ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1ДОДАТКОВЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року м. Київ № 640/990/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Васильченко І.П., за участі секретаря судових засідань Баженовій А..С., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про ухвалення додаткового судового рішення в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг"

до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками

податків

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

за участі представників сторін:

від позивача: Болотна Т.Ю.,

від відповідача: не прибув

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 листопада 2022 року позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг " задоволено. Визнано протиправними та скасувано податкові повідомлення-рішення від 25.09.2020 №0000215413, №0000265413, №0000235413, №0000225413, №0000275413, №0000245413 та від 09.11.2020 №00000735412. Стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, ЄДРПОУ 34430873) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 22 700 (двадцять дві тисячі сімсот) гривень 00 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 30, ЄДРПОУ ВП 44131658).

09 листопада 2022 року представником позивача подано до суду заяву про ухвалення додаткового судового рішення стосовно вирішення питання про судові витрати на професійну правничу допомогу. В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що позивачем понесено судові витрати на професійну правничу допомогу у загальному розмірі 243 000, 00 гривень.

Відповідно до частин другої, третьої статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 листопада 2022 року призначено судове засідання щодо розгляду заяви представника позивача про ухвалення додаткового рішення.

Відповідно до частини першої статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно частини другої вказаної статті заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви. (частина третя статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України).

Вирішуючи питання щодо відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 132 КАС України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать також витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до статті 134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з частинами 1, 7 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

При цьому, склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 19 березня 2019 року у справі №826/863/18.

Так, суд зазначає, що до матеріалів справи представником позивача було надано копії: договору про надання правової допомоги від 09 лютого 2018 року №09/02/18; додатку №9 від 23.11.2020 року до договору про надання правової допомоги №09/02/18 від 09 лютого 2018 року; детальний опис наданої правовою допомоги; рахунок-фактуру №01-071-1077/22 від 03.11.2022 року, платіжне доручення №32820 від 05.11.2022 року; акт прийому-передачі правової допомоги від 03.11.2022 року; накази про прийняття на роботу, довідки; ордери про надання правової допомоги, свідоцтва; публікації.

Судом з зазначених вище документів встановлено, що позивачем на користь Адвокатського об`єднання «Саєнко Харенко» було перераховано суму коштів в загальному розмірі 243 000,00 грн. за надання останнім правничої допомоги під час розгляду даної справи.

Як вбачається з матеріалів справи, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг" та Адвокатським об`єднанням "Саєнко Харенко" укладений Договір про надання правової допомоги №09/02/2018 від 09.02.2018 року, пунктом 1.1 якого визначено, що відповідно до умов цього Договору Об`єднання надає клієнту за його вимогою правову допомогу у зв`язку із здійсненням уповноваженими органами адміністративного та кримінального провадження, у тому числі:

- надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності;

- складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

- зберігання документації Клієнта за його вимогою або у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як свідка, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається притягнення до кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

- надання правової допомоги Клієнту як свідку у кримінальному провадженні;

- представництво інтересів Клієнта під час проведення органами досудового розслідування окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадженні;

- представництво інтересів Клієнта у судах під час здійснення кримінального, цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Пунктом 4.1 даного Договору визначено, що надання правової допомоги за цим Договором здійснюється Об`єднанням за винагороду (гонорар), розмір та умови оплати якого буде визначатися у письмових Додаткових угодах до даного Договору.

Пунктом 1.2 Додатку №9 від 23.11.2020 до Договору про надання правової допомоги №09/02/18 від 09.02.2018 серед іншого, визначено, що Клієнт доручає Обєднанню, а Обєднання погоджується надавати Клієнту юридичні послуги (правову допомогу, професійну правничу допомогу) щодо представництва інтересів Клієнта в адміністративному суді першої інстанції, включаючи підготовку та подання всіх необхідних процесуальних документів та участь в судових засіданнях (орієнтовно до 3 судових засідань) щодо оскарження податкових повідомлень-рішень Офісу великих платників податків ДПС від 25.09.2020 №0000215413, №0000225413, №0000235413, №0000245413, №0000255413, №0000265413, №0000275413 та від 09.11.2020и №00000735412.

Пунктом 1.2 Додатку №9 від 23.11.2020 до Договору про надання правової допомоги №09/02/18 від 09.02.2018 визначено, що вартість послуг за пунктом 1.2 Додатку №9 становить еквівалент 5 000 (п`ять тисяч) доларів США у гривнях.

Відповідно до детального опису наданої правової допомоги ТОВ «Альянс Холдинг» відповідно до пункту 1.2 Додаткової угоди №9 до Договору про надання правової допомоги №09/02/2018 від 09.02.2018 адвокатами Адвокатського об`єднання на надання правової допомоги витрачено в загальному розмірі 124,3 години на загальну суму 243 000,00 грн. з ПДВ.

За результатами дослідження зазначених вище доказів, суд доходить висновку про недоведеність розміру понесених витрат на професійну правничу допомогу та неспіврозмірність їх з обсягом наданої Адвокатським об`єднанням допомоги зі справи.

За приписами статті 15 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" адвокатське об`єднання є юридичною особою, створеною шляхом об`єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. Адвокатське об`єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об`єднання. Від імені адвокатського об`єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об`єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об`єднання. Адвокатське об`єднання може залучати до виконання укладених об`єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об`єднання зобов`язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 цього Закону).

Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом, і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю. Суд не має права його змінювати і втручатися у правовідносини адвоката та його клієнта.

Водночас для включення всієї суми гонорару у відшкодування за рахунок позивача має бути встановлено, що його позов не підлягає задоволенню, а у разі наявності заперечень позивача щодо співрозмірності заявленої суми компенсації також має бути встановлено, що за цих обставин справи такі витрати відповідача були необхідними, а їх розмір є розумний та виправданий. Тобто суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою.

За наявності заперечень іншої сторони суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України, заява № 19336/04, п. 269).

За таких обставин, суд, оцінивши витрати позивача з урахуванням всіх аспектів і складності цієї справи, а також час, який міг би витратити адвокат на підготовку позову, підготовку відповіді на відзив, інших пояснень у справі, взяв до уваги факт участі представника в судових засіданнях, дійшов висновку, що справедливим та співрозмірним є призначення компенсації витрат на професійну правничу допомогу в сумі 40 000,00 грн.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб`єктами права (Рішення Конституційного Суду від 30.09.2009 № 23-рп/2009 "У справі за конституційним зверненням громадянина ОСОБА_1 щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу).

Одним з основних прецедентів щодо угод про виплату адвокату гонорару в разі виграшу є справа "Іатрідіс проти Греції" (Iatridis v. Greece) від 19.10.2000, скарга №31107/96, у якій ЄСПЛ узагальнив свою минулу практику з цього питання і сформулював основні положення стосовно таких угод. Суд зазначив, що згідно з його прецедентною практикою (§ 23 справи "Санді Таймс проти Об`єднаного Королівства (№2)" (Sunday Times v. UK (№2) від 06.11.1980, скарга №6538/74), відшкодування судових витрат передбачає, що встановлена їх реальність, необхідність і, більше того, умова розумності їх розміру.

Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "East/West Alliance Limited" проти України", оцінюючи вимогу заявника щодо здійснення компенсації витрат у розмірі 10% від суми справедливої сатисфакції, виходив з того, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "Ботацці проти Італії" (Bottazzi v. Italy), № 34884/97).

Підсумовуючи викладене з урахуванням вимог чинного законодавства та висновків Європейського суду з прав людини, суд дійшов висновку про те, що витрати позивача у відповідності до наданих доказів та матеріалів справи є частково підтвердженими та підлягають стягненню у відповідності до статті 139 КАС України за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у даній справі.

Таким чином, заява представника позивача про ухвалення додаткового судового рішення є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 134, 139, 241-246, 252 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг " про ухвалення додаткового судового рішення задовольнити частково.

2. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, ЄДРПОУ 34430873) понесені витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень за рахунок бюджетних асигнувань Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (61052, м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 30, ЄДРПОУ ВП 44131658).

3. В іншій частині відмовити.

Додаткове рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.П. Васильченко

Дата ухвалення рішення 01.12.2022
Оприлюднено 09.12.2022

Судовий реєстр по справі 640/990/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.03.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.01.2023 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.12.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.11.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 03.11.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.08.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 21.06.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.12.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.10.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 29.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/990/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону