ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2022м. ХарківСправа № 922/333/22

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Хотенця П.В.

при секретарі судового засідання Гаврильєву О.В.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", м. Київ до приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ", м. Балаклія про стягнення 1708245,38 грн за участю представників сторін:

позивача - Лещенко Л.С., дов. № 2-46д від 25.11.2021 року

відповідача - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", м. Київ звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою до відповідача приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ", м. Балаклія, в якій просить суд стягнути з відповідача 1570647,78 грн заборгованості, 91613,96 грн пені та 45983,64 грн інфляційних за договором про надання послуг на переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами №ПРТ 001-2017 від 27 січня 2017 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 лютого 2022 року позовну заяву акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", м. Київ до приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ", м. Балаклія про стягнення 1708245,38 грн залишено без руху; надано позивачу строк 10 днів з дня вручення йому цієї ухвали для усунення недоліків, шляхом надання до суду доказів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

10 лютого 2022 року Акціонерним товариством "Укргазвидобування" усунено недоліки шляхом надання до суду доказів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15 лютого 2022 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін та призначено підготовче засіданні на 14 березня 2022 року на 11 годин.

Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, дію воєнного стану на даний час продовжено.

Судове засідання у справі, призначене на 14 березня 2022 року, не відбулося у зв`язку із введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року за № 64/2022 воєнного стану в Україні.

10 березня 2022 року електронною поштою, Акціонерним товариством "Укргазвидобування" подано клопотання про відкладення розгляду справи, яке суд приймає та долучає до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 16 серпня 2022 року призначено підготовче засідання по справі № 922/333/22 на 13 вересня 2022 року на 11 годин.

13 вересня 2022 року з 9:00 до 18:00 у приміщенні Господарського суду Харківської області, була відсутня електроенергія. Призначене ухвалою суду від 16 серпня 2022 року на 13 вересня 2022 року о 11 годин підготовче засідання не відбулося з незалежних від суду причин та поштова кореспонденція не могла бути оброблена та внесена до АСДС, що підтверджується Актом відсутності електроенергії.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14 вересня 2022 року на підставі статтей 177, 181, пункту 3 частини 2 статті 183, статті 232 відкладено підготовче засідання на 01 листопада 2022 року на 12:30 годин.

Протокольною ухвалою суду від 01 листопада 2022 року, на підставі пункту 3 частини 2 статті 185, статті 232 Господарського процесуального кодексу України про закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 09 листопада 2022 року на 11:00 годин.

Представник позивача у судовому засіданні наполягає на задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, відзив на позовну заяву суду не надав; ухвалу суду про відкриття провадження у справі відповідачем було отримано 18 лютого 2022 року, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, вислухавши пояснення повноважного представника позивача, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

27 січня 2017 року між Акціонерним товариством "Укргазвидобування" (позивачем, виконавцем) та Публічним акціонерним товариством "ЄВРОЦЕМЕНТ" укладено договір по надання послуг з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами №ПРП001- 2017.

Додатковою угодою № 4 від 26 квітня 2019 року до договору сторони дійшли до згоди змінити по тексту договору фірмове найменування Публічним акціонерним товариством "ЄВРОЦЕМЕНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛЦЕМ" (відповідача, споживача).

Згідно пункту 1.1 договору, позивач зобов`язується надати відповідачу послуги з переміщення власними внутрішньопромисловими трубопроводами природного газу до пунктів обліку газу, а відповідач зобов`язується вносити плату за надані послуги з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами в розмірі, у строки та порядку, передбаченими умовами договору.

Строк дії договору визначено у пункті 10.1 (в редакції додаткової угоди №6 від 08 жовтня 2020 року) договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та укладається на строк до 31 грудня 2021 року, та відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з 01 січня 2017 року.

Вартість послуг з переміщення 1000 куб. м. природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами договором визначена у пункті 4.1. договору складає 615,10 грн, крім того ПДВ у розмірі 20% - 123,02 грн, всього з ПДВ в розмірі 738,12 грн.

Матеріали справи свідчать про те, що на виконання умов договору позивач у липні 2021 року свої зобов`язання за договором виконав повністю, надав послуги з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами в обсязі - 2534,341 тис.м.куб. на суму - 1870647,78 грн, відповідач в порушення умов договору оплату вказаних послуг не здійснив.

Відповідно до пункту 3.1. договору, послуги з переміщення газу оформлюються виконавцем і споживачем актами наданих послуг з переміщення газу внутрішньопромисловими трубопроводами.

Згідно пункту 3.1.1. договору кількість переміщеного позивачем газу відповідачу, який безпосередньо підключений до внутрішньопромислового трубопроводу позивача, визначається за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу (вузли обліку), установлених на ПВВГ або у відповідача.

Відповідно до пункту 3.2 договору, виконавець до п`ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним, направляє споживачу два примірники акта наданих послуг за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою виконавця.

Пунктом 3.3. договору встановлено, що споживач протягом двох днів з дати одержання акта наданих послуг зобов`язується повернути виконавцю один примірник оригіналу акта наданих послуг, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акту наданих послуг виконавець оформляє акт в односторонньому порядку до врегулювання розбіжностей відповідно до умов договору або в судовому порядку.

Пунктом 3.4 договору визначено, що до прийняття рішення судом розрахунки за вартість послуг з переміщення газу внутрішньопромисловими трубопроводами виконавця здійснюється відповідно до підписаних в односторонньому порядку актів виконавця.

Згідно пункту 3.5. договору, Акти наданих послуг є підставою для проведення остаточних розрахунків споживача (відповідача) з виконавцем (позивачем).

Отже, на виконання договору Акціонерним товариством "Укргазвидобування" у липні 2021 надані відповідачу послуги з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами на суму 1870647,78 грн, про що складено акт здачі - приймання виконаних робіт по транспортуванню природного газу.

Пунктом 4.3 договору визначено, що розрахунковий період за договором становить один місяць з першого дня місяця до першого дня наступного місяця (не включно).

Відповідно до пункту 4.4 договору остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться відповідачем до 17-го числа місяця, наступного за звітним.

Таким чином, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" на виконання зобов`язання за договором надав відповідачу послуги з переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами належним чином у повному обсязі, що підтверджується підписаними сторонами актами приймання-передачі наданих послуг.

З матеріалів справи вбачається, що оплата наданих позивачем послуг за липень 2021 року в порушення пункту 4.4. договору відповідачем не проведено, у зв`язку з чим заборгованість приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ" перед позивачем складає 1570647,78 грн.

Згідно статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 174 Господарського кодексу України господарський договір є підставою виникнення господарських зобов`язань.

Згідно статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 Цивільного кодексу України).

Згідно статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини 2 статті 193 Господарського кодексу, України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк термін).

Згідно частини 1 статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно частини 1 статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частини 1 статті 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно статтей 526 та 525 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.

За таких обставин, суд вважає за необхідне позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 1570647,78 грн. заборгованості задовольнити.

Щодо стягнення із відповідача заявлених позивачем суми пені у розмірі 91613,96 грн у відповідності до договору, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 6.2 договору, за порушення строків виконання зобов`язань, зазначених у розділі 4 даного договору, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу, крім суми заборгованості (з урахуванням встановленого індексу інфляції), пеню за кожен день прострочення платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Частиною 1 статті 216 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарську-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбаченим кодексом, іншими законами та договором.

За змістом статті 217 Господарського кодексу України у сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції та адміністративно-господарські санкції.

Згідно частини 1 статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до статтей 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Статтею 549 Цивільного кодексу України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

За таких обставин, суд вважає за необхідне позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 91613,96 грн. пені задовольнити.

Щодо вимог позивача про стягнення з відповідача інфляційних втрат у розмірі 45983,64 грн, суд зазначає наступне.

Згідно частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

За таких обставин, суд вважає за необхідне позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 45983,64 грн. інфляційних втрат задовольнити.

Відповідно до статей 55 Конституції України, статей 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно статті 73 Господарського процесуального кодексу України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, законними, підтвердженими матеріалами справи і такими, що підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується статтею 129 Господарського процесуального кодексу України. У спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином на відповідача покладається судовий збір у розмірі 25623,69 грн.

На підставі викладеного та керуючись статтями 1-5, 10, 11, 12, 20, 41-46, 73-80, 86, 123, 129, 183, 194, 195, 196, 201, 208-210, 217, 218, 219, 220, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з приватного акціонерного товариства "БАЛЦЕМ" (64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Цемзаводське шосе, буд. 3, код ЄДРПОУ 0293060) на користь акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, код ЄДРПОУ 30019775) 1570647,78 грн заборгованості, 91613,96 грн пені, 45983,64 грн інфляційних, 25623,69 грн судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до статей 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням пункту 17.5 Перехідних положень Кодексу.

Повне рішення складено "11" листопада 2022 р.

СуддяП.В. Хотенець

Дата ухвалення рішення 09.11.2022
Оприлюднено 14.11.2022

Судовий реєстр по справі 922/333/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.11.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.11.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.09.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.09.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 15.02.2022 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 01.02.2022 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/333/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону