Ухвала
від 20.04.2023 по справі 280/6725/22
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

20 квітня 2023 року м. Дніпросправа № 280/6725/22

Третій апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого - судді Семененка Я.В. (доповідач),

суддів: Бишевської Н.А., Добродняк І.Ю.,

ознайомившись з матеріалами адміністративної справи та апеляційною скаргою Львівської митниці

на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08 лютого 2023 року по справі №280/6725/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Інбау до Львівської митниці Державної митної служби України про визнання протиправними та скасування рішень та карток відмов,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 08 лютого 2023 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю Інбау задоволено.

Не погодившись з вищезазначеним рішенням суду, Львівська митниця через підсистему "Електронний Суд" подала апеляційну скаргу.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2023 року апеляційну скаргу залишено без руху та надано скаржнику десятиденний строк з дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги, а саме: сплати судового збору та надання платіжного документу.

За приписами пункту 2 частини шостої статті 251 Кодексу адміністративного судочинства України днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи. У частині шостій наведеної статті також визначено, що якщо судове рішення надіслано на офіційну електронну адресу пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

У зв`язку із наявністю у Львівської митниці офіційної електронної адреси та електронного кабінету в підсистемі Електронний суд копія ухвали суду була направлена в електронній формі за допомогою підсистеми ЄСІТС.

Згідно довідки про доставку електронного листа, сформованої в автоматизованій системі діловодства спеціалізованого суду, копію ухвали від 03 квітня 2023 року про залишення апеляційної скарги без руху, доставлено до електронного кабінету Львівської митниці 04.04.2023 о 15:46 год., що в свою чергу свідчить про те, що датою вручення вказаної ухвали, з урахуванням приписів ч.6 ст.251 КАС України, є 04.04.2023.

Таким чином, останнім днем виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху є 14.04.2023.

У встановлений судом строк, а також станом на день постановлення цієї ухвали, недоліки апеляційної скарги не усунуто.

Тоді як, в межах встановленого строку, Львівською митницею через підсистему Електронний суд подано до суду апеляційної інстанції заяву, в якій заявник просить продовжити йому строк на усунення недоліків апеляційної скарги, зазначаючи, що в умовах

воєнного стану в Україні, у зв`язку з початком нового бюджетного року та ненадходженням достатньої суми коштів на рахунок Митниці для сплати судового збору із Державного бюджету України, у митного органу відсутні кошти на сплату судового збору за подання скарги у цій справі. До заяви додані виписки з казначейського рахунку та кошторис на 2023 рік.

Вирішуючи подану скаржником заяву суд виходить із наступного.

Згідно з частиною 2 статті 169 КАС України, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Частиною 2 статті 121 КАС України передбачено, що встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до

закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Отже, продовження процесуального строку є правом, а не обов`язком, суду і повинно

здійснюватись за наявності для цього обґрунтованих підстав.

Метою продовження процесуального строку, встановленого судом, є сприяння особі у реалізації процесуального права та/або виконанні процесуального обов`язку. Доцільність продовження процесуального строку обумовлюється рівнем ймовірності, наскільки таке продовження буде ефективним у контексті не тільки реалізації особою процесуального права та/або виконання процесуального обов`язку, а й правової визначеності учасників правовідносин, спір між якими вирішується із застосуванням процесуальних засобів.

Проаналізувавши аргументи заяви, суд дійшов висновку про відмову у її задоволенні, оскільки обставини пов`язані з фінансуванням установи чи організації з Державного бюджету України та відсутністю у неї коштів, призначених для сплати судового збору, не звільняють орган державної влади від обов`язку своєчасної його сплати.

Відповідач, діючи як суб`єкт владних повноважень, має однаковий обсяг процесуальних прав та обов`язків поряд з іншими учасниками справи й, до того ж, є бюджетною установою, що фінансується з Державного бюджету України, а тому наведені ним обставини щодо відсутності бюджетного фінансування не повинні впливати на можливість неухильного виконання суб`єктом владних повноважень покладених на нього нормами КАС України процесуальних обов`язків щодо оформлення апеляційної скарги, в тому числі щодо своєчасної оплати судового збору.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 19.06.2001 у справі Креуз проти Польщі право на суд не є абсолютним, воно може обмежуватися державою різноманітними засобами, в тому числі фінансовими. Вимога сплатити судовий збір не обмежує право заявників на доступ до правосуддя.

Згідно з положеннями Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI Про судовий збір органам митної служби не надано пільг щодо сплати судового збору.

При цьому, суд враховує те, що особа, яка утримується за рахунок державного бюджету, має право в межах бюджетних асигнувань здійснити розподіл коштів, зокрема, з метою забезпечення сплати судового збору.

Скаржником не надано суду доказів щодо неможливості, з урахуванням введеного воєнного стану, здійснити перерозподіл коштів задля виконання вимог закону при зверненні з апеляційною скаргою.

Щодо посилань скаржника на Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, то суд зазначає, що сам по собі факт введення в Україні воєнного стану не може вважатися достатньою підставою для продовження скаржнику строку на усунення недоліків скарги.

Скаржник жодним чином не підтверджує виникнення у нього можливості сплатити судовий збір після закінчення воєнного стану.

Суд бере до уваги, що статтею 296 КАС України передбачено обов`язок особи, яка подає апеляційну скаргу, щодо одночасного надання документу про сплату судового збору. Зміни до законодавства в частині необхідності сплати судового збору, на період дії воєнного стану, внесені не були.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України одним із принципів адміністративного судочинства є рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом.

Частина 2 статті 44 КАС України покладає на учасників справи обов`язок добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Відповідно до п.6 ч.5 ст.44 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Отже, на даний час вимоги ухвали про залишення апеляційної скарги без руху скаржником не виконано.

За приписами ч.2 ст.298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.4 ст.169 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Оскільки строк на усунення недоліків апеляційної скарги сплинув, а скаржником вимоги ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху не виконано та не усунуто недоліки апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне апеляційну скаргу повернути скаржнику.

Керуючись ст.ст.169, 298 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні заяви Львівської митниці про продовження процесуального строку на усунення недоліків апеляційної скарги.

Апеляційну скаргу Львівської митниці на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08 лютого 2023 року по справі №280/6725/22 повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили з 20.04.2023 відповідно до ч.2 ст.325 КАС України та може бути оскаржена у касаційному порядку в строк, визначений ст.329 КАС України.

Головуючий - суддяЯ.В. Семененко

суддяН.А. Бишевська

суддяІ.Ю. Добродняк

СудТретій апеляційний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення20.04.2023
Оприлюднено24.04.2023
Номер документу110348979
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо визначення митної вартості товару

Судовий реєстр по справі —280/6725/22

Ухвала від 24.04.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шальєва В.А.

Ухвала від 05.03.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Желтобрюх І.Л.

Ухвала від 06.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шальєва В.А.

Ухвала від 30.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шальєва В.А.

Ухвала від 09.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Шальєва В.А.

Ухвала від 20.04.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 03.04.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 10.03.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Рішення від 08.02.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Семененко Марина Олександрівна

Ухвала від 05.12.2022

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Семененко Марина Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні