Ухвала
від 17.08.2023 по справі 911/2794/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"18" серпня 2023 р. м. Київ Справа № 911/2794/21 (911/2037/23)

за позовом Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. (02094, м. Київ, вул. Пожарського, буд. 3)

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп Фінанс Груп» (03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23, оф. 21; код ЄДРПОУ 38545471)

та відповідача 2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; код ЄДРПОУ 42362447)

про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2794/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» (04074, м. Київ, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13; код ЄДРПОУ 44630056)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; код ЄДРПОУ 42362447)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2794/21 за заявою ТОВ «Буддевелопмент Київ» (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Вінстар») про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», прийнята до розгляду ухвалою суду від 22.09.2021.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.09.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Ніколаєву І.В.

Постановою Господарського суду Київської області від 08.11.2022 визнано ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Гамана О.М.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

04.07.2023 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.07.2023 вказану позовну заяву передано судді Наріжному С.Ю. для розгляду в межах провадження у справі № 911/2794/21 про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 911/2794/21 (911/2037/23).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 20.07.2023 вказану позовну заяву залишено без руху; встановлено Позивачу строк для усунення виявлених недоліків позовної заяви, шляхом надання Господарському суду Київської області доказів сплати судового збору в сумі 942084,00 грн, а також доказів направлення копії позовної заяви з додатками Відповідачам.

15.08.2023 до суду надійшла заява Позивача б/№, б/дати (вх. № 15597/23) про усунення недоліків позовної заяви, з доданими доказами сплати судового збору в сумі 942084,00 грн, а також доказами направлення копії позовної заяви з додатками Відповідачам.

Крім того, 15.08.2023 до суду надійшло клопотання Позивача б/№, б/дати (вх. № 15653/23) про витребування доказів.

Розглянувши подані матеріали суд зазначає наступне.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає про неправомірність визначеної Відповідачем 1 вартості майна Боржника, на яке Відповідачем 1 було звернено стягнення, а саме допущення заниження такої вартості, що потягло за собою неправильне визначення суми залишку грошових вимог ТОВ «Олімп Фінанс Груп» до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

У зв`язку з цим Позивач просить суд:

- визнати погашеними вимоги ТОВ «Олімп Фінанс Груп» до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» у повному обсязі;

- стягнути з ТОВ «Олімп Фінанс Груп» на користь ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» суму грошових коштів у розмірі 165727993,82 грн в рахунок суми, яка є перевищенням 90 відсотків вартості предмета іпотеки, яким був комплекс нерухомого майна, загальною площею 24826,6 кв.м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46, ринковою вартістю станом на 13.10.2022 - 293234172,00 грн, та який набутий ТОВ «Олімп Фінанс Груп» у власність 13.10.2022, над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя за Генеральним кредитним договором № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020.

Частиною 2 статті 7 КУзПБ передбачено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Отже, норми Кодексу України з процедур банкрутства передбачають концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство, що дозволяє здійснювати ефективний судовий контроль щодо повернення майнових активів боржника у його розпорядження з метою відновлення платоспроможності такого боржника або належного формування ліквідаційної маси банкрута.

Судом встановлено, що в позовній заяві Позивачем заявлено клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. За наслідком розгляду даного клопотання суд дійшов висновку про його обґрунтованість, зокрема враховуючи предмет позову, зміст позовних вимог та визначені Позивачем способи доказування (заявлені клопотання про витребування доказів, призначення судових експертиз).

Враховуючи викладене вище суд дійшов висновку про необхідність здійснювати розгляд позовної заяви Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог, за правилами загального позовного провадження, передбаченого ГПК України, у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2794/21 про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Крім цього Позивач в позовній заяві визначив в якості Третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод».

Статтею 50 ГПК України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Судом встановлено, що Позивачем не надано обґрунтування підстав залучення ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» до участі у даній справі в якості Третіх осіб. Водночас судом на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі не встановлено обставин, за яких рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки вказаних осіб.

Таким чином суд не вбачає підстав для залучення ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» до участі у даній справі в якості Третіх осіб.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що до позовної заяви Позивачем додано клопотання про витребування доказів.

Розглянувши дане клопотання суд зазначає наступне.

В клопотанні Позивач просить суд витребувати у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» оригінали та/або належним чином засвідчені копії звітів № АЖ-24/11-1 про оцінку вартості майна від 30.10.2022, № АЖ-24/11-2 про оцінку вартості майна від 30.10.2022 та № АЖ-24/11-3 про оцінку вартості майна від 30.10.2022; зобов`язати ТОВ «Олімп Фінанс Груп» надіслати копії вказаних звітів іншим учасникам у справі № 911/2794/21.

В обґрунтування клопотання Позивач зазначає, що підставою для звернення з позовом у даному провадженні є неправомірність визначеної Відповідачем 1 вартості майна Боржника, на яке Відповідачем 1 було звернено стягнення, а саме допущення заниження такої вартості, що потягло за собою неправильне визначення суми залишку грошових вимог ТОВ «Олімп Фінанс Груп» до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Водночас, на підтвердження вартості майна, щодо якого було звернено стягнення, ТОВ «Олімп Фінанс Груп» додано до матеріалів справи про банкрутство копії титульних сторінок звітів від 30.10.2022 № АЖ-24/11-1, № АЖ-24/11-2 та № АЖ-24/11-3.

Заявник зазначає про неможливість взяття до уваги відповідних сум щодо вартості предметів застави, оскільки надані копії титульних сторінок звітів не містять інформації, що відображає результати проведеної оцінки майна, відповідно до Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440.

Заявник посилається на положення ст. 73, 74, 80 ГПК України і стверджує, що витребувані докази необхідні суду, Боржнику та уповноваженим особам для з`ясування підстави визначення вартості об`єктів заставного майна.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

За результатом розгляду вказаного клопотання Позивача б/№, б/дати (вх. № 12953/23) про витребування доказів суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запитувані документи мають суттєве значення для розгляду справи по суті.

Водночас суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання в частині зобов`язання ТОВ «Олімп Фінанс Груп» надіслати відповідні докази іншим учасниками у справі № 911/2794/21, оскільки у вказаній частині заявником не наведено обґрунтування необхідності вчинення таких дій. При цьому суд завертає увагу заявника на те, що інші учасники у справі не позбавлені права ознайомитись з матеріалами даної справи, у т.ч. після надання ТОВ «Олімп Фінанс Груп» витребуваних доказів до суду.

Таким чином суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання Позивача про витребування доказів.

Крім того, Позивачем подано клопотання б/№, б/дати (вх. № 15653/23) про витребування доказів.

Зокрема, Позивач просить суд витребувати у Відповідача:

- підтверджуючі документи звернення стягнення на рухоме майно ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» за Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 від 12.11.2020 - звіти про оцінку майна, документи, що підтверджують реалізацію майна, документи, що підтверджують набуття права власності на майно (акти прийому-передачі, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, накази про прийняття на баланс майна, картки обліку основних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технічні паспорти, рішення засновників тощо), інформацію щодо стану та місцеперебування майна;

- підтверджуючі документи звернення стягнення на рухоме майно ПрАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» за Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З6 (обладнання) від 12.11.2020 - звіти про оцінку майна, документи, що підтверджують реалізацію майна, документи, що підтверджують набуття права власності на майно (акти прийому-передачі, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, накази про прийняття на баланс майна, картки обліку основних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технічні паспорти, рішення засновників тощо), інформацію щодо стану та місцеперебування майна;

- підтверджуючі документи звернення стягнення на рухоме майно ТОВ «Комплекс Агромарс» за Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З5 (обладнання) від 12.11.2020 - звіти про оцінку майна, документи, що підтверджують реалізацію майна, документи, що підтверджують набуття права власності на майно (акти прийому-передачі, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, накази про прийняття на баланс майна, картки обліку основних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технічні паспорти, рішення засновників тощо), інформацію щодо стану та місцеперебування майна.

В обґрунтування клопотання Позивач зазначає, що запитувані докази необхідні для повного та всебічного встановлення фактичних обставин даної справи, зважаючи на розмір позовних вимог, предмет спору.

Позивач звертався до Відповідача 1 з відповідними адвокатськими запитами для отримання вказаних доказів, проте запити залишені без реагування.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

За наслідком розгляду вказаного клопотання суд дійшов висновку про його обґрунтованість в частині витребування від Відповідача 1 доказів, які стосуються стягнення на рухоме майно ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» за Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 від 12.11.2020, зокрема з метою повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи.

Водночас суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині витребування доказів, які стосуються звернення стягнення на рухоме майно ПрАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод» та ТОВ «Комплекс Агромарс», оскільки вказані відомості не стосуються предмету спору у даному провадженні.

Таким чином суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання Позивача про витребування доказів.

Крім того суд зазначає, що додані Позивачем до позовної заяви клопотання про призначення судових експертиз підлягають розгляду та вирішенню в підготовчому засіданні у встановленому ГПК України порядку.

Керуючись ст. 12, 20, 30, 50, 81, 120, 121, 176, 232-235 ГПК України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження щодо розгляду позовної заяви Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог, у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2794/21 про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

2.Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3.Підготовче засідання призначити на "26" вересня 2023 року о 15 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань №1.

4.Встановити строк Відповідачам 1, 2 для надання суду відзивів в порядку ст. 165 ГПК України на позов - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали. У разі подання відзиву Відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів Позивачу.

5.Встановити строк Позивачу для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив Відповідачу.

6.Встановити строк Відповідачам 1, 2 для надання суду заперечень в порядку ст. 167 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень Позивачу.

7.Клопотання Позивача б/№, б/дати (вх. № 12953/23) про витребування доказів задовольнити частково.

8.Витребувати у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» належним чином засвідчені копії звітів № АЖ-24/11-1 про оцінку вартості майна від 30.10.2022, № АЖ-24/11-2 про оцінку вартості майна від 30.10.2022 та № АЖ-24/11-3 про оцінку вартості майна від 30.10.2022.

9.В іншій частині клопотання відмовити.

10.Клопотання Позивача б/№, б/дати (вх. № 15653/23) про витребування доказів задовольнити частково.

11.Витребувати у ТОВ «Олімп Фінанс Груп» підтверджуючі документи звернення стягнення на рухоме майно ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» за Договором наступної застави № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-З3 від 12.11.2020 - звіти про оцінку майна, документи, що підтверджують реалізацію майна, документи, що підтверджують набуття права власності на майно (акти прийому-передачі, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, накази про прийняття на баланс майна, картки обліку основних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технічні паспорти, рішення засновників тощо), інформацію щодо стану та місцеперебування майна.

12.В іншій частині клопотання відмовити.

13.Учасникам у справі всі заяви, клопотання, письмові пояснення та докази подавати до суду завчасно за допомогою засобів поштового зв`язку, електронної пошти суду (з накладенням ЕЦП) або кабінету «Електронний суд».

14.Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

15.Копію ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 18.08.2023.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення17.08.2023
Оприлюднено21.08.2023

Судовий реєстр по справі —911/2794/21

Ухвала від 26.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 22.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 17.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 05.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 16.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 26.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні