ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про розгляд справи за правилами

спрощеного позовного провадження у судовому засіданні

та залучення до участі у справі третіх осіб,

які не заявляють самостійних вимог

03.11.2022 м. ДніпроСправа № 904/3652/22

Розглянувши клопотання Приватного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (м.Кам`янське Дніпропетровської області)

про розгляд справи за правилами загального позовного провадження

у справі:

за позовом Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" (м. Дніпро)

до Приватного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (м. Кам`янське Дніпропетровської області)

про стягнення заборгованості за типовим договором розподілу природного газу №094205ILMRAP016 від 01.01.2016 у загальному розмірі 175 645 грн. 52 коп.

Суддя Фещенко Ю.В.

Без участі представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Приватного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (далі - відповідач) заборгованість за типовим договором розподілу природного газу №094205ILMRAP016 від 01.01.2016 у загальному розмірі 175 645 грн. 52 коп.

Ціна позову складається з наступних сум:

- 168 548 грн. 04 коп. - основний борг;

- 6 695 грн. 74 коп. - пеня;

- 401 грн. 74 коп. - 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за типовим договором розподілу природного газу № 094205ILMRAP016 від 01.01.2016 в частині повного та своєчасного розрахунку за надані позивачем послуги з розподілу природного газу у липні 2022 року, внаслідок чого у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість в сумі 168 548 грн. 04 коп. За прострочення виконання зобов`язання на підставі пункту 8.2. договору позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача пеню за загальний період прострочення з 11.08.2022 по 09.09.2022 в сумі 6 695 грн. 74 коп. На підставі статті 625 Цивільного кодексу України позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 3% річних за період прострочення з 11.08.2022 по 08.09.2022 у сумі 401 грн. 74 коп.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь витрати зі сплати судового збору у розмірі 2 634 грн. 68 коп.

Ухвалою суду від 26.10.2022 позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, її розгляд призначено за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду № 37061/22 від 01.11.2022), в якому він просить суд залишити позов без задоволення, обґрунтовуючи власну позиція наступним:

- до позовної заяви не додано детального розрахунку заявленої суми стягнення, в тому числі щодо точки ком. обліку ЕІС - код 56ZO06A05ILMR02D;

- рішення судів по справі № 904/3866/21 між тими ж самими сторонами є преюдиціальними для даної справи, адже суди трьох інстанцій всебічно розглянули та встановили факти, що є обов`язковими у даній справі в частині обсягу спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021, за період з 01.02.2021 по 09.02.2021, який має враховуватися при розрахунку фактичного обсягу споживання природного газу об`єктом за газовий рік, а саме: 07.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області прийняв рішення по справі № 904/3866/21 за позовом ПрАТ "Дніпровагонмаш" до АТ "Дніпропетровськгаз" про визнання і дій неправомірними та зобов`язання вчинити певні дії, яким зобов`язав АТ "Дніпрояетровськгаз" скорегувати на інформаційній платформі Оператора ГТС Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" інформацію про обсяги поставленого (протранспортованого) Приватному акціонерному товариству "Дніпровагонмаш" (ЕІС - код точки ком. обліку 56ZO06A05ILMR02D) природного газу шляхом направлення уточненої інформації Оператору ГТС, в якій відобразити обсяг спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 в об`ємі 0 м3, за період з 01.02.2021 по 09.02.2021 року в об`ємі 0 м3. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2021 рішення по справі № 904/3866/21 залишено без змін та набрало чинності. Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.07.2022 по справі № 904/3866/21 (далі - постанова Верховного суду) рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2021 та постанова Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2021 залишено без змін, а касаційна скарга АТ "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" залишена без задоволення. Проте, незважаючи на набрання чинності судових рішень по справі № 904/3866/21, АТ "Дніпропетровськгаз" не тільки не виконує в добровільному порядку чинні рішення судів трьох інстанцій, а й наразі звернувся з даним позовом до Господарського суду Дніпропетровської області задля фактичної легалізації стягнення безпідставного боргу і на практиці не виконувати корегування інформації про обсяги поставленого (протранспортованого) ПрАТ "Дніпровагонмаш" природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 та за період з 01.02.2021 по 09.02.2021, у відповідності до судових рішень по справі № 904/3866/21, що є фактично преюдиційними для даної справи;

- відповідач наголошує, що про досліджені та зафіксовані в рішеннях судів по справі №904/3866/21 усіх трьох інстанцій факти відсутності та цілковитої фізичної неможливості розподілу природного газу на користь ПрАТ "Дніпрованмаш" у зазначеному періоді січня-лютого 2021 року (в тому числі абзаци 28-30 та 35 розділу 6 "Позиція Верховного Суду" Постанови Верховного суду України), а саме: ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" підтримало доводи позивача відносно того, що відповідач (АТ "Дніпропетровськгаз") не здійснював розподіл природного газу на об`єкти позивача в зазначеному періоді січня-лютого 2021 року;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" у своїх поясненнях також підтвердило, що по фізичній точці виходу з газотранспортної системи ЕІС код 56ZOPDNP40138022 ДМК (ГРС-1 м. Кам`янське) в зазначеному періоді січня-лютого 2021 року передача природного газу від Оператора ГТС до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" не здійснювалася;

- відповідач (АТ "Дніпропетровськгаз") не надав будь-яких доказів того, що ним здійснювався розподіл природного газу по об`єктам позивача в зазначеному періоді січня-лютого 2021 року;

- Верховний Суд відзначив, що враховуючи наведену вище сутність принципу змагальності сторін та стандарту доказування вірогідності доказів, Верховний Суд вважає, що суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що надані в справу докази свідчать про те, що протягом зазначеного періоду, відповідач (АТ "Дніпропетровськгаз"), як Оператор ГРМ, взагалі не мав фізичної можливості щодо розподілу на користь позивача (ПрАТ "Дніпровагонмаш") природного газу через газопровід ДУ-500 та ДУ-600, оскільки передача природного газу з газотранспортної системи до вказаного газорозподільного газопроводу в зазначений період не відбувалась;

- через тривале невиконання АТ "Дніпропетровськгаз" преюдиційного рішення по справі № 904/3866/21 між тими ж самими сторонами, як і в даній справі, в тому числі щодо відображення обсягу спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 в об`ємі 0 м3 та за період з 01.02.2021 по 09.02.2021 в об`ємі 0 м3, наразі неможливе належне визначення "фактичного обсягу споживання природного газу об`єктом за газовий рік", а відтак і заявлені позовні вимоги АТ "Дніпропетровськгаз" в даній праві є такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах та є абсолютно безпідставними;

- щодо зазначених позивачем актів наданих послуг на послуги з розподілу природного газу (далі - акти наданих послуг) потрібно наголосити, що АТ "Дніпропетровськгаз", надавши до суду зазначені в позовній заяві не узгоджені та не підписані сторонами акти наданих послуг, не тільки намагається ввести шановний суд в оману, а й повністю підтверджує власне невиконання рішень судів трьох інстанцій по справі № 904/3866/21, що набули законної сили та описані вище, а саме: в наданих позивачем актах наданих послуг суми оплат розраховані без врахування/відображення обсягу спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 в об`ємі 0 м3 та за період з 01.02.2021 по 09.02.2021 в об`ємі 0 м3 відповідно до рішень судів по справі № 904/3866/23;

- АТ "Дніпропетровськгаз" задля фактичного невиконання відповідних приписів судів намагається на цей час в судовому порядку легалізувати за допомогою цієї позовної заяви безпідставні неузгоджені акти наданих послуг і завищений обсяг споживання природного газу ПрАТ "Дніпровагонмаш" за газовий рік без відображення реального та справжнього обсягу спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 в об`ємі 0 м3 та за період з 01.02.2021 по 09.02.2021 в об`ємі 0 м3, підтвердженого судами трьох інстанцій в рамках справи № 904/3866/21.

Від відповідача надійшло клопотання про залучення третіх осіб (вх. суду № 37066/22 від 01.11.2022), в якому він просить суд залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д\.ТРЕЙДІНГ" (вулиця Хохлових Сім`ї, будинок 8, літера 20Д, м. Київ, 04119; ідентифікаційний код 42751799);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (вулиця Соборна, будинок 18Б, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, 51925; ідентифікаційний код 05393043).

В обґрунтування поданого клопотання відповідач посилається на таке:

- відповідач вважає за необхідне заявити суду про необхідність залучення у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача вказані товариства, враховуючи, що рішення по справі може вплинути на їх права і обов`язки;

- ТОВ "Д\.ТРЕЙДІНГ" є замовником послуг транспортування природного газу для відповідача та постачальником згідно з договором постачання природного газу № 3-1-2020/460 від 11.12.2020. Відповідно до умов зазначеного договору постачальник взяв на себе зобов`язання поставити споживачеві природний газ у кількості та у порядку, передбаченому договором, а споживач (ПрАТ "Дніпровагонмаш") зобов`язався прийняти та оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених умовами договору. Пунктом 2.1.3. договору постачання визначений і обов`язок постачальника по складанню, підписанню та передачі споживачу два примірника комерційного акту приймання-передачі обсягу газу із зазначенням ціни і загальної вартості обсягу газу, вартості небалансів та потужності, відповідно до умов розділів 4 та 5 договору, до 15-го числа місяця, наступного за місяцем поставки, але у будь-якому випадку не раніше отримання постачальником відповідних даних від Оператора ГТС та на підставі даних зазначених у Інформаційній Платформі Оператора ГТС. Тобто, ТОВ "Д\.ТРЕЙДІНГ" на підставі даних, які містяться на Інформаційній платформі та внесені саме позивачем по справі зобов`язаний оформити комерційний акт та виставити рахунок на оплату ПрАТ "Дніпровагонмаш". Постачальник володіє даними щодо обсягу спожитого (розподіленого) природного газу за спірний період;

- щодо залучення ПАТ "ДМК", то необхідно зазначити, що точка приєднання відповідача знаходиться на мережах, що належать ПАТ "Дніпровський меткомбінат", точка виходу з газотранспортної системи ЕІС-код 56ZOPDNP40138022 ДМК (ГРС - 1 м.Камянське). ПрАТ "Дніпровагонмаш" є субспоживачем, який не має прямого доступу до ГРС- 1 та системи ГРМ, а саме: трубопроводів Ду 500, Ду 600, які відносяться до системи ГРМ. Система газопостачання ПАТ "ДМК" технічно не роз`єднана, тому ПрАТ "Дніпровагонмаш" отримує природний газ через трубопровід ПАТ "ДМК", тобто, дані щодо дійсного користування трубопроводами Ду 500, Ду 600 містяться на ПАТ "ДМК".

Від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження (вх. суду № 37063/22 від 01.11.2022), в якому він просить суд здійснювати розгляд справи № 904/3652/22 за правилами загального позовного провадження, посилаючись на таке:

- предметом заявленого позову є стягнення суми, яка, на думку АТ "Дніпропетровськгаз", є беззаперечною заборгованістю за договором розподілу природного газу для споживача, що не є побутовим, відповідно до заяви-приєднання від 01.01.2016 №0942051ЬМКАР016 (далі - договір), в якому відповідач є оператором газорозподільної системи;

- до позовної заяви не додано детальний розрахунок заявленої суми стягнення, відповідачу не зрозуміло, чи були враховані обсяги поставленого (протранспортованого) ПрАТ "Дніпровагонмаш" (ЕІС - код точки ком. обліку 56ZO06A05ILMR02D) природного газу за січень 2021 року в об`ємі 348 982,99 м3, за лютий 2021 року в об`ємі 388 603,44 м3,які є безпідставними. При цьому, при розгляді справи за позовом ПрАТ "Дніпровагонмаш" до АТ "Дніпропетровськгаз" про визнання дій неправомірними та зобов`язання вчинити певні дії, Господарський суд Дніпропетровської області прийняв рішення по справі № 904/3866/21 від 07.09.2021, яким зобов`язав АТ "Дніпропетровськгаз" скорегувати на інформаційній платформі Оператора ГТС - Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" інформацію про обсяги поставленого (протранспортованого) Приватному акціонерному товариству "Дніпровагонмаш" (ЕІС - код точки ком. обліку 56ZO06A05ILMR02D) природного газу шляхом направлення уточненої інформації Оператору ГТС, в якій відобразити обсяг спожитого (розподіленого) природного газу за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 в об`ємі 0 м3, за період з 01.02.2021 року по 09.02.2021 року в об`ємі 0 м3. Рішення залишено без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2021 по справі № 904/3866/21 та набрало чинності, але на даний час в добровільному порядку не виконано;

- на думку відповідача справа не є малозначною, а позивач навмисно вводить суд в оману, заявляючи до стягнення суму, яка не є беззаперечною та з якою категорично не згодне ПрАТ "Дніпровагонмаш". Натомість, відповідно до розділу 6 глави VI Кодексу ГРМ місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності. Річна замовлена потужність (за замовчуванням) об`єкта (об`єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, крім випадків, передбачених цією главою. Тобто, спір є складним і при його розгляді необхідно визначити обставини справи, які підлягають встановленню, та дослідити відповідні докази.

Розглянувши заперечення відповідача проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, оцінивши всі обставини справи в їх сукупності, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, з огляду на таке.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи; у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті; при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги категорію та складність справи, обраний позивачем спосіб захисту, характер спірних правовідносин та предмет доказування, а також надані сторонами пояснення та докази, суд не вбачає підстав для розгляду справи в порядку загального позовного провадження.

В той же час, з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, суд вважає за доцільне здійснювати подальший розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з викликом сторін.

Крім того, щодо поданого клопотання відповідача про залучення до участі у справі третіх осіб, то господарський суд вважає необхідним задовольнити останнє з огляду на таке.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Під час розгляду справи суд зобов`язаний забезпечити повне, всебічне та об`єктивне з`ясування обставин справи, оскільки обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне залучити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д\.ТРЕЙДІНГ" (вулиця Хохлових Сім`ї, будинок 8, літера 20Д, м. Київ, 04119; ідентифікаційний код 42751799) та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (вулиця Соборна, будинок 18Б, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, 51925; ідентифікаційний код 05393043) до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 140, 176, 177, 180, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи.

2. Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 29.11.2022 об 11:20 год. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-207 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д\.ТРЕЙДІНГ" (вулиця Хохлових Сім`ї, будинок 8, літера 20Д, м. Київ, 04119; ідентифікаційний код 42751799).

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (вулиця Соборна, будинок 18Б, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, 51925; ідентифікаційний код 05393043).

5. Зобов`язати позивача направити копію позовної заяви з додатками на адресу товариства з обмеженою відповідальністю "Д\.ТРЕЙДІНГ" та Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", докази чого надати суду.

6. Запропонувати третім особам-1,2 у строк 15 днів з моменту отримання позовної заяви та даної ухвали суду надати суду свої пояснення по суті спору, копії яких направити іншим учасниками справи.

8. У зв`язку з відсутністю фінансування потреб Господарського суду Дніпропетровської області на відправку поштової кореспонденції, про що 23.05.2022 на сайті Судової влади України розміщене відповідне оголошення (https://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/pres-centr/news/1276874/), дану ухвалу направити учасникам справи на їх електронні пошти, а саме:

- позивачу на електронну пошту oblgas@dpgas.com.ua, яку він зазначив у позовній заяві;

- відповідачу на електронну пошту sales@dvmash.biz, яку зазначено у позовній заяві та у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- третій особі-1 шляхом передачі телефонограми на номер телефону 044-224-68-44 , який зазначений у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- третій особі-2 на електронну пошту dmkd@dmkd.dp.ua, яку зазначено у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 03.11.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.В. Фещенко

Дата ухвалення рішення 03.11.2022
Оприлюднено 07.11.2022

Судовий реєстр по справі 904/3652/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.10.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/3652/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону