ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 129/2313/22

Провадження по справі № 2/129/949/2022

У х в а л а

"21" вересня 2022 р. м.Гайсин

Суддя Гайсинського районного суду Вінницької області Бондар О.В., вивчивши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІТІ ГОЛД» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Т Капітал» про стягнення грошових коштів, -

установив:

19.09.2022 р. до Гайсинського районного суду надійшла поштою позовна заява з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІТІ ГОЛД» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Т Капітал» про стягнення грошових коштів, у якому позивачем заявлено позовні вимоги, стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Т Капітал» (код ЄДРПОУ: 39082709, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул.1 Травня, будинок 30) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІТІ ГОЛД» (код ЄДРПОУ: 41112255, 04119, місто Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4А, офіс 139) грошові кошти у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) грн. 00 коп.

Для вирішення питання про відкриття провадження у справі на підставі ст.187 ЦПК України (в редакції чинній на час отримання позовної заяви) після надходження до суду позовної заяви судом направлено запити для отримання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів.

Позовна заява не відповідає вимогам ст.ст.175, 177 ЦПК України, оскільки не підписана директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІТІ ГОЛД»; у вступній частині позовної заяви зазначено відповідачем Товариство з обмеженою відповідальністю «Т Капітал» без зазначення електронної адреси відповідача, контактних телефонів, що унеможливлює на даний час у зв`язку із відсутністю фінансування поштових відправлень в судах в умовах воєнного стану відправлення відповідачу процесуальних документів та судових повісток, всупереч вимогам п.5) ч.3 ст.175, ст.95 ЦПК України додані до заяви копії документів не засвідчені належним чином; в порушення вимог ч.4 ст.177 ЦПК України та ст.4 Закону України «Про судовий збір» до заяви не додано оригіналу документу, що підтверджує сплату позивачем судового збору, а натомість додано сканкопію платіжного доручення та при цьому у позовній заяві в розділі додатки зазначено, надався оригінал документу; за таких обставин та враховуючи приписи ч.4, п.п.3,4 ч.5 ст.12 ЦПК України позовна заява підлягає залишенню без руху для виправлення недоліків шляхом виконання зазначених вище приписів закону, в тому числі з метою забезпечення доданим до заяви копіям письмових документів статусу допустимих доказів відповідно до ч.1 ст.78, ч.9 ст.83 ЦПК України, невиконання ж зазначених вимог ухвали зобов`язує суд відмовити в позові, чого суд робити уникає з огляду на встановлені п. 6 ч.1 ст. 3 ЦК України загальні засади цивільного законодавства справедливість, добросовісність, розумність та визначені ч. 1 ст. 2 ЦПК України завдання цивільного судочинства: справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метоюефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав. Зазначені висновки витікають з передбаченої п.1 ч.1 ст.129 Конституції України основної засади судочинства, - рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, - та з буквального значення системно зв`язаних між собою норм ч. 6 ст. 175, ч. 1 ст. 78, ч. ч. 2, 8, 9 ст. 83 ЦПК України, зі змісту яких видно, що разом з позовною заявою до суду подаються всі наявні в позивача докази; що неподані у встановлений законом чи судом строк докази до уваги судом не беруться; що суд не бере до уваги приєднані до позову докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) позивачем копій долучених до позову доказів іншим учасникам справи; що подання суду всіх доказів разом з позовною заявою та з підтвердженням про заздалегідь (за якийсь час до чого небудь; наперед (Академічний тлумачний словник української мови том 3, 1972.- ст. 125 ) надсилання (надання) їх іншим учасникам справи є елементом порядку подання доказів; що відсутність такого підтвердження є порушенням встановленого законом порядку подання доказів; що подані з порушенням встановленого законом порядку докази судом до уваги не беруться (є недопустимими).

З огляду на викладене посилатися на ч.1 ст.177 та ч.2 ст.190 ЦПК України як на підставу невиконання зазначених вимог неприпустимо, оскільки в цих нормах йдеться про копії документів, прилучених до позову, а не про копії доказів, які на час подання позову до суду вже мають бути надіслані учасникам справи, тому суд додатково надсилає їм подані позивачем копії позовної заяви та долучених до справи документів, якими відповідно до ч.ч.1,2 ст.95 ЦПК України є оригінали письмових доказів; враховуючи приєднання до заяви копій документів (копій письмових доказів), а не їх оригіналів, документами, що прилучені до позову, є квитанція про сплату судового збору та документ, що підтверджує надсилання (надання) позивачем відповідачу копій доказів; приписи ч.9 ст.83 ЦПК України необхідно виконувати згідно з ч.6 ст.175 ЦПК України: «у позовній заяві можуть бути вказані інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору», якими є інформація про встановлене ч.9 ст.83 ЦПК України підтвердження та само підтвердження про направлення (надання) відповідачу копій доказів, що подаються до суду.

Крім того, ст.83 ЦПК України регламентує порядок подання доказів суду першої інстанції в усіх видах проваджень як до, так і після відкриття провадження в цивільній справі, а тому вважати приписи цієї статті стосовними лише стадій після відкриття провадження неприпустимо.

Керуючись ч.1 ст.185 ЦПК України, -

ухвалив:

Залишити без руху для виправлення недоліків позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІТІ ГОЛД» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Т Капітал» про стягнення грошових коштів.

Недоліки позовної заяви усунути шляхом надання суду позовної заяви, підписаної позивачем (його представником з доданням довіреності чи іншого документу на підтвердження повноважень представника позивача) та її копій відповідно до кількості відповідачів, зазначення доказів,що підтверджуютьвказані обставини,зазначити офіційну електрону адресу та адресу електронної пошти відповідача ТОВ «ТКапітал», засвідчення належним чином доданих до позовної заяви копій документів, долучення оригіналу документу про сплату судового збору, долучення підтвердження направлення (надання) всім зазначеним в позовній заяві відповідачам копій доказів, що подаються до суду, зокрема способом, передбаченим п.8 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою КМ України від 28.07.1997 р. № 799 , - з метою надання їм статусу допустимих доказів відповідно до ч.1 ст.78, ч.9 ст.83 ЦПК України.

Роз`яснити позивачу, що невиконання чи неналежне виконання вимог цієї ухвали протягом семи днів з дня отримання її копії є підставою повернення позовної заяви відповідно до ст.185 ЦПК України; відповідно до ч.1 ст.148 ЦПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 20.09.2022
Оприлюднено 23.09.2022

Судовий реєстр по справі 129/2313/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.10.2022 Гайсинський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 20.09.2022 Гайсинський районний суд Вінницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 129/2313/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону