ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" березня 2023 р. Справа № 924/83/23

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі суддя: Танасюк О.Є., секретар судового засідання Іщук О.М., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Енера Вінниця, м. Вінниця

до Житлово-будівельного кооперативу „Новобудова, м. Хмельницький

про стягнення 807104,17 грн. заборгованості за спожиту електроенергію

Без повідомлення (виклику) сторін

Процесуальні дії по справі.

17.01.2023 року до Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю „Енера Вінниця, м. Вінниця до Житлово-будівельного кооперативу „Новобудова, м. Хмельницький про стягнення 807104,17 грн. заборгованості за спожиту електроенергію.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.01.2023 вказаний позов передано на розгляд судді Танасюк О.Є.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 23.01.2023 відкрито провадження у справі №924/83/23, постановлено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, встановлено відповідачу строк для подання відзиву, позивачу строк для надання відповіді на відзив, відповідачу строк для подання заперечень.

Позиції сторін.

Позивач в обґрунтування позовних вимог посилається на невиконання відповідачем грошових зобов`язань за договором постачання електричної енергії споживачу №ВІ-269900 від 15.12.2020. Зазначає, що згідно Актів приймання передачі товарної продукції - активної електричної енергії позивачем за період з жовтня 2022 по листопад 2022 року спожито 194965 кВт*год. електричної енергії на загальну суму 965 880,96 грн. За спожиту електроенергію за вказаний період відповідачем сплачено частково в сумі 158776,79 грн. Вказує, що станом на день подання позовної заяви залишаються неоплаченим в повному обсязі рахунки за жовтень 2022 - листопад 2022 року внаслідок чого заборгованість відповідача по за спожиту електричну енергію становить 807104,17 грн.

Відповідач правом на подання відзиву не скористався. Ухвала суду, надіслана на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських організацій, повернуті відділенням поштового зв`язку з причини відсутності адресата за вказаною адресою.

Згідно з пунктом 4 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому відділенні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Відповідно до частин 3, 7 статті 120 ГПК виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, у разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Сам лише факт не отримання адресатом кореспонденції, якою суд, з додержанням вимог процесуального закону, надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася в суд у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною не виконання ухвали суду, оскільки зумовлено не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на його адресу. (Аналогічний висновок викладений Верховним Судом у постанові від 25.06.2018р. у справі №904/9904/17).

У постанові Верховного Суду від 18.03.2021 у справі №911/3142/19 зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати, повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17, постановах Верховного Суду від 27.11.2019 у справі №913/879/17, від 21.05.2020 у справі №10/249-10/19, від 15.06.2020у справі №24/260-23/52-б).

Враховуючи зазначене, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Фактичні обставини справи, встановлені судом.

15.12.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю „Енера Вінниця (постачальник) та Житлово-будівельним кооперативом „Новобудова (споживач) укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № ВІ-269900, відповідно до умов якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору (п. 2.1. договору).

Згідно з п. 1.1. даний договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної продукції споживачу постачальником та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 ЦК України, шляхом приєднання споживача до умов цього договору.

Пунктом 2.2. договору визначено, що обов`язковою умовою для постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу/передачі, на підставі якого споживач має право отримувати послугу з розподілу/передачі електричної енергії.

У Заяві-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу міститься інформація про оператора, з яким споживач уклав договір розподілу електричної енергії АТ „Вінницяобленерго.

Пунктом 3.1. договору передбачено, що початком постачання електричної енергії споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього договору.

Споживач має право вільно змінювати постачальника відповідно до процедури, визначеної ПРРЕЕ та умов цього договору (п. 3.2. договору).

Відповідно до п. 5.1. договору споживач розраховується з постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.

Спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції постачальника (п. 5.2. договору).

Пунктом 5.3. договору передбачено, що інформація про діючу ціну електричної енергії має бути розміщена на офіційному веб-сайті постачальника не пізніше ніж за 20 днів до початку її застосування із зазначенням порядку її формування.

Згідно з п. 5.4. договору ціна електричної енергії має зазначатися постачальником у рахунках про оплату електричної енергії за цим договором, у тому числі у разі її зміни. У випадках застосування до Споживача диференційованих цін електричної енергії суми, вказані в рахунках, відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін.

Розрахунковим періодом за договором є календарний місяць (п. 5.5. договору).

Відповідно до п. 5.6. договору розрахунки споживача за цим договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

Пунктом 5.7. договору визначено, що оплата рахунка постачальника за цим договором має бути здійснена споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 робочих днів з моменту отримання споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від дати, зазначеної в комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленої споживачем.

У комерційній пропозиції у розділі „Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати визначено, що рахунок надається споживачу не пізніше п`ятого робочого дня з дати отримання постачальником даних від Оператора системи розподілу про обсяги спожитої (розподіленої) електричної енергії. Оплата рахунка постачальника за договором має бути здійснена споживачем у строки, визначені в рахунку, але не пізніше 5 робочих днів від дати його отримання споживачем.

Згідно з пп. 1 п. 6.2. договору споживач зобов`язується забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього договору.

В свою чергу, постачальник має право отримувати від споживача плату за поставлену електричну енергію (пп. 1 п. 7.1. договору).

Пунктом 13.7 договору визначено, що усі повідомлення за цим договором вважаються зробленими належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур`єром або особисто за зазначеними в цьому договорі адресами сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв`язку одержувача. Споживач зобов`язується у місячний строк повідомити постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднання, яка є додатком №1 до договору.

Відповідно до п. 13.1. договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав споживач, та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) споживачем заяви-приєднання, яка є додатком 1 до цього договору, та сплаченого рахунку (квитанції) постачальника.

Згідно з Розділом „Термін дії договору Комерційної пропозиції, договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання ТОВ „Енера Вінниця заяви-приєднання споживача до умов договору про постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання даної Комерційної пропозиції, якщо протягом трьох робочих днів споживачу не буде повідомлено будь-яким способом про невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції. Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим постачальником. В частині розрахунків, в будь-якому разі, Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

15.12.2020 Житлово-будівельним кооперативом „Новобудова підписано Заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу. Початок постачання визначено з 01.01.2021 року.

На виконання умов договору у жовтні-листопаді 2022 року позивач поставив відповідачу електричну енергію на загальну суму 965880,96 грн., що підтверджується актами прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії: №1315348/299488/1 від 31.10.2022 на суму 908130,50 грн. та №1315348/336099/1 від 30.11.2022 на суму 57750,46 грн.

31.10.2022 та 30.11.2022 позивачем виставлялися відповідачу рахунки на оплату №1315348/299488/1 за жовтень 2022 на суму 908130,50 грн. (з терміном оплати до 15.11.2022 включно) та №1315348/336099/1 від 30.11.2022 на суму 57750,46 грн. (з терміном оплати до 15.12.2022 включно).

Вище зазначені акти прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії, рахунки, та акт звірки взаємних розрахунків №1315348-271222 за період з 01.01.2022 по 27.12.2022 направлено Житлово-будівельному кооперативу „Новобудова листом вих. 55.1.2-1226 від 30.12.2022 рекомендованою поштовою кореспонденцією з описом вкладення. В листі повідомлено про наявність у відповідача заборгованості в розмірі 807104,14 грн. Також позивач просив відповідача у разі виявлення в актах прийняття-передавання товарної продукції електричної енергії невідповідних обсягів споживання, надати обґрунтоване заперечення з відповідними доказами, які підтверджують такі обставини.

За результатами відстеження поштового пересилання (номер відправлення 0504526326650), судом встановлено, що на офіційному сайті АТ „Укрпошта міститься інформація від 08.01.2023 про невдалу спробу вручення (передача на зберігання) відправнику у зв`язку з відсутністю адресата за вказаною адресою (03.01.2023).

Згідно банківських виписок по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Енера Вінниця" Житлово-будівельним кооперативом "Новобудова" за спожиту електричну енергію сплачено було сплачено 9911,18 грн. в жовтні 2022 та 12110,21 грн. в листопаді 2022. З урахуванням оплати, яка існувала на початок жовтня 2022 в сумі 136755,40 грн. та здійснених проплат заборгованість відповідача становить 807104,17 грн. (965880,96 грн. 136755,40 грн. 9911,18 грн. 12110,21 грн.), що відображено в облікових документах позивача "Сальдові обороти по споживачу за календарний період ЖБК "Новобудова" станом на 03.01.2023 та акті звірки взаєморозрахунків №1315348-271222 за період з 01.01.2022 по 27.12.2022.

Несплата решти вартості поставленої електричної енергії за спірний період стала підставою для звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Енера Вінниця" з даним позовом до суду.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Статтею 11 ЦК України та ст. 174 ГК України визначено, що господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відносини, з пов`язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії регулюються Законом України "Про ринок електричної енергії" від 13 квітня 2017 року та іншими нормативно-правовими актами, зокрема, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року, а також Кодексом комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП №311 від 14 березня 2018 № 311 (надалі - Кодекс комерційного обліку).

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону "Про ринок електричної енергії", учасники ринку електричної енергії проводять свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах

Згідно ч.2 ст. 56 Закону України "Про ринок електричної енергії", договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Відповідно до п. 1.2.7. ПРРЕЕ, постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку.

Відповідно до ст. 714 Цивільного кодексу України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Згідно ст. 712 Господарського кодексу України, за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.12.2020 року шляхом підписання заяви-приєднання, між Товариством з обмеженою відповідальністю „Енера Вінниця (постачальник) та Житлово-будівельним кооперативом „Новобудова (споживач) укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № ВІ-269900, відповідно до умов якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість спожитої (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору (п. 2.1. договору).

Стаття 627 ЦК України закріплює свободу договору, тобто відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно ч. 6 ст. 56 Закону України "Про ринок електричної енергії" постачання електричної енергії електропостачальниками здійснюється з дотриманням правил роздрібного ринку (надалі - ПРРЕЕ).

Відповідно до п. 2 Правил роздрібного ринку електричної енергії - укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови.

Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг (п. 4.3 ПРЕЕ).

31.10.2022 та 30.11.2022 позивачем були оформлені рахунки на оплату №1315348/299488/1 за жовтень 2022 на суму 908130,50 грн. (з терміном оплати до 15.11.2022 включно) та №1315348/336099/1 від 30.11.2022 на суму 57750,46 грн. (з терміном оплати до 15.12.2022 включно) та акти прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії: №1315348/299488/1 від 31.10.2022 на суму 908130,50 грн. та №1315348/336099/1 від 30.11.2022 на суму 57750,46 грн.

Пунктом 13.7 договору визначено, що усі повідомлення за цим договором вважаються зробленими належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур`єром або особисто за зазначеними в цьому договорі адресами сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв`язку одержувача.

Вище зазначені акти прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії, рахунки та акт звірки взаємних розрахунків №1315348-271222 за період з 01.01.2022 по 27.12.2022 направлено Житлово-будівельному кооперативу „Новобудова листом вих. №55.1.2-1226 від 30.12.2022 на адресу вказану в договорі та Єдиному державному реєстрі (29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109) рекомендованою поштовою кореспонденцією з описом вкладення.

За результатами відстеження поштового пересилання (номер відправлення 0504526326650), судом встановлено, що на офіційному сайті АТ „Укрпошта міститься інформація про невдалу спробу вручення (передача на зберігання) відправнику (08.01.2023) у зв`язку з відсутністю адресата за вказаною адресою (03.01.2023).

Згідно з пунктом 4 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому відділенні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати, повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17, постановах Верховного Суду від 27.11.2019 у справі №913/879/17, від 21.05.2020 у справі №10/249-10/19, від 15.06.2020у справі №24/260-23/52-б, від 18.03.2021 у справі №911/3142/19).

З огляду на вище зазначене, днем вручення відповідачу рахунків та актів прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії вважається 03.01.2023.

Отже, відповідно до актів прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії: №1315348/299488/1 від 31.10.2022 та №1315348/336099/1 від 30.11.2022 позивачем за період з жовтня по листопад 2022 спожито 194965 кВт*год. електричної енергії на загальну суму 965880,96 грн.

Частиною 1 ст. 193 ГК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Положення аналогічного змісту міститься в ст. 526 ЦК України.

Згідно зі ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 5.7. договору визначено, що оплата рахунка постачальника за цим договором має бути здійснена споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 робочих днів з моменту отримання споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від дати, зазначеної в комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленої споживачем.

У комерційній пропозиції у розділі „Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати визначено, що оплата рахунка постачальника за договором має бути здійснена споживачем у строки, визначені в рахунку, але не пізніше 5 робочих днів від дати його отримання споживачем.

Таким чином, рахунки на оплату мали бути оплачені відповідачем до 11.01.2023.

Згідно з пп. 1 п. 6.2. договору споживач зобов`язується забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього договору.

В свою чергу, постачальник має право отримувати від споживача плату за поставлену електричну енергію (пп. 1 п. 7.1. договору).

Згідно банківських виписок по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Енера Вінниця" Житлово-будівельним кооперативом "Новобудова" за спожиту електричну енергію сплачено було сплачено 9911,18 грн. в жовтні 2022 та 12110,21 грн. в листопаді 2022. З урахуванням сальдо на 01.10.2022 в сумі 136755,40 грн. та здійснених проплат заборгованість відповідача становить 807104,17 грн. (965880,96 грн. 136755,40 грн. 9911,18 грн. 12110,21 грн.), що відображено в облікових документах позивача "Сальдові обороти по споживачу за календарний період ЖБК "Новобудова" станом на 03.01.2023 та акті звірки взаєморозрахунків №1315348-271222 за період з 01.01.2022 по 27.12.2022.

Враховуючи, що відповідач не здійснив в повному обсязі оплату поставленої позивачем електричної енергії, вимоги про стягнення 807104,17 грн. заборгованості за спожиту електроенергію є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Розподіл судових витрат між сторонами.

З урахуванням положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача у зв`язку із задоволенням позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Житлово-будівельного кооперативу „Новобудова (29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, код. ЄДРПОУ 39360497) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Енера Вінниця (21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 131, код ЄДРПОУ 41835359) 807104,17 грн. (вісімсот сім тисяч сто чотири гривні 17 коп.) заборгованості за спожиту електроенергію, 12106,56 (дванадцять тисяч сто шість гривень 56 коп.) витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ст. 241 ГПК України)

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України.

Повне рішення складено 27.03.2022р.

СуддяО.Є. Танасюк

Віддрук. 3 прим.:

1 до справи;

2 ТОВ „Енера Вінниця (21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 131) - рек. з повід.; електронна пошта: info@vin.enera.ua

3 ЖБК „Новобудова (29013, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109), електронна пошта: marchukyuriy61@gmail.com ; sergey.nasadyuk@gmail.com

Дата ухвалення рішення26.03.2023
Оприлюднено30.03.2023

Судовий реєстр по справі —924/83/23

Рішення від 27.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Танасюк О.Є.

Рішення від 27.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Танасюк О.Є.

Ухвала від 23.01.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Танасюк О.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні