ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

м. Київ

24.10.2022справа №910/10681/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» (вул. Павлівська, буд. 29, кім. 23А, м. Київ, 01135; ідентифікаційний код 31306998)

до приватного підприємства «Світова Музика» (вул. Сабурова, буд. 16, кв. 119, м. Київ, 02222; ідентифікаційний код 40075815) та

общества с ограниченной ответственностью «ОЛЛ Мьюзик Паблишинг» (товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ Мьюзік Паблішинг»; с. Буньково, міський округ Істра, Московська область, російська федерація, 143500; основний реєстраційний номер 1087746444895)

про визнання недійсною додаткової угоди від 01.02.2020 до договору від 01.01.2016 №01/2016-Л про передачу майнових прав на об`єкти авторських прав,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсною додаткової угоди від 01.02.2020 до договору від 01.01.2016 №01/2016-Л про передачу майнових прав на об`єкти авторських прав (далі - Договір), укладеного приватним підприємством «Світова Музика» (далі - Підприємство) та обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЛ Мьюзик Паблишинг» (товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ Мьюзік Паблішинг», далі - Товариство).

Позовні вимоги мотивовано тим, що: 01.01.2016 Підприємством (ліцензіат) і Товариством (ліцензіар) було укладено Договір, за умовами якого ліцензіар передає ліцензіату на територію та на строк дії Договору виключні майнові авторські права на всі твори, що належать до каталогу «ОЛЛ Мьюзік Паблішинг» (Каталог), що є частиною Договору; права, що належать ліцензіару на території країн СНД, що передаються згідно з Договором, є право використовувати, а також дозволяти або забороняти використання творів такими способами: публічного сповіщення, включаючи повторне публічне сповіщення та будь-яку ретрансляцію; публічного виконання; публічного показу; прокату і т.д.; поширення шляхом продажу або іншого відчуження через будь-які види зв`язку, включаючи мобільний та Інтернет; відтворення та розповсюдження шляхом продажу чи іншого відчуження творів у механічному записі на будь-яких видах носіїв; використання творів у складі програм телебачення (пункт 1.1 Договору в редакції додаткової угоди від 01.02.2020); відповідачами неодноразово було укладено додаткові угоди до Договору, зокрема, додаткову угоду від 01.02.2020, якою було внесено зміни до пунктів 1.1, 1.3 і 2.6 Договору та змінено назву Договору з «на передачу в управление имущественных прав на объекты авторских прав» на «про передачу имущественных прав на объекты авторских прав»; позивач зазначає, що Підприємство на момент укладення Договору: не було організацією колективного управління і не могло набути такого статусу в силу своєї організаційної форми (приватне підприємство створюється саме з метою отримання прибутку); не набуло будь-яких прав на будь-які твори за Договором, адже вони передавалися йому в управління; не мало будь-яких правових підстав для отримання винагороди за використання творів з каталогу «ОЛЛ Мьюзік Паблішинг»; виходячи зі змісту Договору та додаткової угоди від 01.02.2020 відповідачі здійснили виключно підміну назви Договору та його предмету без зміни істотних умов Договору; додаткова угода від 01.02.2020 за своїм змістом не була направлена на набуття Підприємством майнових прав на твори, про що свідчить здійснення відрахувань на користь Товариства, що підтверджує ліцензійний характер правовідносин відповідачів.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) і враховуючи, що предметом позову є визнання недійсною додаткової угоди від 01.02.2020 до Договору.

Судом встановлено, що місцезнаходженням Товариства є: с. Буньково, міський округ Істра, Московська область, російська федерація, 143500.

Відповідно до статті 367 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення їх за кордоном регулюється Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 (постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 №2889-XII «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності», далі - Угода).

Згідно зі статтею 5 Угоди компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов`язуються надавати взаємну правову допомогу.

Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб.

При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо.

При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави.

При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.

Разом з тим, листом від 04.09.2022 №71/17-500-67127 щодо надання інформації про можливість вручення судових документів на території російської федерації Міністерство закордонних справ України повідомило таке:

- через повномасштабну агресію російської федерації проти України дипломатичні відносини між Україною та російською федерацією розірвано, а всіх співробітників закордонних дипломатичних установ України евакуйовано з території держави-агресора;

- з огляду на зазначене наразі унеможливлено надання органами дипломатичної служби України сприяння щодо передачі судових документів російській стороні;

- згідно зі статтею 63 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року розрив дипломатичних або консульських відносин між учасниками договору не впливає на правові відносини, встановлені між ними договором, за винятком випадків, коли наявність дипломатичних або консульських відносин потрібна для виконання договору;

- відповідно до законодавства України центральним органом, відповідальним за виконання до міжнародних договорів України у сфері правових відносин і правової допомоги у цивільних справах, є Міністерство юстиції України. Застосування положень Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року регулюється, зокрема, Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання виконання судових рішень, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за №573/15264;

- у зв`язку з викладеним рекомендуємо звернутися до Міністерства юстиції України для отримання роз`яснень щодо можливості вручення судових документів резиденту російської федерації на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року.

Міністерство юстиції України листом від 06.10.2022 №91935/114287-22-22/12.1.1 повідомило про те, що статтею 8 Конвенції 1965 року передбачено, що кожна Договірна Держава може здійснювати вручення судових документів особам, які перебувають за кордоном, без застосування будь-якого примусу безпосередньо за допомогою своїх дипломатичних або консульських агентів; згідно з застереженням російської федерації до статті 8 Конвенції «дипломатичним та консульським агентам іноземних Держав не дозволяється здійснювати вручення документів на території російської федерації, крім випадків, коли документ підлягає врученню громадянину Держави походження цих документів».

Відтак, оскільки наразі дипломатичні відносини України і російської федерації розірвано, то можливості вручити документи суду на території держави агресора не вбачається за можливе, а тому суд вважає за необхідне розмістити інформацію для Товариства щодо розгляду даного спору на офіційному вебпорталі судової влади України.

Керуючись статтями 12, 176, 81, 50, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 28.11.22 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Зобов`язати позивача подати суду для огляду безпосередньо у засіданні оригінали всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору, та оригінали доказів, що підтверджують надіслання позовної заяви з доданими до неї документами обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЛ Мьюзик Паблишинг» (товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ Мьюзік Паблішінг»).

5. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзивів на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзивів і доданих до них документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

6. Повідомити відповідачів про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідачів відзивів на позовну заяву для подання до суду відповідей на відзиви в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання вказаних документів відповідачам.

8. Встановити відповідачам строк у п`ять днів з дня отримання відповідей на відзиви для подання до суду заперечень на відповіді на відзиви в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання зазначених документів позивачу.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що: заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та ГПК України строки; документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

11. Повідомити учасників справи про те, що учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному вебпорталі судової влади України на сторінці за такою вебадресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

12. Звернути увагу учасників справи на те, що у зв`язку із введенням Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на території України воєнного стану рекомендуємо учасникам судового процесу:

- під час звернення до суду зазначати актуальні номери телефонів для передачі телефонограм та електронні адреси;

- через поштову скриньку, створену в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, за адресою: https://mail.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має заповнити заявку, зразок якої розміщений за посиланням: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/300/222/9 та подати її до суду, у тому числі, засобами електронного або поштового зв`язку);

- через інші електронні поштові скриньки (за умови наявності письмової згоди учасника судового процесу надсилати суду підтвердження про отримання документів);

- по можливості отримувати документи нарочно в приміщенні суду;

Інформація щодо призначення дати та часу проведення судового засідання публікується на офіційному вебсайті суду у розділі «Громадянам» «Список справ, призначених до розгляду» https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/.

13. Запропонувати учасникам справи взяти участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програмного забезпечення «EasyСon», для чого учасникам справи необхідно подати суду заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи; учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

14. Повідомити учасників справи про можливість подання заяви про проведення судового засідання без участі представників учасників справи.

15. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 24.10.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко

Дата ухвалення рішення 24.10.2022
Оприлюднено 25.10.2022

Судовий реєстр по справі 910/10681/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.11.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.10.2022 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/10681/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону