ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

30 серпня 2022 року м. Київ№ 640/13169/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Аверкової В.В., розглянувши в порядку письмового провадження клопотання представника Київської митниці про заміну первісного відповідача на правонаступника в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Шуз»

до Київської митниці Держмитслужби

про визнання протиправними та скасування картку відмови та рішення

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лакі Шуз» звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Київської митниці Держмитслужби про визнання протиправним та скасування рішення Київської митниці Держмитслужби від 28 квітня 2021 року № UA100130/2021/000003/2; визнати протиправним та скасувати картку відмови в прийнятті митної декларації митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № UA 100130/2021/00066 від 28 квітня 2021 року.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 жовтня 2021 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Шуз» - задоволено. Визнано протиправним та скасовано рішення Київської митниці Держмитслужби від 28 квітня 2021 року № UA100130/2021/000003/2 про коригування митної вартості та картку відмови в прийнятті митної декларації митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № UA 100130/2021/00066 від 28 квітня 2021 року. Стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лакі Шуз» (03134, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 9, кім. 38, код ЄДРПОУ 42508011) за рахунок бюджетних асигнувань Київської митниці Держмитслужби (03124, м. Київ, буд. Вацлава Гавела, 8-А, код ЄДРПОУ 43337359) судовий збір в сумі 4540 (чотири тисячі п`ятсот сорок) гривень 00 копійки

В матеріалах справи міститься клопотання представника Київської митниці про заміну первісного відповідача Київської митниці Держмитслужби його правонаступником Київською митницею.

Виходячи з меж заявленого клопотання, системного аналізу положень чинного законодавства України і матеріалів справи, Окружний адміністративний суд міста Києва звертає увагу на таке.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 30 вересня 2020 року №895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби» (далі по тексту - Постанова).

Пунктом 1 Постанови передбачено спосіб реорганізації територіальних органів Державної митної служби, зокрема, Київської митниці Держмитслужби, шляхом приєднання до Державної митної служби (створення єдиної юридичної особи).

Відповідно до пункту 2 Постанови, територіальні органи Державної митної служби, що реорганізуються відповідно до пункту 1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною митною службою територіальних органів згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень і функцій територіальних органів, що реорганізуються. Таке рішення приймається Державною митною службою після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної митної служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структури, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій.

Наказом Держмитслужби від 19 жовтня 2020 року №460 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби України як відокремлених підрозділів» утворено Київську митницю як відокремлений підрозділ Державної митної служби України.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснено реєстрацію Київської митниці як відокремленого підрозділу Державної митної служби України: код ЄДРПОУ 43997555; місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

Згідно частини другої статті 211 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади утворюються без статусу юридичної особи та є органом державної влади, може мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

Згідно наказу Державної митної служби України від 30 червня 2021 року №472 «Про початок здійснення митницями як відокремленими підрозділами Державної митної служби України покладених на них функцій і повноважень з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи» митницями як відокремленими підрозділами Державної митної служби України з 00 год. 00 хв. 01 липня 2021 року розпочато здійснення функцій і повноважень з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи.

Таким чином, Київська митниця як відокремлений підрозділ Державної митної служби України розпочала свою діяльність з 01 липня 2021 року. В свою чергу, Київська митниця Держмитслужби перебуває в стані припинення, що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Супроводження судових справ, де стороною виступала Київська митниця Держмитслужби здійснює Київська митниця як відокремлений підрозділ Державної митної служби України. Посадові особи юридичного управління Київської митниці, з метою самопредставництва митного органу, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Положенням про Київську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29 жовтня 2020 року №489 передбачено, що Митниця з метою виконання повноважень делегованих Держмитслужбою, представляє свої інтереси та інтереси Держмитслужби в усіх без виключення судах (місцевих (цивільних, адміністративних, господарських, кримінальних); апеляційних (цивільних, адміністративних, господарських, кримінальних); Верховному Суді (Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному адміністративному суді, Касаційному господарському суді, Касаційному цивільному суді, Касаційному кримінальному суді), з усіма відповідними правами та обов`язками наданими законодавством для учасників судового процесу.

Відповідно до статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Враховуючи викладене, Окружний адміністративний суд міста Києва приходить до висновку, про необхідність заміни первісного відповідача Київської митниці Держмитслужби його правонаступником Київською митницею (03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8А, ідентифікаційний код 43997555).

На підставі вищенаведеного, частини першої статей 52, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання представника Київської митниці про заміну первісного відповідача на правонаступника.

2. Замінити первісного відповідача Київську митницю Держмитслужби його правонаступником Київською митницею (03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8А, ідентифікаційний код 43997555).

3. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Частина перша статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя В.В. Аверкова

Дата ухвалення рішення 29.08.2022
Оприлюднено 12.09.2022

Судовий реєстр по справі 640/13169/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2023 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 08.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.10.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.09.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 29.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.04.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.10.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 14.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/13169/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону