ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/5325/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Цховребової М.Г., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський хлібозавод № 4» до Головного управління ДПС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

встановив:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський хлібозавод № 4» до Головного управління ДПС в Одеській області, в якому позивач просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення відповідача від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02 та № 25488/15-32-07-02.

Ухвалами суду від 11.04.2022 року: відкрито провадження в адміністративній справі; вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; від 28.04.2022 року: продовжено строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів; від 29.06.2022 року: відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про залишення позову без розгляду.

В судовому засіданні 17.08.2022 року після вступного слова представників сторін та з`ясування спірних питань шляхом надання сторонами відповідей на питання один одного та суду, представник позивача заявив клопотання про продовження розгляду справи у письмовому провадженні, із зазначенням, що для нього відсутня потреба у заслуховуванні свідка чи експерта. Представник відповідача залишив вирішення порушеного представником позивача питання на розсуд суду, також із зазначенням, що для нього відсутня потреба у заслуховуванні свідка чи експерта.

Виходячи з наведеного, керуючись положеннями ч. 3 ст. 194, ч.ч. 1, 3, 9 ст. 205 КАС України, суд дійшов висновку про можливість розглянути справу в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.

Згідно зі змістом адміністративного позову та відповіді на відзив, позивач просить суд задовольнити адміністративний позов в повному обсязі, з тих підстав, по суті, що:

- податкові повідомлення рішення прийнято з підстав відсутності у контрагентів позивача, на думку податкового органу, необхідної кількості штатних та найманих працівників та власного та/або орендованого спеціального обладнання та техніки для виконання такого роду поставок та послуг;

- позивач як платник податків самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та сплату лише ним самим податку до бюджету відповідно до законодавства України. Він не може нести відповідальність за порушення контрагентами правил здійснення господарської діяльності та/або податкової дисципліни, як і не може нести відповідальність за неподання контрагентом первинних документів. У разі якщо контрагентом були допущені порушення норм податкового або іншого законодавства, це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цього контрагента, а не сумлінного платника податків;

- позивач вважає необґрунтованим посилання відповідача як контролюючого органу на наявну в нього податкову інформацію як на підставу для визнання не підтвердженими здійснення господарських операцій позивачем, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від дотримання його контрагентами податкової дисципліни та правильності ведення ними податкового або бухгалтерського обліку;

- певні недоліки первинних документів, складених за результатами проведених господарських операцій, у тому числі накладних, на що на обґрунтування своєї позиції посилається відповідач, також не тягнуть за собою втрату ними статусу належних первинних документів. Такі документи є належними і в тому разі, якщо вони заповнені з окремими недоліками, проте, як у спірному випадку, містять достатні дані про зміст господарських операцій та їх учасників, а також підтверджують фактичне здійснення таких операцій. За умови встановлення факту перевезення товару у процесі його поставки від заявленого контрагента порядок заповнення товарно-транспортних накладних не має вирішального значення для визначення податкових наслідків операцій з поставки товару;

- взаємовідносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг, не мають безпосереднього впливу на встановлення факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом; оцінюватися при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку;

- позивач зауважує, що в нього наявні всі первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, які складені на підтвердження фактичного здійснення господарської операції з контрагентами, по яким інспектори ДПС помилково вбачають порушення податкового законодавства;

- також позивач мав та має всі матеріально-технічні, трудові, фінансово-економічні ресурси для виконання всіх господарських операцій, по яким відповідач начебто вбачає порушення;

- в ході проведення перевірки державними ревізорами-інспекторами ДПС не запитувались жодні документи та інформація по взаємовідносинам з ТОВ "Сільпо-Фуд", код 40720198; ТОВ "ТРАШ", код 40688123; ТОВ «Експансія», код 32294905; ПП "ЕКСТРА - ПІВДЕНЬ", код 37223320; ПП "ЕКСТРА - ПІВНІЧ", код 37223357; ТОВ "СІМ МОРІВ ЛТД", код 39249335; ТОВ "СОЮЗ РИТЕЙЛ Д", код 39393873; ТОВ "АРІТЕЙЛ", код 41135005; ТОВ "КИЇВСЬКЕ", код 24541083; ПП "ІДЕАЛ", код 31681667; ТОВ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "РИФ", код 33542722; ТОВ "КОПІЙКА-ЦЕНТР", код 37678707; ТОВ "МОДЕРН-ТРЕЙД", код 40001607; ТОВ "АВІОН+", код 40110917; ФОП ОСОБА_1 , ПІН НОМЕР_1 ; ТОВ "АЛБФА5", код 36110113; ТОВ "СОЮЗ 20", код 38572823; ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 : ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ", код 42704157;

- документи на підтвердження реальних господарських операцій по вищезазначеним контрагентам надавались відповідачу до заперечення на акт перевірки та до скарги на податкові повідомлення-рішення;

- кожна поставка/продаж товарно-матеріальних цінностей та послуг на ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" супроводжувались передбаченим чинним законодавством пакетом документів, складеними у чіткій відповідності з вимогами чинного законодавства та які повністю відповідають діловій меті господарських операцій та господарській діяльності сторін кожної з господарських операцій;

- всі податкові накладні від контрагента-постачальника відповідно до вимог чинного законодавства зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, про що зазначено і в Акті перевірки.

Згідно з відзивом на позовну заяву та письмовими поясненнями, відповідач вважає позовні вимоги позивача необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, із зазначенням таких фактичних обставин:

- позивач у своїй позовній заяві фактично не спростував встановлені під час перевірки порушення податкового законодавства, а лише зазначив практично на кожній сторінці про те, що всі порушення це видумки, та міркування перевіряючих;

- Головним управлінням ДПС в Одеській області було проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020, за результатами якої складено акт від 06.09.2021 № 18745/15-32-07-02/43370789;

- контролюючим органом зроблено висновок про проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру;

- до перевірки не надавались загальні зворотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерських рахунках, головні книги, журнали-ордери по бухгалтерським рахункам 361, 631, зворотно-сальдові відомості в розрізі номенклатури по бухгалтерських рахунках 20, 26, 28, не надавались товарно-транспортні накладні по отриманим послугам з перевезення вантажів дорожнім транспортом, акти виконаних робіт та звіти про проведені дослідження по мерчандайзинговим послугам, маркетинговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару, про що складено Акт про не надання документів до перевірки від 02.06.2021 № 1711/15-32-07-02/43370789;

- до перевірки не надані документи на отримання транспортних послуг від перевезників ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «АЛЬФА5», ТОВ «СОЮЗ 20», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ»;

- крім того, згідно отриманої та відпрацьованої інформації з ЄРПН, фінансової та податкової звітності, підприємство ТОВ «СОЮЗ 20», не звітує до податкового органу за місцем реєстрації з серпня 2020 року;

- при веденні господарської діяльності, сама по собі наявність документів у підприємства (позивача), не є безумовним доказом реальності господарської операції, особливо, якщо є обставини, що свідчать про недостовірність інформації в цих документах та в сукупності дають підстави вважати про неможливість здійснення господарських операцій;

- при проведенні перевірки на запит перевіряючих від 27.05.2021 р. про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020 р. посадовими особами ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» не надавались до перевірки первинні документи, підтверджуючі отримання мерчандайзингових послуг, маркетингових послуг, послух з ліцензіювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, до перевірки не надавались Договори на виконання вказаних послуг зазначеними виконавцями, акти виконаних робіт, звіти, інші підтверджуючі первинні документи та регістри бухгалтерського обліку;

- ТОВ ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4 до заперечень від 17.09.2021 р. № 503 (вх. від 17.09.2021 № 67516/6) на акт перевірки від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789 було надало документи на підтвердження маркетингових послуг, але акти виконаних робіт, які надані до розгляду заперечень не містять в собі деталізації виконаних робіт, носять загальний характер, не підкріплені аналітичними звітами за результатами маркетингових досліджень. Відсутні копії документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, підтвердження щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприяння розміщенню зовнішньо реклами в місцях продажу, відсутні документи, які підтверджують розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проектах, брошурах на час проведення акцій;

- крім того, акти виконаних робіт мають дефектність при складанні, а саме: до договору з ТОВ «ТРАШ» від 01.05.2010 № 44-ТРЮ/20 про надання маркетингових послуг про те, що Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надавати маркетингові послуги, зазначені в Додатку № 1 до вказаного Договору, Копія Додатку № 1 не надано;

- ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» в Акті № 51423 від 25.11.2020 за текстом «Послуги з розміщення товарних позиці Замовника» на суму 24000 грн., в т.ч. ПДВ 4000 грн.» замість Договору 1 від 01.09.2020 зазначено Договір про надання послуг з розміщення товарних позицій № 1 від 16.11.2020, копія якого до перевірки не надано;

- таким чином, за рахунок віднесення до податкового кредиту суми ПДВ по послугам маркетингу, мерчендайзінговими послугам, послугам з позиціюванням продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просуванням товару без підтвердження належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, сума податкового кредиту з ПДВ завищена на 999092 грн., в т.ч. по періодам: травень 2020 р. в сумі 63639 грн., червень 76425 грн., липень 82334 грн., серпень 150703 грн., вересень 154099 грн., жовтень 168593 грн., листопад 151651 грн., грудень 151648 грн.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані пояснення, а також докази в їх сукупності, суд встановив таке.

Відповідно до наказу Головного управління ДПС в Одеській області від 20.05.2021 року № 3252-п, та на підставі направлень, виданих Головним управлінням ДПС в Одеській області, від 26.05.2021 № 6368/15-32-07-02-13 та № 6369/15-32-07-02, на підставі п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п. 78.1.1, п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України (далі Кодекс), з 27.05.2021 року по 30.08.2021 року (з урахування продовження терміну проведення перевірки з 03.06.2021 року по 09.06.2021 року на підставі наказу від 01.06.2021 року № 3591-п) проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4"), код ЄДРПОУ 43370789 з питань дотримання податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020, відповідно до затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток 1 до акта перевірки, який є його невід`ємною частиною).

За результатами проведеної перевірки складено акт від 06.09.2021 р. № 18745/15-32-07-02/43370789 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4», код ЄДРПОУ 43370789, з питань дотримання податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020». (т.23 а.с.179-205)

Відповідно до висновку вказаного акту:

- наведена у цьому акті податкова інформація, яка наявна в інформаційних базах ДПС та зібрана в рамках організації і проведення даної перевірки, у тому числі представлена платником податків, та результати її опрацювання є, відповідно до підпункту 19-1.1.46 пункту 19-1.1 статті 19-1, пункту 74.3 статті 74 і підпункту 83.1.2 пункту 83.1 статті Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами), підставою для зазначених нижче висновків;

- перевіркою дотримання податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року встановлено порушення позивачем:

- п. 44.1 ст. 44, п. 185.1, ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 198.1, п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами), Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами і доповненнями), Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України 21.12.99 р. за № 893/4186, Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за № 128/2568, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету (ряд.18 Декларації) у загальній сумі 7918 461грн., в т.ч. за рахунок завищення суми податкових зобов`язань на 1992526 грн. та завищення суми податкового кредиту на 9 910987 грн.

Відповідно до змісту цього акта перевірки, вищенаведені порушення встановлені відповідачем з таких підстав, зокрема:

3.2. Результати перевірки визначення податкового кредиту (розділ ІІ Декларації)

3.2.1. Перевірка відображених у рядках Декларацій з податку на додану вартість сум податкового кредиту.

3.2.1.1 За період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 59 505 181грн.

Перевіркою правомірності визначення податкового кредиту за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року встановлено його завищення всього на 9 910 987грн., в т.ч. по періодам: за травень 2020р. в сумі 410610грн., за червень 2020р. в сумі 2 327 564грн., за липень 2020р. в сумі 665 515грн., за серпень 2020р. в сумі 2193970грн., за вересень 2020р. в сумі 1 329 124грн., за жовтень 2020р. в сумі 1395756грн., за листопад 2020р. в сумі 1085311грн., за грудень 2020р. в сумі 503137грн.

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов`язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року наведено в додатку 2 до акта перевірки.

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих податкових деклараціях з податку на додану вартість (рядки 10.1 16) за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року встановлено:

Перевіркою відображених у рядку 10.1 Декларацій з податку на додану вартість «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України: з основною ставкою та нульовою» показників за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у загальній сумі 59 485 557грн. встановлено, що підприємство здійснювало операції з придбання борошна,олії, пшениці, яєць, молока, зернових культур, висівок пшеничних, автотранспортних послуг, послуг проведення аналізів з визначення вмісту жирів,та іншіх складових елементів, іншіх товарів та послуг.

Проведеною перевіркою відображених показників за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року в сумі 59 485 557грн. на підставі таких документів: договорів (контрактів) з постачальниками, оборотно-сальдових відомостей та аналізів рахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками», 311 «Поточний рахунок в національній валюті», картки по бухгалтерському рахунку 631 з постачальниками:

ПП"СЛУЖБА ДОСТАВКИ", код ЄДРПОУ 35856622;

ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА", код ЄДРПОУ41843731;

ТОВ "ПРОМ СТАФ", код ЄДРПОУ42302262;

ТОВ "КР-ЗЕРНОПРОМ", код ЄДРПОУ 43182057;

ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 43566399;

ПП "ТРИТИКУМ", код ЄДРПОУ 43714517;

ПП "НОРТАН", код ЄДРПОУ 43786492;

ТОВ «ВКП «Украгропостач», код ЄДРПОУ 43902327;

ПП "БРУНІЯ", код ЄДРПОУ 43661392, видаткових накладних, актів виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних по постачальнику послуг ТОВ ВП «Переробник» , отриманих податкових накладних, банківських виписок , декларації з ПДВ, дані ЄРПН та інших документів, встановлено завищення задекларованих ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" показників у рядку 10.1 Декларацій «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України: з основною ставкою та нульовою» всього у сумі 9 910 987грн., в т.ч. по періодам: за травень 2020р. в сумі 410610грн., за червень 2020р. в сумі 2 327 564грн., за липень 2020р. в сумі 665 515грн., за серпень 2020р. в сумі 2193970грн., за вересень 2020р. в сумі 1 329 124грн., за жовтень 2020р. в сумі 1395756грн., за листопад 2020р. в сумі 1085311грн., за грудень 2020р. в сумі 503137грн.

Перевіркою встановлено:

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у період з 01.05.2020 по 31.12.2020 мало взаємовідносини з наступними суб`єктами господарювання:

1) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" код за ЄДРПОУ 35856622 (Постачальник) було укладено Договір постачання б/н від 20.05.2020 року.

Предмет Договору: Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця товар, а Покупець прийняти і оплатити товар на умовах і в порядку, визначених цим Договором. Під товаром розуміється Насіння соняшнику, країна походження Україна. Код товару згідно українського класифікатора ЗЕД 120600. Поставка товару здійснюється у строки, зазначені в специфікації до даного Договору. Місце поставки товару узгоджується сторонами у специфікації до даного Договору.

Згідно специфікації № 1 до вказаного Договору Постачальник зобов`язаний поставити товар Покупцю до 30 травня 2020 року включно. Пункт поставки товару: Миколаївська обл., Вітовський район, с.Засілля, вул. Заводська 22. Умови поставки DAP Delivered at Place відповідно до правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року.

Постачальник здійснює поставки тільки після отримання від Покупця замовлення в письмовій або усній формі, де будуть зазначені найменування, кількість та асортимент товару, що замовляється.

Ціна товару, порядок розрахунків: Ціна за Товар вказується у рахунках-фактурах та накладних.

Термін дії Договору: Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 30.05.2021 року. Всі зміни та доповнення к цьому Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані сторонами.

ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" було здійснено поставку товару у травні 2020 року всього у сумі 9 810 000грн., в т.ч. ПДВ 1 635 000,00 грн.

ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" було здійснено поставку товарів згідно видаткових накладних.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" станом на 31.12.2020р. не здійснювались. Станом на 31.12.2020 року рахується кредиторська заборгованість по рахунку 631 з підприємством ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" в сумі 9 810 000грн.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за червень 2020р. включено суми податку на підставі податкових накладних, виписаних ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" у травні 2020року.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" знаходилось на обліку у Маріупольському управлінні ГУ ДПС у Донецькій області.

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ", основним видом діяльності підприємства є « 46.34-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ».

Згідно податкової інформації, складеної Маріупольськім управлінням ГУ ДПС у Донецькій області та внесеної в АІС «Податковий блок», стосовно ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" надавався запит до ОУ ГУ ДФС у Донецькій області щодо його місцезнаходження. Отримано відповідь та повідомлено про невстановлення місцезнаходження ПП " СЛУЖБА ДОСТАВКИ», відсутність посадових осіб.

Аналізом даних архіву електронної звітності на рівні ДПС України встановлено відсутність придбання товару ( насіння соняшнику), від постачальників, а саме:

На адресу ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" виписано податкову накладну від 18.05.2020р. № 211 продавцем ТОВ "ЕКАРГО ТЕХ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 42755594 з номенклатурою насіння соняшнику у кількості 706,6тн на загальну суму 7 843 648,5 грн., в т.ч. ПДВ 1 307 275грн.

Також на адресу ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" виписані податкові накладні від 18.05.2020р. за № 3- 31 продавцем ТОВ "КОМПАНІЯ СТАР ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 43259999 з номенклатурою насіння соняшнику у кількості 89272,6 тн на загальну суму 36 686 452 грн., в т.ч. ПДВ 6 114 409грн. (податкові накладні наведено в додатку).

Але при здійсненні аналізу ЄРПН встановлено, що шляхом коригування податкового кредиту від вищезазначених постачальників сума ПДВ повністю знята, тому фактично придбання насіння соняшнику у постачальника ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" не відбулось.

Отже, встановлено, що товар, який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, а саме «насіння соняшнику» (не вирощувало самостійно, не імпортовано, не придбано у резидентів України).

Також, за результатами аналізу баз даних ДПС встановлено, що на підприємстві недостатня кількість трудових ресурсів, відсутність основних засобів: ПП " СЛУЖБА ДОСТАВКИ " не надає 1-ДФ, екологічного податку, земельного податку, транспортного податку. Згідно аналізу даних ЄРПН встановлено відсутність отримання послуг з оренди складських приміщень, опалення, водопостачання, електроенергії, зв`язку, тощо.

Товар придбаний у ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" (насіння соняшнику) реалізований покупцю СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЯ", код ЄДРПОУ 03758016 у червні 2020р. на загальну суму 9 841 200грн., в т.ч. ПДВ 1 640 200грн.

Згідно Договору постачання б/н від 01.06.2020р. Постачальник ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" зобов`язується передати у власність Покупця товар насіння соняшнику, країна походження Україна, код походження товару згідно українського класифікатора ЗЕД 1206 00.

Місце передачи товару Миколаївська область, Вітовський район, с.Засілля, вул.Заводська 22.

Умови поставки товару:EXW Ex Works/Франко завод відповідно до правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010р.

На момент укладання Договору кількість товару складає 885тн. Строк передачі товару до 15.06.2020р. На момент укладання Договору вартість товару з урахуванням ПДВ складає 9 841 200грн.. в т.ч. ПДВ 1 640 200грн.

Товар передано згідно видаткових накладних.

Сплата на адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" від СТОВ "НАДІЯ" станом на 31.12.2020р. не надходила. По Дебіту бухгалтерського рахунку 3771 «Розрахунки по виданим авансам з різними дебіторами» наявна дебіторська заборгованість в сумі 9 841 200грн.

Сума податку на додану вартість 1 640 200грн. відображена у складі податкових зобов`язань ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" декларації з ПДВ за червень 2020року. згідно податкової накладної від 15.06.2020 № 11.

Таким чином, у зв`язку з неможливістю придбання насіння соняшнику у ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ", ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" не міг реалізувати вказаний товар покупцю СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЯ", код ЄДРПОУ 3758016, у кількості 885 т на загальну суму 9 841 200грн., в т.ч. ПДВ 1 640 200грн. у червні 2020р. (п/н від 15.06.2020 № 11).

2) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41843731(Постачальник) було укладено Договір постачання № 03/06-1 від 03.06.2020 року.

Предметом цього Договору є поставка обладнання відповідно до специфікації, яка є невідємною частиною даного Договору. Постачальник зобов`язується поставити обладнання Покупцю протягом двадцяти робочих днів з моменту підписання цього Договору. Обладнання вважається переданим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту фактичної його передачі та на підставі підписання Покупцем товаросупроводних документів , а саме видаткових накладних.

Специфікацією № 1 від 03.06.2020р. до Договору постачання № 03/06-1 від 03.06.2020 року затверджено кількість, номенклатуру, ціну й загальну вартість партії обладнання. Загальна вартість товару складає 2 459 664грн., в т.ч. ПДВ 409 944грн. Постачальник зобов`язується згідно даної специфікації № 1 поставити обладнання в строк до 30.06.2020р. включно. Місце постачання товару склад ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. генерала Петрова , буд 14.

ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" було здійснено поставку товару у червні 2020 року всього у сумі 2 459 664грн., в т.ч. ПДВ 409 944,00 грн. згідно видаткових накладних.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" здійснено у повному обсязі: 15.07.2020р. згідно п/д № 1124 в сумі 2000 000грн. та 24.07.2020р. згідно п/д № 1266 в сумі 459 664грн. Заборгованість по рахунку 631 з підприємством ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" відсутня.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за червень 2020р. включено суми податку на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА".

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" знаходилось на обліку у Печерському районі м. Києва. Головного управління ДПС у м. Києві.

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА", основним видом діяльності підприємства є « 70.22-КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI Й КЕРУВАННЯ».

По ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" складено Рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості від 04.08.2020р. № 138519 в зв`язку з тим, що в ході аналізу інформаційно-аналітичних баз ДПСУ отримано податкову інформацію, що СГ реалізує в транзит щебінь, портландцемент та інші будівельні товари в кількості значно більшій ніж придбано за рахунок ТМЦ що не реалізуються: холодильники, телевізори, сантехніка, продукти харчування, білизна, іграшки. Податковий кредит сформовано від СГ, який здійснює ризикову діяльність: ТОВ "АЛОНЗО" (код 42934515).

Згідно ЄДРПН встановлено відсутність придбання товару (обладнання в асортименті наведеному вище), від постачальників, а саме:

На адресу ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" виписано податкові накладні продавцем ТОВ "АЛОНЗО" (код 42934515) на загальну суму 364364грн., в т.ч. ПДВ 60 727грн., реєстрацію яких зупинено. Крім того, ціна придбання занижена у 7 разів.

Але при здійсненні аналізу встановлено, що шляхом коригування податкового кредиту від вищезазначеного постачальника сума ПДВ повністю знята, тому фактично відсутне придбання обладнання у постачальника ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА".

Отже, встановлено, що товар (обладнання), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ "ГРЕКО УКРАЇНА" останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не виробляв самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

3) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ "ПРОМ СТАФ", код ЄДРПОУ 42302262(Постачальник) було укладено Договір постачання № 08/07 від 08.07.2020 року.

Предметом цього Договору є поставка щебеню щільного природного для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фракції 5*10, 20*40 та 10*20 мм відповідно до специфікації, яка є невідємною частиною даного Договору.

Спеціфікацією № 1 від 08.07.2020р. до Договору постачання № 08/07 від 08.07.2020 року затверджено кількість, номенклатуру, ціну й загальну вартість щібню.

Загальна вартість товару складає 2 205 957грн., в т.ч. ПДВ 367 660грн. Постачальник зобов`язується згідно даної специфікації № 1 поставити обладнання в строк до 25.07.2020р. включно. Місце постачання товару Харківська обл., Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул.Вишнева 131.

ТОВ "ПРОМ СТАФ" було здійснено поставку товару у липні 2020 року всього у сумі 2 098 322грн., в т.ч. ПДВ 349 720,00 грн. згідно видаткових накладних.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ТОВ "ПРОМ СТАФ" знаходилось на обліку у ДПС у Київській області (м. Бориспіль).

Основний вид діяльності: 46.39-НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ.

Згідно ЄДРПН встановлено відсутність придбання товару (щебню в асортименті) від постачальників, а саме:

На адресу ТОВ "ПРОМ СТАФ" виписано податкові накладні продавцем ТОВ "ЛОРЕНС ТРЕЙД ЛТД" (код 43564119) на загальну суму 3 175 308грн., в т.ч. ПДВ 529 218грн.

ТОВ "ЛОРЕНС ТРЕЙД ЛТД" знаходилось на обліку у ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ВАСИЛЬКІВ).

Основний вид діяльності: 46.90-НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ.

Платник ПДВ з 01.05.2020р.

З момента реєстрації платником ПДВ по теперішній час ТОВ "ЛОРЕНС ТРЕЙД ЛТД" не надавало до контролюючого органу декларацію з ПДВ та не декларувало податкові зобов`язання з ПДВ. Згідно даних АІС Податковий блок, а саме: підсистема «Аналітична система - Детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» по платнику податків ТОВ "ЛОРЕНС ТРЕЙД ЛТД" станом на дату складання акту перевірки наявні розбіжності за липень 2020р. з покупцем ТОВ "ПРОМ СТАФ" на суму податкових зобов`язань 651 275грн.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 13.08.2020р. № 25597.

Згідно даних ЄРПН у липні 2020р. на адресу ТОВ "ЛОРЕНС ТРЕЙД ЛТД" виписано податкові накладні з номенклатурою щебінь продавцем ТОВ "МАРКЕТ СТАЙЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 43549368, яке також з моменту реєстрації платником ПДВ (01.04.2020) не звітувало з податку на додану вартість до контролюючого органу за місцем реєстрації (ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ВАСИЛЬКІВ)), при цьому виписувало та реєструвало податкові накладні на покупців товару.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 07.08.2020р. № 24992.

Згідно даних ЄРПН на адресу ТОВ "МАРКЕТ СТАЙЛ ГРУП" у липні 2020р. виписано податкові накладні з номенклатурою щебінь продавцем ТОВ "БРЕГАЛЮКС", код ЄДРПОУ 42696246, яке останню декларацію з ПДВ надало до ДПІ за квітень 2020р. При цьому щебінь не імпортувало, не придбало у вітчизняних постачальників та не добувало самостійно. Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 10.08.2020р. № 81704.

Таким чином, у зв`язку з неможливістю придбання щебеню фракціонного у ТОВ "ПРОМ СТАФ", ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" не мог реалізувати вказаний товар покупцю ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К", код 42865028 на загальну суму 2 113 956грн., в т.ч. ПДВ 352 326грн.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за вересень 2020р. включено суми податку з врахуванням розрахунку коригувань 349720грн. на підставі податкових накладних та розрахунку коригувань , виписаних ТОВ "ПРОМ СТАФ" та відображених у таблиці вище за текстом.

ТОВ "ПРОМ СТАФ" надало 01.12.2020р. ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" листПовідомлення про відступлення права вимоги по заборгованості підприємства ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" підприємству ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К", код 42865028 на суму заборгованості 2 098 322грн. згідно Договору відступлення права вимоги від 01.12.2020р. між ТОВ "ПРОМ СТАФ" (Первісний кредитор) та ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К"(новий кредитор).

Згідно Договору поставки б/н від 03.09.2020р. Постачальник ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" зобов`язується передати товар у погодженому специфікацією № 1 до вказаного Договору асортименті (щебінь) в строк до 20.09.2020р. Вартість товару згідно вказаного Договору 2 113 534грн., в т.ч. ПДВ 352256грн. Місце передачі товару: Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Вишнева 131.

Враховуючи Договір відступлення права вимоги від 01.12.2020р. між ТОВ "ПРОМ СТАФ" (Первісний кредитор) та ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К"(новий кредитор), заборгованість у ТОВ "ПРОМ СТАФ" перед ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" згідно Договору постачання № 08/07 від 08.07.2020 року станом на 31.12.2020р. відсутня, а у ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К" перед ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" по Договору поставки б/н від 03.09.2020р. заборгованість станом на 31.12.2020р. складає 15 634грн.

Таким чином, у зв`язку з неможливістю придбання щебеню фракціонного у ТОВ "ПРОМ СТАФ", ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" не мог реалізувати вказаний товар покупцю ТОВ "ДНЕПРТОРГПРАЙМ К", код 42865028 на загальну суму 2 113 956грн., в т.ч. ПДВ 352 326грн.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ "ПРОМ СТАФ", код ЄДРПОУ 42302262 (Постачальник) було укладено Договір постачання № 12/08 від 12.08.2020 року.

Предметом цього Договору є поставка обладнання відповідно до специфікації, яка є невідємною частиною даного Договору. Спеціфікацією № 1 від 12.08.2020р. до Договору постачання № 12/08 від 12.08.2020 року. Загальна вартість товару складає 3 865 000грн., в т.ч. ПДВ 644 167грн. Постачальник зобов`язується згідно даної специфікації № 1 поставити обладнання в строк до 25.08.2020р. включно. Місце постачання товару склад ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. генерала Петрова , буд 14.

ТОВ "ПРОМ СТАФ" було здійснено поставку товару у серпні 2020 року всього у сумі 3 865 000грн., в т.ч. ПДВ 644167,00 грн. згідно видаткових накладних.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ "ПРОМ СТАФ" згідно вищезазначеного Договору не здійснювались. Станом на 31.12.2020р. у ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" наявна кредиторська заборгованість по бухгалтерському рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» перед ТОВ "ПРОМ СТАФ" в сумі 3865000грн.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за серпень 2020р. включено суми податку з врахуванням розрахунку коригувань 644167грн. на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ "ПРОМ СТАФ" та відображених у таблиці вище за текстом.

Згідно ЄРПН постачальником вказаного обладнання у ТОВ "ПРОМ СТАФ" було підприємство ТОВ "БІВІКС ГРУП", код ЄДРПОУ 43358393, яким були виписані податкові накладні.

Також у серпні 2020р. постачальником у ТОВ "ПРОМ СТАФ" було підприємство ТОВ "ФОРТЕР МАКС", код ЄДРПОУ 43448163, яким були виписані податкові накладні.

ТОВ "БІВІКС ГРУП" знаходиться на обліку в ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПРИМОРСЬКА ДПІ), не звітує з вересня 2020року. Основний вид діяльності - 49.41-ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 18.09.2020р. № 29115 у зв`язку з відсутністью постачання товару за ланцюгом постачання.

В свою чергу, ТОВ "БІВІКС ГРУП" придбало обладнання у ТОВ "БЕТІКС СИСТЕМ", код 43346122, яке знаходиться на обліку в ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПРИМОРСЬКА ДПІ), не звітує з вересня 2020року. Основний вид діяльності - 43.29-IНШI БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНI РОБОТИ.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 16.09.2020р. № 28991 у зв`язку з відсутністью постачання товару за ланцюгом постачання.

На адресу ТОВ "БЕТІКС СИСТЕМ" згідно даних ЄРПН у серпні 2020р. виписані податкові накладні на реалізацію обладнання продавцем ТОВ "ДЕТРОЙТ КАПІТАЛ", код 42614556, за цінами які нижче ціні придбання у 1000 разів, що свідчить про неможливість придбання вказаного обладнання у ТОВ "ДЕТРОЙТ КАПІТАЛ". Крім того, у останнього відсутне придбання вказого обладнання, відбувся обрив ланцюга постачання.

ТОВ "ФОРТЕР МАКС", код ЄДРПОУ 43448163, також постачальник обладнання (Лінія FRITSCH Multiline ) у ТОВ "ПРОМ СТАФ" у серпні 2020р. зареєстровано в ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА). Основний вид діяльності - 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ. З жовтня 2020р. не надає декларацію з ПДВ.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 18.09.2020р. № 29141 у зв`язку з відсутністью постачання товару за ланцюгом постачання.

Згідно даних ЄРПН ТОВ "ФОРТЕР МАКС" придбано Лінія FRITSCH Multiline у ТОВ "БЕТІКС СИСТЕМ" згідно п/н від 16.08.2020 № 692 на загальну суму 2 400 000 грн., в т.ч. ПДВ 400 000грн. В свою чергу, ТОВ "БЕТІКС СИСТЕМ" придбало вказане обладнання у ТОВ "ДЕТРОЙТ КАПІТАЛ" згідно п/н від 04.08.2020р. №498 на суму 2400грн., в т.ч. ПДВ 400грн.( ціна придбання останнім в 1000 разів менше. Крім того, у останнього відсутне придбання вказого обладнання, відбувся обрив ланцюга постачання

Отже, встановлено, що товар (обладнання), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ "ПРОМ СТАФ" у серпні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не виробляв самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

4). Між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" (Продавець), код ЄДРПОУ 43566399 складено Договір купівлі продажу від 10.07.2020р. № 10/07/2020 про те, що Продавець зобов`язується передати у власність Покупця пшеницю 2 кл. у кількості 42,510тн, пшеницю 3 кл. у кількості 37,52тн. Товар повинен бути повністю переданий покупцю у термін до 13.07.2020року включно. Загальна вартість за даним Договором складає 461272,2грн., в т.ч. ПДВ 76878,7грн. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

Згідно Договору купівлі продажу від 13.07.2020р. № 13/07/2020 Продавець ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" зобов`язується передати у власність Покупця ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" пшеницю 3 кл. у кількості 32,37тн. Загальна вартість за даним Договором складає 184509,0грн., в т.ч. ПДВ 30751,5грн. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»). Товар повинен бути повністю переданий покупцю у термін до 13.07.2020року включно.

ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА"було здійснено поставку товару у липні 2020 року всього у сумі 1 137 725грн., в т.ч. ПДВ 189621,00 грн. згідно видаткових накладних, у кількості 112,4тн.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" здійснено у повному обсязі:

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за липень 2020р. включено суми податку на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" у сумі 107630грн.

Між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА"(Продавець), код ЄДРПОУ 43566399 складено Договір купівлі продажу від 04.08.2020р. № 04/08/2020 про те, що Продавець зобов`язується передати у власність Покупця пшеницю 2 кл. у кількості 42,510тн, пшеницю 3 кл. у кількості 37,52тн. Товар повинен бути повністю переданий покупцю у термін до 13.07.2020року включно. Загальна вартість за даним Договором складає 461272,2грн., в т.ч. ПДВ 76878,7грн. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА"було здійснено поставку товару у серпні 2020 року всього у сумі 491 944грн., в т.ч. ПДВ 81 991,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" по вказаному Договору здійснено у повному обсязі.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за серпень 2020р. включено суми податку на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" у сумі 81991грн. та відображених у вищезазначеній таблиці.

Додаткова інформація:

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" знаходилось на обліку у ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ПОЛТАВА).

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА", основним видом діяльності підприємства є « 46.21-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН».

Звітність щодо нарахованої заробітної плати та облікової чисельності працівників ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" з моменту реєстрації (13.03.2020р.) не надавало.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 28.08.2020р. № 83202 у зв`язку з тим, що підприємство є учасником схеми розповсюдження ризикового податкового кредиту з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору.

Згідно ЄДРПН встановлено відсутність придбання товару ( пшениці 2 та 3 класу), від постачальників, а саме:

На адресу ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" виписано податкові накладні продавцем ТОВ "ЮКО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 42511265 на загальну суму 636090 грн., в т.ч. ПДВ 106015грн.

Згідно даних ЄРПН на адресу ТОВ "ЮКО ТРЕЙДІНГ" виписувались податкові накладні від ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК", код ЄДРПОУ 36555069, у якого відсутнє придбання пшениці.

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" знаходиться на обліку у ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н). Основний вид діяльності - 01.11-ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУ, знаходиться на загальній системі оподаткування.

Згідно даних ЄРПН у ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК" відсутне придбання пшениці, семян пшениці, добрив, хімікатів, необхідних для обробки зернових культур, послуги з надання ветеринарних досліджень, санітарних досліджень, тобто вказане свідчить про те, що ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" не займалось протягом 2019-2020 років вирощуванням пшениці самостійно. Крім того, відсутні звіти щодо посівних площадей та збору врожаю.

Отже, встановлено, що товар (пшениця 2 та 3 класу), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ "АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА" у липні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

5) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ПП "ТРИТИКУМ", код ЄДРПОУ 43714517 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП- 09/08 від 25.09.2020 року. Предметом цього Договору є поставка пшениці 3 класу у кількості 154,14тн . Загальна вартість за даним Договором складає 1 120 597,8 грн., в т.ч. ПДВ 186766грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 29.09.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

Згідно Договору купівлі-продажу № ЗП- 09/05 від 23.09.2020 року. ПП "ТРИТИКУМ"(Постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) пшеницю 3 класу у кількості 160,0тн . Загальна вартість за даним Договором складає 333765,7 грн., в т.ч. ПДВ 55 628грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 29.09.2020року включно.

ПП "ТРИТИКУМ" було здійснено поставку товару у вересні 2020 року згідно зазначених Договорів всього у сумі 1454 363грн., в т.ч. ПДВ 242394,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "ТРИТИКУМ" здійснено у повному обсязі.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за вересень 2020р. включено суми податку 187639грн. та в декларації за жовтень 2020р. суму 54755 грн. на підставі податкових накладних, виписаних ПП "ТРИТИКУМ" та наведених у вищезазначеній таблиці.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ПП "ТРИТИКУМ" знаходилось на обліку у ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА).

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ПП "ТРИТИКУМ", основним видом діяльності підприємства є « 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ».

Звіт щодо відомостей про об`єкти оподаткування ПП "ТРИТИКУМ" не надавало.

По ПП "ТРИТИКУМ" складено Рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості від 19.11.2020р. №60818 в зв`язку з тим, що у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарських операцій, зазначених в податкових накладних.

Згідно ЄДРПН у ПП "ТРИТИКУМ" встановлено відсутність придбання пшениці від постачальників з моменту реєстрації (липень 2020р.), та само підприємство зернові культури не вирощувало та не імпортувало.

Таким чином, встановлено, що товар (пшениця ), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ПП "ТРИТИКУМ" у вересні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

6) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ПП "НОРТАН", код ЄДРПОУ 43786492 (Постачальник) було укладені Договори купівлі-продажу № ЗП-09/09 від 08.10.2020року, № ЗП-09/11 від 13.10.2020року, № ЗП-09/17 від 22.10.2020року. Предметом Договору № ЗП-09/09 від 08.10.2020року є поставка пшениці 2 класу у кількості 97,65тн . Загальна вартість за даним Договором складає 736281 грн., в т.ч. ПДВ 122713 грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 12.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

Згідно Договору купівлі-продажу № ЗП-09/11 від 13.10.2020року ПП "НОРТАН"(Постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) пшеницю 2 класу у кількості 45,71тн. Загальна вартість за даним Договором складає 346939 грн., в т.ч. ПДВ 57 823грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 16.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

Згідно Договору купівлі-продажу № ЗП-09/17 від 22.10.2020року ПП "НОРТАН"(Постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) пшеницю 3 класу у кількості 43,79тн . Загальна вартість за даним Договором складає 345941 грн., в т.ч. ПДВ 57 657грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 23.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ПП "НОРТАН" було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року всього у сумі 1 083 220грн., в т.ч. ПДВ 180 536,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениця» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "НОРТАН" здійснено у повному обсязі:

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за жовтень 2020р. включено суми податку 122713грн. на підставі податкової накладної № 13 від 10.10.2020р. на загальну суму 363956 грн., в т.ч. ПДВ 60659грн. та податкової накладної № 14 від 10.10.2020р. на загальну суму 372325 грн., в т.ч. ПДВ 62054грн., виписаних ПП "НОРТАН" та наведених у вищезазначеній таблиці.

У грудні 2020р. ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за грудень 2020р. включено суми податку на додану вартість 57823грн. на підставі податкової накладної № 24 від 16.10.2020р. на загальну суму 346939 грн., в т.ч. ПДВ 57823грн.

Всього по взаємовідносинам з ПП "НОРТАН" до складу податкового кредиту з ПДВ включено 180536грн. У реєстрації податкової накладної № 31 від 22.10.2020р. на загальну суму 345941грн., в т.ч. ПДВ 57657грн. відмовлено за рішенням Комісії регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165. Сума ПДВ 57657грн. не відображалась ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у складі податкового кредиту з податку на додану вартість декларацій з ПДВ за період з жовтня 2020р. по грудень 2020р.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ПП "НОРТАН" знаходилось на обліку у ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА).

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ПП "НОРТАН", основним видом діяльності підприємства є « 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ».

Згідно звіту щодо відомостей про об`єкти оподаткування у ПП "НОРТАН" був магазин у Херсонській області, який знятий з обліку 17.03.2021р.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 21.10.2020р. № 76908 у зв`язку з тим, що підприємство задіяне у проведенні ризикових операцій.

Згідно ЄРПН у ПП "НОРТАН" встановлено відсутність придбання пшениці від постачальників з моменту реєстрації платником ПДВ (01.10.2020р.), та само підприємство зернові культури не вирощувало та не імпортувало. Згідно ЄРПН за жовтень 2020р. на адресу ПП "НОРТАН" зареєстровано податкових накладних на загальну суму 5630 грн., в т.ч. ПДВ 938грн. з номенклатурою: Контрольно-касовий апарат МІКРО.ХМ та Транспортні послуги.

Таким чином, встановлено, що товар (пшениця), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ПП "НОРТАН" у 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

7) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «ВКП «Украгропостач», код ЄДРПОУ 43902327 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 08/12 від 07.12.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 та 3 класу. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю протягом трьох днів з моменту надходження усної чи письмової заявки Покупця. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «ВКП «Украгропостач» було здійснено поставку товару у грудні 2020 року всього у сумі 3287996грн., в т.ч. ПДВ 547999,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениця» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «ВКП «Украгропостач» здійснено частково.

Станом на 31.12.2020року наявна кредиторська заборгованість по бухгалтерському рахунку 631 «розрахункі з вітчизняними постачальниками» перед ТОВ «ВКП «Украгропостач» у сумі 2 057 055грн.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за грудень 2020р. включено суми податку 21976 грн. на підставі податкової накладної № 3 від 16.12.2020р. на загальну суму 131855 грн., в т.ч. ПДВ 21976грн. та у січні 2021р. у сумі 205362 грн. згідно податкових накладних № 1 від 09.12.2020р. на загальну суму 260323 грн., в т.ч. ПДВ 43387грн., № 2 від 10.12.2020р. на загальну суму 316998 грн., в т.ч. ПДВ 52833грн.,№ 4 від 25.12.2020р. на загальну суму 266994 грн., в т.ч. ПДВ 44499грн.,№5 від 28.12.2020р. на загальну суму 387860грн., в т.ч. ПДВ 64643грн., виписаних ТОВ «ВКП «Украгропостач» та наведених у вищезазначеній таблиці.

У реєстрації податкових накладних за №№ 6-11 на загальну суму 1923966грн., в т.ч. ПДВ 320661грн. відмовлено за рішенням Комісії регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165. Сума ПДВ 320661грн. не відображалась ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у складі податкового кредиту з податку на додану вартість декларацій з ПДВ за період грудня 2020р.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ТОВ «ВКП «Украгропостач» знаходилось на обліку у ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ПОЛТАВА).

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ТОВ «ВКП «Украгропостач», основним видом діяльності підприємства є « 46.21-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН». Зареєстроване платником ПДВ з грудня 2020р.

Звіт щодо відомостей про об`єкти оподаткування ТОВ «ВКП «Украгропостач» не надавало.

Згідно ЄРПН на адресу ТОВ «ВКП «Украгропостач» у грудні 2020року зареєстровані податкові накладні від продавця ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАЛОАГРО БІЗНЕС", код ЄДРПОУ 42829676 на загальну суму 1341255, в т.ч. ПДВ 223542грн.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАЛОАГРО БІЗНЕС" знаходиться на обліку у ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ПОЛТАВА). Основний вид діяльності - 01.11-ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР. Згідно звіту щодо відомостей про об`єкти оподаткування має земельні ділянки у Херсонський та Полтавський областях та склади.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 10.02.2021р.№ 21222 у зв`язку з тим, що підприємство є учасником схеми формування, використання та розповсюдження ймовірно ризикових сум податку на додану вартість.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що на адресу ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАЛОАГРО БІЗНЕС" зареєстровані податкові накладні від слідуючих постачальників.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС" знаходиться на обліку в ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ. (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА).

Основний вид діяльності - 46.21-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН.

Згідно звіту щодо відомостей про об`єкти оподаткування має склад та офіс у Полтавський області.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 29.09.2020 №90743 у зв`язку з тим, що підприємство є учасником схеми формування та використання ймовірно ризикового податкового кредиту. Не звітує до ДПІ з жовтня 2020року.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що ТОВ "ЄВРО СІЕТЛ" знаходиться на обліку в ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА).

Основний вид діяльності - 46.21-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН.

Згідно звіту щодо відомостей про об`єкти оподаткування має склад, морозильну камеру та офіс у Полтавський області. Не звітує до ДПІ з жовтня 2020року.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що ТОВ "АСКОРД АГРО" знаходиться на обліку в ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ПОЛТАВА). Основний вид діяльності - 46.21-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН.

Згідно звіту щодо відомостей про об`єкти оподаткування має склад, морозильну камеру та офіс у Полтавський області, Кобиляцький район, м.Кобиляки, вул.Короленка 2. Офіс за адресо: м. Полтава, Києвське шосе 29.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 30.10.2020 № 100119 у зв`язку з тим, що встановлено ймовірність здійснення ризикових господарських операцій платником податку. Неможливість дослідити господарські операції, у зв`язку з ненаданням копій первинних документів, що підтверджують факт формування податкових зобов`язань та податкового кредиту. Не звітує до ДПІ з січня 2021р.

Згідно аналізу даних ЄРПН по зазначеним постачальникам встановлено відсутність придбання пшениці за ланцюгом постачання, що свідчить про те, що що товар (пшениця ), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ «ВКП «Украгропостач» у грудні 2020року останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

8) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 08/05 від 08.05.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 50тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 314 500грн., в т.ч. ПДВ 52 417грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 12.05.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області (ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у травні 2020 року всього у сумі 329 911грн., в т.ч. ПДВ 54986,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениця » не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі. Сплачено згідно платіжних доручень.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 14/05 від 14.05.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 100тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 614000грн., в т.ч. ПДВ 102333грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 21.05.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у травні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 313938грн., в т.ч. ПДВ 52323,00 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениця» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у сумі 313938 грн.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за травень 2020р. включено суми податку 107308 грн. на підставі податкових накладних виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ».

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 07/07 від 07.07.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 104,23тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 588 899,5грн., в т.ч. ПДВ 98150грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 08.07.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у липні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 588899грн., в т.ч. ПДВ 98150 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениця» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 10/07 від 10.07.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 60,0тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 349200грн., в т.ч. ПДВ 58200грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 13.07.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у липні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 386 040грн., в т.ч. ПДВ 64340 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 29/07 від 29.07.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 100,0тн. Та пшениця 3 кл. у кількості 100,0 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 1 234 000грн., в т.ч. ПДВ 205 667грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 31.07.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у липні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 811 581грн., в т.ч. ПДВ 135263 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за липень 2020р. включено суми податку 162490 грн. на підставі податкових накладних виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ».

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № 06/08 від 06.08.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 51,21тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 309820грн., в т.ч. ПДВ 51637грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 06.08.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у серпні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 309821грн., в т.ч. ПДВ 51637 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

До складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за серпень 2020р. включено суми податку 186900 грн.. в т.ч. за податковими накладними липня 2020р. 135263грн., та згідно податкових накладних серпня 2020р. 51637грн., виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ».

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/02 від 18.09.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 90,030тн та пшениці 3 класу у кількості 41,72тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 971263,4грн., в т.ч. ПДВ 161877грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 21.09.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у вересні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 971 264грн., в т.ч. ПДВ 161877 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/07 від 24.09.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 22,06тн та пшениці 3 класу у кількості 115,07тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 996935,1грн., в т.ч. ПДВ 166 156грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 26.09.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у вересні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 996 935грн., в т.ч. ПДВ 166 156 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

До складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за вересень 2020р. включено суми податку 328033 грн.. на підставі податкових накладних виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ».

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/12 від 15.10.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 42,87тн та пшениці 3 класу у кількості 128,35тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 1 308 121грн., в т.ч. ПДВ 218020грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 16.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 1 059 134грн., в т.ч. ПДВ 176522грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/15 від 20.10.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 113,24тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 894 596грн., в т.ч. ПДВ 149099грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 22.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 1 235 560грн., в т.ч. ПДВ 205926грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/18 від 24.10.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 100,13тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 801 040грн., в т.ч. ПДВ 133507грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 26.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 801040грн., в т.ч. ПДВ 133507грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/21 від 27.10.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 66,9тн та пшениці 3 класу у кількості 67,4 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 1 094 545грн., в т.ч. ПДВ 182 424грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 29.10.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 1 094 545грн., в т.ч. ПДВ 182 424 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

До складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за жовтень 2020р. включено суми податку 698380 грн.. на підставі податкових накладних виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ».

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/25 від 05.11.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 34,79тн та пшениці 3 класу у кількості 52,16 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 699 947,5грн., в т.ч. ПДВ 116 658грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 06.11.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у листопаді 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 699948грн., в т.ч. ПДВ 116658грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/28 від 09.11.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 26,56 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 213808грн., в т.ч. ПДВ 35 635грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 10.11.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у жовтні 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 213808грн., в т.ч. ПДВ 35635 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/32 від 16.11.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 51,88тн та 3 класу у кількості 180,64 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 1 871 786грн., в т.ч. ПДВ 311964грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 18.11.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у листопаді 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 1 871 786грн., в т.ч. ПДВ 311964грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/34 від 18.11.2020року, предметом якого є поставка пшениці 2 класу у кількості 35,51тн та 3 класу у кількості 28,18 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 508 246грн., в т.ч. ПДВ 84 708грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 19.11.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у листопаді 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 508 246грн., в т.ч. ПДВ 84707 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП-09/39 від 25.11.2020року, предметом якого є поставка пшениці 3 класу у кількості 100,0 тн. Загальна вартість товару за даним Договором складає 798000грн., в т.ч. ПДВ 133000грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 27.11.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було здійснено поставку товару у листопаді 2020 року згідно вказаного Договору всього у сумі 780 604грн., в т.ч. ПДВ 130101 грн. згідно видаткових накладних.

В ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за даним Договором здійснено у повному обсязі.

До складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за листапад 2020р. включено суми податку на додану вартість 626 526 грн.., та до декларації з ПДВ за січень 2021р. включено суму ПДВ 52540грн. на підставі податкових накладних виписаних ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» у листопаді 2020р.

Постачальник ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» - нова назва ТОВ "ПРАЙМ АП" знаходиться на обліку у ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)( стан 65 - ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МIСЦЕ ОБЛIКУ). Основний вид діяльності - 85.53-ДIЯЛЬНIСТЬ ШКIЛ ПIДГОТОВКИ ВОДIЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ. На дату проведення вищезазначених операцій ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» знаходилось на обліку в ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИВОРІЗЬКЕ ПІВНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧНА ДПІ (ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РІГ).

Звіт щодо відомостей про об`єкти оподаткування ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» з моменту реєстрації не надавало. Надана звітність з податку на прибуток за 2020 рік свідчить про відсутність основних фондів на балансі підприємства. За період 2020р. на підприємстві працювала 1 особа, яка є директором підприємства.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення від 08.04.2021р. № 3077 про відповідність ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» критеріям ризиковості платника податку у зв`язку з наявністю податкової інформації структурного підрозділу стосовно взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які віднесені та / або свідчать про здійснення ризикових операцій.

Постачальниками пшениці ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» протягом періоду з травня по листопад 2020р. були слідуючі суб`єкти господарювання:

- ТОВ "ДАВІС ГРУП", код 42099801, яким у травні 2020р. виписані податкові накладні на адресу ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» з номенклатурою пшениця у кількості 103,58тн. ТОВ "ДАВІС ГРУП" нова назва ТОВ "КАТАРІНІ ГРУП" знаходилось на обліку в ГОЛОВНОМ УПРАВЛІННІ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА). Станом на дату написання акту перевірки знаходиться на обліку в ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛУЦЬК). Згідно звіту про об`єкти оподаткування має склад та офіс у Дніпропетровській області. На підприємстві працювало 4 особи.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення від 07.07.2020р. № 55490 про відповідність ТОВ "ДАВІС ГРУП" критеріям ризиковості платника податку.

Згідно ЄДРПН встановлено відсутність придбання товару (пшениці), від постачальників, а саме:

На адресу ТОВ "ДАВІС ГРУП" виписано податкові накладні продавцем ТОВ "ЮКО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 42511265, а на адресу ТОВ "ЮКО ТРЕЙДІНГ" виписувались податкові накладні від ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК", код ЄДРПОУ 36555069, у якого відсутне придбання пшениці.

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" знаходиться на обліку у ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н). Основний вид діяльності - 01.11-ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУ, знаходиться на загальній системі оподаткування.

Згідно даних ЄРПН у ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК" відсутне придбання пшениці, насіння пшениці, добрив, хімікатів, необхідних для обробки зернових культур, послуги з надання ветеринарних досліджень, санітарних досліджень, тобто вказане свідчить про те, що ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" не займалось протягом 2019- 2020 років вирощуванням пшениці самостійно. Крім того, відсутні звіти щодо посівних площадей та збору врожаю.

Отже, встановлено, що товар (пшениця), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» у травні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

- Постачальниками пшениці ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було також ТОВ ""ЮКО ТРЕЙДІНГ", код 42511265, яким у липні 2020р. виписані податкові накладні на адресу ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» з номенклатурою пшениця у кількості 352,03тн. Постачальниками у ТОВ " "ЮКО ТРЕЙДІНГ" за вказаний період були ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" та ФГ ЛЕВЧЕНКО, код 36278285, а у останнього постачальником було також ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК".

У звязку з тим, що у ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК" відсутне придбання пшениці, насіння пшениці, добрив, хімікатів, необхідних для обробки зернових культур, послуги з надання ветеринарних досліджень, санітарних досліджень, - ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРОСТОК" не займалось протягом 2019- 2020 років вирощуванням пшениці самостійно. Крім того, відсутні звіти щодо посівних площадей та збору врожаю. Придбання пшениці у ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВА "ПАРОСТОК" також немає.

Отже, встановлено, що товар (пшениця), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» у липні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

- Постачальником пшениці у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» було також ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕРНОСВІТ+", код ЄДРПОУ 42912470, на адресу якого у серпні 2020р. виписувало податкові накладні продавець ТОВ "ЛАНДМАШ", код ЄДРПОУ 42937081, у якого за ланцюгом постачання відсутнє придбання пшениці.

Додаткова інформація: ТОВ "ЛАНДМАШ" знаходиться на обліку в ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА). Стан 65 «ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МIСЦЕ ОБЛIКУ)».

Основний вид діяльності - 43.21-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ. Згідно відомостей про об`єкти оподаткування склад та офіс у Львівській області. З травня 2021року не звітує до контролюючого органу.

Отже, встановлено, що товар (пшениця ), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» у серпні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

- Постачальником пшениці у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» за період з вересня по листопад 2020р. було також ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" код ЄДРПОУ 43320172.

ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" на адресу ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» виписані податкові накладні у вересні 2020року з номенклатурою пшениця у кількості 343,4тн на загальну суму ПДВ 404,4тис. грн., у жовтні 2020р з номенклатурою пшениця у кількості 565,42тн на загальну суму ПДВ 745,8тис. грн. та у листопаді 2020р з номенклатурою пшениця у кількості 394,03тн на загальну суму ПДВ 517,8тис. грн.

ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" знаходилось на обліку в ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н)- 1013. Згідно звіту про об`єкти оподаткування декларує наявність складу, офісу, земельні ділянки у Полтавській та Київській області. На підприємстві працювало 11 осіб.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення від 11.03.2021р. № 110326 про відповідність ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" критеріям ризиковості платника податку.

Згідно даних ЄРПН у ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" відсутне придбання пшениці, насіння пшениці, необхідних для посіву та обробки зернових культур, тобто вказане свідчить про те, що ТОВ "КВІТУЧИЙ ЛАН" не займалось протягом 2019- 2020 років вирощуванням пшениці самостійно. Крім того, відсутні звіти щодо посівних площадей та збору врожаю.

Отже, встановлено, що товар (пшениця ), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» у вересні, жовтні та листопаді 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

9) Між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) та ПП "БРУНІЯ", код ЄДРПОУ 43661392 (Постачальник) було укладено Договір купівлі-продажу № ЗП- 03/08 від 03.08.2020 року. Предметом цього Договору є поставка пшениці 2 класу у кількості 88,28тн та пшениця 3 класу у кількості 403,31тн . Загальна вартість за даним Договором складає 3 041 938,30 грн., в т.ч. ПДВ 505989,22грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 07.08.2020року включно. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця. Передача товару здійснюється на франко-складі с. Коломійцеве, вул.Весела 5, Криворізького району Дніпропетровської області ( ТОВ ВП «Переробник»).

Згідно Договору купівлі-продажу № ЗП- 03/13 від 17.08.2020 року. ПП "БРУНІЯ" (Постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" (Покупець) пшеницю 2 класу у кількості 214,24тн та пшениця 3 класу у кількості 33,79тн. Загальна вартість за даним Договором складає 1 465 749,40 грн., в т.ч. ПДВ 244 291,57грн. Постачальник зобов`язується поставити товар Покупцю до 21.08.2020року включно.

ПП "БРУНІЯ" було здійснено поставку товару у серпні 2020 року всього у сумі 4507689,48 грн., в т.ч. ПДВ 751 282 грн. згідно видаткових накладних.

Розрахунки між ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "БРУНІЯ" здійснено у повному обсязі згідно наступних платіжних доручень.

ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" до складу податкового кредиту з податку на додану вартість декларації з ПДВ за серпень 2020р. включено суми податку 751281,57грн. на підставі податкових накладних, виписаних ПП "БРУНІЯ" та наведених у вищезазначеній таблиці.

Станом на дату здійснення вищезазначених операцій ПП "БРУНІЯ" знаходилось на обліку у ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛ.(ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р.М.МИКОЛАЄВА)-1403.

Відповідно із отриманої та опрацьованої інформації із ЄРПН та системи «Податковий блок» ПП "БРУНІЯ", основним видом діяльності підприємства є « 46.75-оптова торгiвля хiмiчними продуктами».

Звіт щодо відомостей про об`єкти оподаткування ПП "БРУНІЯ" не надавало.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. N 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» ПП "БРУНІЯ", рішенням від 28.07.2021р. № 34309 було включено до реєстру ризикових суб`єктів господарювання на підставі пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку.

Згідно ЄДРПН у ПП "БРУНІЯ" встановлено відсутність придбання пшениці від постачальників з моменту реєстрації (червень 2020р.), та само підприємство зернові культури не вирощувало та не імпортувало. Згідно ЄРПН за серпень 2020р. на адресу ПП "БРУНІЯ" зареєстровано податкові накладних з номенклатурою: макаронні вироби, м`ясо свиняче, куряче механічної обвалки, кава, чіпси, жувальна гумка.

Таким чином, встановлено, що товар (пшениця), який був придбаний ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" у ПП "БРУНІЯ" у серпні 2020р. останнім фактично не реалізований, оскільки у нього відсутнє джерело походження (введення в обіг при первинному продажі) товару, (не вирощував самостійно, не імпортував, не придбано у резидентів України).

Одже, первинні документи, що стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентами, які не мали можливості фактично здійснювати господарські операції у зв`язку з відсутністю трудових та матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій купівлі-продажу або надання послуг, у зв`язку з неможливістю підтвердження постачання руху товарів, які брали участь у взаємопов`язаних господарських операціях, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноваженими особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставними.

Перевіркою встановлено, що до складу податкового кредиту ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" за період з 01.05.2020 по 31.12.2020р. відносились суми податку на додану вартість по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару, які виконувались постачальниками ТОВ "Сільпо-Фуд" , код 40720198, ТОВ "ТРАШ", код 40688123, ТОВ «Експансія», код 32294905, ПП "ЕКСТРА - ПІВДЕНЬ", код 37223320, ПП "ЕКСТРА - ПІВНІЧ", код 37223357, ТОВ "СІМ МОРІВ ЛТД", код 39249335, ТОВ "СОЮЗ РИТЕЙЛ Д", код 39393873, ТОВ "АРІТЕЙЛ", код 41135005, ТОВ "КИЇВСЬКЕ", код 24541083, ПП "ІДЕАЛ",код 31681667, ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "РИФ", код 33542722, ТОВ "КОПІЙКА-ЦЕНТР", код 37678707, ТОВ "МОДЕРН-ТРЕЙД", код 40001607, ТОВ "АВІОН+", код 40110917. Всього отримано послуг від вказаних постачальників на суму 5 994 552грн., в т.ч. ПДВ 999 092грн.

Віднесено до складу податкового кредиту всього 999 092грн., в т.ч. по періодам: травень 2020р. в сумі 63639грн., червень -76425грн., липень -82334грн., серпень -150703грн., вересень -154099грн., жовтень -168593грн., листопад -151651грн., грудень -151648грн.

На запит перевіряючіх від 27.05.2021р. про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020р. по 31.12.2020р. посадовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" не надавались до перевірки первинні документи, підтверджуючі отримання мерчандайзингових послуг, маркетингових послуг, послуг з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару. До перевірки не надавались Договори на виконання вказаних послуг зазначеними виконавцями, акти виконаних робіт, звіти, інші підтверджуючі первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.

Перевіркою встановлено, що до складу податкового кредиту з ПДВ ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" протягом перевіряє мого періоду відносились суми ПДВ по послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, які надавались слідующими постачальниками: ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ТОВ "АЛЬФА5", код НОМЕР_3 , ТОВ "СОЮЗ 20", код 38572823, ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ", код 42704157. Всього по вказаним перевезникам віднесено у перевіряємому періоді до податкового кредиту ПДВ в сумі 2 040 142грн., в т.ч. по періодам: травень 2020р. в сумі 230354грн., червень в сумі 206195грн., липень в сумі 282605грн., серпень в сумі 289660грн., вересень в сумі 265724грн., жовтень в сумі 264097грн., листопад в сумі 251464грн., грудень в умі 250043грн.

На запит перевіряючіх від 27.05.2021р. про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020р. по 31.12.2020р. посадовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" не надавались до перевірки первинні документи, підтверджуючі отримання послуг з перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами вищезазначеними постачальниками, а саме: договори на перевезення, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, інші документи.

До перевірки не надані вищезазначені документи на отримання транспортних послуг від перевезників ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ТОВ "АЛЬФА5", код НОМЕР_3 , ТОВ "СОЮЗ 20", код 38572823, ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ", код 42704157.

Крім того, згідно отриманої та відпрацьованої інформації з ЄРПН, фінансової та податкової звітності, підприємство ТОВ "СОЮЗ 20", код 38572823, не звітує до податкового органу за місцем реєстрації з серпня 2020р.

Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, прийнято рішення щодо відповідності платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 23.04.2021 № 73850 у зв`язку з тим, що отримано податкову інформацію, що підприємством придбано товар у суб`єкта господарювання, який здійснює ризикову діяльність.

На акт перевірки від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02-/43370789 позивачем подані заперечення № 503 від 17 вересня 2021 року, із додатками-документами за №№ 1-662. (т.2 а.с.85-170)

На виконання пункту 86.7 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями, членами Комісії з питань розгляду заперечень платників податків та пояснень до актів перевірок за результатами розгляду заперечень до акту перевірки від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789 з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року надано відповідь № 12838/КПР/15-32-07-02-07 від 01.10.2021 року «Про результати розгляду заперечень на акт перевірки Головного управління ДПС в Одеській області від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789» (т.2 а.с.171-183), згідно з якою:

1. Висновки акту перевірки від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789 в частині завищення податкового кредиту на 337 476грн., в т.ч. травень 9309грн., липень 30456грн., серпень 89267грн., вересень 43909грн., жовтень 87218грн., листопад 55670грн.. грудень 21647грн. за рахунок отримання послуг від ТОВ ВП «Переробник» не підтверджуються в зв`язку з тим, що борошно поставлялось на ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" протягом всього перевіряємого періоду без ідентифікації конкретного постачальника пшениці.

2. Висновки Акту з інших питань за результатами перевірки залишити без змін.

3. На сторінці 1 Акту перевірки речення «Журнал реєстрації перевірок платника податків в ході перевірки не надано» читати як речення «У журналі реєстрації перевірок зроблено запис 27.05.2021р. під № 6».

4. На сторінці 2 Акту перевірки у п.п. 2.3.3, абзац 4, «код ЄДРПОУ 42126075» читати як «код ЄДРПОУ 24153257».

Згідно зі змістом вказаної відповіді Комісії з питань розгляду заперечень платників податків та пояснень до актів перевірок Головного управління ДПС в Одеській області, в частині залишених без змін висновків акту, її надано з таких підстав, зокрема:

- по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару:

- TOB «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» до заперечень від 17.09.2021 р. № 503 (вх. Від 17.09.2021 № 67516/6) на акт перевірки від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789 надало копії Договорів, Актів виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень;

- Акти виконаних робіт, які надані до розгляду заперечень не містять в собі деталізації виконаних робіт, носять загальний характер, не підкріплені аналітичними звітами за результатами маркетингових досліджень. Відсутні копії документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, підтвердження щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприяння розміщенню зовнішньої реклами в місцях продажу, відсутні документи, які підтверджують розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проспектах, брошурах на час проведення акцій;

- крім того, акти виконаних робіт мають дефектність при складанні, а саме: - до Договору з ТОВ «ТРАШ» від 01.05.2010 № 44-ТРЮ/20 про надання маркетингових послуг про те, що Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надавати маркетингові послуги, зазначені в Додатку № 1 до вказаного Договору, Копія Додатку № 1 не надано; - ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» в Акті № 51423 від 25.11.2020 з текстом «Послуги з розміщення товарних позицій Замовника» на суму 24000 грн., в т.ч. ПДВ 4000грн.» замість Договору № 1 від 01.09.2020 року зазначено Договір про надання послуг з розміщення товарних позицій № 1 від 16.11.2020, копія якого до перевірки не надано;

- по послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами:

- разом з запереченнями на Акт перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4» надало коті Договорів з вказаними постачальниками послуг,товарно-транспортні накладні у кількості 39 штук, платіжні доручення податкові накладні та акти звірок;

- у наданих до розгляду заперечень товарно-транспортних накладних відсутні необхідні реквізити, що порушує вимоги вищезазначених нормативних документів (відсутній пройдений кілометраж, не зазначено місце завантаження та місце розвантаження товарів, не надано копії подорожніх листів, зазначених в ТТН, не вказано час завантаження та час вивантаження продукції);

- у всіх наданих копіях Актів не вказано, за якій період він складений (з якої по яку дату), найменування товару, не надано реєстрів ТТН, до яких вони складені;

- за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 року згідно наданих Актів здачі-приймання робіт перевізники проїхали 1 559 520,2 км. Всього надано за весь перевіряємий період до розгляду заперечень на Акт перевірки 39 ТТН, згідно яких перевезення здійснювались 22 машинами;

- крім того, копії наданих документів мають дефектність у їх складанні: не правильно зазначаються номера Договорів, не містять необхідних даних, у деяких Актах тариф не відповідає заявленому у Договорах;

- також, згідно отриманої та відпрацьованої інформації згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, фінансової та податкової звітності, підприємство ТОВ «СОЮЗ 20», код 38572823, не звітує до податкового органу за місцем реєстрації з серпня 2020 р.

Податковим повідомленням-рішенням від 07 жовтня 2021 року № 25488/15-32-07-02 (т.2 а.с.26-27, т.23 а.с.206), відповідач повідомив позивача, що:

- згідно з статтею 58 Податкового кодексу України та на підставі акта від 06.09.2021 р. № 18745/15-32-07-02/43370789, встановлено порушення: п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 198.1, п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами), Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами і доповненнями), Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України 21.12.99 р. за № 893/4186;

- у зв`язку з неможливістю підтвердження реальності здійснення господарських операцій з постачання товару (насіння соняшнику) на ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4», код ЄДРПОУ 43370789 згідно Договору постачання б/н від 20.05.2020 року постачальником ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», код ЄДРПОУ 35856622, неможливо підтвердити подальший рух придбаного товару (насіння соняшнику) СТОВ «НАДІЯ», код ЄДРПОУ 3758016 згідно Договору постачання товару б/н від 01.06.2020 р. у червні 2020 р., та неможливістю підтвердження реальності здійснення постачання товару (щебінь фракціонний) на ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4», код за ЄДРПОУ 43370789 згідно Договору постачання № 08/07 від 08.07.2020 року постачальником ТОВ «ПРОМ СТАФ», код ЄДРПОУ 42302262, неможливо підтвердити подальший рух придбаного товару (щебінь фракціонний) на адресу покупця ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К», код ЄДРПОУ 42865028, згідно Договору постачання б/н від 03.09.2020 р. у вересні 2020 року;

- встановлено завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за червень на загальну суму ПДВ 1 635 000, 00 грн, та за вересень 2020 року на загальну суму ПДВ 349 720,00 грн. Крім цього, встановлено завищення податкових зобов`язань з ПДВ за червень 2020 р. на суму ПДВ 1 640 200,00 грн., за вересень 2020 р. на 352 326,00 грн.;

- на адресу посадових осіб підприємства з метою отримання копій документів та пояснень щодо вищезазначених фактів ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» в ході перевірки було надано запит від 27.05.2021 б/н, на який відповідь отримана після поновлення перевірки, тобто 30.08.2021 р. Оригінали первинних документів частково надано за місцезнаходженням суб`єкта господарювання: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14;

- до перевірки не надавались загальні зворотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерським рахунках, Головні книги, Журнали-ордери по бухгалтерським рахункам: 361, 631, зворотно-сальдові відомості в розрізі номенклатури по бухгалтерських рахунках 20, 26, 28, про що складено Акт про не надання документів до перевірки від 02.06.2021 року № 1711/15-32-07-02/43370789. На запит перевіряючих про надання копій документів підприємством надано відповідь 30.08.2021 року з відмовою у наданні копій запрошуємих документів, та складено Акт про не надання копій документів 2604/15-32-07-02/43370789 від 30.08.2021 року;

- на акт перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» надавалися заперечення від 17.09.2021 № 67516/6. Додаткові документи з цього питання на розгляд заперечень не надавались. З врахуванням висновку засідання Комісії з питань розгляду заперечень від 01.10.2021 № 109/15-32-07-02/43370789, надано Відповідь ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» від 01.10.2021 № 12838/КПР/15-32-07-02-07;

- у зв`язку з наведеним, суму податкового зобов`язання для цілей розділу V Податкового кодексу України перевіркою зменшено на 1 992 526 грн. та суму податкового кредиту перевіркою зменшено на 1 984 710 грн. за платежем податок на додану вартість (код платежу: 14060100).

Податковим повідомленням-рішенням від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02 (т.2 а.с.21-22, т.23 а.с.207), відповідач повідомив позивача, що:

- на підставі акта від 06.09.2021 р. № 18745/15-32-07-02/43370789, встановлено порушення: п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами), Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами і доповненнями), Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України 21.12.99р. за № 893/4186, Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568;

- в ході проведення перевірки, із урахуванням наданих документів, не можливо підтвердити факт постачання товарів на ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» від постачальників у зв`язку із відсутністю реального (законного) джерела походження ідентифікованого товару, а відтак неможливий його рух за ланцюгами, які брали участь у взаємопов`язаних господарський операціях: ТОВ «ГРЕКО УКРАЇНА»; код ЄДРПОУ 41843731, ТОВ «ПРОМ СТАФ», код ЄДРПОУ 42302262; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057, ТОВ «АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 43566399, ПП «ТРИТИКУМ», код ЄДРПОУ 43714517, ПП «НОРТАН», код ЄДРПОУ 43786492, ТОВ «ВКП «Украгропостач», код ЄДРПОУ 43902327, ПП «БРУНІЯ», код ЄДРПОУ 43661392. До складу податкового кредиту ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 р. відносились суми податку на додану вартість по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з перепродажної підготовки товару, послугам з просування товару, які не підтвердженні первинними документами. До складу податкового боргу з ПДВ протягом перевіряє мого періоду відносились суми ПДВ по послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, які надавались слідуючими постачальниками: ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬФА5», код НОМЕР_3 , ТОВ «СОЮЗ 20», код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ», код 42704157 без підтвердження первинними документами;

- період фінансово-господарської діяльності платника податків, при здійсненні якої вчинено ці правопорушення: встановлено завищення податкового кредиту на суму 7 588 791 грн., в т.ч. за травень 2020 р. на 401301 грн., за червень 2020 р. на 692564 грн., за липень 2020 р. на 635059 грн., за серпень 2020 р. на 2104703 грн., за вересень 2020 р. на 935495 грн., за жовтень 2020 р. на 1308538 грн., за листопад 2020 р. на 1029641 грн., за грудень 2020 р. на 481490 грн.;

- на запит перевіряючих від 27.05.2021 р. б/н про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020 р. по 31.12.2020 р. посадовими особами ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» не надано до перевірки первинні документи по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару, послуг з перевезення вантажів вищезазначеними перевізниками а саме: Договори на перевезення, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, інші документи. На зазначений запит отримано відповідь, після поновлення перевірки, тобто 30.08.2021 р. Частково оригінали первинних документів надано за місцезнаходженням суб`єкта господарювання: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 14;

- до перевірки не надавались загальні зворотно-сальдові відомості по всіх бухгалтерських рахунках, головні книги, журнали-ордери по бухгалтерським рахункам: 361, 631, зворотно-сальдові відомості в розрізі номенклатури по бухгалтерських рахунках 20, 26, 28, про що складено Акт про не надання документів до перевірки від 02.06.2021 року № 1711/15-32-07-02/43370789. На запит перевіряючих про надання копій документів підприємством надано відповідь 30.08.2021 року з відмовою у наданні копій запрошуємих документів, та складено Акт про не надання копій документів № 2604/15-32-07-02/43370789 від 30.08.2021 року;

- на акт перевірки ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» надавалися заперечення від 17.09.2021 № 67516/6. До заперечень надано копії Договорів, актів виконаних робіт, податкових накладних, платіжних доручень з надання послуг маркетингу та послуг з перевезення, частково товарно-транспортні накладні;

- акти виконаних робіт, які надані до розгляду заперечень не містять в собі деталізації виконаних робіт, носять загальний характер, не підкріплені аналітичними звітами за результатами маркетингових досліджень. Відсутні копії документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, підтвердження щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприянню розміщенню зовнішньої реклами в місцях продажу, відсутні документи, які підтверджують розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проспектах, брошурах, на час проведення акцій. У наданих до розгляду заперечень товарно-транспортних накладних відсутні необхідні реквізити (відсутній пройдений кілометраж, не зазначено місце завантаження та місце розвантаження товарів, не надано копії подорожніх листів, зазначених в ТТН, не вказано час завантаження та час вивантаження продукції). У всіх наданих копіях Актів виконаних послуг з транспортування не вказано, за якій період складений (з якої по яку дату), найменування товару, не надано реєстрів ТТН, до яких вони складені. Крім того, акти виконаних робіт мають дефектність при складанні;

- з врахуванням висновку засідання Комісії з питань розгляду заперечень від 01.10.2021 № 109/15-32-07-02/43370789, надано відповідь платнику податків ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» від 01.10.2021 № 12838/КПР/15-32-07-02-07;

- у зв`язку з цим згідно з підпунктом 54.3.2, пункту 54.3, статті 54, пунктом 58.1 статті 58, пунктом 123.1 статті 123, пункту 52-1 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу ХХ Перехідні положення Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, збільшено суму грошового зобов`язання за платежем: податок на додану вартість (код платежу: 14060100), на суму дев`ять мільйонів чотириста вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 00 копійок.

На зазначені податкові повідомлення-рішення позивачем подано скаргу № 535 від 25 жовтня 2021 року. (т.2 а.с.186-288)

Рішенням Державної податкової служби України від 09.02.2022 р. № 2537-16199-00-06-01-03-06 про результати розгляду скарги ППР ГУ ДПС в Одеській області від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02, № 25488/15-32-07-02 залишено без змін, а скаргу без задоволення. (т.3 а.с.3-9)

Зазначене рішення ДПС отримано позивачем 16.02.2022 року. (т.3 а.с.10)

Не погоджуючись із податковими повідомленнями-рішеннями відповідача від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02 та № 25488/15-32-07-02, позивач звернувся до суду з вищенаведеними позовними вимогами.

Згідно з даними загальнодоступних Інтернет-джерел (зокрема, YouControl сервіс перевірки контрагентів тощо) щодо контрагентів позивача (т.24 а.с.11-21), зокрема:

1) Приватне підприємство «СЛУЖБА ДОСТАВКИ» (скорочена назва: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ»), код ЄДРПОУ 35856622:

- дата реєстрації: 21.04.2008

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.34 Оптова торгівля напоями

- інші, в тому числі: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, тощо.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРЕКО УКРАЇНА» (скорочена назва: ТОВ «ГРЕКО УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 41843731:

- дата реєстрації: 29.12.2017

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА» (скорочена назв:а ТОВ «АГРО-ЛЕОН-УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 43566399:

- дата реєстрації: 13.03.2020

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

4) Приватне підприємство «ТРИТИКУМ» (скорочена назва: ПП «ТРИТИКУМ»), код ЄДРПОУ 43714517:

- дата реєстрації: 16.07.2020

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

- інші, в тому числі: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, тощо.

5) Приватне підприємство «НОРТАН» (скорочена назва: ПП «НОРТАН»), код ЄДРПОУ 43786492:

- дата реєстрації: 01.09.2020

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

- інші, в тому числі: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, тощо.

6) Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМ АП» (скорочена назва: ТОВ «ПРАЙМ АП») (колишня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «КР-ЗЕРНОПРОМ»), код ЄДРПОУ 43182057:

- дата реєстрації: 20.08.2019

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів

- інші: 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

7) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАГРОПОСТАЧ"» (скорочена назва: ТОВ «ВКП «Украгропостач»), код ЄДРПОУ 43902327:

- дата реєстрації: 05.11.2020

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

8) Приватне підприємство «БРУНІЯ» (скорочена назва: ПП «БРУНІЯ»), код ЄДРПОУ 43661392:

- дата реєстрації: 15.06.2020

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

- інші, в тому числі: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, тощо.

9) Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СТАФ» (скорочена назва: ТОВ «ПРОМ СТАФ»), код ЄДРПОУ 42302262:

- дата реєстрації: 11.07.2018

- статус юридичної особи: не перебуває в процесі припинення

- види діяльності:

- основний: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- інші, в тому числі: 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля тощо.

На доведення обставин, на яких ґрунтуються вимоги, позивачем суду також надано копії документів, як таких, що були в розпорядженні відповідача під час проведення перевірки та/або надані відповідачу разом із запереченнями до акту проведеної перевірки, зокрема:

- договору поставки від 20 травня 2020 року, укладеного між позивачем, як Покупцем, та Приватним підприємством «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», як Постачальником, згідно з яким Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти та оплатити товар на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. Під Товаром у цьому Договорі розуміється Насіння соняшнику, країна походження Україна;

- договору відступлення права вимоги від 22 січня 2021 року, укладеного між Приватним підприємством «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», як Первісним кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГРАНДПОСТАЧ», як Новим кредитором, згідно з яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, що належить Первісному кредиторові, і стає кредитором за Договором поставки від 20 травня 2020 року, який укладено між Первісним кредитором та позивачем, як Боржником;

- договору поставки № 03/06-1 від 03 червня 2020 р., укладеного між позивачем, як Покупцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРЕКО УКРАЇНА», як Постачальником згідно з яким предметом цього договору є поставка обладнання, відповідно до специфікації/специфікацій додатків до цього Договору, яка/які є його невід`ємними частинами даного Договору;

- договору поставки № 08/07 від 08 липня 2020 р., укладеного між позивачем, як Покупцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СТАФ», як Постачальником згідно з яким предметом цього договору є поставка Щебінь щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фракції: 5*10, 20*40 та 10*20 мм, відповідно до специфікації/специфікацій додатків до цього Договору, яка/які є його невід`ємними частинами даного Договору;

- договору поставки № 12/08 від 12 серпня 2020 р., укладеного між позивачем, як Покупцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СТАФ», як Постачальником, згідно з яким предметом цього договору є поставка обладнання, відповідно до специфікації/специфікацій додатків до цього Договору, яка/які є його невід`ємними частинами даного Договору;

- договору відступлення права вимоги від 01 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ «ПРОМ СТАФ», як Первісним кредитором, та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К», як Новим кредитором, згідно з яким Первісний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває право вимоги до Боржника, за Договором поставки № 08/07 від 08 липня 2020 р., який укладено між Первісним кредитором та позивачем, як Боржником;

- договорів купівлі-продажу № ЗП-09/08 від 25.09.2020 р. та № ЗП-09/05 від 23.09.2020 р., укладених між позивачем, як Покупцем, та ПП «Тритикум», як Продавцем, згідно з якими Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти товар та оплатити його на умовах даних Договорів. Найменування товару: пшениця;

- договорів купівлі-продажу № ЗП-09/09 від 08.10.2020 р., № ЗП-09/11 від 13.10.2020 р., № ЗП-09/17 від 22.10.2020 р., укладених між позивачем, як Покупцем, та ПП «Нортан», як Продавцем, згідно з якими Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти товар та оплатити його на умовах даних Договорів. Найменування товару: пшениця;

- договору купівлі-продажу № _08/12_ від 07.12.2020 р., укладеного між позивачем, як Покупцем, та ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «УКРАГРОПОСТАЧ», як Продавцем, згідно з яким Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору. Найменування товару: пшениця;

- договорів купівлі-продажу № 08/05 від 08.05.2020 р., № 14/05 від 14.05.2020 р., № 07/07 від 07.07.2020 р., № 10/07 від 10.07.2020 р., № 29/07 від 29.07.2020 р., № 06/08 від 06.08.2020 р., № ЗП-09/02 від 18.09.2020 р., № ЗП-09/07 від 24.09.2020 р., № ЗП-09/12 від 15.10.2020 р., № ЗП-09/15 від 20.10.2020 р., № ЗП-09/18 від 24.10.2020 р., № ЗП-09/21 від 27.10.2020 р., № ЗП-09/25 від 05.11.2020 р., № ЗП-09/28 від 09.11.2020 р., № ЗП-09/32 від 16.11.2020 р., № ЗП-09/34 від 18.11.2020 р., № ЗП-09/39 від 25.11.2020 р., укладених між позивачем, як Покупцем, та ТОВ «КР-Зернопром», як Продавцем, згідно з якими Продавець зобов`язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець прийняти товар та оплатити його на умовах даних Договорів. Найменування товару: пшениця;

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4»; - опису від 26.11.2019 р.; - банківської довідки про відкриті рахунки № 501-03/158 від 05.12.2019 р.; - статуту ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4"; - договорів оренди; - повідомлення про подання скарги; - листа ДПС України № 25214/6/99-00-06-01-03-06 від 08.11.2021р. з поштовим конвертом; - повідомлення про подання позовної заяви № 194 від 30.03.2022 р.; - журналу реєстрації перевірок; - звітів про виробництво та реалізацію промислової продукції; договорів поставки, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, квитанції до податкових накладних; - акту звірки взаємних розрахунків станом за період травень 2020 року між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ"; - листа від ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" Повідомлення про відступлення права вимоги від 21 січня 2021 року; - додатку до листа від ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ": Договір відступлення права вимоги від 22 січня 2021 року; - акту звірки взаємних розрахунків станом за період 01.05.2020-26.10.2021 між підприємствами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4" та ПП "СЛУЖБА ДОСТАВКИ"; - договорів відповідального зберігання, актів № 1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання за договорами відповідального зберігання; - договорів поставки та актів прийому-передачі товарів по договорам поставки; - довіреності ОП № 108 від 01.06.2020 року, виданої на директора СТОВ «НАДІЯ» ОСОБА_4 на отримання насіння соняшнику; - актів звірки взаємних розрахунків; - прибуткових накладних; - наказів про введення в експлуатацію основних засобів; - актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; - накладних на переміщення; - актів на списання хлібних дерев`яних лотків; - наказу про проведення у 2021 році щорічної інвентаризації №108 від 23.10.2021 р.; - інвентаризаційних описів; - акту зарахування зустрічних однорідних вимог з ТОВ «Днепроторгпрайм К» від 01 грудня 2020 року; - листа від ТОВ "ПРОМ СТАФ" Повідомлення про відступлення права вимоги від 20 липня 2021 року та додатку до нього; - договору відступлення права вимоги від 20 липня 2021 року; - актів на списання хлібних пластмасових лотків; - актів здачі-приймання до Договору (передача лому лоткотари на ТОВ «Прессмаш»); - актів здачі-приймання виконаних робіт (послуг) (виготовлення пластмасових лотків ТОВ «Прессмаш» з лому лоткотари); - установчих документів; - платіжних доручень; - договорів купівлі-продажу; - витягів з Єдиного реєстру податкових накладних на запити; - листів про уточнення призначення платежу; - договорів про надання послуг с переробки давальницького зерна; - додаткових угод; - актів приймання-передачі давальницької сировини; - актів здачі-приймання робіт (надання послуг); - форма № 117 про зачистку виробничого корпуса та результатах переробки зерна; - розшифровки нарахувань послуг по зберіганню з 01.05.20-31.05.2020 р; - витягу з акту списання зернових відходів на елеваторі за травень 2020 р; - реєстрів накладних на прийняте зерно; - реєстру відвантаження борошна безтарно з 01.06.20-30.06.20 р; - розшифровки нарахувань послуг по зберіганню; - розрахунків вартості послуги по зберіганню борошна; - актів розрахунків; - витягів з акту списання зернових відходів на елеваторі; - договорів транспортних перевезень; - актів надання послуг; - посадових інструкцій; - актів списання сировини; - рахунків на оплату; - листів про уточнення призначення платежу; - договору про надання маркетингових послуг; - актів; - звітів до актів; - договорів постачання; - актів звірки; - рахунків коригування; - актів з реєстром товарно-транспортних накладних та звітом про перевезення готової продукції; - бухгалтерських довідок по контрагентам; - карток рахунків по контрагентам; - оборотно-сальдових відомостей по контрагентам; - ухвали Солом`янського районного суду м. Києва; - протоколу тимчасового доступу до речей і документів; - опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді суду; - рахунку-фактури № М-00309 від 18 жовтня 2021 року за виготовлення копій товарно-транспортних накладних; - балансу за 2020 рік з квитанцією № 2; - звіту про фінансові результати за 2020 рік з квитанцією № 2.

На доведення обставин, на яких ґрунтуються заперечення, відповідачем суду також надано копію, зокрема, узагальненої податкової інформації від 24.07.2020 р. № 330/05-99-54-04 щодо ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ» за звітний період декларування ПДВ травень 2020 р. (т.23 а.с.208-216)

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

В частині 2 статті 9 КАС України встановлено, що суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України (в редакції, чинній до 01.01.2022 року), у таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України (в редакції, чинній з 01.01.2022 року), суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

Частиною 1 статті 78 КАС України встановлено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Спірні правовідносини врегульовано законодавством (чинним та у редакції станом на момент виникнення відповідних правовідносин): Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VI (далі ПК України), Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (далі Закон № 996-XIV), Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704 (далі Положення № 88).

Відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право: проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Пунктом 75.1 статті 75 ПК України встановлено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Відповідно до пп. 75.1.2. п. 75.1 ст. 75 ПК України, зокрема, документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об`єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Згідно з пп.пп. 78.1.1, 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту;

- виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Відповідно до п. 78.4 ст. 78 ПК України проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків (крім перевірок, передбачених підпунктом 78.1.22 пункту 78.1 цієї статті) надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з п. 81.1 ст. 81 ПК України посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред`явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб`єкта (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об`єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;

копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб`єкта (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об`єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу;

службового посвідчення осіб (належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу), які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред`явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред`явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п`ятому цього пункту, не дозволяється.

При пред`явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Відповідно до п.п. 85.4, 85.6 ст. 85 ПК України при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об`єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Відповідний запит на отримання копій документів повинен бути поданий посадовою (службовою) особою контролюючого органу не пізніше ніж за п`ять робочих днів до дати закінчення перевірки.

У разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

Відповідно до п. 85.7 ст. 85 ПК України отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи контролюючого органу, які отримують копії, роблять відмітку про відмову від підпису.

Згідно з п. 86.1 ст. 86 ПК України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Відповідно до п. 86.3 ст. 86 ПК України акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначено статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п`яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов`язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов`язання.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв`язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу. У зазначених у цьому абзаці випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

Відповідно до пп. 86.7.1 п. 86.7 ст. 86 ПК України акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податку у визначеному цим пунктом порядку (далі - матеріали перевірки), розглядаються комісією такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (далі - комісія з питань розгляду заперечень), яка є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджуються наказом керівника контролюючого органу.

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється комісією з питань розгляду заперечень контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів і пояснень відповідно до цього пункту (днем завершення перевірки, проведеної у зв`язку з необхідністю з`ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях, додаткових документах та поясненнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Згідно з п. 86.8 ст. 86 ПК України повідомлення-рішення приймається в порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом п`ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки, та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та додаткових документів і пояснень, зокрема документів, що підтверджують відсутність вини, наявність пом`якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, поданих у порядку, встановленому цією статтею, податкове повідомлення-рішення приймається в порядку та строки, визначені пунктом 86.7 цієї статті.

Відповідно до п. 86.10 ст. 86 ПК України в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов`язань платника.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПК України об`єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПК України датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата, зазначена у самому документі як дата його складення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", незалежно від дати накладення електронного підпису.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб`єкти підприємницької діяльності (підрядники та субпідрядники) можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 198.1-198.3 ст. 198 ПК України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов`язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Датою збільшення податкового кредиту лізингоодержувача (орендаря) для операцій з фінансового лізингу (фінансової оренди) є дата фактичного отримання об`єкта фінансового лізингу (фінансової оренди) таким лізингоодержувачем (орендарем).

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється приладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку, суми податку, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та не включені до податкового кредиту протягом періоду 1095 календарних днів з дати складення таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних у зв`язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звітному податковому періоді, в якому відбулося списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв`язку, експрес-перевізником.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону № 996-XIV первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону № 996-XIV інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Права і обов`язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 2.1 Положення № 88 первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Згідно з п. 2.2 Положення № 88 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

На підставі встановлених судом обставин, вимог законодавства, які регулюють спірні правовідносини, та правових висновків Верховного Суду суд дійшов висновку, що позиція відповідача зі спірних питань є помилковою, такою, що не відповідає положенням законодавства України, яке регулює спірні правовідносини, та/або фактичним обставинам справи, з таких підстав.

І. Відповідно до змісту Додатку 5 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків (пункт 2 розділу ІІ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28.12.2015 № 1204 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 846), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 р. за № 124/28254 (далі Порядок № 1204), у податковому повідомленні Форми «Р1», яка застосовується до податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, розпочатих після 01 січня 2021 року, зазначається, зокрема:

- пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено та відповідно до якого встановлено заниження/завищення суми податкового кредиту та/або податкових зобов`язань для цілей розділу V Податкового кодексу України, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов`язань за результатами перевірки.

Проте, згідно з вищенаведеним змістом оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, відповідачем не зазначено пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено, зокрема:

- у податковому повідомленні-рішенні від 07 жовтня 2021 року № 25488/15-32-07-02:

- Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями),

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами і доповненнями),

- Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України 21.12.99 р. за № 893/4186;

- у податковому повідомленні-рішенні від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02:

- Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями),

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704 (із змінами і доповненнями),

- Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України 21.12.99р. за № 893/4186,

- Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568.

Отже, оскаржувані податкові повідомлення-рішення прийнято без дотримання вищенаведених вимог Додатку 5 до Порядку № 1204.

При цьому також, загальними вимогами, які висуваються до актів індивідуальної дії, як акта правозастосування, є його обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення відповідним органом конкретних підстав його прийняття (фактичних і юридичних), а також переконливих і зрозумілих мотивів його прийняття.

Встановлені судом обставини свідчать про недотримання відповідачем вимог щодо ясності, чіткості, доступності, зрозумілості та обґрунтованості щодо оскаржуваного рішення, виконання яких є запорукою передбачуваності для позивача наслідків виконання або невиконання ним законних вимог відповідача.

Відтак, невиконання суб`єктом владних повноважень законодавчо встановлених вимог щодо змісту, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності.

ІІ. Виходячи зі змісту акту перевірки, на підставі якого прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення, допущені позивачем порушення по взаємовідносинам з його контрагентами-постачальниками: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», код ЄДРПОУ 35856622; ТОВ «ГРЕКО Україна», код ЄДРПОУ41843731; ТОВ «ПРОМ СТАФ», код ЄДРПОУ42302262; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057; ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», код ЄДРПОУ 43566399; ПП «ТРИТИКУМ», код ЄДРПОУ 43714517; ПП «НОРТАН», код ЄДРПОУ 43786492; ТОВ «ВКП «Украгропостач», код ЄДРПОУ 43902327; ПП «БРУНІЯ», код ЄДРПОУ 43661392, встановлені відповідачем на підставі:

1) податкової інформації та за результатами аналізу баз даних ДПС, даних ЄРПН щодо контрагентів-постачальників позивача, в тому числі, зокрема:

- про невстановлення місцезнаходження: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», відсутність посадових осіб;

- щодо електронної звітності на рівні ДПС України, зокрема, ненадання певної звітності: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ТОВ «ВКП «Украгропостач», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», ПП «БРУНІЯ»;

- що основним видом діяльності підприємства: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ» є « 46.34-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ»; ТОВ «ГРЕКО Україна» є « 70.22-КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI Й КЕРУВАННЯ»; ПП «ТРИТИКУМ» є « 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ»; ПП «НОРТАН» є « 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ»; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» є « 85.53-ДIЯЛЬНIСТЬ ШКIЛ ПIДГОТОВКИ ВОДIЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ»; ПП «БРУНІЯ» є « 46.75-ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ»;

- щодо ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ»: на підприємстві недостатня кількість трудових ресурсів, відсутність основних засобів; не надає 1-ДФ, екологічного податку, земельного податку, транспортного податку;

- щодо ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ»: надана звітність з податку на прибуток за 2020 рік свідчить про відсутність основних фондів на балансі підприємства; за період 2020р. на підприємстві працювала 1 особа, яка є директором підприємства;

- відсутність отримання послуг з оренди складських приміщень, опалення, водопостачання, електроенергії, зв`язку, тощо щодо: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ»;

- прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості по: ТОВ «ГРЕКО Україна», ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ПП «ТРИТИКУМ», ПП «НОРТАН», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», ПП «БРУНІЯ»;

2) податкової інформації та за результатами аналізу баз даних ДПС, даних ЄРПН щодо постачальників контрагентів позивача та далі за ланцюгом постачання, зокрема щодо контрагентів: ТОВ «ПРОМ СТАФ», ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ТОВ «ВКП «Украгропостач», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ»;

3) в ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано по взаємовідносинам між позивачем, як Покупцем, та як Продавцями (Постачальниками): ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ПП «ТРИТИКУМ», ПП «НОРТАН», ТОВ «ВКП «Украгропостач», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» (нова назва ТОВ «ПРАЙМ АП»).

Виходячи зі змісту акту перевірки, на підставі якого прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення, допущені позивачем порушення по: послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару, встановлені відповідачем з тих підстав, що:

- на запит перевіряючіх від 27.05.2021р. про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020р. по 31.12.2020р. посадовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" не надавались до перевірки первинні документи, підтверджуючі отримання мерчандайзингових послуг, маркетингових послуг, послуг з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару;

- до перевірки не надавались Договори на виконання вказаних послуг зазначеними виконавцями, акти виконаних робіт, звіти, інші підтверджуючі первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.

Виходячи зі змісту акту перевірки, на підставі якого прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення, допущені позивачем порушення по послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами встановлені відповідачем з тих підстав, що:

- на запит перевіряючіх від 27.05.2021р. про надання до перевірки всіх первинних документів, які мали відношення до формування суми податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ за період з 01.05.2020р. по 31.12.2020р. посадовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №4" не надавались до перевірки первинні документи, підтверджуючі отримання послуг з перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами вищезазначеними постачальниками, а саме: договори на перевезення, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, інші документи, а саме на отримання транспортних послуг від перевезників ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ТОВ "АЛЬФА5", код НОМЕР_3 , ТОВ "СОЮЗ 20", код 38572823, ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ", код 42704157;

- згідно отриманої та відпрацьованої інформації з ЄРПН, фінансової та податкової звітності, контрагент позивача підприємство ТОВ «СОЮЗ 20», код 38572823, не звітує до податкового органу за місцем реєстрації з серпня 2020р. та щодо нього прийнято рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості.

Також, згідно зі змістом відповіді № 12838/КПР/15-32-07-02-07 від 01.10.2021 року «Про результати розгляду заперечень на акт перевірки Головного управління ДПС в Одеській області від 06.09.2021 року № 18745/15-32-07-02/43370789», в частині залишених без змін висновків акту, її надано з таких підстав, по суті, зокрема:

- по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару:

- акти виконаних робіт, які надані до розгляду заперечень не містять в собі деталізації виконаних робіт, носять загальний характер, не підкріплені аналітичними звітами за результатами маркетингових досліджень. Відсутні копії документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, підтвердження щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприяння розміщенню зовнішньої реклами в місцях продажу, відсутні документи, які підтверджують розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проспектах, брошурах на час проведення акцій;

- крім того, акти виконаних робіт мають дефектність при складанні, а саме: - до Договору з ТОВ «ТРАШ» від 01.05.2010 № 44-ТРЮ/20 про надання маркетингових послуг про те, що Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надавати маркетингові послуги, зазначені в Додатку № 1 до вказаного Договору, Копія Додатку № 1 не надано; - ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» в Акті № 51423 від 25.11.2020 з текстом «Послуги з розміщення товарних позицій Замовника» на суму 24000 грн., в т.ч. ПДВ 4000грн.» замість Договору № 1 від 01.09.2020 року зазначено Договір про надання послуг з розміщення товарних позицій № 1 від 16.11.2020, копія якого до перевірки не надано;

- по послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами:

- у наданих до розгляду заперечень товарно-транспортних накладних відсутні необхідні реквізити, що порушує вимоги вищезазначених нормативних документів (відсутній пройдений кілометраж, не зазначено місце завантаження та місце розвантаження товарів, не надано копії подорожніх листів, зазначених в ТТН, не вказано час завантаження та час вивантаження продукції);

- у всіх наданих копіях Актів не вказано, за якій період він складений (з якої по яку дату), найменування товару, не надано реєстрів ТТН, до яких вони складені;

- копії наданих документів мають дефектність у їх складанні: не правильно зазначаються номера Договорів, не містять необхідних даних, у деяких Актах тариф не відповідає заявленому у Договорах;

- згідно отриманої та відпрацьованої інформації згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, фінансової та податкової звітності, підприємство ТОВ «СОЮЗ 20», код 38572823, не звітує до податкового органу за місцем реєстрації з серпня 2020 р.

Разом з тим, щодо обґрунтування відповідачем правомірності оскаржуваних податкових повідомлень-рішень із посиланням на податкову інформацію та на результати аналізу баз даних ДПС, даних ЄРПН щодо контрагентів-постачальників позивача, щодо постачальників контрагентів позивача та у певних випадках також далі за ланцюгом постачання, тощо слід зазначити таке.

Відповідно до пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України, зокрема, документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі:

- податкових декларацій (розрахунків),

- фінансової, статистичної та іншої звітності,

- регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом,

- первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також

- отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Згідно з п. 83.1 ст. 83 ПК України для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами для висновків є:

- документи, визначені цим Кодексом;

- податкова інформація;

- експертні висновки, надані відповідно до статті 84 цього Кодексу та інших законів України;

- судові рішення;

- податкові консультації, інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи.

З наведених положень ПК України вбачається, що податкова інформація є лише однією, а не єдиною та/або альтернативною, з перелічених підстав щодо її проведення та підстав для висновків під час її проведення.

Отже, документальна перевірка позивача, зокрема, по взаємовідносинам з його контрагентами-постачальниками: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ», код ЄДРПОУ 35856622; ТОВ «ГРЕКО Україна», код ЄДРПОУ41843731; ТОВ «ПРОМ СТАФ», код ЄДРПОУ42302262; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», код ЄДРПОУ 43182057; ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», код ЄДРПОУ 43566399; ПП «ТРИТИКУМ», код ЄДРПОУ 43714517; ПП «НОРТАН», код ЄДРПОУ 43786492; ТОВ «ВКП «Украгропостач», код ЄДРПОУ 43902327; ПП «БРУНІЯ», код ЄДРПОУ 43661392, проведена відповідачем без дотримання вищенаведених підстав щодо її проведення та підстав для висновків під час її проведення.

При цьому, суд звертає увагу відповідача, що відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України (в редакції, чинній до 01.01.2022 року), у таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Жодних доводів щодо вжиття відповідачем всіх можливих заходів для отримання доказів, які не були покладені в основу оскарженого рішення до його прийняття, але які не були отримані з незалежних від нього причин, відповідачем не наведено та доказів на їх підтвердження не надано.

Суд також не приймає до уваги вищенаведене обґрунтування відповідача, оскільки співставлення даних податкової звітності з даними внутрішніх баз даних контролюючого органу як етапу контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення податковим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства і аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника, адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються податковим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податку. Записи у інформаційних базах податкового органу до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відносяться. А тому нарахування податків не може ґрунтуватися тільки на даних, які містяться в інформаційних базах контролюючого органу, без врахування даних первинних документів.

Інформація з баз даних АІС Податковий блок та податкова інформація щодо контрагентів позивача, на яку посилається відповідач, не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів. Крім того, податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку-покупця від перебування його контрагента за юридичною адресою, дотримання ним податкової дисципліни та правильності ведення податкового або бухгалтерського обліку.

Зазначена правова позиція міститься у судових рішеннях Верховного Суду, від 06.02.2018 року у справі № 816/166/15-а (№ К/9901/8403/18), від 27.03.2018 року у справі № 816/809/17, від 22.06.2022 року у справі № 280/4902/19, від 06.07.2022 року у справі № 280/522/20 тощо.

У той же час, податковим органом не заперечується факт реєстрації відповідних податкових накладних по спірних господарських операціях з придбання позивачем товарів в Єдиному реєстрі податкових накладних, а в акті перевірки зауважень до їх оформлення не зазначено.

У період здійснення вказаних господарських операцій як контрагенти-продавці/постачальники позивача були зареєстровані, як юридичні особи, не перебували та не перебувають у стані припинення.

Також, матеріали справи не містять доказів та відомостей про скасування податковими органами свідоцтв платників ПДВ як позивача, так і його контрагентів, в тому числі тих, чия діяльність сприймається контролюючими органами як нереальна.

При цьому, суд також звертає увагу відповідача на те, що в акті перевірки щодо контрагентів позивача: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ»; ПП «ТРИТИКУМ»; ПП «НОРТАН»; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ»; ПП «БРУНІЯ», зазначено лише основний вид діяльності цих підприємств, яким дійсно не передбачена оптова торгівля зерном.

Проте, як встановлено судом вище, для контрагентів позивача: ПП «СЛУЖБА ДОСТАВКИ»; ПП «ТРИТИКУМ»; ПП «НОРТАН»; ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ»; ПП «БРУНІЯ», зазначений вид діяльності оптова торгівля зерном є іншим видом діяльності.

Щодо видів діяльності ТОВ «ГРЕКО Україна», якими не передбачена торгівля, зокрема, обладнанням, яке поставлене позивачу для здійснення останнім власної господарської діяльності за договором постачання № 03/06-1 від 03.06.2020 року, судом враховано, що суб`єкти господарювання можуть організувати свою господарську діяльність на власний розсуд та відповідачем не зазначено та судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків позивача щодо неправомірної поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Також, зі змісту, зокрема, видаткової накладної від 16 червня 2020 року № 1606/93 (т.3 а.с.132) вбачається, що її підписано від імені ТОВ «ГРЕКО Україна» директором підприємства та проставлено печатку товариства.

Крім того, щодо посилання відповідача, як на підставу встановлення порушень, на податкову інформацію щодо прийняття рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості по: ТОВ «ГРЕКО Україна», ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ПП «ТРИТИКУМ», ПП «НОРТАН», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ», ПП «БРУНІЯ», суд звертає увагу відповідача, що виходячи з дат вищенаведених договорів, які укладено з зазначеними товариствами/підприємствами та дат зазначених відповідачем рішень про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості щодо цих товариств/підприємств, договори укладено раніше прийняття вказаних рішень. Отже, позивач, в тому числі, об`єктивно не міг знати майбутні дії контролюючого органу щодо своїх контрагентів.

При цьому також, чинним законодавством не встановлено обмежень по включенню до складу податкових зобов`язань та податкового кредиту сум по господарських операціях за умови, що контрагенти платника податків зареєстровані належним чином, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань відсутні негативні відомості щодо стану таких контрагентів, а також контрагенти є платниками податку на додану вартість.

Податкове законодавство не ставить в залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, від фактичної сплати контрагентами податку до бюджету, від господарських та виробничих можливостей, якщо цей платник (покупець, орендар тощо) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності.

Порушення певними постачальниками товарів (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товарів (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту, тому платник податків не повинен зазнавати негативних наслідків за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Указана позиція неодноразово висловлювалась Верховним Судом, зокрема у постановах від 20.03.2020 у справі № 813/5407/15, від 16.04.2020 у справі № 810/3443/18, від 01.10.2020 у справі № 814/2202/16.

Також, посилання контролюючого органу на відсутність матеріальних та трудових ресурсів у спірних контрагентів також не виключає можливості реального виконання ними господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу).

Вказана позиція викладена Верховним Судом у постановах від 30 квітня 2020 року у справі №818/806/16, від 30.09.20120 у справі №820/1120/16, від 03.08.2022 року у справі №826/7593/17 тощо.

Відповідно, висновки відповідача про допущені позивачем порушення із посиланням на вищенаведену податкову інформацію щодо контрагентів позивача та контрагентів контрагента позивача є необґрунтованими, недоведеними та безпідставними

Суд зазначає, що за сукупністю встановлених судом обставин, надані позивачем первинні документи, які були у розпорядженні відповідача під час перевірки, та додатково надані до заперечень до акту перевірки, у повній мірі розкривають зміст спірних господарських операцій та підтверджують їх реальність.

При цьому щодо обґрунтування відповідача встановлених порушень тим, що в ході проведення перевірки товарно-транспортні накладні на перевезення товару «пшениці» не надано по взаємовідносинам між позивачем, як Покупцем, та як Продавцями (Постачальниками): ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ПП «ТРИТИКУМ», ПП «НОРТАН», ТОВ «ВКП «Украгропостач», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» (нова назва ТОВ «ПРАЙМ АП»), суд також звертає увагу відповідача на те, що товарно-транспортна накладна є доказом, який підтверджує факт надання/отримання транспортних послуг, а не реальність господарської операції у цілому, її відсутність не є безумовною підставою ставити під сумнів здійснення господарських операцій.

Цей висновок суду відповідає правовій позиції, яка викладена у постановах Верховного Суду, від 11 вересня 2018 року у справі №820/477/18, від 11 вересня 2018 року у справі №815/6105/17, від 15.11.2021 року у справі № 808/3437/16 тощо.

Відповідно до суті договірних правовідносин з продавцями (постачальниками): ТОВ «АГРО-ЛЕОН-Україна», ПП «ТРИТИКУМ», ПП «НОРТАН», ТОВ «ВКП «Украгропостач», ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» (нова назва ТОВ «ПРАЙМ АП»), які були досліджені під час перевірки, товарно-транспортні накладні або інші документи, які могли б підтвердити транспортування товару, не є обов`язковою/визначальною первинною документацією за договорами поставки/купівлі-продажу, яка підтверджує реальність цих господарських операцій.

Статтею 61 Конституції України закріплений індивідуальний характер юридичної відповідальності особи, тобто, до відповідальності повинен бути притягнений правопорушник та притягнення до відповідальності добросовісного платника податків суперечить конституційним нормам та нормам чинного законодавства.

Податкове законодавство України не ставить право платника податку на додану вартість на податковий кредит в залежність від дій або бездіяльності його контрагентів чи відсутності у контрагентів основних фондів, кваліфікованого персоналу, відсутність за юридичною адресою на момент звірки тощо. В разі порушення контрагентом податкової дисципліни відповідальність та негативні наслідки мають настати саме для цієї особи.

Указана позиція викладена у постанові Верховного Суду від 16.01.2018 № К/9901/873/18.

Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР ратифіковано Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року (далі - Конвенція), Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7, 11 до Конвенції.

Частиною першою статті 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

За статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини у справі "БУЛВЕС АД проти Болгарії" (заява № 3991/03) у §§ 70, 71 рішення від 22 січня 2009 року зазначив: що стосується зусиль для попередження обманних зловживань системою оподаткування ПДВ, Суд визнає, що коли Держави - члени Конвенції володіють інформацією про такі зловживання зі сторони певної фізичної чи юридичної особи, вони можуть вжити відповідних засобів щодо недопущення, зупинення чи покарання за такі зловживання. Однак, Суд вважає, що коли національна влада за відсутності будь-яких вказівок на пряму участь фізичної або юридичної особи у зловживаннях, пов`язаних зі сплатою ПДВ, що нараховується при низці операцій з поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все-таки карає одержувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов`язання, за дії чи бездіяльність постачальника, який знаходився поза контролем одержувача і по відношенню до якого не було засобів відстеження і забезпечення його старанності, то влада виходить за розумні межі і порушує справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту права власності.

Ураховуючи своєчасне і повне виконання компанією-заявником своїх обов`язків із декларування ПДВ, неможливості з її сторони забезпечити дотримання постачальником його обов`язків щодо декларування ПДВ і той факт, що не було ніякого шахрайства стосовно системи оподаткування, про яке компанія-заявник знала чи могла знати, Суд вважає, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником його обов`язків щодо своєчасного декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності. Таким чином, мало місце порушення статті 1 Протоколу № 1.

Суд звертає увагу податкового органу на те, що наявна у контролюючого органу податкова інформація про контрагентів позивача не є належним доказом безтоварності спірних господарських операцій, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку-покупця від перебування його контрагента за юридичною адресою, дотримання ним податкової дисципліни та правильності ведення податкового або бухгалтерського обліку. Тобто, у разі підтвердження реального характеру здійснених поставок/надання послуг, як у дослідженому судом випадку, платник не може відповідати за порушення, допущені постачальником, якщо не буде доведено його безпосередню участь у зловживанні цієї особи.

Указана позиція узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, яка викладена у постановах від 26.03.2019 року по справі № 804/13206/13, від 02.04.2019 року по справі № 804/1444/14, від 09.04.2019 року по справі № 822/1602/13-а.

Таким чином, висновки перевірки, які ґрунтуються лише на даних податкової інформації по спірним контрагентам, без проведення зустрічних звірок із реальним дослідженням первинної документації контрагентів, є безпідставними.

У свою чергу, доказів про наявність фактів, які б свідчили про обізнаність платника податків щодо неправомірної поведінки контрагентів та злагодженості дій між ними контролюючим органом всупереч вимог процесуального закону надано не було.

Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що відповідач не довів обставин, на яких гуртуються його висновки, а отже не виконав обов`язку щодо доказування правомірності свого рішення.

Виходячи з вищенаведеного, викладені в акті перевірки висновки відповідача про те, що: первинні документи, що стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентами, які не мали можливості фактично здійснювати господарські операції у зв`язку з відсутністю трудових та матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій купівлі-продажу або надання послуг, у зв`язку з неможливістю підтвердження постачання руху товарів, які брали участь у взаємопов`язаних господарських операціях, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноваженими особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставними, є необґрунтованими, недоведеними та безпідставними, та такими, що не відповідають актуальним правовим висновкам Верховного Суду з вищенаведених питань.

ІІІ. Щодо підстав встановлення відповідачем порушень по: послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару; послугам щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами, додатково до вищенаведеного слід зазначити таке.

По-перше, згідно з обґрунтуванням позовних вимог у частині встановлених відповідачем порушень по послугам маркетингу, мерчендайзінговим послугам, послугам з позиціювання продукції, послугам з передпродажної підготовки товару, послугам з просування товару, представником позивача зазначено, по суті, що підстави, з яких встановлені порушення по цим взаємовідносинам, а саме: акти виконаних робіт, які надані до розгляду заперечень не містять в собі деталізації виконаних робіт, носять загальний характер, не підкріплені аналітичними звітами за результатами маркетингових досліджень; відсутні копії документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, підтвердження щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприяння розміщенню зовнішньої реклами в місцях продажу, відсутні документи, які підтверджують розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проспектах, брошурах на час проведення акцій, не відповідають змісту (предмету) договорів за цими послугами.

Судом встановлено, зокрема, що відповідно договору від 01.05.2020 р. № 181-СФЮ/20 про надання маркетингових послуг (т.12 а.с.192-194, укладеного між позивачем, як Замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД», як Виконавцем, в порядку та на умовах, визначеним цим Договором, Виконавець зобов`язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати маркетингові послуги (надалі Послуги), зазначені в Додатку 1 до Договору, а Замовник зобов`язується оплачувати такі Послуги.

Так, згідно з Додатком № 1 від 01.05.2020 року до вказаного договору, єдиним найменуванням послуги є: надання необхідних послуг по передпродажній підготовці товару, решта найменувань послуги, в тому числі розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу тощо, перекреслено у графах, які підлягають заповненню.

При цьому, відповідачем не надано оцінки відповідним обставинам та з їх урахуванням не обґрунтовано, з яких підстав, зокрема (наприклад), послуги з «надання необхідних послуг по передпродажній підготовці товару» повинні та можуть бути підтверджені: звітами за результатами маркетингових досліджень; копіями документів щодо розміщення рекламних матеріалів в місцях продажу, щодо розповсюдження або сприяння розповсюдженню поліграфічної продукції з інформацією про товар, підтвердження щодо розміщення або сприяння розміщенню зовнішньої реклами в місцях продажу, щодо розміщення інформації на плакатах, стендах, оголошеннях, проспектах, брошурах на час проведення акцій тощо.

По-друге, наявність або відсутність окремих документів, як і деякі помилки чи неточності у їх оформленні, не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних випливає, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце (відбулися), а певні недоліки в заповненні первинних документів носять оціночний характер. Необхідно зазначити, що ступінь деталізації опису господарської операції у первинному документі законодавством не встановлена. Крім того, не є свідченням нереальності господарських операцій відсутність деталізації їх опису в первинних документах.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 11 квітня 2022 року у справі № 520/13724/19.

Крім того, ступінь деталізації опису господарської операції у первинному документі законодавством не встановлена. Не заповнення у первинних облікових документах окремих позицій, які не впливають на зміст господарської операції, відсутність максимальної деталізації виду виконаних послуг, а так само відтворення в актах виконаних робіт (наданих послуг) такого ж самого переліку послуг, що й зазначені в специфікаціях, не перешкоджає прийняттю цих документів до обліку та не є свідченням відсутності виконаних господарських операцій. Умовою документального підтвердження операції є можливість на підставі наявних документів зробити висновок про те, що витрати фактично понесені.

Аналогічна позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.04.2020 у справі № 160/93/19, від 12.10.2021 у справі № 580/322/20.

Отже, позиція відповідача щодо встановлених порушень на підставі наведених обставин також є необґрунтованою, недоведеною та безпідставною.

Інших суттєвих доводів та/або доказів щодо обґрунтування правомірності прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, з дотриманням вимог абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України, відповідачем суду не наведено та не надано.

При цьому щодо решти доводів сторін слід зазначити, що рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (див. п. 30. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27 вересня 2001 р.).

Однак, ст. 6 п. 1 Конвенції не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін (див. п. 29 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ruiz Torija v. Spain» від 9 грудня 1994 р.);

- з урахуванням пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК України, відповідно до якого податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, відповідно

суд, із застосуванням положень ч. 2 ст. 9 КАС України, дійшов висновків, що:

- оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02 та № 25488/15-32-07-02 прийняті відповідачем: не на підставі, не у межах повноважень та не у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; недобросовісно; нерозсудливо; непропорційно, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані ці рішення, тому вони є протиправними та підлягають скасуванню, відповідно

- адміністративний позов підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем до позовної заяви додано платіжне доручення від 22 лютого 2022 року про сплату судового збору за подання даного адміністративного позову у сумі 24810,00 грн. (т.1 а.с.1)

Відповідно стягненню з відповідача за рахунок його бюджетних асигнувань на користь позивача підлягає належна сума судового збору в розмірі 24810,00 грн. (двадцять чотири тисячі вісімсот десять гривень 00 копійок).

Згідно з п. 3 Розділу VI Прикінцевих положень КАС України (в редакції, чинній до 17.07.2020 року) під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, процесуальні строки щодо розгляду адміністративної справи продовжуються на строк дії такого карантину.

Згідно з п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 18.06.2020 року № 731-ІХ, який набрав чинності 17.07.2020 року, зокрема, процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 928) до 31 грудня 2022 р. на території України продовжено дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України.

Справу розглянуто, рішення прийнято та складено також з урахуванням: часу перебування головуючого судді у відпустці; наказу голови Одеського окружного адміністративного суду від 24 лютого 2022 року № 9-ОС/Д/С «Про особливий режим роботи Одеського окружного адміністративного суду»; статей 10, 12-2, 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»; Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішення Ради суддів України від 24.02.2022 № 9.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 77, 78, 139, 159, 194, 205, 241-246, 250, 255, 295, Прикінцевими та Перехідними положеннями КАС України, суд -

вирішив:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» (місцезнаходження вул. Генерала Петрова, буд. 14, каб. 1, м. Одеса, 65078; ідентифікаційний код юридичної особи: 43370789) до Головного управління ДПС в Одеській області (місцезнаходження: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044; ідентифікаційний код юридичної особи: 43142370) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС в Одеській області від 07.10.2021 року № 25486/15-32-07-02 та № 25488/15-32-07-02.

Стягнути з Головного управління ДПС в Одеській області за рахунок його бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 4» судовий збір в сумі 24810,00 грн. (двадцять чотири тисячі вісімсот десять гривень 00 копійок).

Апеляційні скарги на рішення суду подаються учасниками справи до або через Одеський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя М.Г. Цховребова

Дата ухвалення рішення 08.09.2022
Оприлюднено 12.09.2022

Судовий реєстр по справі 420/5325/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 21.11.2022 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.10.2022 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.10.2022 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.09.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.06.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.06.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.06.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.04.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.04.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/5325/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону