Ухвала
від 18.06.2023 по справі 160/764/22
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

19 червня 2023 року

м. Київ

справа №160/764/22

адміністративне провадження №К/990/17400/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Рибачука А.І.

суддів: Стеценка С.Г., Тацій Л.В.,

перевіривши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Половиця", Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Маунт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холм ЛТД" на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.08.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 21.03.2023 у справі №160/764/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Половиця", Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Маунт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холм ЛТД" до Державної інспекції архітектури та містобудування України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,-

УСТАНОВИВ:

15.05.2023 до Верховного Суду надійшла касаційна скарга позивачів на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 21.03.2023 у справі №160/764/22 в частині відмови у задоволенні позовної вимоги про зобов`язання відповідача відновити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 30.09.2021 №ІV 013210917186 та внести/здійснити дії у Реєстрі будівельної діяльності.

Ухвалою Верховного Суду від 25.05.2023 касаційну скаргу скаржників залишено без руху та надано їм строк у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали для усунення її недоліків шляхом уточнення вимог до суду касаційної інстанції.

На виконання зазначеної ухвали Верховного Суду позивачі надіслали до суду касаційної інстанції заяву з уточненими вимоги до Верховного Суду в цій справі.

Одночасно з касаційною скаргою позивачами заявлено клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження.

В клопотанні про поновлення строку на касаційне оскарження скаржники просять поновити строк касаційного оскарження постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 21.03.2023 у справі №160/764/22, обґрунтовуючи пропуск строку посиланням на те, що копію оскаржуваної постанови ними отримано 12.04.2023. В підтвердження зазначених обставин позивачі надають копії конвертів, якими було надіслано їм копії оскаржуваного судового рішення та витяги з офіційного сайту АТ "Укрпошта", з яких видно, що зазначені поштові відправлення були вручені 12.04.2023.

Відповідно до частини другої статті 329 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Колегія суддів враховує той факт, що скаржники звернулися з касаційною скаргою у строк, що не перевищує 30 днів з моменту отримання ним копії оскаржуваного рішення, що підтверджується наданими до касаційної скарги документами.

Розглянувши заяву про поновлення строку на касаційне оскарження, колегія суддів дійшла висновку про поважність причин його пропуску та наявність підстав для його поновлення.

Вирішуючи питання щодо відкриття касаційного провадження, суд виходить із такого.

Відповідно до положень пункту 8 статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Право на касаційне оскарження регламентовано положеннями статті 328 КАС України, частиною першою якої визначено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

Такі випадки визначені у частині четвертій статті 328 КАС України, згідно із якою підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках:

1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;

2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами другою і третьою статті 353 цього Кодексу.

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Скаржники, обґрунтовуючи право на подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 328 КАС України, посилаються на те, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував частину шосту статті 37 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності" без урахування висновків щодо застосування її у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 05.09.2018 у справі №826/9727/16, від 23.01.2018 у справі №802/3684/14-а та від 04.08.2020 у справі №340/2074/19.

Разом з цим, колегія суддів зазначає, що подібність правовідносин означає, зокрема, тотожність суб`єктного складу учасників відносин, об`єкта та предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (зокрема, часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин). Зміст правовідносин з метою з`ясування їх подібності в різних рішеннях суду (судів) визначається обставинами кожної конкретної справи.

У постанові від 19.05.2020 (справа №910/719/19) Велика Палата Верховного Суду вказала, що під судовими рішеннями в подібних правовідносинах слід розуміти такі рішення, де подібними є предмети спору, підстави позову, зміст позовних вимог і встановлені судом фактичні обставини, а також наявне однакове матеріально-правове регулювання спірних правовідносин.

Встановлюючи обов`язковим при виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин врахування висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду, частина п`ята статті 242 КАС презюмує застосування норм права у подібних правовідносинах.

В справі №802/3684/14-а на постанову Верховного Суду від 23.01.2018 у якій скаржник посилається на підтвердження підстави, визначеної пунктом 1 частини четвертої статті 328 КАС України, спір виник щодо рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України про відмову у державній реєстрації права власності на майновий комплекс.

В справі №826/9727/16 на постанову Верховного Суду від 05.09.2018 у якій скаржник посилається на підтвердження підстави, визначеної пунктом 1 частини четвертої статті 328 КАС України, спір виник у зв`язку із неприйняттям Міністерством фінансів України рішення про видачу позивачу ліцензії на випуск та проведення лотерей.

В справі №340/2074/19 на постанову Верховного Суду від 04.08.2020 у якій скаржник посилається на підтвердження підстави, визначеної пунктом 1 частини четвертої статті 328 КАС України, спір виник у зв`язку із відмовою виконавчого комітету міської ради укласти з позивачем договір пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Натомість у цій справі предметом оскарження є дії Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо винесеного нею рішення про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт у зв`язку із технічною помилкою.

Вказане виключає можливість касаційного перегляду оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції за цією касаційною скаргою, з підстави та у випадку, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 328 КАС України, оскільки відсутні підстави вважати, що оскаржуване судове рішення та зазначені вище постанови Верховного Суду прийняті у справах правовідносини у яких є подібними.

Окрім того, касаційна скарга скаржника обґрунтована посиланням на відсутність висновку Верховного Суду щодо можливості скасування дозволу на виконання будівельних робіт у зв`язку з допущенням технічної помилки при видачі дозволу, а не з підстав визначених у частині шостій статті 37 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності".

Аналіз доводів касаційної скарги в сукупності з встановленими в судових рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій обставинами та наданою їм правовою оцінкою дають підстави для висновку про наявність обставин, визначеної пунктом 3 частини четвертої статті 328 КАС України, що в свою чергу є підставою для відкриття касаційного провадження для здійснення судом належної оцінки та перевірки доводів, наведених скаржником на підставі доказів, які містяться у матеріалах справи.

Касаційна скарга відповідає вимогам статті 330 КАС України, подана з дотриманням установленого процесуальним законом строку на касаційне оскарження, підстави для повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження, відсутні.

Керуючись статтями 328, 329, 331, 334, 338 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд,

УХВАЛИВ:

Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Половиця", Товариству з обмеженою відповідальністю "Стрім ЛТД", Товариству з обмеженою відповідальністю "Маунт", Товариству з обмеженою відповідальністю "Холм ЛТД" строк на касаційне оскарження рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.08.2022 та постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 21.03.2023 у справі №160/764/22.

Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Половиця", Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Маунт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холм ЛТД" на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.08.2022 та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 21.03.2023 у справі №160/764/22.

Витребувати із Дніпропетровського окружного адміністративного суду справу №160/764/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Половиця", Товариства з обмеженою відповідальністю "Стрім ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Маунт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Холм ЛТД" до Державної інспекції архітектури та містобудування України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії.

Надіслати учасникам справи копію цієї ухвали разом із копією касаційної скарги та доданих до неї матеріалів.

Учасникам справи встановити строк для подачі відзиву на касаційну скаргу у десять днів з дня вручення копії цієї ухвали та роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копій та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

........................

........................

.......................

А.І. Рибачук

С.Г. Стеценко

Л.В. Тацій,

Судді Верховного Суду

Дата ухвалення рішення18.06.2023
Оприлюднено20.06.2023

Судовий реєстр по справі —160/764/22

Постанова від 03.10.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 02.10.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 18.06.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 24.05.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 23.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 23.05.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 24.04.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Постанова від 24.03.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Постанова від 23.03.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

Ухвала від 26.01.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Баранник Н.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні