ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

03 березня 2022 року м. ТернопільСправа № 910/13338/21

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Шумського І.П.

розглянув матеріали справи

за позовом : Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" (10001, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 103-В, кв. 22 )

до відповідача : Приватного підприємства "Креатор-Буд" (46001, м. Тернопіль, вул. Листопадова, буд 1/3) в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 21)

про стягнення 111399,60 грн. заборгованості

За участю сторін, представників:

Позивача: не прибув

Відповідач: не прибув

В порядку ч. 3 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України (надалі ГПК України), фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Суть справи:

Приватне підприємство "Будівельна компанія "Партнер-С" вернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "Креатор-Буд" в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" про стягнення 111 399,60 грн. заборгованості, з яких: 108 209,65 грн. - основного боргу, 524,74 грн. 3% річних, 2665,21 грн. пені та судові витрати.

Ухвалою Господарського суду міста Києва №910/13338/21 від 25.08.2021 позовну заяву Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" до Приватного підприємства "Креатор-Буд" в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" про стягнення 111399,60 грн. з доданими до неї документами передано за встановленою підсудністю до Господарського суду Тернопільської області.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 26.10.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/13338/21 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.11.2021.

Ухвалою суду від 22.11.2021 підготовче засідання по даній справі відкладалося на 20.12.2021 з підстав викладених у ній.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 20.12.2021 прийнято до розгляду: заяву Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" б/н від 23.11.2021 (вх.№9752 від 30.11.2021) про збільшення розміру позовних вимог із додатками та подальший розгляд справи здійснювати з її урахуванням; відповідь позивача на відзив б/н від 26.11.2021 (вх.№9987 від 08.12.2021); продовжено строк підготовчого провадження по справі №910/13338/21; відкладено підготовче засідання на 27 січня 2022 року до 10 год. 20 хв.; запропоновано відповідачу в строк до 20.01.2022: надати суду письмові заперечення з урахуванням збільшення позовних вимог, в порядку ст. 167 ГПК України та докази їх надіслання на адресу позивача.

19.01.2022 через канцелярію суду відповідач подав відзив на заяву від 17.01.2022 вих № 17/01/04 про збільшення розміру позовних вимог.

Однак, з огляду на тимчасову непрацездатність судді Господарського суду Тернопільської області Шумського І. П., розгляд справи 27.01.2021 не відбувся.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08.02.2022 судове засідання у справі №910/13338/21 призначено на 11:20 год. 03.03.2022 року.

14.02.2022 на адресу Господарського суду Тернопільської області, у відповідності до ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, від Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" надійшла заява б/н від 03.02.2022 (вх.№1081 від 14.02.2022) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №910/13338/21. З метою забезпечення участі представника ПП "Будівельна компанія "Партнер-С" в судовому засіданні 03.03.2022 позивач просить провести дане судове засідання в режимі відеоконференції, проведення якого доручити Богунському районному суду міста Житомира (10014, м Житомир, майдан Соборний, 1).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 15.02.2022 заяву Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" б/н від 03.02.2021 (вх.№1081 від 14.02.2022) про участь у підготовчому судовому засіданні 03.03.2022 об 11:20 год. в режимі відеоконференції задоволено; доручено забезпечення проведення відеоконференції Богунському районному суду міста Житомира.

В підготовче засідання 03.03.2022 повноважний представник позивача не прибув. Поряд з цим, 02.03.2022 на електронну адресу суд надіслав клопотання б/н від 02.03.2022 (вх. 1557) відповідно до якого просить суд проводити судове засідання у справі без участі представника та завершити підготовче засідання та перейти до судового розгляду.

В підготовче засідання 03.03.2022 повноважний представник відповідача не прибув, хоча належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

В підготовчому засіданні, зокрема суд: вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше (п.п. 4-7 ч. 2 ст. 182 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Ч. 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч.3 ст. 177 ГПК України).

Ч. 2 ст. 183 ГПК України визначено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали (ч. 2 ст. 232 ГПК України).

Приписами ч. 7 п. 2 ст. 183 ГПК України встановлено, що у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Водночас, суд враховує, що Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, яким введено в Україні воєнний стан із 05:30 год. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

За даних обставин, враховуючи неявку у підготовче засідання представників сторін, необхідність вчинення додаткових процесуальних дій, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, а також необхідність в наступному підготовчому засіданні виконати завдання та з`ясувати питання, визначені частиною 2 статті 182 ГПК України, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави та надання сторонам, передбаченого ст. ст. 7, 13 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, суд відкладає підготовче засідання згідно ст. 183 ГПК України понад строки передбаченні ст. 177, 181 ГПК України.

Керуючись ст. 2, 7, 11, 13, 14, 169, 177, 181-183, 202, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду:

- відзив на заяву Приватного підприємства "Креатор-Буд" від 17.01.2022 вих № 17/01/04 про збільшення розміру позовних вимог.

2. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/13338/21 на 10:40 год. 04.04.2022.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 А, зал судових засідань № 2, 5 поверх.

3. Сторонам до 04.04.2022 надати заяви передбаченні ст. 169 ГПК України та докази їх надіслання на адресу інших учасників справи.

4. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в підготовче засідання не є обов`язковою.

5. Звернути увагу учасників справи на можливість розгляду справи за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами у разі подання запропонованих документів та відповідного клопотання.

6. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання (03.03.2022) та оскарженню не підлягає.

7. Копію ухвали направити сторонам у справі рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повний текст ухвали складено 03.03.2022.

Суддя І.П. Шумський

Дата ухвалення рішення 02.03.2022
Оприлюднено 22.06.2022

Судовий реєстр по справі 910/13338/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 29.06.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 25.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 25.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 23.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 05.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 04.05.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 20.04.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 03.04.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 02.03.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.02.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 08.02.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 06.12.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 05.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/13338/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону