ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4466/22

провадження № 2/753/4623/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2022 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сафонов Сергій Леонідович, про визнання шлюбного договору частково недійсним, -

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва 11.05.2022 надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сафонов Сергій Леонідович, про визнання шлюбного договору частково недійсним, яка була передана у провадження судді Мицик Ю.С. у відповідності до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Відповідно до позовної заяви позивач просить суд: постановити рішення, яким визнати частково недійсним, з моменту вчинення, шлюбний договір (далі - Договір) укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який посвідчений 19.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сафоновим С.Л., реєстраційний номер 214; а саме: підпункт 2.3, пункт 3 та пункт 4 вказаного договору.

Із позовної заяви, убачається, що сторони перебували у зареєстрованому шлюбі з 23.01.2009 по 25.02.2020. 19.02.2020 уклали шлюбний договір, згідно якого, положення цього Договору будуть стосуватися виключно майнових відносин між подружжям, і поширюватимуться на будь-яке майно, в тому числі рухоме і нерухоме та грошові кошти, набуте ними до реєстрації шлюбу, за час перебування в зареєстрованому шлюбі до укладення цього Договору та буде набуте ними в майбутньому. Цим Договором чоловік та дружина домовилися про непоширення на будь-яке майно та грошові кошти, набуте ними за час шлюбу, положень ст. 60 Сімейного кодексу України і вважати його спільною частковою або особистою приватною власністю кожного з них. Зі спірних пунктів Договору вбачається, що подружжя домовилось, що квартира номер АДРЕСА_1 ) повністю укомплектована меблями, килимами, електротоварами, аудіо- та відеотехнікою, посудом, постіллю, використовується для спільного проживання подружжя та реєстрації місця проживання чоловіка. У випадку розірвання шлюбу чоловік зобов`язується: звільнити зазначену вище квартиру від своїх речей та віддати ключі від неї дружині, а також знятися з реєстраційного обліку, протягом 2 (двох) місяців з дня, з якого шлюб буде вважатися розірваним; сплатити грошову компенсацію в розмірі 245000 (двісті сорок п`ять тисяч) гри, 00 коп., що на час підписання цього Договору еквівалентні 10000,00 (десяти тисячам) доларів США, протягом З (трьох) років з дня, з якого шлюб буде вважатися розірваним (п. 2.3 Договору). Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, придбане та/або набуте чоловіком або дружиною після реєстрації шлюбу але до укладення даного Договору, вважати особистим майном, яке належить на праві особистої приватної власності тому з подружжя, на чиє ім`я воно було зареєстроване та/або оформлене, незалежно від істотного збільшення у своїй вартості внаслідок трудових та/або грошових затрат та/або вкладень другого з подружжя-невласника, здійснених до підписання цього Договору та які будуть здійснені в майбутньому на поліпшення, покращення, в тому числі на забудову земельних ділянок, на ремонт та утримання цього майна (п. 3 Договору).Особистою приватною власністю чоловіка є: гаражний бокс номер НОМЕР_1 (сто шістнадцять) блок № 9 (дев`ять), що розташований в Гаражно-будівельному кооперативі «Захисник» (Дарницький район), за адресою: місто Київ, вулиця Поліська, 7 (сім); земельна ділянка (кадастровий номер 3221288801:01:054:0152), площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального садівництва* що розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Семиполківська (п. 3.1 Договору). Особистою приватною власністю дружини є: 1/2 частка у праві спільної часткової власності на житловий будинок номер АДРЕСА_3 частка у праві спільної часткової власності на земельну ділянку (кадастровий номер 1820987003:02:002:0081). площею 0,25 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (сім); 1/2 частка у праві спільної часткової власності на земельну ділянку (кадастровий номер 1820987003:02:002:0082), площею 0,5175 га, цільове призначення - для ведення особистого господарського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (сім); земельна ділянка (кадастровий номер 3221288801:01:054:0148). площею 0,1 га, цільове призначення - для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с/рада Семиполківська; автомобіль марки - ZX АUТО, модель - LANDMARK, 2006 року випуску, тип - загальний легковий-загальний універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 . реєстраційний номер НОМЕР_3 (п 3.2 Договору). Все майно, в тому числі рухоме і нерухоме, яке буде придбане та/або набуте чоловіком або дружиною після укладення даного Договору, буде вважатися особистим майном і належатиме на праві особистої приватної власності тому з подружжя, на чиє ім`я воно буде зареєстроване та/або оформлене, незалежно від істотного збільшення у своїй вартості внаслідок трудових та/або грошових затрат та/або вкладень другого з подружжя - невласника. які можуть бути здійснені в майбутньому на поліпшення, покращення, в тому числі на забудову земельних ділянок, на ремонт та утримання цього майна (п. 4 Договору). Включення до умов Договору спірних пунктів поставило позивача у надзвичайно невигідне матеріальне становище, через відмову від усіх належних йому прав на майно, що придбане під час шлюбу, вказує на грубе порушення законних прав та інтересів останнього.

Відповідно до ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до частини першої статті 187 ЦПК України, суд відкриває провадження у справі за позовною заявою за відсутності підстав для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження.

Відповідно частині 6 статті 175 ЦПК України, у позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦПК України усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

Правила щодо підсудності цивільних справ, які підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, тобто розмежування компетенції по розгляду і вирішенню підвідомчих суду цивільних справ всередині системи судів цивільної юрисдикції, визначені в Главі 2 Розділу III ЦПК України.

Положеннями ст. 27 ЦПК України визначаються загальні правила підсудності справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача.

Водночас, приписами ст. 30 ЦПК України встановлено випадки виключної підсудності цивільних справ судам.

Згідно з ч. 1 ст. 30 ЦПК України позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред`являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов`язані між собою позовні вимоги пред`явлені одночасно щодо декількох об`єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об`єкта, вартість якого є найвищою.

Як зазначено в постановах Верховного суду від 23.01.2018 у справі № 460/4286/16-ц та від 16.05.2018 у справі № 640/16548/16-ц до позовів, що виникають з приводу нерухомого майна, належать, зокрема, позови про право власності на таке майно; про право володіння і користування ним (стаття 358 ЦК України); про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності та виділ частки із цього майна (статті 364, 367 ЦК України); про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності та виділ частки із цього майна (статті 370, 372 ЦК України); про право користування нерухомим майном (визначення порядку користування ним); про право, яке виникло із договору найму жилого приміщення, оренди тощо; про визнання правочину з нерухомістю недійсним; про звернення стягнення на нерухоме майно - предмет іпотеки чи застави; розірвання договору оренди землі; стягнення орендної плати, якщо спір виник з приводу нерухомого майна; про усунення від права на спадкування та визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

За вимог п.1 ч. 3 ст. 376 ЦПК України обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення є порушення норм процесуального права, якщо справу розглянуто неповноважним складом суду.

Принцип законного судді нерозривно пов`язаний з правом особи на повноважний, компетентний суд. Відповідно до статті 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.

Суд не тільки вправі, а й зобов`язаний ухилитися від розв`язання справ, йому не підсудних.

Судом встановлено, що позивач не погоджується з спірними умовами шлюбного договору, які стосуються майнових відносин сторін, в тому числі, права володіння нерухомим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 181 ЦК України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

На підставі викладеного можливо зробити висновок про те, що позовні заяви, що виникають із приводу нерухомого майна розглядаються за місцезнаходженням останнього.

Враховуючи, що вказаний спір належить розглядати за правилами виключної підсудності, позивачу необхідно вказати вартість кожного об`єкта нерухомого майна - предмета регулювання шлюбного договору.

Без визначення вартості об`єктів нерухомості, суд позбавлений можливості перевірити підсудність справи, оскільки пред`явлення позову про визнання шлюбного договору частково недійсним, якщо спір виник з приводу нерухомого майна, розташованого у різних районах міста чи в різних містах, пред`являється до одного із судів за вибором позивача, але за місцезнаходженням основної частини нерухомого майна, яка за своєю вартістю перевищує ті, що знаходяться в інших районах чи місцевостях.

За ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання. Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається акт оцінки майна.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» документом, який підтверджує вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання відповідно до договору є звіт про оцінку майна.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.ст. 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до вимог ст. 185 ЦПК України, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 і 177 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

При таких обставинах позовну заяву слід залишити без руху, про що повідомити позивача і надати йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десять днів з дня вручення ухвали.

На виконання вимог ухвали суду позивачу слід надати докази, що підтверджують ринкову вартість кожного об`єкта нерухомого майна - предмета регулювання шлюбного договору.

Керуючись ст. 175,185, 258-260 ЦПК України

П О С Т А Н О В И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сафонов Сергій Леонідович, про визнання шлюбного договору частково недійсним, залишити без руху, запропонувавши позивачу в десятиденний строк з дня отримання ухвали усунути ці недоліки.

У разі усунення недоліків у встановлений строк заява вважається поданою в день первісного її подання до суду.

Роз`яснити позивачу, що невиконання вимог ухвали суду у встановлений строк є підставою вважати позовну заяву неподаною та такою, що підлягає поверненню позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.С. Мицик

Дата ухвалення рішення 23.05.2022
Оприлюднено 24.06.2022

Судовий реєстр по справі 753/4466/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.07.2022 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 23.05.2022 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 753/4466/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону