Ухвала
від 18.04.2023 по справі 906/179/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІмайдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Від "18" квітня 2023 р. м. Житомир Справа № 906/179/23

За заявою: ОСОБА_1

про неплатоспроможність

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від заявника: Гончаренко О.Ю. - паспорт № 002380545 від 02.10.201;

Котлубовська І.В. - адвокат (в режимі відеоконференції);

02.02.2023 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від ОСОБА_1 надійшла заява від 02.02.2023 про неплатоспроможність, з додатками.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 07.02.2023 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_1 від 02.02.2023 про неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 28.03.2023 розгляд заяви в підготовчому судовому засіданні відкладено; наступне підготовче засідання суду призначено на 18.04.2023; зобов`язано фізичну особу ОСОБА_1 надати суду необхідні докази.

На адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшли наступні документи:

- 10.04.2023 від представника заявника надійшли додаткові докази по справі;

- 18.04.2023 від представника заявника надійшли додаткові докази по справі.

В підготовчому засіданні 18.04.2023 вирішувалось питання щодо наявності підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність заявника.

Представник заявника в підготовчому засіданні заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність підтримала та зазначила, що додаткових пояснень немає.

Суд в підготовчому засіданні 18.04.2023 дослідив докази, наявні в матеріалах справи та ті, які надійшли до суду до судового засідання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали справи, суд, встановив.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс про банкрутство) передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до ст. 1 Кодексу про банкрутство, неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 113 Кодексу про банкрутство, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Статтею 115 Кодексу про банкрутство передбачено, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника.

Представник ОСОБА_1 , як фізичної особи, звернувся до суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність обґрунтовуючи заяву зазначає про наступне. Боржник має розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредиторами. Припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців. В період з 2017 по 2022 боржником отримані кредити (позики) шляхом укладення договорів з фінансовими організаціями (МФО) та банківськими установами. Детально щодо загальної суми вимог кредиторів, з зазначенням, найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором, зазначено в конкретизованому списку кредиторів, який додано до заяви. З кінця 2022 року фінансовий стан боржника погіршився та характеризується ознаками неплатоспроможності. Відсутні достатні доходи, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суму виплачених доходів та утриманих податків за період з 1 кварталу 2020 року по 3 квартал 2022 року. З 07.11.2022 боржник перебуває на посаді продавця-консультанта із заробітною платою на мінімальному рівні згідно трудового договору. З нерухомого майна на праві власності в Боржника перебуває лише 1/4 квартири, яка належить боржнику на праві спільної часткової власності, на підставі свідоцтва про право на власності. Іншого майна немає, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. Також, відсутні майнові активи, реалізація яких надала би можливість виконати грошові зобов`язання перед кредиторами та задовольнити вимоги кредиторів в повному об`ємі. Відсутні будь-які транспортні засоби, що підтверджується повідомленням Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області. Боржником не вчинялось протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати. На даний час наявні рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ТАКСОМБАНК». Відомості про зазначені рахунки, їх реквізити з зазначенням сум грошових коштів на цих рахунках додано до заяви. Проживає разом з дружиною ОСОБА_2 . Осіб які перебувають під його опікою та піклуванням не має. ОСОБА_3 не є фізичною особою - підприємцем, що підтверджується витягом. На даний час фінансовий стан характеризується ознаками неплатоспроможності, відсутні достатні доходи та майнові активи які б могли надати можливість виконати грошові зобов`язання перед кредиторами та задовольнити вимоги кредиторів в повному об`ємі. До кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, що підтверджується Витягом про відсутність судимості. Перед боржником, має невиконане зобов`язання ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗВІЛЬНИМО" (код ЄДРПОУ 38322026, юридична адреса м.Київ, вул. Мельникова, 12) за Договором про надання юридичних послуг № 23799 від 04.10.2022 р. на підставі п.4.4 Договору, а саме зобов`язання повернення сплачених грошових коштів в загальному розмірі 12501,00 грн. у зв`язку з недосягненням позитивного результату від наданих виконавцем послуг. З метою відновлення платоспроможності - фізичної особи боржника, враховуючи, що у боржника відсутні борги щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов`язкових платежів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також відсутній податковий борг - запропоновано та додано план реструктуризації. План реструктуризації включає розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів та вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів.

На підставі зазначеного представник заявника просить суд відкрити провадження у справі про неплатоспроможність. Ввести процедуру реструктуризації боргів боржника - фізичної особи та призначити керуючою реструктуризацією у справі про банкрутство фізичної особи ОСОБА_1 - арбітражного керуючого Мотальову-Кравець В.Ю.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Кодексу про банкрутство, у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом заяви.

Згідно з ч. 2 ст. 115 Кодексу про банкрутство (в редакції чинній на час звернення ОСОБА_1 з заявою), боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50-ти відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців; ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення; існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Відповідно до ч. 3 ст. 115 Кодексу про банкрутство, до складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

З поданих заявником матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність судом встановлено наступне.

Представником надано належні та допустимі докази, які стали підставою для виникнення грошових зобов`язань та підтверджують розмір заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штраф, пеня) по наступним кредиторам:

- копія довідки про рух коштів станом на 27.01.2023, розмір заборгованості по процентам становить 41566,14грн., основної заборгованості 40000,00грн., що всього складає 81566,14 грн. (кредитор АТ"УНІВЕРСАЛ БАНК");

- копія договору позики, листа, таблиці обчислення загальної вартості кредиту, згідно яких розмір заборгованості по процентам становить 15288,00грн., основної заборгованості 6000,00грн., що всього складає 21288,00грн. (кредитор ТОВ"1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ");

- копія виписки за рахунком станом на 22.12.2022 згідно якої розмір основної заборгованості становить 64385,69 грн. (кредитор АТ «СЕНС БАНК»);

- копія договору кредитної лінії, договору факторингу, розрахунок заборгованості, згідно якого розмір заборгованості по процентам становить 65956,80 грн., основної заборгованості 18199,88 грн., що всього складає 84156,68грн. (кредитор ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС»);

- копія листа, згідно якого розмір заборгованості по процентам становить 3220,62 грн. основної заборгованості 11900,00 грн., що всього складає 15120,62 грн. (кредитор ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»);

- копія договору про надання споживчого кредиту; розрахунок заборгованості, згідно якого сума боргу складає 51656,00грн. основного боргу (кредитор ТОВ "Селфі кредит").

Таким чином, вказані вище документи підтверджують наявність у боржника кредитної заборгованості в загальному розмірі 318172,25 грн. (151484,69 основний борг; 166687,56грн.), тобто розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить більше, ніж 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк припинення погашення кредиторської заборгованості становить понад два місяці, у боржника відсутня фінансова можливість погашати зазначені вимоги, а також відсутні необхідне майно та доходи, за рахунок яких існувала б можливість погасити вказану заборгованість.

Згідно з ч. 3 ст. 119 Кодексу про банкрутство, за наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 4 ст. 119 Кодексу про банкрутство, господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо: 1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; 2) боржник виконав зобов`язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до підготовчого засідання суду; 3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю; 4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п`яти років.

У підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність перелічених у ч. 4 ст. 119 Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ОСОБА_1 , про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, приймаючи до уваги, що заборгованість, яка є у боржника перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати, з огляду на те, що строк виконання зобов`язань настав, проте зобов`язання не виконувались упродовж більш як двох місяців, зважаючи на відсутність підстав для відмови у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, суд дійшов висновку про відкриття провадження про неплатоспроможність.

Згідно з ч. 5 ст. 119 Кодексу про банкрутство, питання введення процедури реструктуризації боргів боржника та призначення керуючого реструктуризацією, вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Згідно абзаців 1-4 пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних та положень Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заявником додано заяву арбітражного керуючого Мотальової-Кравець Валерії Юріївни від 30.01.2023 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Частиною 3 статті 28 Кодексу про банкрутство встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

У заяві арбітражного керуючого на участь у справі надано письмове підтвердження про те, що він не належить до жодної категорії осіб перелічених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

До заяви додано копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та договору страхування.

Зважаючи на відсутність обставин, які б зумовили неможливість призначення вказаного арбітражного ОСОБА_4 керуючим реструктуризацією боржника у справі про неплатоспроможність, встановлених ч.3 ст. 28 Кодексу про банкрутство, суд за наслідками розгляду заяви арбітражного керуючого дійшов до висновку призначити керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Мотальову-Кравець В.Ю. з процесуальними наслідками, встановленими Кодексом України з процедур банкрутства.

Слід зазначити, що авансування винагороди керуючому реструктуризацією у розмірі п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб за три місяці виконання повноважень становить 40 260,00 грн. Відповідний договір укладений з арбітражним керуючим, ОСОБА_4 додано до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Згідно з ч. 7 ст. 119 Кодексу про банкрутство, ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не пізніше трьох днів з дня її постановлення надсилається боржнику до контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, та інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, до місцевих судів загальної юрисдикції та органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні, до органу державної прикордонної служби, державного органу з питань банкрутства, а також іншим учасникам справи та особам, які мають право взяти участь у такій справі.

Керуючись статтями 28, 30, 113, 115, 116, 119-122 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №906/179/23 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

2. Ввести процедуру реструктуризації боргів боржника.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.

4. Заяву арбітражного керуючого Мотальової-Кравець Валерії Юріївни від 30.01.2023 про участь у справі - задовольнити.

5. Призначити керуючим реструктуризацією у справі №906/179/23 арбітражного керуючого Мотальову-Кравець Валерію Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1907 від 25.04.2019; адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 57, оф.10; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

6. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у встановленому законодавством порядку.

7. Заборонити фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно.

8. Попереднє засідання призначити на "15" червня 2023 р. о 10:00 у приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань 731.

9. Керуючому реструктуризацією Мотальовій-Кравець В.Ю. надати до суду:

- в строк який не може перевищувати 30 днів з дня проведення підготовчого засідання суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

- докази виявлення, складення опису майна (проведення інвентаризації) та визначення його вартості;

- не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника.

10. Боржнику та керуючому реструктуризацією в строк, який не може перевищувати трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання суду, підготувати та подати до суду план реструктуризації боргів боржника.

11. Керуючому реструктуризацією Мотальовій-Кравець В.Ю. звернутись з запитами до Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України про отримання інформації щодо боржника ОСОБА_1 та членів його сім`ї ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), у відповідності до п.п. 9,10,11 ч. 5 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства.

12. Державній податковій службі України надати керуючому реструктуризацією та Господарському суду Житомирської області інформацію про доходи боржника - фізичної особи ОСОБА_1 та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону, а саме щодо: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

13. Державній митній службі України надати керуючому реструктуризацією та Господарському суду Житомирської області інформацію про майно, задеклароване ОСОБА_1 та членами його сім`ї при перетині кордону, а саме щодо: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

14. Державній прикордонній службі України надати керуючому реструктуризацією та Господарському суду Житомирської області інформацію про перетинання боржником - фізичною особою ОСОБА_1 та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки, а саме щодо: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

15. Зобов`язати банківські установи АТ «Таскомбанк», АТ «Сенс Банк», АТ «Універсал Банк», в яких відкрито рахунки боржника, надати керуючому реструктуризацією Мотальовій-Кравець В.Ю. та Господарському суду Житомирської області інформацію про залишок коштів на рахунках ОСОБА_1 .

16. Копію ухвали надіслати відповідно до вимог частини 7 статті 119 Кодексу України з процедур банкрутства згідно роздруківки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання повного тексту ухвали: 20.04.2023.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення18.04.2023
Оприлюднено24.04.2023

Судовий реєстр по справі —906/179/23

Ухвала від 02.04.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 29.03.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 29.03.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Ухвала від 04.03.2024

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Макаревич В.А.

Постанова від 24.01.2024

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Юрчук М.І.

Ухвала від 16.01.2024

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Юрчук М.І.

Ухвала від 05.12.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Юрчук М.І.

Ухвала від 21.11.2023

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Юрчук М.І.

Ухвала від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Гнисюк С.Д.

Ухвала від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Гнисюк С.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні