Ухвала
від 15.08.2023 по справі 914/1854/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649


У Х В А Л А

16.08.2023 Справа № 914/1854/23

Суддя Господарського суду Донецької області Устимова А.М., розглянувши справу №914/1854/23 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код 41932936) до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЛІЯ НОВА» (ідентифікаційний код 35841092), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 41419790) про стягнення 367 448,56 грн, а саме, заборгованості в сумі 353 390,56 грн, 3%річних в сумі 14 058,00 грн.

без повідомлення учасників справи

В С Т А Н О В И В:

08.06.2023 за допомогою органів поштового зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЛІЯ НОВА» про стягнення заборгованості в сумі 367 448,56 грн, а саме, суми основного боргу в розмірі 353390,56грн, 3 % річних в розмірі 14 058,00 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на факт порушення відповідачем умов укладеного між сторонами договору суборенди №ІСГ-6/2/956 від 21.12.2020 в частині повної та своєчасної оплати орендної плати та компенсації витрат на комунальні послуги за період з грудня 2021 по лютий 2022 в сумі 353390,56грн. Внаслідок порушення грошового зобов`язання позивачем на підставі ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України нараховано 3 % річних за період з 01.01.2022 по 30.04.2023, а також останній просить відшкодувати витрати по оплаті судового збору.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями 14 червня 2023 року справу № 914/1854/23 передано на розгляд судді Б.Яворському.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.06.2023 позовну заяви прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; залучено ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача; призначено підготовче засідання на 18.07.2023; суд встановив строк для реалізації учасниками провадження своїх процесуальних прав.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 18.07.2023 справу №914/1854/23 передано за підсудністю до Господарського суду Донецької області (61022, м. Харків, пр. Науки, 5).

11.08.2023 справа №914/1854/23 надійшла на адресу Господарського суду Донецької області.

Згідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.08.2023 для розгляду даної справи визначена суддя Устимова А.М.

У відповідності до ч.7 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Спори між судами щодо підсудності не допускаються.(ч.6 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України).

Внаслідок наведеного Господарський суд Донецької області приймає справу №914/1854/23 до провадження в порядку загального позовного провадження з повідомленням сторін.

Одночасно, згідно ч.11 ст.176 Господарського процесуального кодексу України Суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

Частиною другою статті 164 Господарського процесуального кодексу України встановлений обов`язок щодо надання позивачем до позовної заяви всіх наявних доказів.

Згідно із ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що у період з 31 грудня 2021 року по 28 лютого 2022 року відповідно до умов договору Орендарем були виставлені Суборендарю рахунки на оплату №13862 від 31.12.2021 на суму 159409,06грн, №0479 від 01.01.2022 на суму 36084,38грн, №1276 від 31.01.2022 на суму 215062,22грн, №0665 від 01.02.2022 на суму 30929,46грн, №1992 від 28.02.2022 на суму 92705,44грн.

Ані вказаних рахунків, ані доказів їх направлення або передачі їх відповідачу особисто до позовної заяви не додано.

Крім того, в позовній заяві вказано, що Суборендарем зобов`язання за спірний період було виконало не в повному обсязі, заборгованість за договором складає 353390,56грн, однак з змісту не вбачається які саме платежі здійснені відповідачем та яким чином їх враховує позивач.

Первісних документів, які б підтверджували факт часткової оплати, зокрема, виписок з банківського рахунку, довідок банку тощо, до позовної заяви не додано.

Також з змісту позовної заяви не вбачається яким саме чином позивач здійснював розрахунок компенсації витрат на комунальні послуги, зокрема, наведено п. 4.5.1. договору, яким визначено, що розрахунок здійснюється або на підставі показників індивідуальних приборів обліку (лічильників), або, за відсутності індивідуальних приборів обліку, пропорційно займаній площі (розрахунковій площі Об`єкта суборенди) згідно з методикою, що є Додатком № 2 до цього договору, але фактично застосованого способу не зазначено, розрахунку не наведено.

Відтак, за висновками суду, позивачем не виконано вимоги ч.2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України щодо надання до суду всіх наявних доказів.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 Національного стандарту України ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», затвердженого наказом Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») № 144 від 01.07.2020, відповідно до якого відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

До позовної заяви в копіях надані: докази оплати судового збору, договір оренди № 6/2/20-ІСТ від 21.12.2020 з додатками, договір суборенди №ІСГ-6/2/956 від 21.12.2020 з додатками, акт приймання-передачі об`єкту суборенди від 21.12.2020, претензія вих. № 6.2/2-1СГ від 14.07.2022, повідомлення (відповіді) відповідача від 10.03.2023, статутні документи позивача.

Вказані копії містять відмітки про засвідчення, яка складаються зі слів «Згідно з оригіналом» та особистого підпису невідомої особи, який скріплений печаткою підприємства, однак посади вказаної особи, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії означені відмітки не містять.

Таким чином, копії документів, надані позивачем в якості додатків до позовної заяви не можуть вважатися засвідченими належним чином відповідно до вимог чинного законодавства згідно ДСТУ 4163:2020.

З врахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ч.2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України.

Внаслідок наведеного, суд залишає позовну заяву у справі №914/1854/23 без руху та надає строк позивачу протягом п`яти днів з дня вручення ухвали усунути недоліки позовної заяви.

Суд вказує, що в ухвалах Господарського суду Львівської області невірно вказано найменування позивача та предмет позовних вимог, які наразі зазначаються вірно.

Розпорядженням суду № 6-р від 25.05.2023 продовжено особливий режим роботи Господарського суду Донецької області в умовах воєнного стану з урахуванням Рішення зборів суддів від 13.06.2022р. №1, а саме: суддям та працівникам апарату суду виконання посадових обов`язків в змішаному режимі (дистанційно в доступному для них місці в межах Україні або в приміщенні суду (за необхідністю та в умовах безпеки), яке дає можливість упродовж робочого часу забезпечувати отримання, оброблення, реєстрацію, відправлення вхідної та вихідної кореспонденції та відправлення правосуддя, зазначено, що приймаючи до уваги наявність загрози життю, здоров`ю учасників судового провадження при перебуванні у приміщенні Господарського суду Донецької області в місті Харкові, учасникам судових засідань рекомендується утриматись від відвідування приміщення суду, свої процесуальні права та обов`язки реалізовувати з використанням альтернативних способів подачі документів та участі в судових засіданнях.

Відповідно надсилання документів, що стосуються розгляду судових справ, здійснюється без особистого прибуття до приміщення суду учасників справи органами поштового зв`язку або - бажано з метою прискорення обробки кореспонденції - через особистий кабінет в системі Електронний суд або, у разі неможливості надсилання через систему Електронний суд, електронною поштою на е-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua (з обов`язковим підписанням всіх документів кваліфікованим електронним підписом).

Суд повідомляє, що згідно з розпорядженням №1-р від 30.01.2023 «Про відправку вихідної кореспонденції» рекомендовано суддям та працівникам апарату суду здійснювати відправлення через поштового оператора «Укрпошта» за потребою після вичерпання використання альтернативних способів повідомлення сторін та учасників процесу (електронна пошта, телефонограма, факсограма, підсистема «Електронний суд», розміщення відповідних повідомлень на офіційній сторінці суду на веб-порталі «Судова влада України» тощо) та можливістю фактичної доставки поштового відправлення за місцем призначення.

Верховний Суд у постанові від 30.11.2022 у справі № 759/14068/19 сформулював правовий висновок, якщо учасник надав суду електронну адресу (хоча міг цього і не робити), зазначивши їх у заяві (скарзі), то слід припустити, що учасник бажає, принаймні не заперечує, щоб ці засоби комунікації використовувалися судом. Це, в свою чергу, покладає на учасника справи обов`язок отримувати повідомлення і відповідати на них.

Враховуючи, що в тексті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» зазначило адреси електронної пошти підприємства -vadim.muntyan@yudzhin.com; tatyana.kachоrivska@vudzhin.com, суд здійснює повідомлення позивача про факт прийняття справи до провадження та залишення позовної заяви без руху шляхом направлення ухвали на означені адреси електронної пошти підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 14, 31, 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

У Х В А Л И В:

Прийняти до провадження справу №914/1854/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код 41932936) до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЛІЯ НОВА» (ідентифікаційний код 35841092), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 41419790) про стягнення 367 448,56 грн, а саме, заборгованості в сумі 353 390,56 грн, 3%річних в сумі 14 058,00 грн.

Справу розглядати в порядку загального позовного провадження з повідомленням сторін.

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код 41932936) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗАЛІЯ НОВА» (ідентифікаційний код 35841092), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 41419790) про стягнення 367 448,56 грн, а саме, заборгованості в сумі 353 390,56 грн, 3%річних в сумі 14 058,00 грн залишити без руху.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» протягом п`яти днів з дня вручення ухвали усунути недоліки позовної заяви шляхом надання до суду належним чином засвідчених у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 4163:2020 копій документів, доданих до позовної заяви в якості додатків; рахунків на оплату №13862 від 31.12.2021 на суму 159 409,06грн, №0479 від 01.01.2022 на суму 36084,38грн, №1276 від 31.01.2022 на суму 215062,22грн, №0665 від 01.02.2022 на суму 30929,46грн, №1992 від 28.02.2022 на суму 92705,44грн, доказів їх направлення чи вручення, у разі відсутності пояснення щодо цього факту; доказів часткової оплати за спірний період; пояснень щодо розрахунку компенсації витрат на комунальні послуги у спірний період.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІСТ СОЛЮШН ГРУП», що у разі якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці господарського суду Донецької області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Устимова

Дата ухвалення рішення15.08.2023
Оприлюднено23.08.2023

Судовий реєстр по справі —914/1854/23

Ухвала від 14.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 12.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 24.10.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 26.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 27.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 25.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 10.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 18.08.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Устимова Аліна Миколаївна

Ухвала від 18.07.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Яворський Б.І.

Ухвала від 07.07.2023

Господарське

Господарський суд Львівської області

Яворський Б.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні