ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 9/90/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

16.08.2022 Справа № 908/1352/22

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі суду: судді Боєвої О.С., розглянувши матеріали за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТА Україна», код ЄДРПОУ 41323412 (04111, м. Київ, вул. Черняховського, буд. 29; адреса для листування: 01033, м. Київ, а/с 14)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РІСТ», код ЄДРПОУ 42499898 (70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, буд. 5)

про стягнення суми 130947,84 грн.,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області 10.08.2022 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «СОТА Україна» про стягнення з відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РІСТ» суми 100000,00 грн. основного боргу, суми 5466,12 грн. 3% річних, суми 25481,72 грн. інфляційних нарахувань, всього загальної суми 130947,84 грн.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу від 10.08.2022 здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/1352/22 та визначено до розгляду судді Боєвій О.С.

Позов обґрунтовано ст.ст. 11, 202, 509, 525, 526, 530, 549, 598, 612, 625, 692, 712 ЦК України, ст.ст. 174, 179, 193, 198, 202, 216, 218, 230-232 ГК України та умовами договору поставки № 29/01/21/01-П від 29.01.2021.

В позовній заяві позивач просить розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Позовна заява відповідає вимогам, закріпленим у ст. 162, ч.ч. 1, 5 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

В частині 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення (ч. 7 ст. 12 ГПК України). Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" у 2022 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2022 року встановлено в розмірі 2481 гривні.

Враховуючи, що справа не відноситься до визначеного ч. 4 ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, ціна позову у ній (130947,84 грн.) не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2022 (248100,00 грн.), суд приходить до висновку, що справа підлягає розгляду у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи у спрощеному провадженні без повідомлення (виклику) сторін.

Частинами 2, 3 ст. 252 ГПК України встановлено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №908/1352/22. Присвоїти справі номер провадження 9/90/22.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

3. Розгляд справи по суті розпочати через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

4. Відповідно до ст. 165, ст. 251 ГПК України запропонувати відповідачу надати відзив з документальним обґрунтуванням протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше ніж у строк до 12.09.2022. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу, докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

Суд зазначає, що відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Запропонувати: позивачу надати відповідь на відзив, а відповідачу заперечення протягом п`яти днів з дня отримання відзиву/відповіді на відзив.

5. Суд наголошує, що копії усіх заяв по суті справи та заяв з процесуальних питань, що подаються до суду, - одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення надаються суду).

Заяви по суті справи та документи (докази) повинні бути подані через канцелярію суду або направлені поштою з таким розрахунком, щоб суд їх отримав у встановлені строки.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua.

Відповідно до ч. 8 ст. 42 ГПК України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним підписом учасника справи (його представника), прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Відповідні документи (заяви та клопотання) не скріплені електронним підписом залишаються судом без розгляду.

Суд повідомляє, що надсилання процесуальних документів по справі може здійснюватись, в тому числі, електронною поштою. Доступний для скачування зразок заяви на отримання процесуальних документів в електронному вигляді розміщено на сайті суду в розділі "Громадянам" - вкладка "Бланки заяв" за посиланням: https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/blanki_zayav/.

В Господарському суді Запорізької області впроваджено експлуатацію підсистеми Електронний суд, що забезпечує обмін процесуальними документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, органами та установами системи правосуддя, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу. За допомогою сервісу «Електронний суд» учасники судового процесу можуть подавати до суду процесуальні документи (заяви по суті про справи, заяви з процесуальних питань, клопотання тощо) в електронному форматі.

Для можливості користування сервісом Електронного суду необхідно пройти передбачений порядок реєстрації офіційної електронної адреси («Електронного кабінету») з обов`язковим використанням власного електронного підпису.

Відповідно до ч. 6 ст. 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі (ч. 8 ст. 6 ГПК України).

Єдиний Контакт-центр судової влади України: (044) 207-35-46. «Гаряча» телефонна лінія господарського суду функціонує за номером (061) 764-89-30.

Отримати інформацію про стан розгляду справи можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Ознайомитись з процесуальними документами у справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала підписана 16.08.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.С. Боєва

Дата ухвалення рішення 15.08.2022
Оприлюднено 17.08.2022

Судовий реєстр по справі 908/1352/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1352/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону