Рішення
від 25.05.2022 по справі 910/13338/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 травня 2022 року м. ТернопільСправа № 910/13338/21

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Шумського І.П.

при секретарі судового засідання Бега В.М.

розглянув справу

за позовом Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" (10001, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 103-В, кв. 22 )

до відповідача Приватного підприємства "Креатор-Буд" (46001, м. Тернопіль, вул. Листопадова, буд 1/3) в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 21)

про стягнення 108209,65 грн основного боргу, 1503,08 грн 3% річних, 2380,61 грн інфляційних нарахувань, 8105,33 грн пені.

За участю від:

позивача Клинчук І.В.

відповідача не з`явився

Зміст позовних вимог, позиція позивача.

Приватне підприємство "Будівельна компанія "Партнер-С" звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Приватного підприємства "Креатор-Буд" про стягнення 108209,65 грн - основного боргу, 524,74 грн - 3% річних, 2665,21 грн пені.

В обґрунтування позовних вимог позивач у позовній заяві б/н від 05.08.2021 (вх. №774 від 23.10.2021), відповіді на відзив б/н від 26.11.2021 (вх. №9987 від 08.12.2021) посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду 4/8-1 від 04.08.2020 в частині оплати за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних сторонами у двосторонньому порядку. Звертає увагу на те, що у випадку існування недоліків у виконаних роботах, відповідач був зобов`язаний надати мотивовану письмову відмову від прийняття робіт/етапів робіт. Це, в свою чергу, мало б наслідком укладення двостороннього акту з переліком зауважень, необхідних доробок та термінів їх виконання, як це обумовлено сторонами у п. 6.4 договору підряду.

Відповідно до заяви б/н від 23.11.2021 (вх. №9752 від 30.11.2021) про збільшення позовних вимог позивач просив суд стягнути з відповідача 108209,65 грн основного боргу, 1503,08 грн 3% річних, 2380,61 грн інфляційних нарахувань, 8105,33 грн пені.

Позиція відповідача.

Відповідач у відзиві №16/11/02 від 16.11.2021 (вх. №9322 від 16.11.2021), відзиві №17/01/04 від 17.01.2022 (вх. №338 від 19.01.2022) просив відмовити у задоволенні позову в повному обсязі. У відзиві ПП "Креатор-Буд" визнано факт укладення між сторонами договору підряду №4/8-1 від 04.08.2020. Зазначено, що при виконанні робіт згідно цього договору позивач допустив ряд недоліків, які в свою чергу були усунуті за власний кошт відповідачем. Про це складено дефектний акт комісією у складі працівників Київської філії ПП "Креатор-Буд" та ТОВ «Будівельний союз «Моноліт». З посиланням на п. 5.4.2 договору зазначено, що якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до умов договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право за своїм вибором вимагати від підрядника безоплатного усунення недоліків у роботі в погоджені сторонами терміни або пропорційного зменшення ціни роботи. Звернув увагу на зміст п. 6.6 договору, згідно якого уповноваженим представником замовника з питань контролю за якістю та повнотою робіт при підписанні актів є особа, затверджена замовником (технагляд). Проте, при підписанні актів, технагляду не було, його підпис на актах відсутній. Тому, на думку відповідача, такі роботи не є прийнятими.

Процесуальні дії суду у справі.

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 ГПК України, Господарським судом міста Києва 25.08.2021 у справі №910/13338/21 постановлено ухвалу про направлення за територіальною підсудністю до Господарського суду Тернопільської області позовної заяви Приватного підприємства «Будівельна компанія «Партнер-С» до Приватного підприємства «Креатор-Буд», в особі Київської філії про стягнення 111399,60 грн.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 26.10.2021 (з урахуванням ухвали від 03.11.2021) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/13338/21 за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 22.11.2021.

Ухвалою суду від 22.11.2021: прийнято до розгляду відзив Приватного підприємства "Креатор-Буд" №16/11/20 від 16.11.2021 (вх. №93220 від 16.11.2021) з додатками; відкладено підготовче судове засідання на 20.12.2021.

Надалі, ухвалою суду від 20.12.2021: прийнято до розгляду: заяву Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" б/н від 23.11.2021 (вх. №9752 від 30.11.2021) про збільшення розміру позовних вимог із додатками та постановлено подальший розгляд справи здійснювати з її урахуванням; відповідь позивача на відзив б/н від 26.11.2021 (вх. №9987 від 08.12.2021); продовжено строк підготовчого провадження по справі №910/13338/21; відкладено підготовче судове засідання на 27.01.2022.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Шумського І.П. підготовче судове засідання 27.01.2022 не проводилось.

Ухвалою суду від 08.02.2022 підготовче судове засідання у справі №910/13338/21 призначено на 03.03.2022.

Ухвалою суду від 03.03.2022: прийнято до розгляду відзив на заяву Приватного підприємства "Креатор-Буд" від 17.01.2022 вих. № 17/01/04 про збільшення розміру позовних вимог; відкладено підготовче судове засідання на 04.04.2022.

Надалі, ухвалою суду від 04.04.2022 закрито підготовче провадження по справі №910/13338/21 та призначено її до розгляду по суті на 05.05.2022.

Ухвалою суду від 05.05.2022 розгляд справи було відкладено на 16.05.2022.

Надалі, за клопотанням відповідача ухвалою суду від 16.05.2022 розгляд справи було відкладено на 26.05.2022.

Представником позивача в судовому засіданні 26.05.2022 підтримано позовні вимоги.

Відповідач явку повноважного представника в судове засідання 26.05.2022 не забезпечив. 26.05.2022 відповідачем подано клопотання №25/05/05 від 25.05.2022 (вх. №3305) про проведення судового засідання 26.05.2022 без участі його представника. Таке клопотання мотивоване введенням на території України воєнного стану, та неможливістю, у зв`язку з цим, забезпечити явку свого представника в судове засідання.

Судом враховано, що у силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66,69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України №1-5/45 від 25.01.2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що учасникам справи було створено належні умови для підготовки до розгляду справи, надання заяв по суті справи та доказів в обґрунтування своїх вимог або заперечень, тому є підстави для розгляду справи за наявними в справі матеріалами.

Суд, у судовому засіданні 26.05.2022, після виходу з нарадчої кімнати, ухвалив скорочену (вступну та резолютивну) частину рішення.

Фактичні обставини справи, встановлені судом.

Між Приватним підприємством "Креатор-Буд" (надалі замовником) та Приватним підприємством "Будівельна компанія "Партнер-С" (надалі підрядником) 04.08.2020 укладено договір №4/8-1 (надалі - договір), згідно п. 1.1 якого підрядник зобов`язався на власний ризик, своїми силами і засобами, виконати роботи з мурування стін та перегородок на об`єкті «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями господарського призначення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва» (І черга будівництва), відповідно до проектної документації, і здати роботи по об`єкту замовнику в строк, обумовлений у графіку виконання робіт, а замовник зобов`язався надати підряднику майданчики для проведення робіт, передати підряднику комплект проектної та дозвільної документації, прийняти та оплатити виконані підрядником роботи.

Згідно п. 2.1 договору загальна ціна договору визначається сторонами на підставі об`єму фактично виконаних робіт, що фіксуються сторонами в Актах приймання-передачі виконаних робіт, які розраховуються на підставі затверджених сторонами одиничних розцінок на виконані роботи (договірної ціни) додаток № 1 до цього договору.

У п. 2.2 договору зазначено, що договірна ціна на окремі види робіт буде затверджена додатком до даного договору.

Підрядник зобов`язується виконати роботи, передбачені цим договором, та передати результати робіт замовнику в терміни, що встановлюються та затверджуються сторонами в графіку виконання робіт, який являють собою невід`ємну частину цього договору. Роботи вважаються виконаними з моменту підписання акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 уповноваженими представниками сторін (п. 3.1, п. 3.2 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору розрахунки за проведені підрядником роботи замовник проводить не пізніше 5 (п`яти) робочих днів після підписання замовником акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3.

У п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.3 сторонами обумовлено, що замовник має право: контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від підрядника усувати виявлені відхилення від проектної документації за власний рахунок в погоджені сторонами терміни; якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до умов договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право за своїм вибором вимагати від підрядника безоплатного усунення недоліків у роботі в погоджені сторонами терміни або пропорційно зменшення ціни роботи; ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності порушень підрядником умов договору.

Здавання - приймання робіт здійснюється у відповідності з діючими нормами та правилами, шляхом підписання акту приймання виконаних робіт по формі КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 уповноваженими представниками сторін. По завершенню робіт/етапів робіт підрядник передає замовнику результати виконаних робіт по об`єкту, передбачені умовами цього договору, акт приймання виконаних робіт по формі КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт по формі КБ-3, підписані підрядником (п. 6.1, п. 6.2 договору).

Згідно п. 6.3 договору якщо при здаванні-прийманні робіт/етапів робіт будуть виявлені недоробки, що виникли з вини підрядника, він повинен їх усунути за власні кошти в погоджені сторонами терміни.

Відповідно до п. 6.4 договору замовник, у випадку виконання підрядником усіх зобов`язань за цим договором, у відповідності з його вимогами, зобов`язаний підписати акт приймання виконаних робіт по формі КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт по формі КБ-3. У випадку виявлення недоліків в роботах, виконаних підрядником за цим договором, замовник зобов`язаний надати мотивовану письмову відмову від прийняття робіт/етапів робіт. В разі одержання такої відмови сторонами укладається двосторонній акт з переліком зауважень, необхідних доробок та термінів їх виконання. Підрядник зобов`язується усунути виявлені недоліки у терміни, погоджені з замовником.

При розрахунку замовник може утримати вартість робіт, які виконані з вини підрядника з недоробками і дефектами, і зафіксовані актом при прийманні робіт за договором, про що замовник зобов`язаний письмово, протягом 5-ти робочих днів, повідомити підрядника з зазначенням недоробок і дефектів, а також термінів їх усунення. Протягом встановлених зазначеним вище актом термінів підрядник зобов`язаний усунути виявлені порушення, після чого замовник перераховує утримані суми (п. 6.5 договору).

У п. 6.6 договору зазначено, що уповноваженим представником замовника з питань контролю за якістю та повнотою робіт при підписанні актів є особа, затверджена замовником (технагляд).

Відповідно до п. 8.7 договору, у випадку порушення замовником термінів оплати, згідно з п. 4.1 договору, замовник сплачує підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від суми невиконаного в строк грошового зобов`язання.

Згідно п. 11.1, п. 11.2 договору він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1. цього договору та діє до повного виконання зобов`язань за цим договором та додатковими угодами, що є його невід`ємними частинами, кожною із сторін.

Разом з цим, 04.08.2020 сторонами складено та підписано додаток №1 до договору №4/8-1 від 04.08.2020 «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями господарського призначення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва», у якому обумовлено перелік та вартість окремих видів робіт по даному договору.

На виконання умов договору позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи щодо об`єкту «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями господарського призначення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівська, 17-19 в Шевченківському районі м. Києва», загальною вартістю 2600958,87 грн.

Дана обставина підтверджується підписаними відповідачем без жодних заперечень (зауважень):

- довідками про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) за серпень 2020 року від 31.08.2020 на суму 202267,08 грн, вересень 2020 року від 30.09.2020 на суму 561938,66 грн, жовтень 2020 року від 31.10.2020 на суму 412461,60 грн, листопад 2020 року від 30.11.2020 на суму 266698,79 грн, грудень 2020 року від 31.12.2020 на суму 415267,58 грн, січень 2021 року від 29.01.2021 на суму 161452,10 грн, лютий 2021 року від 26.02.2021 на суму 268973,76 грн, березень 2021 року від 31.03.2021 на суму 146353,49 грн, квітень 2021 року від 30.04.2021 на суму 107336,16 грн, травень 2021 року від 31.05.2021 на суму 58209,65 грн;

- актами приймання виконаних будівельних робіт (форми форми ПД КБ-2вКС) за серпень 2020 року від 31.08.2020 на суму 202267,08 грн, за вересень 2020 року від 30.09.2020 на суму 561938,66 грн, за жовтень 2020 року від 31.10.2020 на суму 412461,60 грн, за листопад 2020 року від 30.11.2020 на суму 266698,79 грн, за грудень 2020 року від 31.12.2020 на суму 415267,58 грн, за січень 2021 року від 29.01.2021 на суму 161452,10 грн, за лютий 2021 року від 26.02.2021 на суму 268973,76 грн, за березень 2021 року від 31.03.2021 на суму 146353,49 грн, за квітень 2021 року від 30.04.2021 на суму 107336,16 грн, за травень 2021 року від 31.05.2021 на суму 58209,65 грн.

Претензій до виконаних підрядником (позивачем) робіт у замовника (відповідача) не було, як на час виконання робіт, так і підписання перелічених документів.

Матеріали справи не містять доказів оформлення сторонами у двосторонньому порядку будь-яких документів в порядку п. 6.4, п. 6.5 договору щодо недоліків чи дефектів у виконаних позивачем роботах.

З наявних в матеріалах справи копій банківських виписок АТ Перший український міжнародний банк по рахунку позивача, сформованої станом за період з 15.09.2020 по 31.05.2021, вбачається поступлення на розрахунковий рахунок позивача коштів на загальну суму 2492749,22 грн, а саме: 15.09.2020 - 202267,08 грн; 16.10.2020 561938,66 грн; 16.11.2020 412461,60 грн; 14.12.2020 266698,79 грн; 14.01.2021 415267,58 грн; 09.02.2021 161452,10 грн; 11.03.2021 68973,76 грн; 18.03.2021 100000 грн; 22.04.2021 100000 грн; 13.05.2021 146353,49 грн; 31.05.2021 57336,16 грн.

Зобов`язання по сплаті коштів в сумі 108209,65 грн відповідачем не виконано.

Невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань, стало підставою для звернення позивача до суду з вимогою про відновлення його порушених прав.

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд при ухвалені рішення, висновки суду.

Статтями 15,16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 ЦК України).

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно з частинами 1, 2 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

У ст. 875 ЦК України зазначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 843 ЦК України зазначено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Частиною 1 статті 853 Цивільного кодексу України вказано, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Матеріали справи містять 10 (десять) актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № ПД КБ-2вКС) за: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року; січень, лютий, березень, квітень, травень 2021 року на загальну суму 2600958,87 грн, підписаних сторонами без будь-яких зауважень.

Це вказує на належне виконання позивачем умов договору підряду №4/8-1 від 04.08.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідачем взяті на себе зобов`язання згідно п. 4.1 договору та ст. 854 ЦК України щодо оплати за виконані роботи не виконано в повній мірі.

Відповідно до статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Згідно статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

За статтею 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Нормами ст. 599 ЦК України, ст. 202 ГК України визначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Належним виконанням зобов`язання є виконання, прийняте кредитором, у результаті якого припиняються права та обов`язки сторін зобов`язання.

Судом з`ясовано, що в порушення умов договору підряду № 4/8-1 від 04.08.2020, приписів перелічених норм, а також ст. ст. 11, 14 ЦК України, ст. ст. 173, 174, 193 ГК України, повної оплати вартості виконаних робіт в строк визначений у п. 4.1 договору боржник не провів, заборгувавши станом на час розгляду справи в суді 108209,65 грн.

Станом на час розгляду справи, строк оплати за переданий згідно договору товар є таким, що настав.

Доказів на підтвердження проведення повного розрахунку за отриманий товар як в строк обумовлений у договорі, так і станом на час розгляду справи в суді, відповідачем не представлено.

Згідно з ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені законом або договором (ст. 611 ЦК України).

Нормами ст. 599 ЦК України, ст. 202 ГК України визначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За таких обставин, вимоги про примусове стягнення боргу в сумі 108209,65 грн підлягають задоволенню як обґрунтовані та не спростовані у встановленому законом порядку відповідачем.

У зв`язку з порушенням виконання грошового зобов`язання, позивач просить стягнути обумовлену п. 8.7 пеню в сумі 8105,33 грн, а також нараховані в порядку ст. 625 ЦК України 1503,08 грн 3% річних та 2380,61 грн інфляційних нарахувань.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

В силу ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов`язання, зокрема може забезпечуватися неустойкою.

Частиною 1 статті 230 ГК України вказано, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Разом з цим, відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання (ч. 1 ст. 549). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549).

Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань № 543/96-ВР від 22.11.1996, регулює договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань. Статтею 1 даного Закону передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. А згідно статті 3 вказаного Закону розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частиною 2 статті 343 ГК України визначено, що платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України вказано, що нарахування такої штрафної санкції, як пеня, за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ст. 13, ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести належними і допустимими доказами ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Згідно зі ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Вищим господарським судом України у постанові пленуму №14 від 17.12.2013 Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань, а саме у п. 1.12 роз`яснено, що господарський суд має з`ясовувати обставини, пов`язані з правильністю здійснення позивачем розрахунку, та здійснити оцінку доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується. У разі якщо відповідний розрахунок позивачем здійснено неправильно, то господарський суд з урахуванням конкретних обставин справи самостійно визначає суми пені та інших нарахувань у зв`язку з порушенням грошового зобов`язання, не виходячи при цьому за межі визначеного позивачем періоду часу, протягом якого, на думку позивача, мало місце невиконання такого зобов`язання, та зазначеного позивачем максимального розміру відповідних пені та інших нарахувань.

Судом проведено перерахунок заявлених до стягнення суми пені, 3% річних та інфляційних нарахувань. Згідно проведеного перерахунку, враховуючи обумовлений п. 4.1 договору строк оплати, граничні строки нарахувань та суми, на які здійснювались нарахування, встановлено, що обґрунтованими є заявлені до стягнення 8105,33 грн пені, 2380,61 грн інфляційних та 1503,08 грн 3% (проведені судом перерахунки містяться в матеріалах справи). А позовні вимоги в цій частині підлягають до задоволення.

За таких обставин, позовні вимоги Товариства Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" підлягають до задоволення, шляхом стягнення з Приватного підприємства "Креатор-Буд", в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" 108209,65 грн основного боргу, 1503,08 грн 3% річних, 2380,61 грн інфляційних нарахувань, 8105,33 грн пені.

Щодо долученого відповідачем до відзиву Дефектного акту від 31.05.2021 слід зазначити, що він оформлений лише представниками самого замовника (є одностороннім), а також з недотриманням положень п.п. 6.3-6.5 договору.

В матеріалах справи відсутні докази повідомлення відповідачем іншої сторони про вказані в Дефектному акті від 31.05.2021 недоліки до пред`явлення позову у жовтні 2021 і про наявність такого інформування заперечує підрядник.

За твердженням позивача, яке не спростоване відповідачем, про наявність такого акту підряднику не було нічого відомо до одержання відзиву на позов.

Відповідачем також не доведено обставин усунення недоліків будівництва за власні кошти, як про це зазначено у відзиві.

Розподіл судових витрат.

В порядку ст. ст. 123, 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 3, 4, 12,13, 20, 73-80, 86, 91, 123, 129, 233, 236-240 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задоволити.

Стягнути з Приватного підприємства "Креатор-Буд" (46001, м. Тернопіль, вул. Листопадова, буд 1/3, код 34227060) в особі Київської філії ПП "Креатор-Буд" (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 21, код 41245738) на користь Приватного підприємства "Будівельна компанія "Партнер-С" (10001, м. Житомир, вул. М. Грушевського, буд. 103-В, кв. 22, код 36617858) 108209 (сто вісім тисяч двісті дев`ять) грн 65 коп. основного боргу, 1503 (одну тисячу п`ятсот три) грн 08 коп. 3% річних, 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) грн 61 коп. інфляційних нарахувань, 8105 (вісім тисяч сто п`ять) грн 33 коп. пені, 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн судового збору в повернення сплачених судових витрат.

Видати наказ.

Апеляційна скарга на рішення суду подається в порядку та строки встановлені ст. ст. 256,257 ГПК України.

Повне рішення складено 27 травня 2022 року.

Суддя І.П. Шумський

Дата ухвалення рішення25.05.2022
Оприлюднено22.06.2022

Судовий реєстр по справі —910/13338/21

Судовий наказ від 29.06.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Рішення від 25.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Рішення від 25.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 23.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 15.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 05.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 04.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 20.04.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 03.04.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Ухвала від 02.03.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні