ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про скасування судового наказу

"01" серпня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/1261/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (вх. № 2-621/22 від 28.07.2022) про скасування судового наказу Господарського суду Одеської області від 24.06.2022 у справі №916/1261/22

за заявою стягувача: Приватного акціонерного товариства «Промислові Регіони» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, № 11, кв. 3, код ЄДРПОУ 30720390)

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (57440, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Калинівка, вул. Центральна, № 1, код ЄДРПОУ 41107067)

про видачу судового наказу на стягнення 174000,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

21.06.2022 року до Господарського суду Одеської області надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Промислові Регіони» про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (боржника) заборгованості за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000,00 грн. та судового збору в сумі 248,10 грн.

Заяву обґрунтовано невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» умов вказаного договору в частині повної та своєчасної оплати за надані послуги в сумі 174000,00 грн.

24.06.2022 за результатами розгляду вказаної заяви судом видано відповідний наказ, стягнуто з боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» на користь Приватного акціонерного товариства «Промислові регіони» заборгованість за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000,00 грн. та витрати по сплаті судового збору в сумі 248 грн. 10 коп.

У відповідності до вимог ст. 156 ГПК України копію вказаного судового наказу від 24.06.2022 та копію заяви Приватного акціонерного товариства «Промислові регіони» із додатками було направлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» супровідним листом Господарського суду Одеської області від 28.06.2022.

При цьому згідно інформації про відстеження поштових відправлень з офіційного сайту Укрпошти за трек номером 6511913789659 направлена судом копія судового наказу з додатками була вручена під час доставки 12.07.2022.

Згідно з ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі. Заява про скасування судового наказу має містити: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України; 3) ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження; 4) наказ, що оспорюється; 5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача. Заява підписується боржником або його представником. До заяви про скасування судового наказу додаються: 1) документ, що підтверджує сплату судового збору; 2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником; 3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті. У разі подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя постановляє ухвалу про її повернення не пізніше двох днів з дня її надходження до суду.

Згідно з ч. 7 ст. 116 ГПК України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Відтак, з огляду на вказане, боржник мав право на звернення до суду із заявою про скасування судового наказу протягом п`ятнадцяти днів з моменту його вручення, а саме не пізніше 27.07.2022.

28.07.2022 до Господарського суду Одеської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» через систему «Електронний суд» (https://id.court.gov.ua/) надійшла заява (вх. № 2-621/22, сформована ТОВ «Південь Агро Інвест» у системі 27.07.2022) про скасування судового наказу від 24.06.2022, згідно якої заявник просить суд скасувати виданий Господарським судом Одеської області 24.06.2022 судовий наказ по справі № 916/1261/22, а також просить судові витрати покласти на ПрАТ «Промислові регіони».

У вказаній заяві ТОВ «Південь Агро Інвест» зазначає, що вимоги стягувача є необґрунтованими, оскільки ним не виконано обов`язок щодо доведення своїх вимог, не підтверджено факт виконання власних обов`язків за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 на заявлену до стягнення суму в розмірі 174000,00 грн. При цьому ТОВ «Південь Агро Інвест» вказує, що до заяви не додано первинних документів, які б підтверджували факт надання послуг, а додана ТТН, яка не містить всіх обов`язкових реквізитів, не може підтверджувати факт надання послуг.

Таким чином, за ствердженнями ТОВ «Південь Агро Інвест», за відсутності первинних документів - послуги не можуть вважатися такими, що надані перевізником належним чином та прийняті замовником без зауважень, що узгоджується також із умовами договору. Також ТОВ «Південь Агро Інвест» додає, що виставлення ПрАТ «Промислові регіони» рахунку-фактури на суму нібито наданих послуг не свідчить про надання транспортних послуг в такому обсязі, а тому з урахуванням положень п. 6.3.8 договору, ТОВ «Південь Агро Інвест» не зобов`язане оплачувати ненадані послуги.

Крім того ТОВ «Південь Агро Інвест» зауважує, що строк оплати наданих послуг в договорі не назначено, заявок, які б теоретично могли містити порядок та строки розрахунків за замовлені послуги, стягувачем не надано, при цьому будь-яких вимог щодо виконання замовником обов`язків за договором, порядок пред`явлення яких врегульовано ст. 530 ЦК України, ТОВ «Південь Агро Інвест» не отримувало, з огляду на що строк оплати грошових зобов`язань за Договором у останнього не настав.

Відповідно до ст.158 Господарського процесуального кодексу України заява про скасування судового наказу не пізніше наступного дня передається судді, визначеному у порядку, встановленому статтею 32 цього Кодексу. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 157 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз`яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 333 цього Кодексу.

Отже, приймаючи до уваги те, що заяву про скасування судового наказу подано Товариством з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» в межах встановленого строку згідно положень ст. 157 Господарського процесуального кодексу України, а також відсутність підстав для повернення вказаної заяви про скасування судового наказу від 24.06.2022 у справі № 916/1261/22, господарський суд вважає, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» підлягає задоволенню, а судовий наказ від 24.06.2022 скасуванню з огляду на наявність спору між сторонами.

Водночас, стосовно заявленого ТОВ «Південь Агро Інвест» клопотання про покладення судових витрат на ПрАТ «Промислові регіони», господарський суд вказує, що розділом ІІ Господарського процесуального кодексу України Наказне провадження, не передбачено розподілу судових витрат за результатами розгляду заяви про скасування судового наказу, з огляду на що підстави для задоволення вказаного клопотання відсутні.

Також суд роз`яснює стягувачу - Приватному акціонерному товариству «Промислові регіони», що останнє наділене правом звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.

Керуючись ст.ст.157, 158, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» (вх. № 2-621/22 від 28.07.2022) про скасування судового наказу від 24.06.2022 - задовольнити.

2. Скасувати судовий наказ від 24.06.2022 по справі № 916/1261/22 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Агро Інвест» на користь Приватного акціонерного товариства «Промислові регіони» заборгованості за договором про надання транспортно-експедиційних послуг № 10/01-22ПР-5 від 10.01.2022 в сумі 174000,00 грн. та витрат по сплаті судового збору в сумі 248,10 грн.

3. Роз`яснити Приватному акціонерному товариству «Промислові регіони», що заявник має право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвала набрала законної сили 01.08.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Цісельський

Дата ухвалення рішення 01.08.2022
Оприлюднено 03.08.2022

Судовий реєстр по справі 916/1261/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Одеської області Господарське
Судовий наказ від 23.06.2022 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/1261/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону