ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

23.03.2023 Справа № 905/2465/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., за участю секретаря судового засідання Парахотіна Ю.А., розглянувши

заяви кредиторів Puyang Refractories Group Co., Ltd, Henan, P.R. China (Провінція Хенань, Китайська Народна Республіка), Товариства з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна», м. Київ

про визнання кредиторських вимог у справі №905/2465/21

за заявою кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сілена ОПТ», м. Київ,

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», код ЄДРПОУ 41491822, м. Курахове, Донецька область,

про банкрутство,

розпорядник майна Карауш Ю.В.,

за участю (в режимі відеоконференції):

розпорядник майна Карауш Ю.В.

від боржника: представник не з`явився

від Puyang Refractories Group Co., Ltd: представник не з`явився

від ТОВ «Пуянг-Україна»: представник не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.01.2022 відкрито провадження у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове», код ЄДРПОУ 41491822, м. Курахове, Донецька область; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражну керуючу Карауш Ю.В.

10.01.2022 за №68026 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі №905/2465/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове».

За результатами попереднього засідання у справі №905/2465/21 суд постановив ухвалу від 28.09.2022, якою визнав та встановив розмір і перелік вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, які звернулись до суду з заявами в межах строків, визначених ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 02.03.2023 продовжено строк процедури розпорядження майном боржника до 31.03.2023, підсумкове засідання призначено на 04.04.2023.

Поза межами встановленого ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства строку до Господарського суду Донецької області з письмовими заявами з вимогами до боржника звернулись такі кредитори:

-Puyang Refractories Group Co., Ltd, Henan, P.R. China (Провінція Хенань, Китайська Народна Республіка) з вимогами до боржника на суму 1895451,10грн;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна», м. Київ, з вимогами до боржника на суму 2617565,56грн.

Згідно з абз. 3 ч. 6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Заяви вказаних кредиторів суд призначив до розгляду в судовому засіданні 23.03.2023.

22.03.2023 на електронну адресу суду та через систему «Електронний суд» від розпорядника майна та боржника надійшли повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів та відзиви щодо визнання вимог Puyang Refractories Group Co., Ltd, Henan, P.R. China (Провінція Хенань, Китайська Народна Республіка) на суму 1895451,10грн, ТОВ «Пуянг-Україна», м. Київ, на суму 2617565,56грн, в повному обсязі.

У судовому засіданні 23.03.2023 розпорядник майна боржника надала пояснення щодо визнання заявлених Puyang Refractories Group Co., Ltd, та ТОВ «Пуянг-Україна» вимог.

Розглядаючи заяву Puyang Refractories Group Co., Ltd, про визнання грошових вимог на суму 1895451,10грн, судом встановлено таке.

В обґрунтування кредиторських вимог заявник посилається на невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» грошових зобов`язань за контрактом №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017, внаслідок чого у боржника утворилась заборгованість у розмірі 1895451,10грн.

З матеріалів заяви вбачається, що 04.12.2017 між Puyang Refractories Group Co., Ltd (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» (покупець) укладено контракт №ЕК/17/15-01/42, відповідно до умов якого продавець здійснює продаж, а покупець купляє вогнетривкі матеріали, далі - товар, номенклатура, кількість, ціна, умови та строки поставки яких визначені в додатках до контракту, які є його невід`ємними частинами (п.1.1 контракту).

Продавець доставляє покупцеві товар за ціною, зазначеною в додатках (п.3.1 контракту).

Товари, реалізовані за контрактом, відвантажуються на умовах відповідно до правил Інкотермс в редакції 2010 року, зазначеної в кожному конкретному додатку (п.4.1 контракту).

Згідно з п.4.5 контракту дата доставки дата отримання товару покупцем, що підтверджується відміткою в міжнародній товарно-транспортній накладній (при доставці товару автомобільним транспортом) або датою поштового штемпеля станції Роя Донецької залізниці в залізничній товарно-транспортній накладній (коли товар доставляється залізничним транспортом).

Відповідно до п.5.1 контракту оплата за контрактом здійснюється в доларах США за банківськими реквізитами продавця протягом 30 календарних дня від дати поставки товару, якщо інше не вказується у відповідному додатку.

В межах контракту №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 між Puyang Refractories Group Co., Ltd та ТОВ «Елекстросталь-Курахове» підписано додатки (специфікації): №1 від 14.12.2017 на поставку товару на загальну сумі 34300,00доларів США, №2 від 29.01.2018 на суму 68232,00доларів США, №3 від 29.01.2018 на суму 53949,00доларів США, №4 від 12.07.2018 на суму 266059,07доларів США, №5 від 12.07.2018 на суму 2599,80доларів США.

У п.п.7,8 вказаних додатків (специфікацій) до контракту №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 встановлені умови оплати: протягом 30 календарних днів з моменту доставки товару.

Заявник зазначає, що у виконання умов контракту №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 Puyang Refractories Group Co., Ltd в період січень 2018 листопад 2018 поставив ТОВ «Електросталь-Курахове» товар на загальну суму 252413,55доларів США.

Зобов`язання по оплаті поставленого товару, боржник виконав частково, сплативши 200580,80доларів США. Решта вартості поставленого товару за контрактом №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 у сумі 51832,75доларів США, боржником сплачена не була.

Здійснюючи розгляд заяви Puyang Refractories Group Co., Ltd, судом враховано, що в розділі 9 контракту №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 сторони передбачили застосування норм матеріального права України.

Суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України (ст.382 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст.179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

За приписами статті 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, платити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст.11 Цивільного кодексу України.

Пунктом 1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір.

Згідно із ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Аналогічні положення містяться в ч.1 ст.265 Господарського кодексу України, відповідно до якої за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

До договорів поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За правилами ч.1 ст.692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно з ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до вимог ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. В силу вимог ч.1 ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч.1,7 ст.193 Господарського кодексу України.

Як встановлено судом, кредитор виконав свої зобов`язання за контрактом №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017, поставивши боржнику товар на загальну суму 252413,55доларів США, що підтверджується товарно-транспортними накладними, наявними в матеріалах справи.

В свою чергу боржник зобов`язання по оплаті поставленого товару виконав частково, сплативши 200580,80доларів США.

Між тим боржник прийняті на себе зобов`язання щодо остаточної оплати за поставлений товар у сумі 51832,75доларів США у строк встановлений у п.5.1 контракту №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 - протягом 30 календарних днів з моменту доставки товару, тобто такий який настав, не виконав. Внаслідок наведеного у боржника виникла заборгованість за контрактом №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017 у розмірі 51832,75доларів США, що підтверджується боржником.

Доказів сплати боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» заборгованості у сумі 51832,75доларів США на користь Puyang Refractories Group Co., Ltd суду не надано.

При поданні заяви про визнання кредиторських вимог заявник Puyang Refractories Group Co., Ltd зазначив, що сума заборгованість боржника складає 51832,75доларів США, що з урахуванням абз.4 ч.2 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, станом на 15.02.2023, за курсом, встановленим Національним банком України, дорівнює 1895451,10грн.

Слід вказати, що відповідно до абз.4 ч.2 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

З огляду на наведене суд дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність заяви Puyang Refractories Group Co., Ltd про визнання вимог до боржника на суму основного боргу у розмірі 1895451,10грн за контрактом №ЕК/17/15-01/42 від 04.12.2017.

З огляду на викладене, суд вважає вимоги кредитора на суму 1895451,10грн, такими, що підлягають визнанню, як вимоги четвертої черги задоволення (вимоги, не забезпечені заставою).

При зверненні до суду із заявою про визнання кредиторських вимог Puyang Refractories Group Co., Ltd платіжною інструкцією №40315500 від 14.02.2023 сплачено судовий збір в розмір 5368,00,00грн, який у відповідності до п.1 ч.1 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства є витратами, пов`язаними з провадженням у справі про банкрутство, з огляду на що ці витрати підлягають визнанню як вимоги першої черги задоволення.

Розглядаючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна» про визнання кредиторських вимог на суму 2617565,56грн, судом встановлено таке.

В обґрунтування кредиторських вимог заявник посилається на невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» грошових зобов`язань за договором №20180719 від 19.07.2018, внаслідок чого у боржника утворилась заборгованість у розмірі 2617565,56грн.

З матеріалів заяви вбачається, що 19.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна» (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове» (покупець) укладено договір поставки №20180719, відповідно до п.1.1 якого постачальник зобов`язався поставити, а покупець прийняти та оплатити продукцію в кількості, за цінами та в строки у відповідності із специфікаціями до договору, які є його невід`ємною частиною (п.1.1 договору).

За умовами договору поставка продукції здійснюється на умовах, викладених у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року, та зазначених у специфікації (п.2.1 договору).

Загальна сума договору визначається як сумарна вартість продукції, поставка якої здійснюється згідно зі специфікаціями, які є невід`ємною частиною договору (п.3.1 договору).

Пунктом 3.2 договору визначено, що покупець здійснює оплату згідно з умовами, вказаними у відповідних специфікаціях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на підставі виставленого постачальником рахунку, якщо інше не обумовлено в специфікації або додатковій угоді. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками обох сторін та діє до 31.12.2018. У випадку, якщо жодна зі сторін за місяць до закінчення строку дії договору не повідомить іншу сторону про припинення дії договору то договір вважається пролонгованим на один рік (п.7.4 договору). Доказів припинення договору матеріали справи не містять.

Додатковою угодою №4 від 30.12.2019 до договору №20180719 від 19.07.2018 сторони продовжили термін дії договору до 31.12.2020.

В межах договору №20180719 від 19.07.2018 між сторонами було підписано специфікації №1 від 19.07.2018 на суму 3699806,48грн, №2 від 11.03.2019 на суму 10642627,08грн, №3 від 03.06.2019 на суму 6462625,62грн, №4 від 30.03.2020 на суму 1773529,20грн, №5 від 16.06.2020 на суму 11563071,40грн, якими погоджено найменування, кількість продукції, ціну, вартість з ПДВ.

Умови поставки продукції визначені у розділі 4 кожної з зазначених специфікацій поставка продукції здійснюється автомобільним транспортом покупця на умовах поставки FCA склад постачальника, Запорізька обл., Запорізький р-н,с. Долинське, вул. Нікопольське шосе, 1 (Інкотермс 2010р.) (п.4.2 специфікацій). Датою поставки вважається дата передачі продукції на складі постачальника у відповідності з видатковою накладною (п.4.3 специфікацій).

Пунктом 3.1 кожної з вказаних специфікацій визначені умови оплати за поставлену продукцію за договором №20180719 від 19.07.2018, а саме 100% передплати за кожну партію продукції, або згідно з узгодженим графіком оплати.

У виконання умов договору №20180719 від 19.07.2018 та специфікацій до нього кредитор поставив боржнику продукцію на загальну суму 18006394,22грн за видатковими накладними №РН-0000013 від 13.09.2018 на суму 1629033,19грн з ПДВ, №РН-0000015 від 09.10.2018 на суму 1487621,02грн з ПДВ, №РН-0000001 від 04.04.2019 на суму 502651,20грн з ПДВ, №РН-0000002 від 15.04.2019 на суму 331433,42грн з ПДВ, №РН-0000004 від 13.06.2019 на суму 243382,10грн з ПДВ, №РН-0000006 від 04.07.2019 на суму 1113499,10грн з ПДВ, №РН-0000007 від 23.07.2019 на суму 795843,40грн з ПДВ, №РН-0000012 від 22.11.2019 на суму 378593,78грн з ПДВ, №РН-0000001 від 16.01.2020 на суму 949683,76грн з ПДВ, №РН-0000002 від 28.01.2020 на суму 442120,63грн з ПДВ, №РН-0000003 від 14.02.2020 на суму 1291155,62грн з ПДВ, №РН-0000004 від 05.03.2020 на суму 1917400,96грн з ПДВ, №РН-0000007 від 18.03.2020 на суму 619310,15грн з ПДВ, №РН-0000008 від 24.03.2020 на суму 672997,31грн з ПДВ, №РН-0000010 від 27.03.2020 на суму 1624939,40грн з ПДВ, №РН-0000017 від 30.04.2020 на суму 239163,62грн з ПДВ, №39 від 30.07.2020 на суму 423703,22грн з ПДВ, №37 від 21.08.2020 на суму 764917,04грн з ПДВ, №39 від 26.08.2020 на суму 982545,83грн з ПДВ, №48 від 06.10.2020 на суму 1103342,10грн з ПДВ, №53 від 13.10.2020 на суму 414041,69грн з ПДВ, №54 від 13.10.2020 на суму 79015,68грн з ПДВ.

Продукція прийнята боржником без зауважень та заперечень стосовно кількості та якості, що підтверджується підписами представників на вказаних видаткових накладних. Отже, враховуючи приписи положень ст.ст. 76, 77, 91 Господарського процесуального кодексу України, вказані видаткові накладні приймаються судом як такі, що підтверджують належне виконання кредитором умов договору №20180719 від 19.07.2018 в частині поставки продукції та прийняття її боржником.

За наслідком поставки продукції кредитором виставлялись боржнику рахунки на оплату №СФ-0000017 від 13.09.2018, №СФ-0000019 від 09.10.2018, №СФ-0000002 від 04.04.2019, №СФ-0000003 від 15.04.2019, №СФ-0000006 від 13.06.2019, №СФ-0000008 від 04.07.2019, №СФ-0000009 від 23.07.2019, №СФ-0000018 від 22.11.2019, №СФ-0000002 від 16.01.2020, №СФ-0000003 від 28.01.2020, №СФ-0000004 від 14.02.2020, №СФ-0000009 від 05.03.2020, №СФ-0000011 від 18.03.2020, №СФ-0000012 від 24.03.2020, №СФ-0000014 від 27.03.2020, №СФ-0000018 від 30.04.2020, №30 від 423703,22грн, №32 від 21.08.2020, №34 від 26.08.2020, №41 від 06.10.2020, №43 від 13.10.2020, №44 від 13.10.2020, всього на загальну суму 18006394,22грн з ПДВ.

У виконання умов договору №20180719 від 19.07.2018 боржником шляхом безготівкового переказу були перераховані грошові кошти позивачу за поставлену продукцію на загальну суму 15388828,66грн, що підтверджується наявними в матеріалах заяви банківськими виписками. Решта вартості поставленої продукції за договором №20180719 від 19.07.2018 у сумі 2617565,56грн, боржником сплачена не була. Доказів протилежного матеріали заяви не містять.

Відповідно до ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, платити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст.11 Цивільного кодексу України.

Пунктом 1 ч. ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір.

Відповідно до приписів ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Як визначено ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Відповідно до ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Аналогічні положення містяться в ч.1 ст.265 Господарського кодексу України, згідно з якою за договором поставки одна сторона постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

За правилами ч.1 ст.692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

При цьому підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і фіксує факт здійснення господарської операції та встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов`язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар.

Згідно з ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

В силу положень ст.ст. 525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч.1,7 ст. 193 Господарського кодексу України.

Як свідчать матеріали справи ТОВ «Пуянг-Україна» (постачальник) виконав господарські зобов`язання за договором №20180719 від 19.07.2018 з поставки продукції на суму 18006394,22грн.

В свою чергу боржник ТОВ «Електросталь-Курахове» здійснив часткову оплату за поставлену продукцію у загальній сумі 15388828,66грн.

Між тим ТОВ «Електросталь-Курахове» (покупець) не здійснив остаточного розрахунку за поставлену продукцію у загальній сумі 2617565,56грн.

З огляду на наведене суд дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність заяви ТОВ «Пуянг-Україна» про визнання вимог до боржника на суму боргу у розмірі 2617565,56грн за договором №20180719 від 19.07.2018.

З огляду на викладене, суд вважає вимоги кредитора на суму 2617565,56грн такими, що підлягають визнанню, як вимоги четвертої черги задоволення (вимоги, не забезпечені заставою).

При зверненні до суду із заявою про визнання кредиторських вимог Товариством з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна» платіжною інструкцією №62 від 13.02.2023 сплачено судовий збір в розмір 5368,00грн, який у відповідності до п.1 ч.1 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства є витратами, пов`язаними з провадженням у справі про банкрутство, з огляду на що ці витрати підлягають визнанню як вимоги першої черги задоволення.

Згідно з абз.4,5 ч.6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати вимоги Puyang Refractories Group Co., Ltd, Henan, P.R. China (Провінція Хенань, Китайська Народна Республіка) на суму 1895451,10грн (зобов`язання, не забезпечене заставою) та 5368,00грн (судовий збір).

Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Пуянг-Україна», м.Київ, на суму 2617565,56грн (зобов`язання, не забезпечене заставою) та 5368,00грн (судовий збір).

У судовому засіданні 23.03.2023 проголошено та підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.03.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя К.І. Аксьонова

Дата ухвалення рішення 23.03.2023
Оприлюднено 30.03.2023

Судовий реєстр по справі 905/2465/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 26.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 03.05.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 24.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Судовий наказ від 20.04.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 21.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 21.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 16.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 16.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.03.2023 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 905/2465/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону