Рішення
від 14.06.2022 по справі 733/216/22
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ічнянський районний суд Чернігівської області

Провадження № 2-др/733/1/22

Єдиний унікальний №733/216/22

Додаткове рішення

Іменем України

15 червня 2022 року м.Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

в складi: головуючого судді Вовченка А.В.

при секретарі Мошенець Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін заяву сторони позивача про ухвалення додаткового рішення в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області про визнання незаконним та скасування наказу про встановлення неповного робочого дня, поновлення попередніх умов праці, нарахування заробітної плати та стягнення моральної шкоди,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2022 року до суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Комунального підприємства водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області про визнання незаконним та скасування наказу про встановлення неповного робочого дня.поновлення попередніх умов праці, нарахування заробітної плати та стягнення моральної шкоди.

Рішенням Ічнянського районного суду Чернігівської області від 06.06.2022 року позов задоволено частково, скасувано наказ Комунального підприємства водоканалізаційного господарства "Ічень" № 35 від 06 квітня 2022 року про зміну істотних умов праці, поновлено ОСОБА_1 попередні умови праці в КП ВКГ "Ічень"та зобов`язано КП ВКГ "Ічень" нарахувати ОСОБА_1 заробітну плату в розмірі , що існував до змін умов праці.

07.06.2021 року до суду надійшла заява сторони позивача від 07.06.2022 року, в якій представник просить ухвалити додаткове рішення, яким стягнути з відповідача на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 4500 грн. Зазначає, що позивачем у позовній заяві було зроблено відповідну заяву про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку із розглядом справи.

Посилається на те, що з метою захисту свого права 14 квітня 2022 року позивачкою було укладено договір про надання юридичних послуг з адвокатом Сакун І.А. ,та додаткова угода до договору про надання правової допомоги від 14.04.2022 року . Факт здійснення оплати юридичних послуг згідно з рахунками на оплату підтверджується відповідним платіжними квитанціями. За результатом наданих послуг було підписано акт здачі-приймання наданих послуг від 06.06.2022 року про надані послуги.

Зазначена заява була передана головуючому у справі судді 07.06.2022 року протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.06.2022 року.

За положеннями ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Як вбачається з положень ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з витрат, пов`язаних з розглядом справи, до яких, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення (ч. 2 ст. 270 ЦПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 270 ЦПК України у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

У судове засідання учасники справи не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

До суду надійшла заява представника позивачки адвоката Сакун І.А. про проведення судового засідання без її участі.

Вивчивши подану до суду заяву про ухвалення додаткового рішення та матеріали справи № 733/216/22, суд приходить до наступного висновку.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані документи, суд приходить до наступного.

У заяві на виконання вимог ст. 134 ЦПК України стороною позивача було надано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона очікує понести в зв`язку із розглядом справи в розмірі 7500 грн. Сума витрат на правничу допомогу склала 4500 грн., які і просить стягнути позивач за вимогами заяви про ухвалення додаткового рішення.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 137 ЦПК України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

На підтвердження понесених позивачем витрат на правничу допомогу було надано наступні документи: договір про надання юридичних послуг з адвокатом Сакун І.А. ,та додаткова угода до договору про надання правової допомоги від 14.04.2022 року, а також квитанції АТ «Ощадбанку» на суму 4500 грн., та акт здачі-приймання наданих послуг.

З наданих документів вбачається, що вартість послуг наданих позивачу за представництво інтересів в суді першої інстанції складає 4 500 грн.

В заяві міститься детальний опис наданої послуги, який включає в себе: підготовку позовної заяви - 3500 грн. (3 год.), прийняття участі у розгляді справи (один судодень) - 1000 грн.

Згідно з ч. 4 ст. 137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Якщо стороною заявлено суму витрат, яка не є співмірною з наведеними вище критеріями, за клопотанням іншої сторони, суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 5 ст. 137 ЦПК).

Відповідачем відповідного клопотання на час розгляду справи не заявлено.

При цьому, суд враховує практику Європейського суду з прав людини, згідно якої заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі East/West Alliance Limited проти України , заява №19336/04).

У рішенні ЄСПЛ у справі Лавентс проти Латвії зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір. Тобто, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Таким чином, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що заявлена сума витрат у розмірі 4 500 грн. є обґрунтованою з огляду на категорію справи та кількість витраченого часу.

При цьому, за змістом ст. 141 ЦПК України у разі часткового задоволення позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи, що заявлені позовні вимоги позивача були задоволенні частково, на основі визначених чинним процесуальним законодавством норм, витрати на правничу допомогу також мають бути задоволені пропорційно.

Так, позивачкою заявлено три позовні вимоги. За результатами розгляду справи задоволено дві. Тобто у відсотковому відношенні заявлений розмір позовних вимог зменшений на 33%.

Таким чином, з урахування викладеного, суд приходить до висновку, що стягненню відповідача на користь позивача підлягає сума витрат на правничу допомогу у розмірі 3000 грн.

Керуючись ст.ст. 133-137, 141, 270 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Ухвалити додаткове рішення в цивільній справі за ОСОБА_1 до КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області про визнання незаконним та скасування наказу про встановлення неповного робочого дня, поновлення попередніх умов праці, нарахування заробітної плати та стягнення моральної шкоди.

Стягнути з КП ВКГ «Ічень» (код ЄДРПОУ 33380497) на користь ОСОБА_1 3000 (три тисячі) грн. витрат на правничу допомогу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржено до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення або складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя А. В. Вовченко

Дата ухвалення рішення14.06.2022
Оприлюднено24.06.2022

Судовий реєстр по справі —733/216/22

Рішення від 06.06.2022

Цивільне

Ічнянський районний суд Чернігівської області

Вовченко А. В.

Рішення від 09.05.2022

Цивільне

Ічнянський районний суд Чернігівської області

Вовченко А. В.

Ухвала від 09.05.2022

Цивільне

Ічнянський районний суд Чернігівської області

Вовченко А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні