ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 459/605/22

Провадження № 2/459/137/2022

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

05 вересня 2022 року Червоноградський міський суд Львівської області в складі:

головуючого судді Мельникович М.В.

з участю секретаря Горощук А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Червонограді за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу,-

В С Т А Н О В И В:

25.03.2022 року позивач звернулася до суду з даним позовом, у якому просить розірвати шлюб з відповідачем. В обґрунтування позовних вимог послалась на те, що 25.10.2016 вони зареєстрували шлюб у місті Каїр, Арабської республіки Єгипет. В подальшому сторони переїхали на постійне проживання на територію України у м. Червоноград та проживали у квартирі АДРЕСА_1 . Відповідач зареєструвався у даній квартирі з 10.01.2017 і проживав у ній по лютий 2022. Крім цього, відповідач отримав посвідку на постійне проживання в Україні та карту платника податків. Від спільного проживання у сторін дітей не має. Через різні погляди на життя та у зв`язку із постійним нехтуванням відповідачем сімейними цінностями, у сторін періодично виникали непорозуміння та сварки, що поступово призвело до погіршення відносин між ними. У лютому 2022 року відповідач покинув позивача та повідомив, що не бажає надалі продовжувати сімейне життя. З того часу, сторони не підтримують жодних стосунків. Подальше перебування в шлюбі суперечить її інтересам. Тому, в силу вимог ст. 63, 68, 60 Закону України «Про міжнародне приватне право» та ст. 105, 112 СК України просила шлюб між ними розірвати, судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Червоноградського міського суду Львівської області від 11.04.2022 було залишено поданий позивачкою позов без руху та надано строк для усунення недоліків.

28.04.2022 позивачкою була подана заява про усунення недоліків позовної заяви.

28.04.2022 року у дані справі було відкрито провадження та призначено розгляд справи на 23.05.2022 року о 10:00 год.

23.05.2022 року, 17.06.2022 та 13.07.2022 розгляд справи відкладався у зв`язку із неявкою відповідача. Наступне судове засідання було призначено на 29.08.2022.

29.08.2022 р. у судове засідання сторони повторно не з`явилися.

Позивач подала заяву про розгляд справи у її відсутності та просила задовольнити позовні вимоги, також зазначила, що проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач у судові засідання, які відбулися 23.05.2022, 17.06.2022, 13.07.2022 та 29.08.2022 не з`явився, однак яквбачається ізрекомендованих повідомленьпро врученняпоштових відправлень(судових повісток), які містяться в матеріалах справи, такі повернулися до суду із відмітками про відсутність адресата за вказаною адресою та за закінченням терміну зберігання. Заяв чи клопотань про розгляд справи за його відсутності відповідач не подавав, про причини неявки не повідомляв. Також відповідачем не було подано відзиву на позов.

За таких обставин, відповідно до ч.1ст.280 ЦПК України, враховуючи відсутність заперечень представника позивача проти заочного розгляду справи, суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення.

З огляду на зазначені обставини, суд у відповідності до ст. 247 ЦПК України судовий розгляд справи здійснив на підставі наявних матеріалів, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. ст.104-105СК України шлюб може припинятися внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду.

Відповідно дост. 112 СК Українисуд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, що мають істотне значення.

Згідно з п. 12Постанови Пленуму Верховного Суду України №11 від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Із шлюбної угоди №885 від 25.10.2016, офіційно перекладеної з арабської мови встановлено, що 25 жовтня 2016 року ОСОБА_1 зареєструвала шлюб із відповідачем ОСОБА_3 м. Каїрі у Арабській республіці Єгипет, про що була видана офіційна шлюбна угода за законами шаріату № 885 від 25.10.2016 року, актовий запис №5213 в реєстрі актів цивільного стану (а. с. 7-8). Дана шлюбна угода була перекладена із оригіналу документу, справжність підпису перекладача засвідчено консулом посольства України у Арабській республіці Єгипет (а. с. 8).

Порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б через один із своїх елементів пов`язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, встановлений Законом України «Про міжнародне приватне право».

Відповідно до ч.1 ст. 58 вказаного Закону України шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу.

Згідно ч.1 та ч.2 ст. 60 Закону України «Про міжнародне приватне право» правові наслідки шлюбу визначаються спільним особистим законом подружжя, а за його відсутності - правом держави, у якій подружжя мало останнє спільне місце проживання, за умови, що хоча б один з подружжя все ще має місце проживання у цій державі, а за відсутності такого - правом, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний зв`язок іншим чином.

Подружжя, яке не має спільного особистого закону, може обрати право, що буде застосовуватися до правових наслідків шлюбу, якщо подружжя не має спільного місця проживання або якщо особистий закон жодного з них не збігається з правом держави їхнього спільного місця проживання.

За ч.1 ст. 16 цього Закону особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином якої вона є.

Згідно ч.1 ст. 62 наведеного Закону вибір права, передбачений частиною другою статті 60 та статтею 61 цього Закону, має бути здійснений у письмовій формі або явно випливати з умов шлюбного договору. Угода сторін про вибір права, що укладена в Україні, має бути нотаріально посвідчена.

Відповідно до ч.1 ст. 63 Закону України «Про міжнародне приватне право» припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо правових наслідків шлюбу.

За даними документів, що посвідчують особу позивача та відповідача, долучених до матеріалів справи (копії), сторони у справі є громадянами різних держав і укладений ними шлюбний контракт за правом Арабської Республіки Єгипет не містить умов, які б визначали спільний особистий закон подружжя,

Як встановлено судом, у офіційному шлюбному договорі №885 від 25.10.2016 вказано, що останнім місцем реєстрації відповідача як громадянина АР Єгипет є: АДРЕСА_2 . (а. с. 7).

Із довідки про реєстрацію місця проживання особи відділу реєстрації Червоноградської міської ради установлено, що з 10.01.2017 відповідач зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (а. с. 4).

Крім цього, відповідачу було видано посвідку № НОМЕР_1 на постійне проживання терміном до 22.01.2029 (а. с. 6) та карту платника податків (а. с. 5).

Враховуючи вищевказане, суд приходить до висновку про застосування до правових наслідків шлюбу, укдаденого між сторонами і його припинення права України, як права держави, у якій подружжя мало останнє спільне місце проживання.

Судом встановлено, що сімейне життя сторін не склалося з причин втрати взаєморозуміння, різних характерів і поглядів на взаємні права і обов`язки подружжя, через що втрачене почуття любові і поваги один до одного, у зв`язку з чим сторони шлюбні стосунки припинили, спільне господарство не ведуть з лютого 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 24 СК України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 СК Українидружинатачоловікзобов`язаніспільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншимичленамисім`їна почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

Положеннями ч. ч. 3, 4 ст. 56 СК України передбачено, що кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв`язку за допомогою фізичного або психічного насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та особисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 112 СК України шлюб розривається, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них.

В ході розгляду справи судом перевірена наявність відповідних підстав для розірвання шлюбу.

Вирішуючи справу, суд зважає на особливий характер сімейних відносин сторін, враховує зазначені вище причини позову про розірвання шлюбу, а категоричне заперечення позивача проти збереження шлюбувочевидь свідчать про те, що примирення сторін неможливе, а відтак, подальше спільне життя сторін як подружжя і збереження шлюбу буде суперечити їх інтересам Тому, відповідно до ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112 СК України суд приходить до висновку про наявність підстав для розірвання шлюбу.

Відповідно до ст.141 ЦПК України судовий збір слід покласти на відповідача.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 58-63 Закону України «Про міжнародне приватне право», ст. ст. 3,4,11-13,81,209,258, 263-265,268 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу задовольнити.

Шлюб, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та зареєстрований 25 жовтня 2016 року в реєстрі актів цивільного стану м. Каїру під № 5213 за офіційним шлюбним договором №885 від 25 жовтня 2016 року - розірвати.

Стягнути з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) сплачений нею судовий збір в розмірі 992 (дев`ятсот дев`яносто дві) гривні 40 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач може оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому ЦПК України.

Рішення може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне судове рішення складено 05.09.2022.

Позивач: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 );

Відповідач: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Суддя: М. В. Мельникович

Дата ухвалення рішення 04.09.2022
Оприлюднено 08.09.2022

Судовий реєстр по справі 459/605/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.09.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 12.07.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 16.06.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 22.05.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 27.04.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 10.04.2022 Червоноградський міський суд Львівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 459/605/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону