Ухвала
від 10.11.2022 по справі 922/3827/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

11 листопада 2022 року м. ХарківСправа № 922/3827/19 (922/1609/22)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (вх. №13658 від 09.11.2022) про поновлення пропущеного строку та скасування судового наказу від 23.09.2022 по справі № 922/3827/19 (922/1609/22)

за заявою Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківміськгаз" (61004, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 57/59, код ЄДРПОУ 03359552) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (61030, м. Харків, вул. Диканівська, буд. 50, код ЄДРПОУ 34469256) про видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості у розмірі 32073,38 грн.

ВСТАНОВИВ:

23.09.2022 господарським судом Харківської області видано судовий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256, місцезнаходження: вул. Диканівська 50, м. Харків, 61030) на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківміськгаз" (61004, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 57/59, код ЄДРПОУ 03359552, IBAN НОМЕР_1 в Філія Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк") суму заборгованості у розмірі 32073,38 грн., яка виникла на підставі Договору розподілу природного газу, шляхом підписання заяви-приєднання №09420YD174AP016 від 01.01.2016.; та витрат зі сплати судового збору у розмірі 248,10 грн.

04.11.2022 судовий наказ набрав законної сили та оригінал судового наказу був направлений на адресу стягувача.

09.11.2022 через канцелярію суду від керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича надійшло клопотання (вх. №13658 від 09.11.2022) про поновлення пропущеного строку та скасування судового наказу від 23.09.2022 по справі № 922/3827/19 (922/1609/22) .

Розглянувши вищезазначене клопотання , суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 статті 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

З матеріалів справи вбачається, що копія судового наказу була направлена боржнику - ТОВ "Пригородна нерухомість" 26.09.2022 та отримана останнім 19.10.2022, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 012145.

У встановлений строк боржник не подав до суду заяву про скасування судового наказу, тому судовий наказ набрав законної сили 04.11.2022.

Згідно з ч. 2 статті 158 ГПК України, заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленогоч. 1статті 157 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.

Відповідно до ч. 1, 4статті 119 ГПК України,суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

В обґрунтування поважності причин пропуску арбітражний керуючий вказує, що копію судового наказу від 23.09.2022 не отримував, у зв`язку з відсутністю на території м. Харкова через введення в Україні воєнного стану та постійних обстрілів м.Харкова. Крім іншого, арбітражний керуючий зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" не визнає борг у повному обсязі та заперечує проти його стягнення та видачі відповідного судового наказу.

Судом встановлено, що ухвалою суду від 02.06.2020, крім іншого, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" та припинено повноваження арбітражного керуючого Цвик Андрія Олеговича як розпорядника майна. Задоволено клопотання розпорядника майна (вих № 02-14/55 від 08.05.2020; вх. 10711 від 12.05.2020) про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого здійснення та відшкодування його витрат. Затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Цвик А.О. за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Пригородна нерухомість" за період з 01.03.2020 по 01.05.2020 у розмірі 28338 грн. До виплати підлягає 30022,65 грн. (з урахуванням часткової сплати, затверджених звітів за період з 05.12.2019 по 01.03.2020 в межах авансованої ініціюючим кредитором суми на депозитний рахунок Господарського суду Харківської області). Та затверджено звіт про здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна за період з 05.12.2019 по 01.05.2020 у розмірі 1513,95 грн. Виплату ухвалено проводити за рахунок господарської діяльності боржника ТОВ "Пригородна нерухомість". Введено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256), 61030 м. Харків, вул. Диканівська, буд. 50). Призначено керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256), 61030 м. Харків, вул. Диканівська, буд. 50) арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (свідоцтво № 923 від 14.05.2013 ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256), 61030 м. Харків, вул. Диканівська, буд. 50), схвалений зборами кредиторів відповідно до протоколу № 1 від 07.05.2020). Оприлюднено у встановленому ч. 4 ст. 50 КУзПБ порядку повідомлення про введення процедури санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256), 61030 м. Харків, вул. Диканівська, буд. 50).З моменту винесення ухвали про введення процедури санації арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.

У відповідності до ч. 5 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства керуючий санацією має право: звертатися до господарського суду в передбачених цим Кодексом та Господарським процесуальним кодексом України випадках; розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством; укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори); подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними.

Дослідивши рекомендоване повідомленням про вручення поштового відправлення № 012145, суд зазначає, що на останньому відсутні відомості щодо анкетних даних особи, а саме ФІО, якою було отримано зазначене відправлення, наявний тільки підпис, а тому суд не має можливості ідентифікувати особу, якою було отримано вищезазначене відправлення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи введення в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами), з метою надання учасникам судового процесу можливості реалізації прав, передбачених ст. 42 ГПК України, з метою недопущення порушення прав сторін, суд вважає причини пропуску строку на подання заяви про скасування судового наказу поважними, відтак клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (вх. №13658 від 09.11.2022) про поновлення пропущеного строку та скасування судового наказу від 23.09.2022 по справі № 922/3827/19 (922/1609/22) підлягає задоволенню.

Суд констатує, що підстави для повернення заяви про скасування судового наказу відсутні.

Відповідно до ч. 3 статті 158 ГПК України, у разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз`яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно приписів ч. 1, 2 статті 12 ГПК України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного).

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

Відповідно до ч. 1 статті 148 ГПК України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, істотною особливістю розгляду справ у порядку наказного провадження є відсутність спору.

Відповідно до п. 5 ч. 3 статті 157 ГПК України заява про скасування судового наказу має містити: зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

В обґрунтування заяви про скасування судового наказу, боржник вказує, що не має такого боргу, оскільки усі вимоги кредиторів було розглянуто у встановленому законом порядку та враховано у плані санації.

Суд розцінює подану заяву про скасування судового наказу (вх. №13658 від 09.11.2022), як незгоду із стягнутою за судовим наказом № 922/1609/22 від 23.09.2022 сумою боргу, а тому вважає, що між сторонами виникли правовідносини, які мають спірний характер.

Враховуючи вищевикладене, суд скасовує виданий 23.09.2022 судовий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256, місцезнаходження: вул. Диканівська 50, м. Харків, 61030) на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Харківміськгаз" (61004, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 57/59, код ЄДРПОУ 03359552, IBAN НОМЕР_1 в Філія Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк") суму заборгованості у розмірі 32073,38 грн., яка виникла на підставі Договору розподілу природного газу, шляхом підписання заяви-приєднання №09420YD174AP016 від 01.01.2016.; та витрат зі сплати судового збору у розмірі 248,10 грн.

Одночасно суд роз`яснює, що у відповідності до положень ГПК України Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Харківміськгаз" (61004, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 57/59, код ЄДРПОУ 03359552) має право звернутися до суду з вимогами про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пригородна нерухомість" (код ЄДРПОУ 34469256, місцезнаходження: вул. Диканівська 50, м. Харків, 61030) в порядку спрощеного позовного провадження.

Керуючись статтями 157, 158, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Судовий наказ від 23 вересня 2022 року по справі №922/3827/19 (922/1609/22) скасувати.

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

У разі скасування судового наказу згідно ч. 3 статті 158 ГПК України, заявник не позбавлений права звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження.

Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/.

СуддяВ.О. Усатий

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http://reyestr.court.gov.ua.

Дата ухвалення рішення10.11.2022
Оприлюднено18.11.2022

Судовий реєстр по справі —922/3827/19

Ухвала від 05.02.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 18.12.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 05.11.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 10.11.2022

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Судовий наказ від 22.09.2022

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 10.01.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 27.12.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 08.12.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 18.11.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 18.11.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні