СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 41-а, смт Семенівка, Кременчуцький район, Полтавська область, 38200

тел. (05341) 9-17-39, факс (05341) 9-17-39, 9-15-37

Справа №547/1013/21

Провадження №2/547/88/22

У Х В А Л А

про застосування заходів процесуального примусу

10 травня 2022 року смт Семенівка

Семенівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді Самойленко Л.М.,

за участі секретаря судового засідання Вареник К.А.,

позивача ОСОБА_1 ,

розглянувши увідкритому підготовчомусудовому засіданні,в залісудових засідань№ 1Семенівського районногосуду Полтавськоїобласті клопотання ОСОБА_1 у цивільнійсправі за його позовом до Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Товарна біржа Полтава", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроземлересурс", Фермерського господарства "Екодобробут" про визнання недійсними результатів земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди на земельні ділянки, визнання недійсними договорів оренди землі та припинення права оренди на земельні ділянки,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Семенівського районного суду Полтавської області перебуває цивільна справа позовом ОСОБА_1 до Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Товарна біржа Полтава", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроземлересурс", Фермерського господарства "Екодобробут" про визнання недійсними результатів земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди на земельні ділянки, визнання недійсними договорів оренди землі та припинення права оренди на земельні ділянки,

Позивач у судовому засіданні 10.05.2022 року заявив клопотання про застосування заходів адміністративного впливу до посадових осіб Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області, які не виконали вимог ухвали суду про витребування доказів у справі. Витребувані документи є доказами, на які позивач посилається у своєму позові.

Щодо вказаного клопотання суд зазначає, що ухвалою Семенівського району Полтавської області від 07.02.2022, копію якої отримано Оболонською сільською радою 15.02.2022, у останньої витребувано належно засвічені копії таких документів:

1)договорів з виконавцем земельних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 5324582700:00:001:0746, 5324582700:00:002:0259, 5324585100:00:001:0146, 5324585100:00:005:0575, 5324585100:00:005:0585, 5324585100:00:006:0355, 5324585100:00:006:0356, 5324585100:00:006:0357, 5324585100:00:006:0358, 5324585100:00:006:0391, 5324585100:00:006:0392.

2)документів та матеріалів на лоти щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 5324582700:00:001:0746, 5324582700:00:002:0259, 5324585100:00:001:0146, 5324585100:00:005:0575, 5324585100:00:005:0585, 5324585100:00:006:0355, 5324585100:00:006:0356, 5324585100:00:006:0357, 5324585100:00:006:0358, 5324585100:00:006:0391, 5324585100:00:006:0392.

3)протоколів проведення земельних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 5324582700:00:001:0746, 5324582700:00:002:0259, 5324585100:00:001:0146, 5324585100:00:005:0575, 5324585100:00:005:0585, 5324585100:00:006:0355, 5324585100:00:006:0356, 5324585100:00:006:0357, 5324585100:00:006:0358, 5324585100:00:006:0391, 5324585100:00:006:0392.

4)укладені договорів оренди між Оболонською сільською радою та переможцями земельних торгів щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 5324582700:00:001:0746, 5324582700:00:002:0259, 5324585100:00:001:0146, 5324585100:00:005:0575, 5324585100:00:005:0585, 5324585100:00:006:0355, 5324585100:00:006:0356, 5324585100:00:006:0357, 5324585100:00:006:0358, 5324585100:00:006:0391, 5324585100:00:006:0392.

Ухвала суду містила роз`яснення, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Уразі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Повторно дана ухвала для виконання була направлена на адресу Оболонської сільської ради 25.04.2022. В цей же день дана ухвала була направлена на електронну адресу Оболонської сільської ради.

На час постановлення цієї ухвали вказані в ухвалі суду від 07.02.2022 документи або відомостей про неможливість надання таких документів суду не надано.

За змістом ст. 43 ЦПК України учасники справи зобов`язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усінаявніуних доказивпорядкута строки,встановленізакономабо судом,неприховуватидокази; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки. У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 6-8 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали (ст. 143 ЦПК України).

Заходами процесуального відповідно до ст. 144 ЦПК України є, зокрема, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, штраф. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст. 148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановленихчастиною дев`ятоюстатті 203 цього Кодексу. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У випадку невиконання процесуальних обов`язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.

Відтак, суд ухвалює задоволити клопотання позивача ОСОБА_1 щодо застосування заходів процесуального примусу до Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області у вигляді штрафу у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 144, 146, 148, 353-355 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача ОСОБА_1 про застосування заходів процесуального примусу стосовно Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області задоволити.

Застосувати до Оболонської сільської ради Семенівського району Полтавської області заходи процесуального примусу у вигляді штрафу.

Стягнути в дохід державного бюджету (стягувач Державна судова адміністрація України; 01021, місто Київ, вулиця Липська, будинок 18/5; ідентифікаційний код 26255795) з органу місцевого самоврядування Оболонської сільської ради (38230, Полтавська обл., Кременчуцький (Семенівський) р-н, с. Оболонь (вул. Позена, 1/2); ідентифікаційний код 22543563) штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2481,00 грн.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом 15-ти днів з дня вручення йому копії ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 10.05.2022

Суддя Л.М. Самойленко

Дата ухвалення рішення 09.05.2022
Оприлюднено 23.06.2022

Судовий реєстр по справі 547/1013/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.11.2022 Полтавський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 24.11.2022 Полтавський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 14.08.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Рішення від 14.08.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 15.06.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 09.05.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 09.05.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 07.02.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 12.01.2022 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 17.12.2021 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 15.12.2021 Семенівський районний суд Полтавської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 547/1013/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону