ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

,Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2022 р. № 520/541/22

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Волошина Д.А., розглянувши в порядку спрощеного провадження адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА ТЕРМІК" до Головного управління ДПС у Харківській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА ТЕРМІК" звернулось до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України від 09.12.2021 №57653/31797582/2 про відмову в реєстрації податкової накладної від 13.07.2021 року № 2 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України від 14.12.2021 №3516034/31797582 про відмову в реєстрації податкової накладної від 18.08.2021 року № 2 в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати наступні податкові накладні, виписані ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», від 13.07.2021 № 2 на суму 2 227 473,60 грн. з урахуванням ПДВ та від 18.08.2021 № 2 на суму 2 225 518,80 грн. з урахуванням ПДВ в Єдиному реєстрі податкових накладних датою їх надходження до контролюючого органу.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що не погоджується з рішенням Головного управління ДПС у Харківській області №3516034/31797582 від 14.12.2021 про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, яким ТОВ «"ГРУПА ТЕРМІК» відмовлено у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних по операціям з контрагентом ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" та рішенням Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України від 09.12.2021 №57653/31797582/2. Позивач вважає, що відповідачем неправомірно відмовлено в реєстрації податкових накладних, оскільки ним надано всі необхідні документи для розблокування податкових накладних, реєстрація яких відповідачем була зупинена. Таким чином, позивач вважає, що оскаржувані рішення є неправомірними, необґрунтованими, безпідставними через відсутність доказів порушення товариством податкового законодавства, у зв`язку з чим, просить зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати податкові накладні.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 31.01.2022 відкрито спрощене провадження в порядку, передбаченому статтею 262 Кодексу адміністративного судочинства України,та запропоновано відповідачам надати відзив на позов. Запропоновано позивачу подати до суду відповідь на відзив, а відповідачам - заперечення протягом п`яти календарних днів з моменту отримання відповідних документів.

Копія зазначеної ухвали надіслана та вручена відповідачам, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Відповідачі правом надати відзив на позов не скористались, у встановлений судом строк документи до суду не надходили, клопотання про продовження строку на подання відзиву на позов до суду також не подавалось.

Згідно з ч. 6 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 5 ст. 262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України №2102-IX, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Оскільки на території м. Харкова з 24.02.2022 ведуться активні бойові дії, суд розглядає справу за наявності безпечних умов для життя та здоров`я учасників процесу, суддів та працівників суду.

Дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

Щодо вимог позивача про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України від 14.12.2021 №3516034/31797582 та зобов`язання зареєструвати податкову накладну від 18.08.2021 № 2 суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" пройшло передбачену законом процедуру державної реєстрації та набуло статусу юридичної особи з ідентифікаційним кодом 31797582.

Головним управлінням ДПС у Харківській області було прийнято рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3516034/31797582 від 14.12.2021.

Суд зазначає, що Податковий кодекс України є спеціальним законом з питань оподаткування та установлює порядок погашення зобов`язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов`язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків, визначені заходи, які вживаються контролюючим органом з метою погашення платниками податків податкового боргу.

Згідно підпунктів "а", "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України, об`єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України та постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (пункт 188.1 статті 188 Податкового кодексу України).

Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Із матеріалів справи вбачається, що ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" була виписана податкова накладна за правилами першої події (виконання робіт) №2 від 18.08.2021 на загальну суму 2225518,80 грн, в т.ч. ПДВ 370919,80 грн та яку було внесено до Єдиного реєстру податкових накладних для її подальшої реєстрації та сплати ПДВ.

Проте, позивачем було отримано від Головного управління ДПС у Харківській області квитанцію від 26.08.2021 про зупинення реєстрації податкової накладної №2 від 18.08.2021, з посиланнями на вимоги п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України. Зазначено, що платник податку, яким подано для реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.

При цьому, суд зауважує, що в квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних не зазначено переліку документів, які потрібно надати позивачу до контролюючого органу, які б були достатніми для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11 грудня 2019 року №1165, якою затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - Порядок №1165).

Згідно з приписами пункту 4 Порядку №1165 у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у пункті 3 цього Порядку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування не зупиняється в Реєстрі.

Пунктом 5 Порядку №1165 передбачено, що платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку, показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій.

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку №1165 у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня. У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У разі коли за результатами автоматизованого моніторингу податкової накладної/розрахунку коригування встановлено, що відображена в них операція відповідає хоча б одному критерію ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної/розрахунку коригування, складених платником податку, який відповідає хоча б одному показнику, за яким визначається позитивна податкова історія, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється (пункт 7 Порядку №1165).

Відповідно до пункту 10 Порядку №1165 у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; 2) критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації (пункт 11 Порядку №1165).

Комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку (пункт 25 Порядку № 1165).

Механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію яких відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України, визначає Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом Міністерства фінансів України 12.12.2019 №520 (далі по тексту - Порядок №520).

Відповідно до пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 Порядку №520 прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі - комісія регіонального рівня).

Комісія регіонального рівня протягом п`яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі.

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати: договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов`язання, відображеного в податковій накладній / розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних / розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні / розрахунки коригування складено на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних / розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП)).

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 4 цього Порядку, розглядає комісія регіонального рівня.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі в разі: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі; та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до пункту 5 цього Порядку; та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Аналізуючи вище зазначені положення суд зазначає, що законодавець визначив два етапи реєстрації податкових накладних: перший це зупинення реєстрації податкової накладної який є проміжним перед прийняттями рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та другий, це сам етап прийняття рішення податковим органом.

Виходячи зі змісту вказаних норм, суд приходить до висновку, що рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкової накладної приймається за результатами оцінки наданих підприємством документів.

Так, судом встановлено, що контролюючим органом реєстрація податкової накладної №2 від 18.08.2021 була зупинена та запропоновано позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Судом встановлено, що ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" 07.12.2021 до контролюючого органу було надіслано повідомлення №1 щодо надання пояснень та/або копій документів, достатніх для прийняття рішень про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, якими надано пояснення щодо здійснення господарських операцій з Державним підприємством "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" та всі копії наявних документів на підтвердження реальності господарських операцій.

Вказані пояснення та повідомлення було отримано Головним управлінням ДПС у Харківській області та прийнято до розгляду, що не заперечується сторонами по справі.

Комісією Головного управління ДПС у Харківській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, було прийнято рішення №3516034/31797582 від 14.12.2021 про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №2 від 18.08.2021.

У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" зареєстровано як юридична особа з 17.01.2002, перебуває на податковому обліку в контролюючих органах з 24.01.2002.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" є: код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний).

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України позивачу видана ліцензія від 13.06.2018 №34-Л на господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками (1 т., а.с. 226).

Згідно штатного розпису на 02.07.2021 у ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" працювало 13 осіб: директор, головний бухгалтер, головний архітектор, головний інженер, керівник архітектурної майстерні, архітектор, виконроб, монтажник будівельний (2 чол.), слюсар-ремонтник, лицбвальник-плиточник (2 чол.), муляр (1т., а.с.241), з 21.07.2021 додалося ще 2 посади лицювальник-плиточник.

Судом встановлено, що податкова накладна №2 від 18.08.2021, в реєстрації якої було відмовлено, була виписана на виконання умов договору підряду на капітальний ремонт №7-09/С-18 від 17.09.2018, укладеного між ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В, Лисенка" (Замовник) та ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" (Підрядник) ( 1т., а.с. 70-79).

Згідно п. 1.1. Договору Підрядник зобов`язується виконати з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 наступні роботи: «Капітальний ремонт будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» на "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету мені М. В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції» (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) згідно із затвердженою ироектною-кошторисною документацією (далі - Роботи), і здати їх Замовнику у встановлений термін.

Відповідно до п. 2.1., 2.3. Договору всі Роботи за цим Договором на всю суму повинні бути виконані у строк до 31.12.2020. У разі неповного забезпечення до кінця дії Договору Замовником фінансування своїх видатків по Договору за згодою Сторін обсяг Робіт по Договору та, відповідно, сума Договору можуть бути змінені в бік зменшення на суму недофінансування, або строк закінчення договору може бути продовжено.

Пунктом 3.2 Договору встановлено, що загальна сума цього Договору (договірна ціна) визначена у Протоколі погодження договірної ціни до цього Договору (Додаток №2) на підставі Кошторису, узгодженого сторонами і який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №3), складеного відповідно до проекту документації та згідно з "Правилами визначеня вартості будівництва" (ДБН-Д.1.1-1-2000)" та інших діючих нормативних документів.

Загальна сума цього Договору складає 248 192 497,00 грн, а т.ч. ПДВ 41365416,17 грн. Сума Договору сплачується Замовником як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок інших джерел фінансування.

Згідно п. 3.5. Договору оплата за цим Договором здійснюється Замовником платіжними дорученнями на поточний рахунок Підрядника у національній валюті України на підставі підписаних актів приймання виконаних будіельних робіт протягом 10 календарних днів з дати їх підписання за умови наявності фінансування.

Додатковою угодою №12 до Договору підряду на капітальний ремонт №7-09/С-18 від 17.09.2018 строк дії договору продовжено до 31.12.2022 (1 т. а.с. 116).

На підставі вище зазначеного договору між Державним підприємством "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка» та ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» було підписано Акт приймання виконаних робіт/наданих послуг №7-09/С-18/20 від 18.08.2021 на виконані в серпні роботи з капітального ремонту на загальну суму 2 225 518,80 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 370 919,80 грн.

Факт оплати послуг підтверджується платіжним дорученням №15 від 18.08.2021.

Товарно-матеріальні цінності для виконання робіт в серпні 2021 року на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка» на вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», м. Харків, вул. Сумська, 25» були придбані у наступних Постачальників:

- ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), що підтверджує договір Поставки № 1-2021 від 01.04.2021, Спеціфікація на поставку товару №12 від 02.08.2021, Спеціфікація на поставку товару №13 від 03.08.2021; видаткова накладна №02/08/2021-1 від 02.08.2021 на суму 236296,60 грн. без ПДВ; видаткова накладна №03/08/2021-1 від 03.08.2021 на суму 209831,38 грн. без ПДВ; платіжне доручення №95 від 23.09.2021 на суму 206296,60 грн. без ПДВ;

- ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), що підтверджує Договір Поставки № 9П-2021 від 01.04.2021, Специфікація на поставку товару №4 від 05.07.2021, Специфікація на поставку товару №5 від 06.07.2021; Специфікація на поставку товару №6 від 03.08.2021; Специфікація на поставку товару №7 від 04.08.2021; видаткова накладна №9П-2021/3 від 04.07.2021 на суму 27 576,00 грн. без ПДВ; видаткова накладна №9П-2021/4 від 05.07.2021 на суму 73 450,00 грн без ПДВ; видаткова накладна №9П-2021/5 від 06.07.2021 на суму 30 472,05 грн без ПДВ; видаткова накладна №9П-2021/6 від 03.08.2021 на суму 45960,00 грн без ПДВ; видаткова накладна №9П-2021/7 від 04.08.2021 на суму 54243,12 грн без ПДВ. Сплата за товар здійснювалась на підставі платіжного доручення №78 від 17.09.2021, №81 від 20.09.2021, №85 від 21.09.2021, №96 від 23.09.2021.

Суд зазначає, що вказані первинні документи та пояснення стосовно здійсненої господарської операції позивачем було надано до контролюючого органу, що підтверджується матеріалами справи та не заперечується сторонами по справі.

Доказів наявності ознак фіктивності в діяльності контрагенту позивача, нікчемності або недійсності угод укладених позивачем з вказаним контрагентом або відсутності реального характеру цієї операції матеріали справи не містять, а відповідачем таких доказів до суду не надано.

Суд зазначає, що відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій товариства є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкуванню оброблення даних на підставі первинних документів складаються зведені облікові документи товариства.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, надані позивачем до контролюючого органу, а також до суду, первинні бухгалтерські документи підтверджують вчинення господарських операцій та настання обставин, з якими закон пов`язує виникнення податкових зобов`язань та права виписки податкових накладних позивачем.

Відтак, суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення комісії Головного управління ДПС у Харківській області про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3516034/31797582 від 14.12.2021, яким ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" відмовлено у реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних по операціям з контрагентом ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка" є необґрунтованим, оскільки платником податків надано всі необхідні документи, які засвідчують факт здійснення господарських операцій за податковою накладною, у реєстрації якої було відмовлено, а тому є таким, що підлягає скасуванню, а вимога зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №2 від 18.08.2021, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРУПА ТЕРМІК», датою її фактичного подання є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Щодо вимоги позивача про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України від 09.12.2021 №57653/31797582/2 та зобов`язання зареєструвати податкову накладну від 13.07.2021 № 2 суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що податкова накладна №2 від 13.07.2021, в реєстрації якої було відмовлено, була виписана на виконання умов договору підряду на капітальний ремонт №7-09/С-18 від 17.09.2018, укладеного між ДП "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В, Лисенка" (Замовник) та ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" (Підрядник), за умовами якого позивач зобов`язується виконати наступні роботи: «Капітальний ремонт будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка, а саме: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр та балету ім. М.В. Лисенка», систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», м. Харків, вул. Сумська, 25».

На підставі вище зазначеного договору між Державним підприємством "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка та ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" було підписано Акт приймання виконаних робіт/наданих послуг №7-09/С-18/19 від 13.07.2021 на виконані в липні роботи з капітального ремонту на загальну суму 2 227 473,60 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 371245,60 грн.

Як встановлено в матеріалів справи, 13.07.2021 ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК» була сформована та подана до Головного управління ДПС у Харківській області на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна №2 на загальну суму 2 227 473,60 грн у т.ч. ПДВ - 371 245,60 грн.

Контролюючим органом було зупинено реєстрацію такої податкової накладної, що підтверджується квитанцією від 15.07.2021, реєстраційний номер документа 9195741929.

Позивач направив до контролюючого органу пояснення від 22.11.2021 для розблокування податкової накладної щодо здійснення господарської операції та копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Контролюючим органом було прийнято рішення №3431835/31797582 від 29.11.2021 про відмову в реєстрації податкової накладної №2 від 13.07.2021. Підставою відмови зазначено: «ненаданням платником податків копій розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків» (відсутній акт звірки розрахунків з замовником).

Не погоджуючись із вказаним рішенням позивачем 02.12.2021 було подано скаргу до ДПС України на рішення Комісії, в якій надано відповідь на зауваження контролюючого органу щодо відмови в реєстрації податкової накладної та повторно надано усі документи на підтвердження здійснення господарської діяльності, в т.ч. і всі розрахункові документи.

Проте, рішенням ДПС України за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 09.12.2021 №57653/31797582/2 скарга ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК» залишена без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін. Підставою для залишення рішення без змін зазначено: ненадання платником податку копій первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних.

Позивач вважає рішення за результатами розгляду скарги протиправним, а тому, зокрема, з метою його скасування та зобов`язання зареєструвати накладну звернувся до суду із цим адміністративним позовом.

Отже, предметом оскарження є саме рішення ДПС України за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 09.12.2021 №57653/31797582/2, прийняте за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Порядок та строки оскарження в адміністративному порядку рішень податкового органу регламентовано статтею 56 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі ПК України).

Відповідно до приписів п.п.56.1, 56.2 та 56.10 ст.56 ПК України від 02.12.2010 № 2755-VI рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов`язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Відповідно до п.13 Порядку розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117, за результатами розгляду скарги комісія приймає одне з таких рішень:

- задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- залишає скаргу без задоволення та рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін;

- залишає скаргу без розгляду.

Згідно п.18 вказаного Порядку, рішення комісії не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Аналіз наведених норм свідчить про те, що податковим законодавством передбачено право платника податків на оскарження рішення податкового органу, прийнятого за результатами розгляду його скарги до суду.

У відповідності до ч.1 ст.5 КАС України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Суд зазначає, що обов`язковою умовою надання правового захисту судом є наявність відповідного порушення суб`єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів особи на момент її звернення до суду. Порушення має бути реальним, стосуватися (зачіпати), зазвичай, індивідуально виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення.

При цьому, неодмінною ознакою порушення права особи є зміна стану її суб`єктивних прав та обов`язків, тобто припинення чи неможливість реалізації її права та/або виникнення додаткового обов`язку.

Так, рішення суб`єкта владних повноважень є такими, що порушує права і свободи особи в тому разі, якщо, по-перше, такі рішення прийняті владним суб`єктом поза межами визначеної законом компетенції, а, по-друге, оспорювані рішення є юридично значимими, тобто такими, що мають безпосередній вплив на суб`єктивні права та обов`язки особи шляхом позбавлення можливості реалізувати належне цій особі право або шляхом покладення на цю особу будь-якого обов`язку.

Згідно п.п.17.1.7 п.17.1 ст.17 ПК України від 02.12.2010 № 2755-VI платник податків має право оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб).

Платниками податків до суду можуть бути оскаржені рішення, дії, бездіяльність суб`єктів владних повноважень, які порушують права, свободи та інтереси. Втім, задоволенню в адміністративному судочинстві підлягають лише ті позовні вимоги, які відновлюють фактично порушені права, свободи та інтереси особи у сфері публічно-правових відносин.

Суд наголошує, що оскаржуване в цій справі рішення ДПС України за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 09.12.2021 №57653/31797582/2, яким відмовлено в задоволенні скарги на рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Харківській області від 29.11.2021 №3431835/31797582 про відмову в реєстрації податкової накладної від 13.07.2021 № 2 саме по собі не є юридично значимим для позивача, оскільки не має безпосереднього впливу на суб`єктивні права та обов`язки позивача шляхом позбавлення його можливості реалізувати належне йому право або шляхом покладення на нього будь-якого обов`язку, а відтак безпосередньо не порушує права та інтереси позивача.

Зазначений висновок підтверджується численною практикою Верховного Суду, висвітленою у постановах від 11.06.2019 по справі № 826/24656/15, від 18.06.2019 по справі №826/7961/16, від 24.06.2019 по справі № 826/11001/15, від 06.02.2020 по справі № 810/101/16.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

З урахуванням зазначеного, відсутні підстави для скасування рішення ДПС України за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 09.12.2021 №57653/31797582/2, оскільки останнє не створює жодних правових наслідків для позивача, на відміну від рішення комісії регіонального рівня від 29.11.2021 №3431835/31797582 про відмову в реєстрації податкової накладної від 13.07.2021 № 2.

Такий висновок повністю узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 27.04.2020 (справа № 360/1050/19).

Суд зазначає, що у відповідності до ч. 2 ст. 9 КАС України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Позовні вимоги зазначаються саме в прохальній частині позовної заяви.

Із прохальної частини позовної заяви слідує, що позивач не оскаржує рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Харківській області про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 29.11.2021 №3431835/31797582, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної від 13.07.2021 № 2.

Отже, рішення комісії регіонального рівня, яким відмовлено у реєстрації податкової накладної, в межах позовних вимог не є предметом оскарження та є чинним, а тому позовні вимоги про зобов`язання ДПС України зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 2 від 13.07.2021 датою її подання є передчасними та задоволенню не підлягають.

Тому, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.

Суд вказує, що відповідно до статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

А згідно з частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат у справі суд враховує, що відповідно до положень частини 3 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Керуючись статтями 14, 243-246, 291, 293, 295-296 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА ТЕРМІК" (вул. Чернишевська, буд. 84, кв. 2, м. Харків, 61002, ЄДРПОУ 31797582) до Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46, м. Харків, 61057, ЄДРПОУ ВП 43983495), Державної податкової служби України (Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053, ЄДРПОУ 43005393) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії - задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Харківській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, №3516034/31797582 від 14.12.2021 про відмову Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРУПА ТЕРМІК» в реєстрації податкової накладної №2 від 18.08.2021 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА ТЕРМІК» №2 від 18.08.2021 датою її фактичного подання.

В задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА ТЕРМІК" за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України суму сплаченого судового збору у розмірі 1240,50 грн (одна тисяча двісті сорок гривень 50 копійок).

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ГРУПА ТЕРМІК" за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України суму сплаченого судового збору у розмірі 1240,50 грн (одна тисяча двісті сорок гривень 50 копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Д.А.Волошин

Дата ухвалення рішення 28.07.2022
Оприлюднено 01.08.2022

Судовий реєстр по справі 520/541/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.10.2022 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.07.2022 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.01.2022 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.01.2022 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 520/541/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону