Ухвала
від 11.07.2022 по справі 908/2148/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 24/133/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

11.07.2022 Справа № 908/2148/20

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Азізбекян Тетяни Анатоліївни, за участю секретаря судового засідання Вака В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» про заміну боржника правонаступником у справі № 908/2148/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (вул. Каховська, 26, м. Запоріжжя, 69096, адреса для листування: вул. Олександрівська, буд. 35, м. Запоріжжя, 69063, ідентифікаційний код 42093239)

до відповідача: Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727)

про стягнення 55973,68 грн.

зацікавлена особа: Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727)

за участю представників:

від стягувача Аксарін Р.М., адвокат, довіреність № 8 від 01.01.2022,

від боржника не прибув,

від зацікавленої особи Брімер Є.Р., довіреність № 10/1270 від 11.07.2022.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» звернулось до Господарського суду Запорізької області із заявою від 28.06.2022 № 2677 про заміну боржника - Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727) на його правонаступника - Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727).

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.06.2022, вказану заяву було розподілено на розгляд судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.06.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» про заміну боржника правонаступником у справі № 908/2148/20 до розгляду, призначено судове засідання на 11.07.2022 о 09 год. 20 хв.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, далі ГПК України, здійснювалося фіксування судового засідання 11.07.2022 за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Оголошений склад суду.

Судом перевірені повноваження представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України».

Відводів складу суду не заявлено.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» оголосив заяву про заміну боржника правонаступником.

В обґрунтування заяви представник зазначив, що на підставі Наказу Міністерства охорони здоров`я Україні № 1103 від 02.06.2021 «Про деякі питання організації діяльності державних установ лабораторних центрів Міністерства охороні здоров`я України» змінено найменування боржника - Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (ідентифікаційний код 38461727) на Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (ідентифікаційний код 38461727), та внесені відповідні зміні до установчих документів.

Представник Державної установі «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» не заперечував проти задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

В засіданні 11.07.2022 судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши матеріали справи, заяву, з`ясувавши підстави звернення з нею заявника, суд встановив.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 05.01.2021 у справі № 908/2148/20 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» задоволено, а саме вирішено: стягнути з Державної установи «Запорізький обласний Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (ідентифікаційний код 38461727) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (ідентифікаційний код 42093239) - 40 650 грн. 55 коп. основна сума заборгованості за спожиту електричну енергію, 1 531 грн. 47 коп. 3% річних від суми заборгованості, 819 грн. 56 коп. інфляційних витрат, 12 972 грн. 10 коп. пені та 2102 грн. 00 коп. судового збору.

На виконання вищезазначеного рішення у справі № 908/2148/20 господарським судом був виданий відповідний наказ від 05.03.2021, якій може бути пред`явлений до виконання до 26.02.2024.

Наказом Міністерства охорони здоров`я Україні від 02.06.2021 № 1103 «Про деякі питання організаційної діяльності державних установ лабораторних центрів Міністерства охорони здоров`я України» змінено назву державних установ лабораторних центрів Міністерства охорони здоров`я України на центри контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України згідно з додатком 1 до наказу (п. 1).

Згідно додатку 1 до зазначеного наказу Міністерства охорони здоров`я Україні від 02.06.2021 № 1103 найменування - Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України», 38461727 змінено на Державну установу «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України».

Відповідно до п. 3 Статуту Державної установі «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (ідентифікаційний код 38461727), центр є правонаступником Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України».

Також, відповідні відомості булі внесені до Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно із ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Згідно зі статтею 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Процесуальне правонаступництво на стадії виконання судового рішення є однією з процесуальних гарантій захисту та відновлення захищених судом прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. Правонаступництво полягає у переході прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого з відповідною відмовою від тих же вимог до суб`єкта, від якого такі права і обов`язки переходять.

Згідно з п. 2 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України, далі ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок правонаступництва. Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого.

Відповідно до ст. 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Як вже зазначалось Наказом Міністерства охорони здоров`я Україні від 02.06.2021 № 1103 «Про деякі питання організаційної діяльності державних установ лабораторних центрів Міністерства охорони здоров`я України» змінено назву державних установ лабораторних центрів Міністерства охорони здоров`я України на центри контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України, та внесені відповідні зміна до Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до статей 1, 17 Закону України «Про виконання рішень» та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують як джерело права при розгляді справи положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) та Європейської комісії з прав людини.

ЄСПЛ у пункті 40 у справі «Горнсбі проти Греції» (Case of Hornsby v. Greece) зазначив, що виконання судового рішення має буди захищене, як складова частина доступу до суду в світлі вимог статті 6 Конвенції.

Також у справі «Чижов проти України» (Chizhov v. Ukraine) ЄСПЛ зазначив, що затримка у виконання рішення не повинна бути такою, що порушує саму сутність права, яке захищається пунктом 1 статті 6 Конвенції. На Державі лежить позитивне зобов`язання організувати систему виконання рішення таким чином, щоб гарантувати виконання без жодних невиправданих затримок, і так, щоб ця система була ефективною як в теорії, так і на практиці, а затримка у виконанні рішення не повинна бути такою, що порушує саму сутність права, яке захищається відповідно до параграфу першого статті 6 Конвенції.

За таких обставин, враховуючи встановлені вище обставини, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» та наявність підстав для заміни боржника у виконавчому листі - наказі Господарського суду Запорізької області від 05.03.2021 у справі № 908/2148/20, а саме: Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727) на його правонаступника - Державну установу «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727).

Керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» про заміну боржника правонаступником у справі № 908/2148/20 задовольнити.

2. Замінити боржника за наказом Господарського суду Запорізької області від 05.03.2021 у справі № 908/2148/20 Державну установу «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727) на Державну установу «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727).

Відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.07.2022.

Суддя Т.А. Азізбекян

Дата ухвалення рішення11.07.2022
Оприлюднено21.07.2022

Судовий реєстр по справі —908/2148/20

Ухвала від 11.07.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 29.06.2022

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Судовий наказ від 04.03.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Рішення від 04.01.2021

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 20.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 25.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 15.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 28.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 14.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

Ухвала від 21.09.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Азізбекян Т.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні