Ухвала
від 24.04.2023 по справі 308/5702/20
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/5702/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддяУжгородського міськрайонногосуду Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням перевіряються факти виявлені оперативними співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли умисно в інтересах фізичних осіб, було внесено завідомо неправдиві відомості до документації із землеустрою та інших документів та забезпечено формування та передачу у приватну власність земельних ділянок з кадастровими номерами 2124083500:11:001:0015; 2124083500:11:001:0011, 2124083500:11:001:0014; 2124083500:11:001:0016; 2124083500:11:001:0013; 2124083500:11:001:0002, 2124083502:01:001:0010, 2124083502:03:001:0136, 2124083500:11:001:0012, 2124083500:11:001:0008, 2124083500:11:001:0004, 2124083502:01:001:0017, 2124083500:11:001:0019, 2124083500:11:001:0020, які фактично, у відповідності до даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесені до земель лісового фонду.

Слідчий вказує, що 31.03.2023 в даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 04.04.2023 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 заявлено клопотання про надання вільних зразків підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період з 2009 по 2015 роки, в максимально можливій кількості для кожного виконавця.

У кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин фактичної передачі у приватну та комунальну власність земельних ділянок, які є лісовими землями, а також надання оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 а також осіб, які розробляли та погоджували відповідні проекти відведення вказаних земельних ділянок у власність, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: документів в яких містяться оригінали підписів колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , виконуючої обов`язків начальника ОСОБА_6 , а також кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виконані ними в період 2009-2016 роки, з можливістю ознайомлення з такими документами та вилучення їх оригіналів кількості по 10 документів з наявними підписами вказаних осіб для кожного виконавця.

Саме оригінали вказаних документів мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення.

З метою отримання вказаних документів, в порядку ст. 93 КПК України, було надано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на вказаний запит в якому володілець документів відмовив у наданні таких документів з посиланням на ст. 159 КПК України.

А тому посилаючись на те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для забезпечення проведення призначених почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме документів в яких містяться оригінали підписів колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , виконуючої обов`язків начальника ОСОБА_6 , а також кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виконані ними в період 2009-2016 роки, з можливістю ознайомлення з такими документами та вилучення їх оригіналів кількості по 10 документів з наявними підписами вказаних осіб для кожного виконавця, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з"явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином , що убачається з клопотання слідчого ОСОБА_3 від 20.04.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000201 від 04.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР після самостійного виявлення правоохоронними органами обставин,щоможутьсвідчити провчиненнякримінальногоправопорушення, а саме того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 зловживаючи службовим становищем виділили у приватну власність ряд земельних ділянок лісогосподарського призначення, які відповідно до матеріалів лісовпорядкування відносяться до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим завдали істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

Як убачається з листа від 07.02.2023 року № 969/106/7-2023, старшим слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, слідчий просить згідно внесеного клопотання.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.02.2023 року № 10-7-0.31-204/2-23 органу досудового розслідування було відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів, з посиланням на ст. 159 та ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляєухвалупронадання тимчасовогодоступудоречей ідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи:1)перебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи;2)саміпособі абовсукупностіз іншимиречамиідокументами кримінальногопровадження,узв`язкузякимподається клопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні;3)нестановлятьсобою абоневключаютьречей ідокументів,якімістятьохоронювану закономтаємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні №42020070000000201 призначено тринадцять почеркознавчих експертиз.

04.04.2023 року старший судовий експерт ОСОБА_8 звернувся до слідчого з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення почеркознавчих експертиз за матеріалами кримінального провадження №42020070000000201, а саме просить надати вільні зразки підписів, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконані у документах, що не мають відношення до даної справи та за часом виконання максимально наближені до часу виконання досліджуваних документів, тобто, за 2009-2015 роки.

А тому на підставі вищенаведеного, враховуючи, що за результатом розгляду клопотання та доданих матеріалів доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості, які будуть використані як докази, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документів в яких містяться оригінали підписів колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , виконуючої обов`язків начальника ОСОБА_6 , а також кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконані ними в період 2009-2016 роки, з можливістю ознайомлення з такими документами та вилучення їх оригіналів кількості по 10 документів з наявними підписами вказаних осіб для кожного виконавця.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудУжгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Дата ухвалення рішення24.04.2023
Оприлюднено07.05.2024
Номер документу110537482
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —308/5702/20

Ухвала від 24.04.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 27.02.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 15.02.2023

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 29.04.2022

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

Ухвала від 22.06.2020

Кримінальне

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Придачук О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні