ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

3/322

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.486-65-72

 

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

№ 3/322                                                                                                         09.10.07

За позовом     Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

До                        Київської міської організації «Відлуння війни»

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача        Київська міська рада

Про                         виселення та повернення приміщення

                                       

Суддя Сівакова В.В.

Представники:

від позивача              Семененко Л.М. –по дов. № 155/1/11-5086 від 10.09.2007   

від відповідача              Фещенко П.М. –голова

                         Марченко Г.П. –по дов. № б/н від 04.10.2007

від третьої особи       не з'явились   

У засіданні брали участь

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні  04.10.2007 оголошувалась перерва.

          

СУТЬ СПОРУ:

         

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги  Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»про виселення Київської міської організації «Відлуння війни»з нежилого приміщення площею 43,60 кв. м. (перший поверх –39,50 кв. м., підвал –4,10 кв. м.) що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8, літ. Б, в зв'язку з закінченням строку дії договору оренди № 10/1746 від 30.06.2005, повернувши вказане приміщення Комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація».

Відповідач у письмовому відзиві на позовну заяву зазначає наступне. На протязі 2-х останніх років організація завчасно зверталась до КМДА Омельченко О.О.; Черновецького Л.М., до Верховної ради, до уповноваженої з прав людини при Верховній раді України, до Головного управління комунальної власності м. Києва про продовження оренди приміщення, на всі звернення були надані відповіді, що організацію не буде виселено з приміщення, яке знаходиться за адресою Ярославів вал 8-б. Організація в цьому приміщення знаходиться понад 14 років з дня її заснування, всі оплати проводились вчасно, згідно програми «Турбота»та згідно розпоряджень КМДА. Організація вважає, що її вини до цього позову ніякої не має і за Законом України ст.20 розділ 2. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»та Указом Президента України, надавати організації приміщення, фінансову підтримку для проведення статутних завдань. Оскільки відповідач (з 30.06.2006 по сьогодні) продовжує фактично користуватись орендованим приміщенням та сплачував за користування ним, а позивач (з 01.07.2006 по 01.08.2006) не заперечував але надавав відповідні рахунки на оплату, договір від 30.06.2005 № 10/1746 оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Києва на підставі статті 764 Цивільного кодексу України (ст. 764 ЦКУ якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором) вважається поновленим до 28.06.2007. З 29.06.2007 по сьогодні від позивача не надходило заяв про припинення або зміну умов договору від 30.06.2005 № 10/1746. Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»договір від 30.06.2005 № 10/1746 вважається продовжений на той самий термін і на тих самих умовах, тобто до 28.06.2008.

Третя особа в засідання суду не з'явилась, у письмових поясненнях вважає вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав. Відповідно до ч.1 ст. 143 Конституції України, територіальні громади села, селища міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. Відповідно до ч. 5 ст.16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради, а саме права суб'єкта комунальної власності територіальної громади м. Києва здійснює Київська міська рада. Відповідно до ч. 5 ст. 60 зазначеного Закону, органи місцевого самоврядування здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядженнями об'єктами права комунальної власності, в тому числі можуть здавати їх в оренду. Відповідно до пункту 3.1. статуту Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатації», затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.09.1996 № 1397, позивач має право виступати заставодавцем, передавати, здавати в оренду, обмінювати, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику закріплене за ним майно, в т.ч. будівлі і споруди тільки за згодою власника або органу, уповноваженого управляти майном. Відповідно до ч.1  ст. 2 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»орендою є  засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»договір оренди припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено. Пункт 7.5. договору оренди у разі закінчення строку договору оренди або при його розірванні орендар зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди орендодавцю. Строк дії договору оренди № 10/1746 від 30.06.2005 нежилого приміщення між позивачем та відповідачем встановлений з 30.06.2005 по 28.06.2006. Відповідно до п. 9.3. договору оренди після закінчення строку дії цього договору, його дія може бути продовжена на підставі рішення Київської міської ради. Позивач повідомив відповідача про закінчення строку дії договору оренди Листом № 155/05-1449 від 30.06.2006. Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.12.2006 № 526/583-1 «Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок»(додаток 2, позиція 150) Київській міській організації «Відлуння війни»відмовлено в передачі комунального майна в оренду з підстав резервування. Відповідно до п. 5.5. додатка 1 рішення Київради від 28.09.2006 № 34/91 «Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва»заявнику може бути відмовлено в передачі комунального майна в оренду у випадку резервування об'єкта оренди для розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної власності. На даний час між позивачем і відповідачем відсутні договірні відносини, користування нежилим приміщенням, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8, літ. Б здійснюється без дозволу власника майна - територіальної громади м. Києва. Отже третя особа вважає, що, правових підстав користування майном територіальної громади м. Києва у відповідача немає. З огляду на викладене підтримує позовні вимоги в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»від  імені  та в  інтересах  територіальних  громад  права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Пункт 2.2.5 Статуту Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»одним з предметів діяльності позивача визначає передачу нежитлового фонду в користування на договірних засадах з дозволу власника або уповноваженого ним органу, здійснення контролю за виконанням договорів оренди нежилих приміщень.

30.06.2005 між Комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація»(орендодавець) та Київською міською організацією «Відлуння війни»(орендар) було укладено договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Києва № 10/1746 (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору орендодавець на підставі рішення Київської міської ради від 30.06.2005 № 464-1/3040 передає, а орендар приймає в оренду нежиле приміщення, далі –об'єкт оренди за адресою вулиця Ярославів Вал, буд. № 8 літ. Б для розміщення громадської організації (інвалідів ВВВ).

Згідно п. 2.1. договору об'єктом оренди є нежиле приміщення загальною площею 43,60 кв. м. в тому числі на 1 поверсі –39,50 кв. м., підвалі –4,10 кв. м.

Акт приймання-передачі орендованого приміщення складений сторонами 30.06.2005.

В пункті 9.1. договору строк дії договору сторонами  встановлений з 30.06.2005 до 28.06.2006 (на підставі розпорядження КМР від 07.06.2005 № 958 –до початку реконструкції будинку, але не більше ніж 364 дні).

Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»у  разі  відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Як вбачається з матеріалів справи позивач листом № 155/05-1449 від 30.06.2006 повідомив відповідача про те, що договір оренди № 10/1746 від 30.06.2005 на нежитлове приміщення по вул. Ярославів Вал, 8, літ. Б у м. Києві закінчився 28.06.2006 і дія його припиняється та просив надати розпорядчі документи для укладення договору оренди та укласти договір оренди. В разі невиконання зазначених умов запропонував звільнити вказане приміщення.

Відповідно до п. 9.5. договору договір припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено.

Згідно п. 9.3. договору після закінчення строку дії договору його дія може бути продовжена на підставі рішення Київської міської ради.

Згідно із ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини   підприємства   з   іншими    підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»орендою є засноване на договорі строкове платне  користування майном,  необхідним  орендареві  для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Тобто, згідно із положеннями чинного законодавства України правовою підставою користування певним майном є відповідний договір оренди.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідних розпорядчих документів відповідачу надано не було, нового договору оренди на спірне приміщення укладено також не було.

Більше того, рішенням Київської міської ради № 526/583-1 від 21.12.2006 «Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок»Київській міській організації «Відлуння війни»відмовлено в  передачі в оренду нежитлового приміщення по вул. Ярославів Вал, 8, літ. Б у м. Києві, площею 43,60 кв. м.

Тобто, орган, який наділений виключними самоврядними повноваженнями з розпорядження, володіння та користування майном територіальної громади міста Києва виявив небажання щодо передачі відповідачу в користування майна територіальної громади міста Києва.

Таким чином, відповідач безпідставно займає спірне нежитлове приміщення, чим заважає позивачу здійснювати господарську діяльність в зазначеному приміщенні.

            Відповідно до п. 2 ст. 26 та п. 1 ст. 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»договір оренди припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено, а орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

 Пунктом 2 ст. 291 Господарського кодексу України визначено, що договір оренди припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Згідно п. 7.5. договору у разі закінчення строку договору або при його розірванні орендар зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди орендодавцю у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду з урахуванням всіх здійснених орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди. В акті приймання-передачі зазначається  технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

Відповідно до 785 Цивільного кодексу України у разі припиненні договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона бала одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

          

Заперечення відповідача до уваги судом не приймаються, оскільки спростовуються матеріалами справи, зокрема в матеріалах справи наявні докази отримання відповідачем 05.07.2006 (поштове повідомлення про вручення  поштового відправлення) листа позивача № 155/05-1449 від 30.06.2006 про припинення дії договору оренди № 10/1746 від 30.06.2005.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, не надав.

Зважаючи на вищевказане, вимоги позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 121 Господарського процесуального кодексу України при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ залежно від обставин справи, може відстрочити виконання рішення.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту»органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські організації звільняються від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншим послугам) в межах середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають.

Враховуючи те, що відповідач є ветеранською організацією на яку розповсюджуються пільги (надання приміщення), встановлені ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту», суд вважає за можливе відстрочити виконання рішення Господарського суду міста Києва № 3/322 від 09.10.2007 на 6 місяців.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись  ст. ст. 49, 82-85, 121 ГПК України, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Виселити Київську міську організацію «Відлуння війни»(м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8-б, код ЄДРПОУ 21467145) з нежитлового приміщення загальною площею 43,60 кв. м., що розташовано за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8 літ. Б повернувши зазначене приміщення Комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація»(м. Київ, вул. Володимирська, 51-А, код ЄДРПОУ 03366500), відстрочивши в цій частині виконання рішення Господарського суду міста Києва № 3/322 від 09.10.2007 до 09.04.2008.

3. Стягнути з Київської міської організації «Відлуння війни»(м. Київ, вул. Ярославів Вал, 8-б, код ЄДРПОУ 21467145) на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»(м. Київ, вул. Володимирська, 51-А, код ЄДРПОУ 03366500) 85 (вісімдесят п'ять) грн. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

СуддяВ.В. Сівакова

Дата ухвалення рішення 09.10.2007
Зареєстровано 30.10.2007
Оприлюднено 30.10.2007

Судовий реєстр по справі 3/322

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 07.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 07.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 07.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 08.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 09.10.2007 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.09.2007 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 03.09.2007 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.07.2007 Донецький апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 02.07.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 18.06.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.06.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 29.05.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 14.05.2007 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.05.2007 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 3/322

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону