Рішення
від 21.08.2023 по справі 908/2205/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

22.08.2023Справа № 908/2205/22

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" (м. Запоріжжя)

про розподіл судових витрат у справі №908/2205/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" (м. Запоріжжя)

до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (м. Київ)

про визнання недійсною односторонньої відмови від договору,

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники учасників судового процесу:

Від позивача: Русаков С.О.

Від відповідача: Гаврищук Е.В. (повноваження не підтверджено)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" звернулося до Господарського суду Запорізької області з позовом до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про визнання недійсною односторонньої відмови від договору управління активами (майном) від 07.05.2021, укладеного між позивачем та відповідачем.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2023 (повний текст складено 08.08.2023) позов задоволено повністю.

До суду надійшла заява позивача про ухвалення додаткового рішення щодо судових витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2023 заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 22.08.2023.

У судовому засіданні 22.08.2023 представник позивача підтримав подану заяву. Відповідач свого повноважного представника в судове засідання не направив, проте 21.08.2023 подав заперечення на заяву про розподіл судових витрат.

Розглянувши заяву, суд встановив наступне.

Позивач у своїй заяві просить суд прийняти додаткове рішення в частині розподілу судових витрат та стягнути з відповідача 121.569,00 грн судового збору та 40.000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

За статтею 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

У той же час рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2023 стягнуто з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" 121.569 (сто двадцять одну тисячу п`ятсот шістдесят дев`ять) грн 00 коп. судового збору.

Оскільки питання розподілу між сторонами судових витрат зі сплати судового збору вже вирішено в рішенні від 18.07.2023, суд відмовляє в задоволенні заяви позивача в цій частині.

Щодо розподілу понесений позивачем витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 40.000,00 грн, суд встановив наступне.

Положеннями ст. 123 ГПК України унормовано, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (частини 1-4 ст. 126 ГПК України).

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

У визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема, але не виключно: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина шоста статті 126 ГПК України).

Суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат (у даному випадку, за наявності заперечень учасника справи), що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично та чи була їх сума обґрунтованою.

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України, заява № 19336/04, п. 269).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Позивачем до стягнення з відповідача заявлено витрати на професійну правничу допомогу в сумі 40.000,00 грн на підставі: договору про надання правової допомоги від 30.09.2022, укладеного між позивачем та адвокатським бюро "Станіслава Гришина", договору про спільну діяльність від 04.10.2022, укладеного між адвокатським бюро "Станіслава Гришина" та адвокатом Русаковим Сергієм Олександровичем, договору про спільну діяльність від 04.10.2022, укладеного між адвокатським бюро "Станіслава Гришина" та адвокатом Русаковим Олександром Олександровичем, акту наданих послуг №1 від 18.07.2023 на суму 40.000,00 грн.

Дослідивши умови означених правочинів та надані позивачем докази, суд вважає обґрунтованим і доведеним розмір понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу в сумі 40.000,00 грн.

При цьому, враховуючи фактичні обставини даної справи, обсяг наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, суд вважає розмір заявлених позивачем витрат на правову допомогу в сумі 40.000,00 грн підтвердженим, співмірним зі складністю справи та обсягом фактично наданих адвокатом послуг (виконаних робіт), предметом позову та значенням справи для сторони.

Заперечення відповідача щодо неспівмірності заявлених позивачем витрат на професійну правничу допомогу, є необґрунтованими та відхиляються судом.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 ГПК України понесені позивачем судові витрати на професійну правничу допомогу покладаються на відповідача.

Відтак стягненню з відповідача на користь позивача підлягають витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 40.000,00 грн.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" про розподіл судових витрат у справі №908/2205/22, - задовольнити частково.

2. Стягнути з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1; ідентифікаційний код 41037901) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торенерджі Груп" (69050, місто Запоріжжя, вулиця Космічна, будинок 150; ідентифікаційний код 43042604) 40.000 (сорок тисяч) грн 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

3. В іншій частині в задоволенні заяви відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст. ст. 253, 254, 256-259 ГПК України.

Повний текст складено 22.08.2023.

Суддя Т.М. Ващенко

Дата ухвалення рішення21.08.2023
Оприлюднено24.08.2023

Судовий реєстр по справі —908/2205/22

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 09.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 24.09.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 24.09.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 15.09.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Ухвала від 06.09.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Ткаченко Б.О.

Рішення від 22.08.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ващенко Т.М.

Ухвала від 14.08.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ващенко Т.М.

Рішення від 17.07.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ващенко Т.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні