ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

38/332

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  38/332

24.10.07

За позовомШевченківської районної в м. Києві ради

ДоФонду солдатських матерів Шевченківського району м. Києва

Третя особа Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної у м. Києві ради

Провитребування майна

      Суддя Власов Ю.Л.

Представники:

Від позивачаШиманська О.В.

Від відповідачане з'явились

Від третьої особи Шиманська О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

          Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Відповідача про витребування із чужого незаконного володіння Фонду солдатських матеріалів Шевченківського району м. Києва нежилого приміщення загальною площею 44,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57 та виселення його з даного приміщення; зобов'язання Відповідача передати Позивачу за актом прийому-передачі нежиле приміщення загальною площею 44,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57.      

Заявлений позов Позивач обґрунтовує тим, що договір оренди, на підставі якого Відповідач орендує приміщення, закінчився, проте останній так і не звільнив нежиле приміщення, чим порушив умови договору та права Позивача.    

          Відповідач двічі повідомлявся ухвалами суду про час та місце розгляду даної судової справи, проте відзиву на позовну заяву та жодного іншого витребуваного судом доказу не подав, в судові засідання своїх представників не направляв, про поважні причини зазначених обставин суд не повідомив.

             За цих обставин, згідно з ст.75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Третя особа письмових пояснень з приводу заявленого Позивачем позову не подала, проте у судовому засіданні повністю підтримала вимоги Позивача.

          Ухвалою від 28.09.2007 провадження у справі було порушено, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи був призначений на 10.10.07р.

Ухвалою від 10.10.07р. розгляд справи був відкладений на 24.10.07р., у зв'язку з неявкою представника Відповідача, неподанням сторонами витребуваних документів та необхідністю витребування нових доказів по справі. Цією ж ухвалою до участі у справі було залучено третю особу.

Судом заслухані пояснення присутніх представників сторін, досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, слухання присутніх представників сторін суд

ВСТАНОВИВ:

          28.04.06р. між Позивачем та Відповідачем був укладений договір №1582/3 оренди нежилих приміщень територіальної громади Шевченківського району м. Києва, відповідно до якого Позивач зобов'язується передати, а Відповідач –прийняти у тимчасове платне користування (оренду) нежиле приміщення (будівлю, споруду), а саме підвал з орендуємою площею 44,2 кв.м. (надалі об'єкт оренди), згідно поповерхового плану приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57.

          Згідно із п.3.2.18 договору при поверненні об'єкту оренди за актом вставленого зразка не пізніше, ніж за 10 робочих днів з дня надіслання письмового повідомлення про повернення, Відповідач зобов'язаний передати об'єкт оренди, обладнання, інвентар та інше майно у тому стані, у якому воно було передане за актом в оренду, з урахуванням нормального зносу.   

          Відповідно до п.8.2., 8.4. договору строк дії договору встановлений з 28.04.2006р. по 31.01.2007р. Даний договір припиняє дію або розривається достроково в разі закінчення строку, на який його було укладено.

          

          28.02.07р. Позивачем була направлена Відповідачу заява №7/9-059-24/58 з повідомленням про припинення дії договору оренди та не продовженням його на наступний строк.           У вказаній заяві Позивач вимагав, у зв'язку із закінченням терміну дії договору оренди, звільнити та повернути нежиле приміщення за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57.

          Направлення вказаної заяви Відповідачу підтверджується описом вкладення в цінний лист, залученим до матеріалів справи.   

          Спір у справі виник з причини невиконання Відповідачем умов укладеного договору щодо звільнення нежитлового приміщення після закінчення терміну дії договору оренди.

          Проаналізувавши обставини справи та встановлені факти, суд вважає, що позовні вимоги Позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.759 Цивільного кодексу України за договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

          Відповідно до ст.764, 785 Цивільного кодексу України якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.     

          Відповідно до ст.3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” відносини щодо оренди майна, що перебуває у комунальній власності регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  

          Згідно з ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” термін договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

          Відповідно до ч.2 ст.26 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” договір оренди припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено.

          Згідно із ч.1 ст.27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

          З вказаних правових норм вбачається, що після закінчення строку дії договору, в разі заперечень орендодавця щодо подальшого користування орендарем орендованим приміщенням протягом місяця після закінчення строку дії договору, такий договір оренди припиняється, а орендар зобов'язаний звільнити орендоване приміщення та передати його орендарю. Після закінчення строку дії договору, орендар має переважне право на рівних умовах на укладення договору оренди на новий термін.     

          Як встановлено судом, між Позивачем та Відповідачем був укладений договір оренди нежитлового приміщення по вул. Тургенівській, 57 в м. Києві загальною площею 44,2 кв.м., що належить Позивачу на праві комунальної власності на строк з 28.04.2006р. по 31.01.2007р. Як встановлено судом, строк дії договору оренди Відповідачем нежитлового приміщення, яке належить Позивачу на праві комунальної власності та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57 закінчився 31.01.2007р.  

Як встановлено судом, Позивач повідомленням від 28.02.07р., тобто в межах місячного строк передбаченого Цивільним кодексом України та Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, повідомив Відповідача про відмову від продовження дії договору та вимагав звільнити орендоване Відповідачем приміщення.

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується поясненнями Позивача, Відповідач вказане приміщення не звільнив, та не передав його за актом Позивачу. Таким чином, укладений між Позивачем та Відповідачем договір оренди припинив свою дію, Відповідач орендоване приміщення не звільнив, не передав його Позивачу, та на даний час займає приміщення яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57 без правових підстав.  

               

Відповідно до ч.1 ст.50 Закону України “Про власність” власник має право вимагати повернення (віндикації) свого майна з чужого незаконного володіння. Відповідно до ст.387 Цивільного кодексу України власник має право витребувати свої майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.  

Незаконним є володіння чужим майном без законних підстав або коли такі підстави раніше були, а потім відпали, наприклад, після закінчення строку договору майнового найму, що підтверджується абз.2 п.5 Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 02.04.1994р. №02-5/225 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності”.

          Як встановлено судом, згідно із п.3.2.18 договору при поверненні об'єкту оренди за актом вставленого зразка не пізніше, ніж за 10 робочих днів з дня надіслання письмового повідомлення про повернення, Відповідач зобов'язаний передати об'єкт оренди, обладнання, інвентар та інше майно у тому стані, у якому воно було передане за актом в оренду, з урахуванням нормального зносу.   

З огляду на вказане вище вбачається, що Відповідач з 31.01.07р. та по теперішній час незаконно займає нежитлове приміщення по вул. Тургенівській, 57 в м. Києві, оскільки підстави законного володіння Відповідачем вказаним приміщенням відпали 31.01.07р. –після закінчення дії договору оренди.

      

Враховуючи все вищевикладене Господарський суд міста Києва вважає, що позовні вимоги Позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених Позивачем, суду не надав.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.4, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

          2. Витребувати з незаконного володіння Фонду солдатських матерів Шевченківського району м. Києва (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, кв.26; 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 57; код ЄДРПОУ 21564706) нежиле приміщення загальною площею 44,2 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57 шляхом виселення Фонду солдатських матерів Шевченківського району м. Києва (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, кв.26; 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 57; код ЄДРПОУ 21564706) з нежилого приміщення загальною площею 44,2 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57.

          3. Зобов'язати Фонд солдатських матерів Шевченківського району м. Києва (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, кв.26; 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 57; код ЄДРПОУ 21564706) передати Шевченківській районній в м. Києві раді (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24; код ЄДРПОУ 26077632) за актом прийому-передачі нежиле приміщення загальною площею 44,2 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 57.

          4. Стягнути з Фонду солдатських матерів Шевченківського району м. Києва (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, кв.26; 04050, м. Київ, вул. Тургенівська, 57; код ЄДРПОУ 21564706) на користь Шевченківської районної в м. Києві ради (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24; код ЄДРПОУ 26077632) державне мито в сумі 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп.  

          Суддя                                                                                                Ю.Л. Власов

          Рішення підписане 02.11.2007р.

Дата ухвалення рішення23.10.2007
Оприлюднено06.11.2007

Судовий реєстр по справі —38/332

Ухвала від 15.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 02.07.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

Ухвала від 27.06.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Жельне С.Ч.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні