Ухвала
від 16.05.2022 по справі 904/5858/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

17.05.2022 м.Дніпро Справа № 904/5858/20 (904/8863/21)

Центральний апеляційний господарський суд у складі судді: Верхогляд Т.А. розглянувши матеріали апеляційної скарги Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2022 року у справі № 904/5858/20(904/8863/21)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН", м.Дніпро

до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, м.Дніпро

про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення форми "Р" від 20.10.2021 року №0153320705,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2022 року у справі № 904/5858/20(904/8863/21) позов задоволено повністю.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 20.10.2021 року №0153320705, яким Товариству з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у розмірі 1 722 252,50 гривень (один мільйон сімсот двадцять дві тисячі двісті п`ятдесят дві гривні 50 копійок, з яких: 1 377 802,00 грн за податковими зобов`язаннями, 344 450,50 грн за штрафними (фінансовими) санкціями в повному обсязі.

Стягнуто з Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49600, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а., код ЄДРПОУ 44118658) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН» (49038, м.Дніпро, вул. Княгині Ольги, 10/14, код ЄДРПОУ 37987680) 25 833,79 грн судового збору.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку.

Просить:

- поновити строк на апеляційне оскарження;

- скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2022 року у даній справі, відмовити в задоволені позову;

- відстрочити сплату судового збору до винесення рішення по справі;

- розглядати справу за участю апелянта.

Клопотання про поновлення строку обгрунтовано тим, що оскаржуване рішення апелянт отримав 10.02.2022 року, про що свідчить реєстраційний штрих-код ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Ознайомившись з матеріалами апеляційної скарги, Центральний апеляційний господарський суд вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на наступне.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлені форма і зміст апеляційної скарги, зокрема, п. 2 ч. 3 цієї статті передбачено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Згідно до ч .2 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Стаття 4 Закону України «Про судовий збір» встановлює розміри ставок судового збору. Судовий збір справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Пунктом 2.4 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що за подання апеляційної скарги на рішення суду судовий збір становить - 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

Сума судового збору, що підлягає сплаті за розгляд апеляційної скарги у даній справі становить 38 750,68 грн.

Апелянт не надав доказу сплати судового збору у встановленому законом обсязі.

Натомість, просить відстрочити сплату судового збору до винесення судового рішення. В огрунтування даного клопотання скаржник зазначив наступне:

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2022 року № 188 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (далі - Порядок) внесено зміни до Порядку підпункту 2 пункту 19 щодо роботи Казначейства та органів Казначейства, які здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у визначеній черговості.

Відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку, органи Казначейства не здійснюють платежі щодо сплати судового збору.

Отже, зважаючи на майновий стан органів ДПС, внаслідок впровадження воєнного стану, на рахунку за КВЕК 2800 (за яким здійснюються видатки для сплати судового збору) в умовах воєнного стану не здійснюється фінансування (п. 18 Порядку). В якості доказу апелянт надав копію виписки за 23.03.2022 року.

Щодо клопотання про відстрочення сплати судового збору, суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

Статтею 8 Закону України Про судовий збір передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може відстрочити, зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у статті 8 Закону, є врахування ним майнового стану сторін та наявність передбачених цією нормою підстав. Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Наданий апелянтом доказ - копія виписки за 23.03.2022 року за КВЕК 2800 не є належним доказом для застосування ст. 8 Закону України Про судовий збір. Перелік підстав для відстрочення, звільнення від сплати судового збору є вичерпним та скаржником про жодну з них не вказано.

Посилання апелянта на Постанову КМУ від 04 березня 2022 року № 188 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» апеляційний суд не вважає належним доказом для відстрочення сплати судового збору з огляду на приписи ст.8 Закону України Про судовий збір.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права відповідно до ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", - право на справедливий суд охоплює не лише стадію розгляду справи по суті, але також дотримання всіх процедур, що передбачені національним законодавством і повинні відбуватися до порушення провадження у справі.

Якщо нормами процесуального законодавства передбачено вчинення стороною до подання апеляційної скарги певних дій, в тому числі щодо сплати судового збору, такі дії мають бути вчинені; суд позбавлений права прийняти апеляційну скаргу до розгляду, а потім зобов`язувати скаржника усувати вказані недоліки.

Відповідно до ч.2 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 258 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 174 цього Кодексу.

У разі, якщо скаржник не усуне недоліки апеляційної скарги в строк, установлений судом, заява вважається неподаною та повертається скаржнику (ч.4 ст. 174, ч.8 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись ст. 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 27.01.2022 року у справі № 904/5858/20(904/8863/21) залишити без руху.

Апелянту протягом 10 днів з дати отримання даної ухвали усунути недоліки апеляційної скарги, а саме надати:

- доказ сплати судового збору у розмірі 38 750,68 грн, або належні докази щодо майнового стану скаржника для застосування Закону України Про судовий збір.

Апеляційний суд звертає увагу апелянта на те, що в прохальній частині апеляційної скарги не міститься вимога щодо оскаржуваного рішення (скасувати, скасувати частково або залишити без змін).

У разі не усунення недоліків у зазначений судом строк настають наслідки, передбачені ч.4 ст. 174, ч.8 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.А. Верхогляд

Дата ухвалення рішення16.05.2022
Оприлюднено23.06.2022

Судовий реєстр по справі —904/5858/20

Ухвала від 17.11.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 13.11.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 05.11.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 12.10.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Ухвала від 17.09.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Огороднік К.М.

Постанова від 04.06.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 26.03.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 08.01.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 23.12.2022

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 01.11.2022

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні