ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про прийняття заяви про відкриття провадження

у справі про неплатоспроможність

03.11.2022Справа № 910/19053/21

За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення сторін)

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернулась до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, оскільки неспроможна сплатити наявний у неї борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2021 ( суддя Пасько М.В.) прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 21.12.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 було відкрито провадження у справі № 910/19053/21 про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); затверджено план реструктуризації боргів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) перед Акціонерним товариством "Правекс-Банк" (ідентифікаційний код 14360920 на суму заборгованості 5 060 648, 60 грн, яка виникла на підставі договору про надання споживчого кредиту № 5-009/06Ф від 15.02.2007; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника з 21.12.2021.

Ухвалою від 24.01.22 Північний апеляційний господарський суд витребував матеріали справи у зв`язку із надходженням апеляційної скарги від Акціонерного комерційного банку «Правекс банк» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.21 справа № 910/19053/21

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.09.2022 було задоволено апеляційну скаргу Акціонерного комерційного банку «Правекс банк»; скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.12.2021 у справі 910/19053/21; справу направлено до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справу для подальшого розгляду було передано судді Омельченку Л.В.

Здійснивши попередній аналіз матеріалів заяви ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з метою вирішення питання про призначення судового засідання щодо їх розгляду, судом встановлено наступне.

Відповідно до п. 11 ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства.

Згідно з ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30-ть розмірів мінімальної заробітної плати.

До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Крім того, відповідно до п. 9 Приміток до затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019 № 2627/5 форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім`ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (правовстановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім`ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається "Член сім`ї не надав інформацію".

Як убачається із доданих ОСОБА_1 до заяви декларацій про майновий стан боржника за 2018, 2019, 2020 роки, заявником у відповідних рядках декларацій відмічено "Член сім`ї не надав інформацію".

Однак, до матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не додано доказів звернення заявниці до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про майновий стан членів її сім`ї, яка необхідна була для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій боржника у справі про неплатоспроможність.

Інформація про майновий стан надана частково лише стосовно сина - ОСОБА_2 .

У той же час, у матеріалах заяви відсутні відомості про ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які зареєстровані в кв. АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки, що підтверджується витягом з реєстру територіальної громади м. Києва № 71054579 від 05.10.2021

Виходячи з викладеного вище, суд дійшов висновку про обов`язковість надання фізичною особою ОСОБА_1 доказів її звернення до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім`ї, яка необхідна їй була для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.

Крім того, суд дійшов висновку, що оскільки декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність вирішується судом у 2022 році, то з метою встановлення усіх обставин необхідно отримати від заявниці декларацію про її майновий стан за 2021 рік, який є останнім, який передує відкриттю провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинно відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями у розумінні суду наразі є те, що внаслідок триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30-ть діб, а у подальшому 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, - до 23 серпня 2022 року, та в подальшому Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженого Законом № 2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - до 21 листопада 2022, тому розгляд заяви буде здійснюватись судом у строки з урахуванням можливості більш безпечного здійснення правосуддя у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою його місцезнаходження.

Зважаючи на вищевикладене керуючись ст. 37, 115, 116 Кодексу України з питань банкрутства 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України та, суд

УХВАЛИВ:

1 Прийняти до свого провадження заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

2. Підготовче засідання суду призначити на 25.01.23 об 11:30. Засідання суду призначити у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12.

3. Зобов`язати ОСОБА_1 у строк до 16.01.2023 надати докази звернення до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів її сім`ї, яка необхідна була для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність;

4. Зобов`язати ОСОБА_1 надати суду Декларацію про майновий стан за 2021 рік.

5. Зобов`язати ОСОБА_1 надати суду для огляду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої нею заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

6. Заборонити фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відчужувати належне їй майно.

7. Копію ухвали направити заявниці та АК «ПРАВЕКС БАНК» (ідентифікаційний код 14360920).

Ухвала набрала законної сили 03.11.2022, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 03.11.2022
Оприлюднено 04.11.2022

Судовий реєстр по справі 910/19053/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.01.2023 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 07.09.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.09.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.01.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/19053/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону