СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

19 жовтня 2022 року м. Харків Справа № 905/2465/21

Східний апеляційний господарський суд у складі судді - доповідача Терещенко О.І.

розглянувши апеляційну скаргу представника кредитора ТОВ Балкер адвоката Клепикова М.С. (вх. №1014Д/1-18)

на ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21, постановлену в приміщенні господарського суду Донецької області (суддя Аксьонова К.І.), повний текст якої складено 15.09.2022 року

за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Сілена ОПТ, м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь-Курахове, м.Курахове, Донецька область

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21 визнано вимоги ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс (02099, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9, корпус 8, код ЄДРПОУ 43497247) до Товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь-Курахове (85612, Донецька область, м. Курахове, Промислова зона, 115, код ЄДРПОУ 41491822) на суму 94000000 грн як вимоги, які забезпечені заставою майна боржника за договором застави від 15.12.2021, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ляшенком В.В. та зареєстрованим у реєстрі за №2697; заяву ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс про надання дозволу на звернення стягнення на предмет застави за договором застави від 15.12.2021 задоволено частково; визнано вимоги забезпеченого кредитора ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс (02099, місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, корпус 8, код ЄДРПОУ 43497247) до Товариства з обмеженою відповідальністю Електросталь-Курахове (85612, Донецька область, м. Курахове, Промислова зона, 115, код ЄДРПОУ 41491822) такими, на які не поширюється дія мораторію, запровадженого ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.01.2022 у справі №905/2465/21; надано ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс (02099, м. Київ, вул.Бориспільська, будинок 9, корпус 8, код ЄДРПОУ 43497247) дозвіл на звернення стягнення на рухоме майно, що належить боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю Електросталь-Курахове (85612, Донецька область, м. Курахове, Промислова зона, 115, код ЄДРПОУ 41491822), в рахунок погашення заборгованості за договором позики №15/12-21ФП від 15.12.2021 згідно з договором застави від 15.12.2021, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ляшенком В.В. та зареєстрованим у реєстрі за №2697, в передбаченому договором застави та законодавством України порядку; відкладено попереднє засідання на 28.09.2022 о 14:00 год.; повідомлено розпорядника майна, представників кредиторів та боржника про дату, час та місце попереднього засідання; роз`яснено, що відповідно до положень ст.197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи про банкрутство можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; повідомлено, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи та їх представників в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено учасникам справи, що в умовах дії режиму воєнного стану з міркувань безпеки та, враховуючи приписи ст.3 Конституції України, судове засідання може бути перенесене на іншу дату, про що буде повідомлено.

Представник кредитора ТОВ Балкер адвокат Клепиков М.С. з ухвалою суду першої інстанції не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21 за результатами розгляду заяви ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс про визнання вимог забезпеченого кредитора та заяви про надання дозволу на звернення стягнення на предмет застави за договором застави від 15.12.2021 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви ТОВ Фінансова компанія Скай Фінанс про визнання вимог забезпеченого кредитора та заяви про надання дозволу на звернення стягнення на предмет застави за договором застави від 15.12.2021 року.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2022 року, суддею доповідачем у справі визначено суддю Терещенко О.І. та сформовано колегію суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Геза Т.Д.

10.10.2022 до суду апеляційної інстанції надійшов другий примірник апеляційної скарги представника кредитора ТОВ Балкер адвоката Клепикова М.С. на ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21 (вх. № 5829). До вказаного примірника додана заява про поновлення строку на апеляційне оскарження, яка обґрунтована тим, що апеляційна скарга була подана засобом електронного зв`язку 26.09.2022, тобто першого робочого дня після останнього дня на апеляційне оскарження, однак протягом тривалого часу не була зареєстрована судом апеляційної інстанції, а отже апелянтом надіслано апеляційну скаргу засобами поштового зв`язку.

14.10.2022 до апеляційного господарського суду від представника кредитора ТОВ Балкер адвоката Клепикова М.С. надійшла заява (вх. №6031 ел. 5417), до якої додано докази сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022, а саме роздруківку електронного платіжного доручення від 10.10.2022 №1136 на суму 2481 грн.

17.10.2022 до Східного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №905/2465/21.

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, суддя - доповідач вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 статті 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Згідно з ч. 2 ст. 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 частини 2 статті 4 Законом України "Про судовий збір" за подання до господарського суду апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами судовий збір справляється у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Підпунктами 8 - 10 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено перелік заяв у справі про банкрутство, за подання яких справляється судовий збір.

Так, відповідно до підпункту 10 пункту 2 частини 2 статті 4 цього Закону за подання до господарського суду заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною, розмір ставки судового збору складає 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до приписів Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік" один розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2481 грн.

Таким чином, за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду, постановлену за наслідками розгляду грошових вимог до боржника, скаржник мав сплатити судовий збір в розмірі 7443,00 грн (2481 х 2 х 150%).

Проте скаржник, звертаючись з апеляційною скаргою, наведеного вище не врахував та сплатив судовий збір в меншому, ніж передбачено нормами Закону України "Про судовий збір", розмірі, а саме - 2481,00 грн, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням від 10.10.2022 №1136.

Тобто судовий збір сплачено не в повному обсязі, а тому з метою усунення недоліків апеляційної скарги заявнику необхідно надати суду докази сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21 у розмірі 4962,00 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 174 цього Кодексу.

Статтею 174 ГПК передбачено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно ч. 2 ст. 174 ГПК України, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Отже, апелянтом не було виконано вимог ст. 258 ГПК України, що відповідно до статті 260 ГПК України є підставою для залишення апеляційної скарги без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Керуючись ст. 174, ст. ст. 234, 258, ст. 260 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу представника кредитора ТОВ Балкер адвоката Клепикова М.С. на ухвалу господарського суду Донецької області від 14.09.2022 року у справі №905/2465/21 залишити без руху.

2. Представнику кредитора ТОВ Балкер адвокату Клепикову М.С. усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

3.Роз`яснити представнику кредитора ТОВ Балкер адвокату Клепикову М.С., що при невиконанні вимог даної ухвали, апеляційна скарга вважається неподаною та повертається апелянту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/ та https://eag.court.gov.ua/sud4875/.

Суддя О.І. Терещенко

Дата ухвалення рішення 19.10.2022
Оприлюднено 20.10.2022

Судовий реєстр по справі 905/2465/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.12.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.12.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.12.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Постанова від 14.12.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 14.12.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 08.12.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.10.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.10.2022 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 13.10.2022 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 905/2465/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону