Рішення
від 11.09.2023 по справі 620/9855/23
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року Чернігів Справа № 620/9855/23

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі головуючого судді БаргаміноїН.М., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» до Головного управління ДПС у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» звернулось до суду з позовом до Головного управління ДПС у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Чернігівській області №6395/Ж10/25-01-07-00 від 26.06.2023 за платежем пеня за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД, невиконання зобов`язань та штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства на суму 185622,21 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про відсутність порушення терміну повернення валютної виручки в зв`язку з своєчасним зверненням до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Вказує, що в порушення п. 112.2 ст. 112 Податкового кодексу України, його було притягнуто до відповідальності за відсутності порушення, так як ним було здійснено всіх передбачених законом заходів, що відповідно до ч. 7 ст. 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" є підставою для зупинення нарахування пені.

Відповідач подав відзив на позов, в якому просить відмовити позивачу у задоволенні позову та зазначив, що за результатами перевірки встановлено порушення частин першої, другої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», з урахуванням пункту 14 прим. 2 Постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» у частині дотримання законодавчо встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів по контракту № 160622-AG-CHER-C від 16.06.2022, укладеного з нерезидентом AGROENERGY SP.ZO.O (Польща), у сумі 21150,00 дол. США на 80 календарних днів, внаслідок чого позивачу нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Позивачем було подано відповідь на відзив, в якому вказав, що нарахування пені у період з 01.01.2021 не узгоджується з абз. 11 п. 52-1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Процесуальні дії у справі: ухвалою суду від 10.08.2023 у задоволенні клопотання представника Головного управління ДПС у Чернігівській області про розгляд справи за правилами загального позовного провадження було відмовлено.

Всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Головним управління ДПС у Чернігівській області була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» з питань дотримання вимог валютного законодавства за період з 16.06.2022 по 24.05.2023 по експортним операціям згідно контракту № 160622-AG-CHER-C від 16.06.2022, за результатами якої складено акт від 30.05.2023 №5444/Ж5/25-01-07-06-01 (а.с. 16-28).

Згідно висновків, викладених в акті, під час перевірки було встановлено порушення частин першої, другої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», з урахуванням пункту 14 прим. 2 Постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» у частині дотримання законодавчо встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів по контракту №160622-AG-CHER-C від 16.06.2022, укладеного з нерезидентом AGROENERGY SP.ZO.O (Польща), у сумі 21150,00 дол. США на 80 календарних днів (з 19.12.2022 по 08.03.2023).

Станом на 24.05.2023 обліковується дебіторська заборгованість в сумі 8075,00 дол. США (незначний розмір незавершеної валютної операції, який не підпадає піж валютний нагляд) по розрахункам згідно контракту № 160622-AG-CHER-C від 16.06.2022, укладеного з нерезидентом AGROENERGY SP.ZO.O (Польща).

Такі висновки відповідача ґрунтуються на тому, що між ТОВ «Черешеньки», з однієї сторони, та нерезидентом AGROENERGY SP.ZO.O з другої сторони, укладено контракт №160622-AG-CHER-C від 16.06.2022 на продаж 2100 т кукурудзи 3-го класу, врожаю 2021 року походженням з України.

Загальна сума по контракту становить - 483 000,00 дол. США. Ціна 230.00 дол. США за одну метричну тону. Валюта контракту - дол. США. Валюта платежів - дол. США. Умови опла ти: оплата 100 % вартості партії товару після розвантаження товару в місті поставки банківським переказом на рахунок продавця протягом 14 банківських днів після надання Продавцем Покупцю електронною поштою сканкопій документів - рахунку, залізничної накладної, експортної митної декларації, повідомлення про фактичне вивезення товару до оформленої митної декларації. Умо ви поставки - DAP, UA Чоп (380309). Україна - Чєрна над Тисой (138602), Словаччина. Строк поставки: початок 17.06.2022, завершення - 30.07.2022.

Протягом перевіряємого періоду ТОВ «Черешеньки» на виконання умов контракту згідно митної декларації ЕК 10 АА №UA 101040/2022/004637 від 22.06.2022 відвантажило товар на суму 486450,00 дол. США, що становить за офіційним курсом НБУ 14231046,11 грн. Граничний строк розрахунків за операцією - 18.12.2022.

Протягом перевіряємого періоду на виконання умов експортного контракту від нерезидента AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) надійшла оплата за відвантажений товар на загальну суму 465300,00 дол. США, що становить за офі ційним курсом НБУ 17015369,58 грн.

ТОВ «Черешеньки» 09.01.2023 звернулось з позовною заявою до МКАС при ТПП України про стягнення боргу з нерезидента AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) за контрактом № 160622-AG- CHER-C від 16.06.2022 в сумі 23 899,00 дол. США. в тому числі 21150,00 дол. США сума за боргованості та 2749,00 дол. США - неустойка.

Постановою Голови МКАС при ТПП України від 09.01.2023 справу за позовом ТОВ «Черешеньки» до AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) про стягнення 23899,00 дол. США, а та кож витрат на правову допомогу в сумі 5000,00 дол. США, було прийнято до провадження за №7/2023.

На виконання умов експортного контракту №160622-AG-CHER-C від 16.06.2022 та згідно рахунку-фактуру № 48 від 21.06.2022 до контракту від нерезидента AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) надійшла оплата за відвантажений товар на розрахунковий рахунки ТОВ «Черешеньки» згідно платіжного документа №802/080323 від 08.03.2023 в сумі 13075,00 дол. США, що становить за офіційним курсом НБУ 478134,45 грн.

ТОВ «Черешеньки» 08.03.2023 подано до Міжнародного комерційного арбітражно го суду при Торгово-промисловій палаті України заяву про припинення арбітражного розгляду в зв`язку з погашенням заборгованості AGROENERGY SP.ZO.O (Польща), оскільки предмет позову відсутній, продовження арбітражного розгляду справи є непотрібним.

Постановою МКАС при ТПП України від 15.03.2023 припинено арбітражний розгляд справи АС №7/2023 за позовом ТОВ «Черешеньки» (Україна) до AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) про стягнення 23899,00 дол. США. а також витрат на правову допомогу в сумі 5000,00 дол. США за заявою позивача у зв`язку із погашенням відповідачем боргу після пред`явлення по зову.

На підставі акту перевірки відповідачем було винесено податкове повідомлення-рішення від 26.06.2023 № 6395/Ж10/25-01-07-00, яким позивачу за період з 19.12.2022 по 08.03.2023 нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, невиконання зобов`язань та ШС за порушення вимог валютного законодавства на суму 185622,21 грн (а.с. 29-31).

Даючи правову оцінку обставинам вказаної справи, суд зважає на наступне.

Правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов`язки суб`єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства визначає Закон України «Про валюту і валютні операції» (далі - Закон).

Згідно частини першої статті 13 Закону Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Відповідно до пункту 14-2 Постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі Постанова № 18), граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять180календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05.04.2022.

Згідно пункту 14-3 Постанови № 18 граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 142цієї постанови: 1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбаченийстаттею 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»(далі - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій; 2) застосовуються з урахуванням установлених Національним банком України за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другогочастини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки.

Частиною другою статті 13 Закону передбачено, що у разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Національним банком України. Строк виплати заборгованості обчислюється з дня митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав - з дня оформлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді) акта, рахунка (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує їх надання.

Згідно частини п`ятої статті 13 Закону порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Згідно частини сьомої статті 13 Закону у разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документа про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента в позасудовому (досудовому) примусовому порядку строк, встановлений відповідно до цієї статті, зупиняється з дня прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документа) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується.

У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або про відмову у відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду, а також у разі визнання документа про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним тощо та (або) закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України за таким документом строк, встановлений відповідно до цієї статті, поновлюється і пеня за його порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено.

У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дня прийняття позовної заяви до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем.

Так, положення Закону пов`язуютьпочаток обчислення такого строку з днем митного оформлення продукції, що експортується. Відповідач вважає таким днем дату виписки вивізної митної декларації, в даному випадку 22.06.2022. В свою чергу позивач звертає увагу суду, що після оформлення митних декларацій експортований товар знаходився на території України ще декілька днів до моменту перетину кордону, то відсутні підстави для висновку, що експортна операція була завершена саме в момент оформлення митної декларації. Зазначає, що частина товару була вивезена 27.07.2022, а частина 03.08.2022.

Закон не передбачає тлумачення терміну день митного оформлення продукції, що експортується. Це питання регулюється митним та валютним законодавством.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.

Оскільки після оформлення митних декларацій позивачем експортований товар знаходився на території України ще декілька днів до моменту перетину кордону, то відсутні підстави для висновку, що експортна операція була завершена саме в момент оформлення митних декларацій.

Так, Верховний Суд, аналізуючи положення нормативно-правових актів, які регулюють питання нарахування пені за порушення експортно-імпортних операцій, у постанові від 27.02.2018 у справі № П/811/2370/15 дійшов висновку, що моментом вчинення експортної операції, зокрема, моментом поставки товару за такою операцією, для застосування ст. 1, 2, 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», є момент фактичного перетину експортованим товаром митного кордону України, а отже, саме з цієї дати має брати початок відліку встановленого законом строку валютного контролю.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 15.06.2023 у справі № П/811/72/16.

Тобто, визначальним є саме момент фізичного перетину товаром митного кордону держави. Експортований товар вважається таким, що вивезений з митної території України з моменту перетину митного (державного) кордону України, а не з моменту оформлення митної декларації.

З огляду на зазначене, доводи відповідача, що визначальним для висновку про наявність порушення строку повернення валютної виручки є дата оформлення митної декларації, судом вважаються помилковими, оскільки моментом вчинення імпортної (експортної) операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування статті 13 Закону «Про валюту і валютні операції» є момент фактичного перетину товаром митного кордону України.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що Закон України «Про валюту і валютні операції» та раніше діючий Закон «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР однаково регулюють дату початку відліку строку для зарахування валютної виручки при здійсненні розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Верховний Суд в подальшому не відступав від своєї правової позиції про визначення моменту вчинення експортної операції для застосування відповідальності за несвоєчасне надходження валютної виручки.

Перетин митного кордону України товаром 27.07.2022 та 03.08.2022 підтверджується відповідним повідомленням (а.с. 44-53), а тому доводи позивача про початок відліку 180 днів для надходження валютної виручки з дня перетину митного кордону є обґрунтованими.

Крім того, суд зазначає, що аналіз частини сьомої статті 13 Закону свідчить про те, що підставою для несплати пені за порушення граничних строків розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів є рішення суду про задоволення позову.

При цьому, аналогічні наслідки мають наставати і у разі, коли провадження у справі припиняється (закривається) за заявою резидента про відмову від позову у зв`язку із тим, що нерезидент виконав зобов`язання за контрактом після подання позовної заяви до суду.

Наведений вище висновок підтверджується абзацом 3 частини сьомої статті 13 Закону, яким передбачено, що пеня за порушення граничного строку розрахунків нараховується лише у разі ухвалення судом рішення про закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України.

Однак, як встановлено проведеною контролюючим органом перевіркою, у даному випадку, на розрахунковий рахунок ТОВ «Черешеньки» згідно платіжного документа №802/080323 від 08.03.2023 надійшла оплата за відвантажений товар в сумі 13075,00 дол. США, що становить за офіційним курсом НБУ 478134,45 грн.

Тобто такі грошові кошти були зараховані на рахунок позивача до прийняття МКАС при ТПП України постанови від 15.03.2023 про припинення арбітражного розгляду справи АС №7/2023 за позовом ТОВ «Черешеньки» (Україна) до AGROENERGY SP.ZO.O (Польща) про стягнення 23899,00 дол. США. а також витрат на правову допомогу в сумі 5000,00 дол. США (а.с. 63-65).

Так, враховуючи вищевикладене, у відповідача були відсутні підстави для нарахування пені за період з 19.12.2022 по 08.03.2023 за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності на суму 185622,21 грн.

Зважаючи на вищезазначене, суд оцінивши докази, які є у справі, в їх сукупності приходить до висновку, що податкове повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Чернігівській області № 6395/Ж10/25-01-07-00 від 26.06.2023 є протиправним та підлягає скасуванню.

Стосовно інших посилань учасників справи, то суд критично оцінює такі з огляду на їх необґрунтованість, та зазначає, що згідно пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

Згідно частин першої та другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням зазначеного, суд, на підставі наданих доказів в їх сукупності, системного аналізу положень законодавства України приходить до висновку, що позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» необхідно задовольнити повністю.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Зважаючи, що позивачем під час розгляду справи сплачено судовий збір за подання позовної заяви в розмірі 2784,33 грн, то за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Чернігівській області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» підлягає стягненню сплачений ним судовий збір в розмірі 2784,33 грн.

Керуючись статтями 72-74, 77, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» (вул. Вознесеньська, 69, смт. Короп, Чернігівська область, 16200, код ЄДРПОУ 14249045) до Головного управління ДПС у Чернігівській області (вул. Реміснича, буд. 11, м. Чернігів, 14000, код ЄДРПОУ ВП 44094124) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Головного управління ДПС у Чернігівській області № 6395/Ж10/25-01-07-00 від 26.06.2023.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Чернігівській області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Черешеньки» судовий збір в розмірі 2784,33 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана безпосередньо до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 12.09.2023.

Суддя Н.М. Баргаміна

Дата ухвалення рішення11.09.2023
Оприлюднено15.09.2023

Судовий реєстр по справі —620/9855/23

Ухвала від 09.11.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 09.11.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Ухвала від 30.10.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Рішення від 12.10.2023

Адміністративне

Чернігівський окружний адміністративний суд

Баргаміна Н.М.

Ухвала від 03.10.2023

Адміністративне

Чернігівський окружний адміністративний суд

Баргаміна Н.М.

Ухвала від 29.09.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Аліменко Володимир Олександрович

Рішення від 12.09.2023

Адміністративне

Чернігівський окружний адміністративний суд

Баргаміна Н.М.

Ухвала від 11.08.2023

Адміністративне

Чернігівський окружний адміністративний суд

Баргаміна Н.М.

Ухвала від 17.07.2023

Адміністративне

Чернігівський окружний адміністративний суд

Баргаміна Н.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні