за яким позивач передав на відповідальне зберігання відповідачу майно - паливо дизельне, в кількості 10 тон.

Ухвалою від 15.11.2021 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/3181/21, постановив справу №912/3181/21 розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 14.12.2021 - 15:00, встановив сторонам строк для подання заяв по суті.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №2502205214146, яке надійшло до суду 23.11.2021, відповідач отримав ухвалу від 15.11.2021 - 20.11.2021, таким чином строк для подання відзиву на позов сплив 06.12.2021.

Підготовче засідання, призначене на 14.12.2021, не відбулось у зв`язку з тим, що суддя Коваленко Н.М., в провадженні якої перебуває дана справа з 13.12.2021 по 24.12.2021 включно була тимчасово непрацездатна.

Ухвалою від 30.12.2021 господарський суд продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання призначив на 11:30 - 25.01.2022.

Ухвалою від 25.01.2022 господарський суд у задоволенні клопотання позивача №б/н від б/д в частині відкладення підготовчого засідання відмовив, клопотання позивача №б/н від б/д в частині забезпечення участі представника позивача у судовому засіданні у режимі відеоконференції залишив без розгляду, закрив підготовче провадження та призначив справу №912/3181/21 до судового розгляду по суті на 14.02.2022 о 10:30 год.

Відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву на позов.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив такі обставини справи та відповідні їм правовідносини сторін.

12.04.2020 ТОВ "Агро Гюби+" (далі - Поклажодавець) та ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37) (далі - Зберігач) уклали Договір відповідального зберігання №Г-31 від 12.04.2020 (далі - Договір), за п. 1.1. якого визначено, що Поклажодавець передає паливо дизельне (далі - Майно), а Зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов`язується зберігати у схоронності та повернути Поклажодавцеві, у строк не пізніше 1 (одного) дня з моменту отримання листа-розпорядження на видачу Майна з відповідального зберігання, Майно асортимент, найменування, кількість та оцінкова вартість якого наведена в Актах приймання-передавання Майна на відповідальне зберігання (Додаток №1 до договору) та які є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору право власності на Майно до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обороті Зберігача, передаватися третім особам та у заставу під забезпечення зобов`язань Зберігача перед третіми особами та т.ін.

Згідно п. 1.3. Договору зберігання майна здійснюється за адресою: 28624, Кіровоградська область, Устинівський район, с. Інгульське.

Пунктом 2.1.1., 2.1.3. Договору передбачено, що Зберігач зобов`язується Прийняти Майно у загальної кількості згідно Додатку№1 до Договору на зберігання через свого представника, повноваження якого підтверджуються довіреністю, забезпечити вивантаження та завантаження Майна Поклажодавця своїми силами та засобами та забезпечити повне збереження Майна, а після закінчення зберігання повернути Поклажодавню рівну кількість Майна того самого роду і якості. Майно повинно бути повернене в тому самому стані та кількості, у якому воно було прийняте на зберігання.

Відповідно до п. 2.1.10. Договору Зберігач зобов`язується повернути Майно Поклажодавцю безпосередньо, або будь-якій інший особі уповноваженій Поклажедавцем, повністю або частинами за першою вимогою останнього не пізніше 1 (одного) дня з дня одержання такої письмової вимоги Поклажодавця або письмового розпорядження Поклажодавця.

Згідно п. 3.1-3.2. Договору розрахунки за послуги Зберігача по відповідальному зберіганню Майна Поклажодавця проводяться в грошовій формі щомісячно, на підставі рахунків-фактур, виставлених Зберігачем. Вартість послуг Зберігача по відповідальному зберіганню Майна Поклажодавця встановлюється Сторонами у наступних розмірах: зберігання диз. Палива 20 тон - розмір плати (тариф) за надані послуги, грн. за місяць з ПДВ - 10 000.

Відповідно до п. 7.4. Договору, останній набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного його виконання Сторонами.

Договір підписано сторонами та скріплено печатками.

09.09.2020 ТОВ "Агро Гюбі+" та ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37) уклали Акт №1 приймання-передачі Майна на відповідальне зберігання до Договору №Г-31 від 12.04.2020, відповідно до якого Поклажодавець передав, а Зберігач прийняв на відповідальне зберігання наступне майно: дизельне паливо у кількості 10 000 тон вартістю 18,70 грн за одиницю, загальна вартість 187 000,00 грн, початок зберігання - 09.09.2020, закінчення зберігання - 09.10.2020. Акт підписаний повноважними представниками сторін, від Поклажодавця директором Горлачовим Г.А., від Зберігача в.о. директора Шевченко І.О. та скріплений печатками.

05.10.2021 позивач направив відповідачу лист-розпорядження №05.10/21 від 05.10.2021, згідно якого на підприємстві знаходиться на зберіганні згідно договору Г-31 від 12.04.2020 р., та Акту №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 09.09.2020 р., паливо дизельне у кількості 10,000 тон, яке згідно п. 1.1. Договору підлягає поверненню.

22.10.2021 позивачем на адресу відповідача направлено лист-розпорядження №22.10/21 про видачу Майна, за змістом якого просив повернути належне йому дизельне паливо у передбачений Договором строк.

Листом №267 від 27.10.2021 ДП "СГ ПІДПРИЕМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№37) повідомило ТОВ "Агро Гюбі+" на лист-розпорядження на видачу майна з відповідального зберігання від 22.10.2021 року №22.10/21 та лист - розпорядження на видачу майна з відповідального зберігання від 22.10.2021 року №2210/21, що станом на 08 липня 2021 року при прийманні виконуючим обов`язки директора підприємства товарно-матеріальних цінностей та документації державного підприємства Акт №02 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання та Акт №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 09.09.2020 року на підприємстві відсутні, а тому підприємство не має змоги повернути вказані автозапчастини та дизпаливо.

Розглядаючи спір по суті, господарський суд враховує такі норми права.

Згідно зі ст. 15-16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання: кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства; кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України та ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Статтями 526 Цивільного кодексу України, 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 936 Цивільного кодексу України за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов`язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Згідно з ч. 1 ст. 937 Цивільного кодексу України, договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, встановлених статтею 208 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 942 Цивільного кодексу України передбачено, що зберігач зобов`язаний вживати усіх заходів, встановлених договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення схоронності речі.

Відповідно до ст. 949 та 953 Цивільного кодексу України зберігач зобов`язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості. Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природних властивостей. Зберігач зобов`язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.

Як встановлено матеріалами справи, на підставі укладеного між сторонами Договору та Акту, позивач передав, а відповідач прийняв на зберігання майно - паливо дизельне в кількості 10 тон загальною вартістю 187 000 грн.

Матеріали справи містять докази звернення позивача з листом-розпорядженням на видачу Майна з відповідального зберігання.

У зв`язку з не поверненням відповідачем майна в добровільному порядку, позивач звернувся з даним позовом до суду. Доказів повернення майна, прийнятого на зберігання за Договором позивачу, відповідачем до суду не надано.

Враховуючи не надання до суду доказів повернення майна за Договором, позові вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Представник позивача заявив у судовому засіданні про намір подати докази про понесення позивачем витрат на правничу допомогу (в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України).

Відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України - розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Відповідно до ч. 1 ст. 221 ГПК України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Згідно з ч. 2 ст. 221 ГПК України - для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 5. ч. 6 ст. 238 ГПК України - у разі необхідності у резолютивній частині також вказується про призначення судового засідання для вирішення питання про судові витрати, дата, час і місце його проведення.

На підставі вказаних процесуальних норм господарський суд призначає таке судове засідання.

Керуючись ст. 73-74, 76-77, 123-124, 126, 129, 221, 233, 236-241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Витребувати у Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)" (код ЄДР 08680264, вул. Центральна, 5, с. Інгульське, Устинівський р-н, Кіровоградська обл., 28624) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Гюбі+" (код ЄДР 38443006, вул. Катеринінська, 26, м. Одеса, 65026) 10 тон (десять тон) дизельного палива.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби (№ 37)" (код ЄДР 08680264, вул. Центральна, 5, с. Інгульське, Устинівський р-н, Кіровоградська обл., 28624) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Гюбі+" (код ЄДР 38443006, вул. Катеринінська, 26, м. Одеса, 65026) 2 805 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати на 01.03.2022 о 12:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206.

Встановити позивачу строк для подання доказів щодо розміру понесених витрат до 21.02.2022.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Копії рішення направити сторонам.

Повне рішення складено 21.02.2022.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення 14.02.2022
Зареєстровано 22.02.2022
Оприлюднено 23.02.2022

Судовий реєстр по справі 912/3181/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.02.2022 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 30.12.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 912/3181/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону