Ухвала
від 27.02.2023 по справі 308/5702/20
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/5702/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддяУжгородського міськрайонногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням перевіряються факти виявлені оперативними співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли умисно в інтересах фізичних осіб, було внесено завідомо неправдиві відомості до документації із землеустрою та інших документів та забезпечено формування та передачу у приватну власність земельних ділянок з кадастровими номерами 2124083500:11:001:0015; 2124083500:11:001:0011, 2124083500:11:001:0014; 2124083500:11:001:0016; 2124083500:11:001:0013; 2124083500:11:001:0002, 2124083502:01:001:0010, 2124083502:03:001:0136, 2124083500:11:001:0012, 2124083500:11:001:0008, 2124083500:11:001:0004, 2124083502:01:001:0017, 2124083500:11:001:0019, 2124083500:11:001:0020, які фактично, у відповідності до даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесені до земель лісового фонду.

У кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин фактичної передачі у приватну та комунальну власність земельних ділянок, які є лісовими землями, а також надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 а також осіб які розробляли та погоджували відповідні проекти відведення вказаних земельних ділянок у власність, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів а саме: технічний звіт по виготовленні державного акту на право постійного користування землею ІНФОРМАЦІЯ_5 , розроблений в 1996 році ІНФОРМАЦІЯ_6 ; державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗК №000379 виданий 14.03.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 79, інших картографічних матеріалів (індексно-кадастрових карт, матеріалів інвентаризації земель лісового фонду на території Свалявського району, а також накази про прийняття на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 та його звільнення з цієї посади, функціональні обов`язки або посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 та положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 2007-2016 роки, накази про прийняття на посаду кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх звільнення з цієї посади, функціональні обов`язки або посадові інструкції на зазначених осіб за період 2007-2016 роки, з можливістю ознайомлення з такими документами та вилучення їх копій.

Саме копії вказаних документів мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення.

З метою долучення вказаних документів в порядку ст. 93 КПК України було надано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на вказаний запит в якому володілець документів відмовив у наданні таких документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

А тому посилаючись на те, що вище перераховані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з"явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином , що убачається з клопотання слідчого ОСОБА_3 від 17.02.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000201 від 04.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР після самостійного виявлення правоохоронними органами обставин,що можутьсвідчити провчинення кримінальногоправопорушення, а саме того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 зловживаючи службовим становищем виділили у приватну власність ряд земельних ділянок лісогосподарського призначення, які відповідно до матеріалів лісовпорядкування відносяться до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим завдали істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

Як убачається з листа від 07.02.2023 року № 969/106/7-2023, старшим слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, слідчий просить згідно внесеного клопотання.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.02.2023 року № 10-7-0.31-204/2-23 органу досудового розслідування було відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів, з посиланням на ст. 159 та ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні;3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому на підставі вищенаведеного, враховуючи, що за результатом розгляду клопотання та доданих матеріалів доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості, які будуть використані як докази, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються погодження проектів змелеустрою про передачу у приватну власність земельних ділянок з кадастровими номерами 2124083500:11:001:0015; 2124083500:11:001:0011, 2124083500:11:001:0014; 2124083500:11:001:0016; 2124083500:11:001:0013; 2124083500:11:001:0002, 2124083502:01:001:0010, 2124083502:03:001:0136, 2124083500:11:001:0012, 2124083500:11:001:0008, 2124083500:11:001:0004, 2124083502:01:001:0017, 2124083500:11:001:0019, 2124083500:11:001:0020, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: технічного звіту по виготовленні державного акту на право постійного користування землею ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробленого в 1996 році ІНФОРМАЦІЯ_6 ; державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗК №000379 виданого 14.03.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 79, інших картографічних матеріалів (індексно-кадастрових карт, матеріалів інвентаризації земель лісового фонду на території Свалявського району, а також наказів про прийняття на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 та його звільнення з цієї посади, функціональних обов`язків або посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 та положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 2007-2016 роки, наказів про прийняття на посаду кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх звільнення з цієї посади, функціональних обов`язків або посадових інструкцій на зазначених осіб за період 2007-2016 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудУжгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Дата ухвалення рішення27.02.2023
Оприлюднено09.05.2024
Номер документу109563636
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —308/5702/20

Ухвала від 24.04.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 27.02.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 15.02.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 29.04.2022

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 22.06.2020

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні