СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №465/4801/22

2/760/9614/22

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

/спрощене позовне провадження без виклику сторін/

07 листопада 2022 року Солом`янський районний суд міста Києва в складі судді

Зуєвич Л.Л., перевіривши виконання вимог ст.ст. 175, 177, 184-186 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 /далі - ОСОБА_1 / ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) до ОСОБА_2 /далі - ОСОБА_2 / ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса вказана позивачем: АДРЕСА_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) про розірвання шлюбу,

В С Т А Н О В И В:

Рух справи

29.08.2022 вказана позовна заява, датована 27.08.2022, за підписом позивачки надійшла до Франківського районного суду міста Львова, в якій позивачка просить розірвати шлюб, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зареєстрований 20.04.2013 Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління юстиції, актовий запис № 408.

Ухвалою Франківського районного суду міста Львова від 12.09.2022 справу передано за підсудністю до Солом`янського районного суду міста Києва.

Зазначена ухвала мотивована тим, що зареєстрованим місцем відповідача є адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6.

Вказана ухвала в установленому законом процесуальному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили.

18.10.2021 вказана справа надійшла до Солом`янського районного суду міста Києва з супровідним листом Франківського районного суду міста Львова від 29.09.2022.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.10.2022 для розгляду зазначеної позовної заяви визначено суддю Зуєвич Л.Л. Фактично справу передано судді по реєстру 01.11.2022.

Щодо прийняття заяви до розгляду

Розглянувши матеріали справи суд враховує наступне.

Відповідно до ст. 32 ЦПК України спори між судами про підсудність не допускаються. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 175-177 ЦПК України.

Підстав, установлених ЦПК України, для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження в даній цивільній справі не встановлено.

Щодо форми судового провадження

Вирішуючи питання про те, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа, як це передбачено п. 4 ч. 1 ст. 187 ЦПК України, суд бере до уваги, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з п. 4 ч. 6 ст. 19 ЦПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами, зокрема, є справи про розірвання шлюбу.

Отже, з огляду на те, що дана справа є малозначною в силу закону, вона підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Частиною 5 ст. 279 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На момент винесення даної ухвали клопотань про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін не надходило.

Статтею 11 ЦПК України передбачено, що суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

З огляду на зазначене, предмет спору та характер спірних правовідносин відповідна справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін (у письмовому провадженні).

Щодо законодавчих заборон на пред`явлення позову про розірвання шлюбу

Суд зазначає, що відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 110 Сімейного кодексу України (далі - СК України) позов про розірвання шлюбу може бути пред`явлений одним із подружжя. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред`явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини. Чоловік, дружина мають право пред`явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою. Чоловік, дружина мають право пред`явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

Згідно з п. 5 ч. 4 ст. 185 ЦПК України позовна заява повертається, зокрема, у випадку, коли подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України.

Проте наразі суд відомостей щодо вказаних обставин не має та пропонує сторонам у разі їх наявності - негайно повідомити суд.

Щодо вжиття заходів для примирення подружжя

Суд роз`яснює, що згідно з ч. 2 ст. 112 СК України суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Статтею 111 СК України передбачено, що суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч. 4 ст. 251, ч. 7 ст. 240 ЦПК України у справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи (провадження у справі) і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати шести місяців.

У зв`язку з зазначеним суд пропонує сторонам надати свої письмові пояснення щодо можливості примирення та пропозиції щодо необхідності надання їм судом строку для примирення.

Щодо повідомлення учасників справи про рух справи

Задля забезпечення обізнаності відповідача про дане судове провадження суд, вживаючи всіх залежних від нього заходів, вважає за можливе додатково здійснити його повідомлення про дане судове провадження шляхом телефонограми (на номер телефону, вказаний позивачем у відповідному позові).

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 12, 13, 19, 43, 81, 84, 175, 177, 184-187, 211, 190, 259-261, 274-279 ЦПК України, ст.ст. 110, 111 СК України суд

У Х В А Л И В:

Прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити спрощене позовне провадження в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу.

Сторонам надати письмові підтвердження дотримання вимог п. 5 ч. 4 ст. 185 ЦПК України, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 110 Сімейного кодексу України при розгляді даного позову.

Запропонувати сторонам надати суду пояснення щодо можливості примирення та пропозиції щодо необхідності надання їм судом строку для примирення.

Задля забезпечення обізнаності відповідача про дане судове провадження додатково повідомити його про дану ухвалу шляхом здійснення телефонограми суду.

Позивачу направити копію ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідачу направити копію ухвали про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Визначити відповідачу строк на подання відзиву на позов у порядку, передбаченому ст. 178 ЦПК України, - 15 днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 7 ст. 178, ч. 1 ст. 278 ЦПК України).

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 4 ст. 178 ЦПК України).

Позивач має право подати до суду відповідь на відзив у порядку, передбаченому ст. 179 ЦПК України, протягом 15 днів з дня отримання відзиву відповідача на позов.

Відповідач має право подати до суду заперечення, в яких викласти свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення, в порядку, передбаченому ст. 180 ЦПК України, протягом 15 днів з дня отримання відповіді на відзив.

Суд розглядатиме дану справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами (у письмовому провадженні), за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію щодо розгляду справи сторони можуть отримати на веб-сайті Солом`янського районного суду міста Києва за посиланням: https://sl.ki.court.gov.ua/sud2609/.

Суддя Л. Л. Зуєвич

Дата ухвалення рішення 07.11.2022
Оприлюднено 16.11.2022

Судовий реєстр по справі 465/4801/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2022 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 07.11.2022 Солом'янський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 465/4801/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону