Ухвала
від 12.04.2023 по справі 160/4985/23
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

12 квітня 2023 року Справа № 160/4985/23

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Бухтіярова М.М., перевіривши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» до Одеської митниці про визнання протиправними та скасування рішень, карток відмови, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду засобами поштового зв`язку надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» до Одеської митниці, в якій позивач просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Одеської митниці про коригування митної вартості товарів №UA500420/2022/000024/2 від 07.09.2022 р. та картку відмови №UA500420/2022/000158 в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

- визнати протиправним та скасувати рішення Одеської митниці про коригування митної вартості товарів №UA500420/2022/000025/2 від 08.09.2022 р. та картку відмови №UA500420/2022/000160 в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі встановлено, що позов подано без додержання вимог, встановлених ст.ст.160, 161 КАС України, та підлягає залишенню без руху з наступного.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.03.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» залишено без руху та встановлено позивачеві строк - десять днів з дня отримання копії цієї ухвали, для усунення недоліків позову.

29.03.2023 засобами поштового зв`язку від позивача надійшла заява про усунення недоліків, до якої долучено платіжну інструкцію від 22.03.2023 №127 про сплату судового збору в сумі 13776,80 грн., а також копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» станом на 24.03.2023.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.04.2023 позивачу продовжено строк на усунення недоліків позовної заяви на п`ять днів з дня отримання копії цієї ухвали суду.

11.04.2023 на адресу суду засобами поштового зв`язку від позивача надійшло клопотання на виконання ухвали суду від 03.04.2023, до якого долучено адміністративний (уточнений) позов з засвідченими додатками за підписом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» Вершути В.В.

Відповідно до частини восьмої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п`яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви, заяви про усунення недоліків позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху, або отримання судом у порядку, визначеному частинами третьою - шостою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

З урахуванням усунення недоліків адміністративний (уточнений) позов відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, підсудний Дніпропетровському окружному адміністративному суду.

Частиною 3 статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до положень частин першої, другої статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно із пунктом 20 частини першою статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного встановлення її обставин - є адміністративною справою незначної складності (малозначною справою).

Частиною 1 статті 12 КАС України передбачено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно з пунктом 10 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

З урахуванням наведеного та з огляду на те, що ця справа є справою незначної складності, характер спірних відносин, склад учасників та предмет доказування не вимагають проведення судового засідання, суд вважає за можливе розглядати дану справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні).

З матеріалів позовної заяви порушень строків, передбачених статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України, не встановлено.

Підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 171, 174, 257-259, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Прийняти адміністративний (уточнений) позов до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №160/4985/23 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако» до Одеської митниці про визнання протиправними та скасування рішень, карток відмови.

Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні) з 15.05.2023 за наявними у справі матеріалами у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: 49089, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 4, зала судових засідань №5.

Здійснювати розгляд адміністративної справи одноособово суддею Бухтіяровою М.М.

Встановити відповідачу строк протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання цієї ухвали для надання суду відзиву на позов та докази в обґрунтування відзиву, копію якого разом з доданими до нього документами надіслати позивачу та докази надіслання надати суду згідно до вимог ст. 162, 261 Кодексу адміністративного судочинства України.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи та надати до суду докази такого направлення (надання).

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи та надати до суду докази такого направлення (надання).

Учасникам справи:

- заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті справи подавати до суду у письмовому вигляді, використовуючи переважно систему Електронний суд, з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 166, 167 КАС України.

Для подання й отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести електронну скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вказаному розділі. Процесуальні документи у справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Проінформувати учасників справи про обов`язковість як для учасників судового процесу, так і для суду, дотримання передбачених статтею 2 КАС України засад (принципів) адміністративного судочинства, одними з яких є розумність строків розгляду справи та неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Приймаючи рішення щодо вчинення процесуальних дій під час розгляду справи в умовах воєнного стану, пріоритетом вважати нормативні приписи статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Інформацію щодо даної адміністративної справи учасники справи можуть отримати на офіційному порталі судової влади України у мережі Інтернет (веб-адреса сторінки: http://adm.dp.court.gov.ua/sud0470/gromadyanam/csz/).

Копію ухвали надіслати особам, які беруть участь у справі, відповідачу разом з ухвалою надіслати копію позову та уточненого позову з додатками.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. Бухтіярова

СудДніпропетровський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення12.04.2023
Оприлюднено17.04.2023
Номер документу110209371
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо

Судовий реєстр по справі —160/4985/23

Ухвала від 08.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Головко О.В.

Ухвала від 23.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Головко О.В.

Ухвала від 12.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Головко О.В.

Ухвала від 10.08.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 25.07.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 25.07.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Рішення від 22.06.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Бухтіярова Марина Миколаївна

Ухвала від 12.04.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Бухтіярова Марина Миколаївна

Ухвала від 03.04.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Бухтіярова Марина Миколаївна

Ухвала від 17.03.2023

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Бухтіярова Марина Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні