ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2023 р. Справа №921/550/21

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді:Марка Р.І.,

Суддів:Матущака О.І.,

Скрипчук О.С.

Секретар судового засідання:Чудяк Х.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" б/н від 23.11.2022 (вх. № 01-05/2913/22 від 28.11.2022)

на рішення Господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 року (повний текст рішення складено 04.11.2022 року)

у справі №921/550/21 (у складі головуючої судді Бурди Н.М., судді Андрусик Н.О., судді Охотницької Н.В.)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА", м. Київ,

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фізичної особи громадянина України ОСОБА_1 , Тернопільська область,

до відповідача: Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС", м. Тернопіль,

про стягнення 7 000 150 грн заборгованості

за зустрічним позовом Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС", м. Тернопіль,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА", м. Київ,

про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2021

за участю представників сторін:

від позивача: Ярмусь В.Д.;

від відповідача: директор Дрозд Р.А., Гуцалюк А.Р., Редьква Н.М.;

від третьої особи: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 у справі №921/550/21 відмовлено в задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фізичної особи громадянина України ОСОБА_1 до Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС" про стягнення 7 000 150 грн заборгованості та зустрічного позову Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019.

Суд першої інстанції, перевіривши наявні в справі докази, дійшов до висновку, що з огляду на встановлені судом обставини, що стосуються факту надання позивачем відповідачу (по основному позову) позики в сумі 7 000 150 грн, які спростовують факт отримання відповідачем (по основному позову) таких грошей у розумінні абз.1 ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV, оскільки такі дії позивача не викликали змін в структурі активів та зобов`язнь відповідача, тобто не спричиняла реальних змін майнового стану платника податків ПП фірми "АМН ТРАНС", тому суд приходить до висновку, що у задоволенні як основного так і зустрічного позову слід відмовити.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, ТОВ "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" оскаржило таке в апеляційному порядку. Апеляційна скарга надійшла на адресу Західного апеляційного господарського суду 28.11.2022. В апеляційній скарзі апелянт просить скасувати рішення господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 у справі №921/550/21 та ухвалити нове, яким задовольнити первісні позовні вимоги повністю.

В апеляційній скарзі апелянт вважає, що рішення суду першої інстанції було винесено з неповним встановленням обставин, які мають значення для справи, є необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню з огляду на те, що факт перерахування коштів на поточний рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» підтверджується платіжними документами (та й підтверджується самим відповідачем у своєму зустрічному позові та відзиві на первісний позов) по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» позивачем було надано відповідачу усю суму згідно договору позики. а саме - 7 000 150 (сім мільйонів сто п`ятдесят) гривень (усі завірені фотокопії додані до позовної заяви - оригінали яких знаходяться у розпорядженні позивача за первісним позовом).

Також, апелянт зазначає, що позика надавалась юридичній особі, а не директору Підприємства чи його засновнику, надається саме Підприємству та кошти є зараховані в повній сумі на поточний рахунок Відповідача. Тому, аргументи суду, щодо наявності наказу №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018р. Міністерства юстиції України №16461050022001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №16461070023001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно Приватного підприємства фірми «АМН ТРАНС» ( код ЕДРПОУ 23347294) - жодним чином не має відношення до правильного вирішення даної конкретної судової справи.

Крім того, апелянт вказує, що в листі ГУ НП в Тернопільській області (слідчий відділ) вих. №1696/9/2-2022 від 08.02.2022 року /слідча надала дозвіл - фізичній особі ДРОЗДУ РУСЛАНУ (який не є стороною справи), а не ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (яка є відповідачем у даній судовій справі) тільки на використання висновку експерта Тернопільського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру за CE-19/120-21/12642-EK від 31.12.2021 року, а не розголошення висновку відповідачем - ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та зазначає, що лист ГУ НП в Тернопільській області (слідчий відділ) вих. № 1696/9/2-2022 від 08.02.2022 року не містять дозволу на розголошення зазначених у них відомостей, що є порушенням вимог статті 222 КПК України, а тому: «будь-яка інформація отримана, за допомогою "доказів, що є не допустимими, має розцінюватися судом, як не допустимий доказ».

27.01.2023 та 31.01.2023 від Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС" надійшли відзиви б/н від 26.01.2023 (вх. №01-04/550/23) на апеляційну скаргу, у прохальній частині якого викладено клопотання про поновлення строку для подання відзиву та прийняття його до розгляду.

Розглянувши клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву на позов, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 113 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Статтею 114 ГПК України визначено, що суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Частиною 1 статті 263 встановлено, що учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2022 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА". Даною ухвалою встановлено десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на апеляційні скарги. Вказаний строк є таким, що встановлений судом та відповідає встановленому законом строку.

Клопотання про поновлення строку разом з відзивом на апеляційну скаргу відповідачем за первісним позовом подано до суду 27.01.2023, що підтверджується відтиском печатки Західного апеляційного Господарського суду за вх. № 01-04/657/23. Отже, відповідачем строк на подання відзиву на апеляційну скаргу пропущено.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку на подання відзиву на апеляційні скарги відповідач за первісним позовом стверджує про те, що примірника апеляційної скарги від апелянта ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» не отримувало, відповідно було позбавлено можливості подати відзив на апеляційну скаргу в строк передбачений вказаною ухвалою суду. 16 січня 2023 року Західним апеляційним господарським судом було надано доступ до електронної справи № 921/550/21, чим було надано можливість ознайомитися з апеляційною скаргою.

Згідно з ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

З метою повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи, враховуючи, що продовження встановленого судом процесуального строку не ставиться у залежність від поважності причин його пропуску, суд, керуючись ч. 2 ст. 119 ГПК України, вважає за можливе з власної ініціативи продовжити відповідачу за первісним позовом строк для подання відзиву на апеляційну скаргу до 27.01.2023 (фактична дата подання відзиву до суду) та врахувати його під час вирішення спору.

В поданому відзиві відповідач за первісним позовом не погоджується з доводами апеляційної скарги, вважає їх безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню виходячи з того, що судом першої інстанції досліджено детально всі обставини справи, які передували зверненню позивача до суду, створенню боргу для відповідача і позивач по справі намагається уникнути дослідження і вивчення питання, яким чином укладався договір позики, оригіналу якого немає, не спростовано і не підтверджено рух коштів по поточних рахунках в АТ «Ощадбанк».

Також, відповідач за первісним позовом зазначає, що апелянт у справі не надав суду будь яких належних, допустимих та вірогідних доказів щодо порушення своїх прав, заходів, які вживались позивачем щодо проведення переговорів, зустрічей з уповноваженими особами відповідача, направлення стороні відповідача претензії/вимоги щодо наявності заборгованості та її повернення та доказів того, що така заборгованість не була повернута.

Відповідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.11.2022 вказану справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Марка Р.І., суддів Матущак О.І., Скрипчук О.С.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2022 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" та призначено розгляд справи на 30.01.2023.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 30.01.2023 розгляд справи відкладено на 27.02.2023.

27.02.2023 судове засідання не відбулось у зв`язку із відпусткою члена колегії судді Матущака О.І.

Ухвалою суду від 06.03.2023 розгляд справи призначено на 20.03.2023.

Ухвалою суду від 20.03.2023 розгляд справи призначено на 10.04.2023.

07.04.2023 від Приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС" надійшло клопотання б/н від 05.04.2023 (вх. №01-04/2402/23) про приєднання доказів до матеріалів справи та додано наступні письмові документи: лист начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області від 15.03.2023 р.; витяг з відомостей персоніфікованого обліку щодо застрахованої особи ОСОБА_2 від 09.03.2023; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма N 1ДФ) ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за 2018 рік; звітності (Форма № Д4) звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ПП ФІРМА «АМН ТРАНС».

У судовому засіданні 10.04.2023 представники відповідача за первісним позовом підтримали клопотання щодо долучення доказів у справі зазначивши, що про такі докази їм стало відомо вже після відкриття апеляційного провадження. Представник позивача заперечив щодо задоволення такого клопотання у зв`язку із тим, що не отримував такі докази та не ознайомлений із ними та заявив клопотання про відкладення розгляду справи для ознайомлення із заявленими доказами.

Розглянувши клопотання представника апелянта про відкладення розгляду справ, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 та п.п. 2, 10, 11 ч. 3 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Основними засадами (принципами) господарського судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами;

Відповідно до ч.1, 2 ст.42 ГПК України учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

В своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (див. рішення Суду у справі "Шульга проти України", пункт 28, № 16652/04, від 02.12.2010).

Неможливість суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини першої статті 6 Європейської конвенції з прав людини (рішення ЄСПЛ від 08 листопада 2005 року у справі № 36655/02 «Смірнова проти України», рішення ЄСПЛ від 27 квітня 2000 року у справі № 30979/96 «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France)). Роль національних судів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (рішення ЄСПЛ від 30 листопада 2006 року у справі «Красношапка проти України»).

Тобто, саме суд з метою запобігання зловживанням правами, активно забезпечує справедливий баланс використання учасниками процесу своїх прав і обов`язків, що не спростовує принцип змагальності сторін.

Колегія суддів порадившись на місці вирішила оголосити процесуальну перерву у судовому засідання для ознайомлення представником позивача за первісним позовом із поданим клопотанням.

Після процесуальної перерви у судовому засіданні представник позивача за первісним позовом заперечив щодо задоволення клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Колегія суддів порадившись на місці вирішила задовольнити клопотання відповідача за первісним позов, долучити подані докази до матеріалів справи та відмовити у задоволені клопотання відповідача щодо відкладення розгляду справи.

Також, у даному судовому засіданні представник позивача за первісним позовом підтримав апеляційну скаргу із підстав викладених у ній та просили скасувати оскаржуване рішення. Представники відповідача за первісним позовом спростували доводи апеляційної скарги з підстав викладених у відзивах на апеляційну скарги.

Фізична особа громадянин України ОСОБА_1 участі уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду справи повідомлений.

У відповідності до вимог ч. 1, 2, 5 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Розглянувши апеляційну скаргу, матеріали справи, апеляційним господарським судом встановлено наступне.

- Товариство з обмеженою відповідальністю Управлінська компанія ТЦ Будь ласка 20.08.2021р. звернулося до Господарського суду Тернопільської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю АМН ТРАНС про стягнення заборгованості за договором позики за №12 від 15.01.2019 року;

- в обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що 15.01.2019р. між ТОВ Промислова група ПРАЙМ і приватним підприємством фірми АМН ТРАНС було укладено договір позики за №12;

- ТОВ Промислова група ПРАЙМ в подальшому було перейменовано в ТОВ Управлінська компанія ТЦ Будь ласка, що підтверджується копією рішення за №1/09/19 одноосібного учасника ТзОВ Промислова група ПРАЙМ (ЄДРПОУ 42033054) від 19.09.19р. та витягом із ЄДРПОУ на підприємство за вказаним кодом станом на 27.09.2019;

-згідно поданої позивачем копії договору, від імені позивача його підписано директором ТзОВ Промислова група Прайм Кирпою Анатолієм Михайловичем, від позичальника ПП фірми АМН ТРАНС, представником Дідиком Тарасом Олеговичем, що діяв на підставі довіреності від 13.12.2018р.;

-позивач стверджує, що згідно із вказаним договором ним було надано відповідну позику у розмірі 7 000 150,00 грн, що підтверджує доданими у справу копіями платіжних документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Промислова група ПРАЙМ про надання позики (додатки до позовної заяви за №1-142 на 142 аркушах);

-крім цього, позивач також стверджує, що згідно домовленості між сторонами, позичальник зобов`язався повернути отримані кошти до 21.02.2019 року, що випливає із змісту п.6 Договору позики за №12.

У зв`язку із неповерненням відповідачами зазначених коштів, просить суд стягнути їх у примусовому порядку;

У жовтні 2021р. Приватне підприємство АМН ТРАНС подав до Господарського суду Тернопільської області зустрічний позов до Управлінської компанії ТЦ Будь ласка про визнання недійсним договору позики за №12 від 15.01.2019.

Обґрунтовуючи зустрічну вимогу, позивач зазначає, що саме у період з 13.12.2018 по 29.01.2019, коли підприємством заволоділи невідомі позивачу на той час особи, коли Мінюст розглядав скаргу позивача щодо незаконних дій державного реєстратора Прошкіна О.В., громадянин України ОСОБА_2 вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП фірми АМН ТРАНС, а саме видав наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП фірми АМН ТРАНС, відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк (м. Тернопіль, Майдан Волі,2) поточний рахунок для ПП фірми АМН ТРАНС та уклав договір банківського обслуговування №381212920181221172420 та зазначив себе особою, що має право розпоряджатись рахунком підприємства, а також особою, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку, а 15.01.19р. уклав договір №12 відповідно до якого ТОВ Промислова група ПРАЙМ (пізніше ТОВ Управлінська компанія ТЦ Будь ласка ніби-то надає ПП фірмі АМН ТРАНС в особі представника Дідика Т.О., який діяв на підставі довіреності від 13.12.2018р. кошти у сумі 7 000 150 грн на строк до 21.02.2019р. і далі ОСОБА_2 перерахував вказану суму на поточний рахунок ТОВ Баонік стиль, з яким ПП фірма АМН ТРАНС ніколи не мала будь-яких правових відносин.

І з посиланням на те, що громадянин України, ОСОБА_2 ніколи не працював на будь-якій посаді у ПП фірми АМН ТРАНС, не отримував жодних доручень та довіреностей від директора підприємства Дрозда Р.А. та не перебував з підприємством в правових відносинах, тому вважає, що договір позики за №12 від 15.01.2019р., укладений з порушенням вимог ЦК України, відповідно є недійсним.

-11.12.2018р. рішенням державного реєстратора комунального підприємства Реєстраційний центр реєстрації нерухомості і бізнесу Прошкіна О.В. про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 за №16461070023001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП фірми АМН ТРАНС, внаслідок чого замість керівника-директора підприємства Дрозда Руслана Анатолійовича, реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу-керівника ОСОБА_3 , жителя м. Донецька.

Згідно пояснень представників відповідача по основному позову та позивачів по зустрічному позову, дана особа ніколи не перебувала у правовому зв`язку з ПП фірмою АМН ТРАНС, така особа не перебувала у трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи.

Державним реєстратором Прошкіним О.В. було внесено відомості до ЄДРПОУ про проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП фірми від 12.12.2018р. №16461050022001578 та здійснено зміну складу засновників. Внаслідок чого замість засновника ТОВ Управлінська компанія Добробуд було внесено до реєстру фізичну особу ОСОБА_3 .

Із пояснень представників ПП фірми АМН ТРАНС, на момент державної реєстрації таких змін ТОВ Управляюча компанія Добробуд своїх корпоративних прав, частки статутного капіталу нікому не відчужувала, не дарувала, іншим чином корпоративних прав не передавала.

29.01.2019р. Міністерство юстиції України наказом №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018р. №16461050022001578 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи та №16461070023001578 Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, стосовно Приватного підприємства фірми АМН ТРАНС ( код ЄДРПОУ 23347294).

Даний наказ є чинним, будь-яких доказів про його скасування сторонами не подано, а судом не здобуто.

Таким чином, протягом періоду з 11.12.2018р. по 29.01.2019р. громадянин ОСОБА_3 мав можливість і вчиняв юридично значимі дії від імені ПП фірми АМН ТРАНС.

Зазначені обставини також були предметом дослідження у справі №921/133/19, рішення у якій залишено в силі після апеляційного та касаційного оскарження.Матеріали справи свідчать, що ОСОБА_3 13.12.2018р. від імені ПП фірми АМН ТРАНС видано довіреність, якою уповноважено ОСОБА_2 бути представником підприємства, а 15.12.2018р. ним було видано наказ за №5-К Про призначення на посаду заступника директора, яким призначено на посаду заступника директора ПП фірми АМН ТРАНС Дідика Тараса Олеговича;

Договір позики №12, підписаний ОСОБА_2 як представником ПП фірми АМН ТРАНС, що діяв на підстав довіреності від 13.12.2018р.;

На момент підписання означеного договору та здійснення банківських операцій по наданню ПП фірмі АМН ТРАНС поворотної фінансової допомоги по договору, реєстраційні дії від 12.12.2018р. за №16461050022001578 та №16461070023001588 наказом Міністерства юстиції України за №269/5 від 29.01.2019р. уже були скасованими;

В подальшому за період з 29.01.2020р. по 15.02.2019р. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Управлінська компанія ТЦ Будь ласка (раніше ТОВ Промислова група Прайм перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (відкритий у філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк ОСОБА_2 21.12.2018р.) ПП фірми АМН ТРАНС кошти в сумі 7 000 150 грн з призначенням платежу Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №12 від 15.01.2019р.

Згідно з висновками аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Тернопільській області за №57/19-00-08-00-16/42033054 від 07.12.2021 по результатах дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Управлінсьа компанія ТЦ Будь ласка, раніше ТОВ Промислова група Прайм (код ЄДРПОУ 42033054), щодо наявних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018р. по 30.11.2021р.:

-за період з 29.01.2019 по 15.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в філії Тернопільське обласне у правління АТ Ощадбанк ПП фірма АМН ТАНС кошти в сумі 7 000 134,10 грн з призначенням платежу Оплата згідно договору купівлі майнових прав №МП12 від 12.01.19р. без ПДВ перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТзОВ Баонік стиль ( код ЄДРПОУ 42009058).

-ТзОВ Баонік стиль за період з 29.01.2019 по 15.02.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в філії Тернопільське обласне управління АТ Ощадбанк кошти в сумі 7 119 980,00 грн з призначенням платежу Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №2 від 11.01.2019р. без ПДВ перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ Управлінська компанія ТЦ Будь ласка (раніше ТОВ Промислова група Прайм) код ЄДРПОУ 42033054.

У вказаному висновку зазначено, що грошові кошти за період з 29.01.2019 по 15.02.2019 перераховані ТОВ Управлінська компанія ТЦ Будь ласка (ТОВ Промислова група Прайм в сумі 7 119 980,00 грн на розрахунковий рахунок ПП фірми АМН ТРАНС в подальшому перераховувалися підприємству на розрахунковий рахунок ТзОВ Баонік стиль, яке в свою чергу перераховувало отримані кошти на розрахунковий рахунок Управлінська компанія ТЦ Будь ласка, тобто такий рух коштів свідчить, що для ПП фірми АМН ТРАНС штучно створено борг в сумі 7 000 150, 00 грн.

Судом також встановлено, що позивач по первісному позову вчиняв дії по передачі права вимоги заявленої до стягнення у даній справі суми згідно Договору про відступлення права вимоги від 20.02.19р. ТОВ Промислва група ПРАЙМ належне йому право вимоги до ПП фірми АМН ТРАНС щодо вимог грошових зобов`язань у розмірі 7 000 150 грн.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 22.03.2019р. у справі №607/5151/19 позов ОСОБА_1 до ПП фірми АМН ТРАНС про стягнення боргу у розмірі 7 000 150,00 грн було задоволено.

Постановою Тернопільського апеляційного суду від 29.05.2019р. зазначене рішення Тернопільського міськрайонного суду було скасовано, а у позові ОСОБА_1 про стягнення 7 000 150,00 грн з ПП фірми АМН ТРАНС - відмовлено.

При цьому, у постанові апеляційної інстанції, що залишена без змін постановою Верховного Суду від 16.03.19р. зазначено, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про задоволення позову ОСОБА_1 , оскільки ним не було надано належних допустимих доказів на підтвердження здійснення розрахунків між сторонами договору про відступлення права вимоги, та доказів на підтвердження того, що він є новим кредитором, і у зв`язку з невиконанням відповідачем, договірних зобов`язань були порушені його права.

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , як третя особа без самостійних вимог на предмет спору у даній справі в межах підготовчого провадження ні сам, ні через уповноваженого представника участі не прийняв, жодних пояснень та матеріалів у справу не подав.

З урахуванням обставин, що зазначені у процесуальних документах у межах цієї справи, а також досліджені під час з`ясування обставин справи СD дисків технічного запису судового засідання від 23.05.19р. в Тернопільському апеляційному суді у справі №607/5151/19 та СD диску технічного запису судового засідання від 29.05.2019р. в Тернопільському апеляційному суді по справі №607/5151/19 дають суду підстави дійти висновку про суперечності у поясненнях представників, що брали участь у судових засіданнях під час апеляційного провадження та позицією як позивача у даній справі по первісному позову так і самого ОСОБА_1 , як третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Попри неодноразові прийняті процесуальні документи (ухвали суду) з приводу витребування такого, представники позивача (що змінювалися) запевняли про його (договору) подання для огляду, проте під час розгляду спору по суті, такого подано не було, з причин відсутності оригіналу. Будь-яких пояснень порядку і способу засвідчення поданої разом із позовною заявою копії, представник позивача не надав.

Дослідивши обставини справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального права, Західний апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно з ст. 173 ГК України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно з ст. 174 ГК України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Статтею 1047 ЦК України встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

Згідно із ст.1051 ЦК України, позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором.

Отже, договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або речей, у разі відсутності цієї істотної умови, договір вважається неукладеним. Сам по собі факт підписання сторонами тексту договору, без передачі грошей або речей, не породжує у майбутнього позичальника обов`язку повернути обумовлену угодою суму грошей або кількість визначених родовими ознаками речей.

Таким чином, факт отримання позивачем грошових коштів, момент їх отримання (як певний проміжок часу) є обов`язковою та істотною умовою договору позики, яку повинен встановити суд у справах цієї категорії.

При встановленні факту неотримання позичальником грошей або речей від позикодавця договір позики вважається неукладеним.

Як було вказано, при встановленні факту неотримання грошей від позикодавця договір позики вважається неукладеним. Проте, означене положення має місце лише у тому випадку, якщо договір був підписаний між сторонами, але не відбулася фактична передача грошей.

Обов`язок доказування слід розглядати як закріплену у процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та подання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Оскільки, позивачем за первісним позовом не надано до господарського суду витребуваного ним оригіналу договору позики, а відповідач за первісним позовом ставить під сумнів укладання такого договору, то в силу ст. 91 ГПК України, суд не бере до уваги такого доказу на підтвердження факту укладання договору позики.

Встановлені судом обставини по розгляду первісного позову про стягнення 7 000 150 грн неповернутої позики по договору №12 від 15.01.2019р. дають підстави для відмови у цьому з огляду на те, що:

- ПП фірма "АМН ТРАНС (код ЄДРПОУ 253447294) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 у філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" не відкривало, а директор ПП фірми "АМН ТРАНС" Дрозд Р.А. не підписував будь-яких документів, на підставі яких було відкрито такий рахунок та перераховано кошти;

- ПП фірма "АМН ТРАНС" за період з 12.12.2018р. по 15.02.2019 було позбавлене можливості фактичного здійснення ним як суб`єктом господарювання (його законним представником Дроздом Р.А.) господарських операцій у зв`язку з обставинами, з приводу яких Міністерством юстиції України видано наказ за №269/5 від 29.01.2019р.;

- грошові кошти за період з 29.01.12 по 15.02.19 перерахував ТОВ "Управлінська компанія "ТЦ "Будь ласка" (раніше "Промислова група "Прайм") в сумі 119 980,00 грн на рахунок ПП фірми "АМН ТРАНС" в подальшому були перераховані ТзОВ "Баонік стиль", яке в свою чергу перерахувало отримані кошти на рахунок Управлінської компанії "ТЦ "Будь ласка", що свідчить про штучно створений борг для останнього в сумі 7 000 150,00 грн;

- факт перерахування отриманих вище грошових коштів в порядку і спосіб, що викладено вище, не створив змін у структурі активів та зобов`язань ПП фірми "АМН ТРАНС" та не спричиняли реальних змін його матеріального стану, відповідно не підтверджують факту отримання відповідачем таких грошей у розумінні абз.1 ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.

Зазначені висновки суду базуються також на наданому в якості доказу, що підтверджує обставини заперечень відповідача по первісному позову та вимог позивача по зустрічному позову, копії висновку експерта Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру за №СЕ-19/120-21/12642-ЕК від 31.12.2021р. виконаної на підставі постанови від 09.12.2021р., винесеної начальником відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенантом поліції Ольгою Поляк у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2021 за №1202121104000274.

Висновок судом долучено до матеріалів справи як належний і допустимий доказ, з огляду на те, що при вирішенні господарських спорів може бути досліджений і висновок експертизи, яку було проведено в межах провадження з іншої справи, який оцінюється судом у вирішенні господарського спору на загальних підставах як доказ зі справи, за умови, що цей висновок містить відповіді на питання, які виникають у такому спорі, і подані до господарського суду в належним чином засвідченій копії.

Також згідно із нормою ст. 99 ГПК України, експертний висновок, з питань, що мають значення для справи, може бути поданий будь-якою стороною, учасником справи.

У вказаному висновку зазначено, що її доручено завідувачу сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних, екологічних досліджень та оціночної діяльності Тернопільського НДЕКЦ МВС Варнавських Олександру Петровичу, який має вищу економічну та юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності" (свідоцтво №9705, видане ЕКК МВС 11.12.2009, свідоцтво №759 підтверджено 12.09.2014, свідоцтво №2026 підтверджено 08.10.2019), 11.2 "Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій" (свідоцтво №17126, видане ЕКК МВС 24.09.2019, підтверджене рішенням ЕКК МВС 16.03.2021 №2284), №168889, видане ЕКК МВС 18.04.2019, підтверджене рішенням ЕКК МВС 16.03.2021 №2284), стаж експертної роботи з 2004 року.

Також експерт попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Із змісту висновку випливає, що на вирішення експерту було поставлено 2 запитання:

1. Чи підтверджується документально заборгованість ПП фірми "АМН ТРАНС", код ЄДРПОУ 25347294 (в особі Дрозда Р.А.) перед ТОВ "Промислова група "ПРАЙМ" (теперішня назва ТОВ "ТЦ" Будь ласка", код ЄДРПОУ 42033054 за договором позики №12 від 15.01.2019 на загальну суму 7 000 150 грн, із врахуванням висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 25.01.2019 (Наказ Міністерства юстиції України №269/5 від 28.01.2019?

2. Чи підтверджується документально нанесення збитків ТзОВ "Промислова група "ПРАЙМ", код ЄДРПОУ42033054 на загальну суму 7 000 150 грн (відповідно до договору №12 від 15.01.2019р.) ПП фірмі "АМН ТРАНС", код ЄДРПОУ 25347294 ?

Оскільки предметом первісного позову, що розглядається у даній справі є стягнення неповерненої позики в сумі 7 000 150 грн згідно договору №12 від 15.01.2019р., тому суд бере до уваги висновок експерта, що стосується першого питання.

Згідно із висновком експерта з цього питання, знайшли свої підтвердження встановлені судом під час розгляду спору по суті обставини щодо такого:

ПП фірма "АМН ТРАНС": правовий статус юридична особа; організаційно-правова форма приватне підприємство; юридична адреса 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Гайова, буд. 44; код ЄДРПОУ 25347294; види діяльності за КВЕД 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний), 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.41 Вангажний автомобільний транспорт, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Здійснює свою діяльність на основі Статуту. 10.04.1998, 81, Головне управління ДПС у Тернопільській області, Тернопільська ДТП (м. Тернопіль), 44143637 - дані про взяття на облік як платника податків; 15.04.1998, 19180782, Головне управління ДПС у Тернопільській області, Тернопільська ДПІ (м. Тернопіль), 44143637, 33 дані про взяття на облік як платника єдиного внеску.

Посадовими особами ПП АМН ТРАНС, яким було надано право розпоряджатися розрахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що досліджувався були:

- з правом першого підпису - директор ОСОБА_4 .

У матеріалах справи наявний Наказ № 1 від 15.01.2013 (м. Тернопіль) ПП АМН ТРАНС у якому зазначено: Я, ОСОБА_4 , приступаю до виконання обов`язків директора ПП Фірма "АМН ТРАНС" з 15.01.2013р. Підстава: Рішення засновника №5 приватного підприємства фірми "АМН ТРАНС" від 14.01.2013р. за підписом Дрозд Р.А. з відтиском печатки ПП "АМН ТРАНС".

В подальшому Відповідно до Витягу від 20.09.2021 були зареєстровані зміни у відомостях щодо ППАМН ТРАНС, а саме:

- Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 12.12.2018 18:30:47, 16461050022001578, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи Прошкін О.В., Комунальне підприємство Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу;

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 12.12.2018 18:33:42, 16461070023001578. Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридично!' особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації" тощо., Прошкін О.В., Комунальне підприємство Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу.

Які відповідно були відображені у Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 26.12.2018:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: Приватне Підприємство Фірма "АМН ТРАНС", ідентифікаційний код юридичної особи: 25347294; місцезнаходження юридичної особи: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Гайова, будинок 44. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників): ОСОБА_3 .

Внаслідок чого, замість директора ПП АМН ТРАНС Дрозда Р.А., реєстратором Прошкіним О.В. 12.12.2018 було внесено відомості про іншу особу керівника - ОСОБА_3 та здійснено відповідно зміну складу засновників, внаслідок чого було внесено до реєстру іншу особу ОСОБА_5 .

Будь-які документи, що підтверджують перебування громадянина ОСОБА_3 в трудових відносинах з ПП "АМН ТРАНС, обрання його до керівних органів підприємства, або володіння ним корпоративними правами даної юридичної особи у матеріалах справи відсутні.

Проте, в подальшому були оформлені наступні документи:

- Статут ПП "АМН ТРАНС" (нова редакція) затверджений рішенням власника ПП "АМН ТРАНС" від 10.12.2018 № 1-2018 за підписом Директора Шаровецького А. О.

- Довіреність від 13.12.2018 року м. Київ в якій, ПП "АМН ТРАНС" в особі Директора Підприємства Шаровецького Артема Олександровича, на підставі попередньо укладеного усного договору доручення із повіреною особою уповноважує ОСОБА_2 бути представником Підприємства. За підписом ОСОБА_3 та печаткою ПП фірма "АМН ТРАНС";

- Наказ № 5-К від 15.12.2018 (м. Тернопіль) Про призначення Заступника директора, а саме: Призначити на посаду Заступника директора Приватного підприємства ФІРМА "АМН ТРАНС ОСОБА_2 15 груня 2018 року з окладом, згідно із штатним розписом. Підписаний Директором ОСОБА_3 та з відтиском печатки ПП Фірма АМН ТРАНС:

- Рішення єдиного власника ПП АМН ТРАНС від 17.12.2018 (м. Тернопіль) Уповноважити ОСОБА_2 провести верифікацію та ідентифікацію рахунків Підприємства. З підписом Директора ОСОБА_3 та з відтиском печатки ПП Фірма АМН ТРАНС":

- Наказ № 4/3 від 17.12.2018 Про надання права першого підпису на фінансових документах, в якому зазначено: У зв`язку із виробничою необхідністю ПП Фірма "АМН ТРАНС надати право першого підпису ОСОБА_2 . Підписаної Директором Шаровецьким А.О. та з відтиском печатки ПП "АМН ТРАНС.

Надалі документи від імені ПП АМН ТРАНС підписувались вже іншою особою -Дідик Т.О., а саме:

- Договір банківського обслуговування №381212920181221172420 від 21.12.2018 (м. Тернопіль, Україна) укладений із Стороною 2 ПП АМН ТРАНС в особі заступника директора Дідика Тараса Олеговича, який діє на підставі наказу № 5-К від 15 грудня 2018. Даний Договір скріплений печаткою ПП АМН ТРАНС та підписаний Дідик Т. О.;

- Заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 04.01.2019 скріплена печаткою ПП "АМН ТРАНС" та підписана ОСОБА_2 ;

- Заява про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування № 381212920181221172420 від 21.12.2018; Дата відкриття рахунку 04.01.2019, номер балансового рахунку № НОМЕР_8 та номер особового рахунку № НОМЕР_9 ; Скріплена печаткою ПП АМН ТРАНС та підписана Дідик Т. О. 03.О1.2019.

У висновку зазначено, що на розрахунковий рахунок ПП "АМН ТРАНС" № НОМЕР_3 від ТОВ Промислова Група Прайм за період із 29.01.2019 по 15.02.2019 надійшло коштів із призначенням платежу Надання поворотної фінансової" допомоги за договором №12 від 15.01.19р. без ПДВ на загальну суму 7 000150,00 грн; із розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПП "АМН ТРАНС" було перераховано коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Баонік стиль" за період із 29.01.2019 по 15.02.2019 із призначенням платежу Оплата згідно договору купівлі майнових прав №МП12 від 12. 01.19р. без ПДВ на загальну суму 7 000 000,00 грн;

- на розрахунковий рахунок ТОВ Промислова Група Прайм за період із 29.01.2019 по 15.02.2019 надійшло коштів від ТОВ Баонік Стиль із призначенням платежу Надання поворотної фінансової допомоги допомоги згідно договору №2 від 11.01.19р. без ПДВ на загальну суму 7 000 500,00 грн.

Проаналізувавши рух коштів за 29 січня 2019 року експертом встановлено:

-о 10:55:13 год. грошові кошти в сумі 149 000 грн. перераховано з рахунку ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ на рахунок ПП АМН ТРАНС із назвою платежу - надання поворотної фінансової допомоги згідно договору№12 від 15.01.2019;

-о 11:05:07 год. грошові кошти в тій же сумі 149 000 грн. перераховано з рахунку ПП АМН ТРАНС на рахунок ТОВ БАОНІК СТИЛЬ із назвою платежу - оплата згідно договору купівлі майнових прав № МП 12 від 12.01.2019;

-о 11 :05:07 год. грошові кошти в тій же сумі 149 000 грн. перераховано з рахунку ТОВ БАОНІК СТИЛЬ на рахунок ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ із назвою платежу - надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №2 від 11.01.2019.

Аналогічно, 29 січня 2019 року сума коштів в розмірі 149 000 грн. ще вісім разів таким же чином була перерахована між вказаними суб`єктами господарювання.

Проведеним аналізом рухів коштів по даних розрахункових рахунках вбачається, що вищезазначеними перерахуваннями коштів (див. Додаток 2) для ПП АМН ТРАНС було створено борг в сумі 7 000 150,00 грн.

Банківські операції по наданню ПП "АМН ТРАНС" поворотної фінансової допомоги згідно договору №12 від 15.01.2019 почали проводитись саме 29.01.2019 після видачі наказу Міністерства юстиції України Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 269/5 від 29.01.2019.

Таким чином зазначає експерт у висновку, ПП "АМН ТРАНС" (в особі директора Дрозда Р.А.) не відкривало Рахунок № НОМЕР_3 у філії Тернопільського обласного управління АТ Ощадбанк, а директор ПП АМН ТРАНС Дрозд Р.А. не підписував будь-яких документів на підставі яких було відкрито рахунок та перераховано кошти з даного банківського рахунку.

Тобто, суд першої інстанції дійшов до правильного висновку, що позивач не довів факт надання позики відповідачу відповідно до вимог бухгалтерського обліку та фінансової звітності, оскільки ці дії не вплинули на майновий стан відповідача.

Керуючись ст. ст. 86,129,236,254,269,270,275,276,281,282 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Управлінська компанія "ТЦ" БУДЬ ЛАСКА" залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 у справі №921/550/21 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

4. Порядок та строки оскарження постанов апеляційного господарського суду до суду касаційної інстанції визначені ст. ст. 287-289 ГПК України.

Повний текст постанови складено та підписано 20.04.2023.

Головуючий суддяМарко Р.І.

СуддяСкрипчук О.С.

СуддяМатущак О.І.

Дата ухвалення рішення09.04.2023
Оприлюднено24.04.2023

Судовий реєстр по справі —921/550/21

Ухвала від 14.08.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 21.05.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Бенедисюк I.М.

Ухвала від 12.05.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Постанова від 20.04.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Ухвала від 28.03.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Ухвала від 07.03.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Ухвала від 31.01.2023

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Ухвала від 26.12.2022

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Ухвала від 04.12.2022

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Марко Роман Іванович

Рішення від 07.11.2022

Господарське

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Бурда Н.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні