Рішення
від 27.09.2023 по справі 420/15434/23
ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 420/15434/23

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Стефанова С.О., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (без виклику сторін) адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В :

До Одеського окружного адміністративного суду 28 червня 2023 року надійшов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України, в якому позивач просить:

- визнати протиправним та скасувати Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної № 35655/42721146/2 від 17.04.2023 року;

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати податкову накладну складену ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» на АТ «УКРПОШТА» № 149 від 28.02.2023 року датою її первинної реєстрації;

- визнати протиправним та скасувати Рішення Комісії регіонального рівня (при ГУ ДПС в Одеській області) з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 8986287/42721146 від 13.06.2023 року про неврахування таблиці даних платника податку;

- стягнути з бюджетних асигнувань Головного управління Державної податкової служби в Одеській області на користь ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» судові витрати в у розмірі 25 368,00 гривень з яких 5 368,00 грн. сплаченого судового збору при поданні позову та 20 000,00 грн. витрати на надання правової допомоги.

Позиція позивача обґрунтовується наступним

Позивач не погоджується з оскаржуваними рішеннями, вважає їх необґрунтованими та такими, що підлягають скасуванню та зазначає, що позивачем надано всі первинні документи, що складались під час виконання зобов`язань по договору, а рішення суб`єкта владних повноважень не містить чіткої підстави відмови в реєстрації податкової накладної.

Тобто, контролюючий орган має конкретизувати перелік документів, необхідних для виконання покладених на нього функцій, для того, щоб платник податку чітко розумів адресовану йому вимогу. Пред`явлення контролюючим органом до платника податків

загальної вимоги про надання документів без їх конкретизації та без посилання на відповідну норму права виключає можливість такого органу в подальшому застосовувати до такого платника податків негативні наслідки, пов`язані із ненаданням певного документу.

Не конкретизування податковим органом переліку документів, які необхідно надати позивачу, фактично в кінцевому результаті призвело до необґрунтованого обмеження права платника податків бути повідомленим про необхідність надання документів за вичерпним переліком, відповідно до чого критерію, на підставі якого зупинено реєстрацію, а не будь-яких на власний розсуд.

Відтак невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності. При цьому допущені державним органом помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються, як і не можуть покладати на таких осіб тягар відповідальності.

Також позивач наголошує, що у вказаних рішеннях контролюючим органом не зазначено які ще документи потрібні для прийняття позитивного рішення. Враховуючи, що позивачем документально підтверджено відповідність визначених в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам, правові підстави для неврахування таблиці даних

платника податку на додану вартість відсутні.

Позиція Головного управління ДПС в Одеській області та ДПС України обґрунтовується наступним

Відповідачі не погоджується з позовними вимогами товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса», вважають їх необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню та зазначають, що обов`язок довести реальність господарської операції та підтвердити її належними документами покладається виключно на позивача. Вказані первинні документи мають відповідати стандартам бухгалтерського обліку та вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Відповідачі зазначають, що за отриманою квитанцією з єдиного вікна приймання звітності ДПС України позивачу було повідомлено, що реєстрація податкової накладної № 149 від 28.02.2023 року зупинена, оскільки коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 45.20 відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари / послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Також, ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» було запропоновано надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення щодо реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної. На виконання п. 11 Порядків №1165 позивачем були подані до контролюючого органу Повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено №156 від 22.03.2023 року з додатками у кількості 3 шт.

На переконання відповідачів, надіслані позивачем пояснення на додані до них документи поза розумним сумнівом не можливо вважати достатніми для розкриття та підтвердження інформації, зазначеної у направлених на реєстрацію податкових накладних № 149 від 28.02.2023 року.

Таким чином, на переконання відповідачів, Комісією з питань зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН Головного управління ДПС в Одеській області правомірно було прийняті оскаржувані рішення.

Крім цього, відповідачі вважають, що позовні вимоги в частині зобов`язання ДПС України зареєструвати в ЄРПН податкову накладну є передчасним, в той час, як належним способом захисту порушеного права є зобов`язання контролюючого органу повторно розглянути питання щодо реєстрації податкових накладних.

Процесуальні дії та клопотання учасників справи

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 03 липня 2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін на підставі ст.262 КАС України.

19 липня 2023 року від представника ГУДПС в Одеській області та ДПС України надійшов відзив на адміністративний позов (вхід. №ЕП/27919/23) з доданими документами.

21 липня 2023 року від позивача до суду надійшла відповідь на відзив (вхід. № ЕС/7648/23).

Станом на 27 вересня 2023 року, будь-яких інших заяв по суті справи з боку сторін на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч.2 ст.262 КАС України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, - через п`ятнадцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши обставини, якими обґрунтовувалися позиція позивача та відповідачів, перевіривши їх доказами, суд встановив наступні факти та обставини.

Обставини справи встановлені судом

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОГРАД ОДЕСА» здійснює господарську діяльність, зокрема за напрямками:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого

майна.

На реалізацію зазначених напрямків діяльності позивач серед іншого надає послуги з технічного обслуговування та ремонту (включно з гарантійним) автотранспортних засобів.

Окрім того, позивач є платником податку на додану вартість згідно з Витягом з реєстром платників ПДВ №1915514500036, індивідуальний податковий номер 427211415515.

Відповідно до штатного розпису ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» від 28.12.2022 року на підприємстві працює 65 одиниць з яких: II одиниць - співробітники відділу апарату управляння (директор, головний інженер, головний бухгалтер, інженер з охорони праці тощо); 1 одиниця - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; 5 одиниць - співробітники відділу продажу (начальник відділу, консультант з торгівлі транспортними засобами, менеджер з торгівлі транспортними засобами тощо); 9 одиниць - співробітники СТО (майстер-приймальник, майстер виробництва, електрогазозварник, інженер з гарантії тощо); 6 одиниць - співробітники малярно-рихтувальної дільниці (колорист, маляр, тощо); 3 одиниці - співробітники відділу збуту (менеджер зі збуту, завідувач складом, комірник); 3 одиниці - співробітники адміністративно-господарського відділу (диспетчер, підсобний робітник, кур`єр).

Таким чином підприємство забезпечено трудовими ресурсами необхідними для проведення діяльності зокрема з ремонту автотранспорту.

Судом встановлено, що технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» здійснює за наступною адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 55.

Нежитлові приміщення, загальною площею 2 646,60 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 55, в яких ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» здійснює зазначену вище діяльність перебувають в орендному користуванні ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» на підставі договору оренди (найму) нежитлової будівлі №ОР-22/ОДС-Л/1 від 01.02.2022 р., укладеного з ПАТ «Європорт».

Інформація щодо нежитлових приміщень, що орендуються позивачем зазначена в Повідомленні про об`єкти оподаткування, через які проводиться діяльність (форма № 20-ОПП), яке подано 03.06.2021 року.

Крім цього, у власності ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» перебувають наступні підіймачі, які використовуються для здійснення технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів: автомобільні підіймачі двохстійкові у кіл-ті 9 шт.; підіймач чотирьохстійковий NSH4402000010 - 1 шт; підіймач VLS 3130 - 1шт; стапель рихтувальний у комплекті з гідр. Набором - 1 шт; стенд розвалу-схождення - Стенд для Руук НаwkE, 3-D 2-х камерний механічний ліфт; ПО РroAlign - 1 шт; адаптер для діагностичного обладнання + 3 кабелі з роз`ємами - 1 шт; домкрат осьовий Jасk 2000 91020.02000 - 1 шт; апарат високого тиску НDS - 2 шт; станок для проточки гальмівних дисків Disc Aligner 230V/50Нz - 1шт; стенд балансувальний - 1шт; компресор ВК 120- 500Е10 25810 - 1 шт.; шиномонтажний станок ТСЕ 4420 1 шт; багато електронних приладів, комплектів діелектричних інструментів, тестерів, приладів для вимірювання, діагностування, перевірки тощо; різні спец інструменти.

При цьому, в своїй діяльності в сфері технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» має малярно-рихтувальний комплекс (МРК) з обладнанням, а саме: фарбувальні камери - 2 шт, камеру окрасочно-сушильну У8-30 - 1 шт, автомийку, багато приладів та спец, інструментів для МРК.

Крім того, Позивач є офіційним дилером з продажу та обслуговування автомобілів торгових марок КІА, СІТROEN, MITSUBISHI та СНЕRY в Одесі та Одеській області.

Повноваження на здійснення даної діяльності надані дистриб`юторами відповідних марок згідно договорів: Дилерський договір №70-кд від 01.04.2019 р. (зі змінами та доповненнями), який укладено між ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» (код ЄДРПОУ 36425268) та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Дилерський договір №202210/С від 29.12.2021 р. (зі змінами та доповненнями), який укладено між ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36872294) та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки автомобілів №МС-АGО-02 від 14.12.2022 р., Договір на поставку запасних частин та аксесуарів № 229/2023 від 14.12.2022р., Договір на виконання гарантійного ремонту автомобілів №129/2023 від 14.12.2022р., які укладено між ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» (код ЄДРПОУ 40182908) та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Дилерський договір № 118-д від 29.03.2019 р. (зі змінами), який укладено між ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» (код ЄДРПОУ 34569623) та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА», копії яких наявні в матеріалах справи.

З огляду на викладене, судом встановлено, що у позивача наявні як правові підстави (КВЕД діяльності позивача відповідає наданій послузі), так і матеріально-технічні можливості (наявність штатних працівників, які можуть надати послугу, та засобів її надання - орендоване приміщення, спеціалізоване обладнання, укладені дилерські договори та договори поставки автомобілів та запасних частин тощо) для надання послуг технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

27 січня 2022 року позивач уклав з АТ «УКРПОШТА» договір №260123-04Е про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автотранспорту (договір укладено в електронному вигляді з накладенням КЕП). На підставі даного договору, позивач надавав послуги з технічного обслуговування автотранспорту АТ «УКРПОШТА».

Як зазначив позивач, господарські правовідносини між позивачем та АТ «УКРПОШТА» є довготривалими та постійними, про що свідчать аналогічні зареєстровані податкові накладні, в яких Постачальником є ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА», а отримувачем - АТ «УКРПОШТА» щодо тієї ж послуги за одним і тим самим кодом ДКПП.

Так, у лютому 2023 року позивачем було надано послуги АТ «УКРПОШТА» на загальну суму 287 207,00 гри. в тому числі ПДВ 47 867,83 грн. Про факт надання даних послугам, між контрагентами складено зведений акт приймання-передачі послуг від 28.02.2023 року.

При чому, вартість даної послуги не була одразу сплачена контрагентом, оскільки умовами п.6.1 укладеного договору встановлено, що АТ «УКРПОШТА» здійснює оплату за надані послуги впродовж 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами Зведеного акту, складеного на підставі належно оформлених нарядів-замовлень/Актів наданих послуг, а також реєстрації ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» до дати платежу в Єдиному реєстрі податкових накладних всіх належним чином оформлених податкових накладних за операціями надання послуг звітного місяця, які є подіями для складання податкової накладної згідно з нормами ПКУ, та за умови неусунених Виконавцем зауважень Замовника до змісту та форми зазначених документів.

Таким чином оплата за договором обумовлена фактом складання акту надання послуг у зв`язку з чим рахунки на оплату не складались.

Часткова оплата вказаних послуг (без урахування ПДВ) була здійснена контрагентом лише 26.05.2023 року у розмірі 229 765,60 гривень, а отже дані про таку оплату не могли бути подані позивачем до податкового органу при поданні пояснень та скарги.

На виконання умов договору та приписів податкового кодексу України, позивач склав за першою подією (наданням послуги) податкову накладну на АТ «УКРПОШТА» № 149 від 28.02.2023 року, яка відповідно до положень податкового кодексу подана на реєстрацію 15.03.2023 року, однак, згідно квитанції реєстрація податкової накладної була зупинена згідно п. 1 критеріїв ризиковості операцій (Обсяг постачання товару/послуги 45.20 дорівнює або перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.), і було запропоновано надати пояснення та копії документів.

З метою реєстрації податкових накладних, позивач подав до податкового органу Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено № 156 від 22.03.2023 р.

З цим Повідомленням було надано 3 документи, а саме: Додаток № 1. Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Додаток № 2. Лист пояснення; Додатки № 3. Зведений акт приймання-передачі послуг від 28.02.2023 року.

В свою чергу, податковим органом прийнято відповідне рішення про відмову в реєстрації податкових накладних №8509373/42721146 від 28.03.2023 року, що було мотивовано (згідно з відміткою у формі Рішення) - наданням платником податків копій документів, складених із порушенням законодавства. При цьому в розділі «Додаткова інформація» де згідно форми повинні бути зазначені конкретні документи податковим органом вказано стандартний перелік згідно п. 5 «Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», а саме: «Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг зберігання і транспортування навантаження розвантаження продукції складських документів (інвентаризаційні описи) в тому числі рахунків-фактури/інвойсів актів приймання-передачі товарів (робіт послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки; накладні.».

Не погодившись із вказаними рішенням, 10.04.2023 року позивач подав щодо цього рішення про відмову в реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних скаргу в якій зазначав, що ПН сформована за першою подією - фактом надання послуг в межах договору укладеного з контрагентами, що підтверджено первинними документами, при цьому платник податків має відповідні матеріально технічні ресурси.

До скарги позивачем було додано 12 документів, а саме: Наказ №21 від 28.12.2022р. до штатного розпису на 01.01.2023 р.; Штатний розпис на 01.01.2023 р.; Договір оренди (найму) нежитлової будівлі №ОР-22/ОДС/ЛД/1 від 01.02.2022 р.; Ф. 20-ОПП; Відомості з ЄДРПОУ від 19.11.2020 р.; Договір №260123-04Е від 26.01.2023 р.; Зведений акт приймання передачі послуг від 28.02.2023 р.; Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових

накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено № 156 від 22.03.2023 р.; Рішення про відмову в реєстрації податкових накладних №8509.373/42721146 від 28.03.2023 р.; Податкова накладна №149 від 28.02.2023 р.; Оборотно-сальдова відомість по рах. 361; Пояснення до скарги від 10.04.2023 р.

17.04.2023 року комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних було прийнято рішення № 35655/42721146/2 про залишення скарги без задоволення, а рішення комісії регіонального рівня без змін з обґрунтуванням ненадання платником податку копій первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг зберігання і транспортування навантаження розвантаження продукції складських документів (інвентаризаційні описи) в тому числі рахунків-фактури/інвойсів.

Також судом встановлено, що 10.06.2023 року позивач сформував та направив до податкового органу через електронний кабінет платника податку таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з додатком №5 разом із письмовими поясненнями та документами.

Так в Таблиці даних було відображено, що позивачем для надання послуг з ремонту та обслуговування автотранспортних засобів закуповуються: Абразивні диски (код УКТ ЗЕД 6805300090); Очищуючі серветки (код УКТ ЗЕД 3401190000); Фарба, грунт ПУК, грунт антикорозійний (код УКТ ЗЕД 3208209090); Скотч 25мм*50м, (код УКТ ЗЕД 3919101200); Шина (код УКТ ЗЕД 4011100090); Фільтр салону (код УКТ ЗЕД 8421392500); Сайлентблок, опора амортизатора (код УКТ ЗЕД 4016995290); Масло гідропідсилювача (код УКТ ЗЕД 3403198090); Фільтр масляний, фільтр паливний (код УКТ ЗЕД 8421230090); Акумуляторна батарея (код УКТ ЗЕД 8507102090); Колодки гальмівні, гальмівні колодки дискові (код УКТ ЗЕД 8708309198); Фара протитуманна (код УКТ ЗЕД 8512200090); К-т бризковиків, заглушка склоочисника (код УКТ ЗЕД 3926300090); Мастило трансміссійне (код УКТ ЗЕД 2710198700); Свічка запалювання (код УКТ ЗЕД 8511100098); Щітка склоочисника (код УКТ ЗЕД 8512909090); Скло заднє (код УКТ ЗЕД 7007111090); Мультимедійна система (код УКТ ЗЕД 8527215900); Охолоджуюча рідина (код УКТ ЗЕД 3820000090); Бензин (код УКТ ЗЕД 2710124512); Респіратор з клапаном, або маска (код УКТ ЗЕД 6307909800); Захист двигуна, або шумоізоляція (код УКТ ЗЕД 8302300090).

Як додатки до таблиці платника податку на підтвердження наявності матеріально технічної можливості та реальності здійснення діяльності за даним напрямком було надано 48 документів, а саме: Дилерський договір № 2022/10/С від 29.12.2021, укладений між ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» та ТОВ «ПЕЖО СІТРОЕН УКРАЇНА»; Додаткова угода до дилерського договору №2019/7/С від 23.12.2020 року; Договір оренди (найму) нежитлової будівлі №ОР-22/ОДС-Л/1 від 01.02.2022 року, укладений між ПрАТ «ЄВРОПОРТ» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Додатковий договір до Дилерських договорів від 17.03.2021 року, укладений між ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Дилерський договір №70-кд від 01.04.2019 року, укладений між ТОВ «ФАЛЬКОН- АВТО» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Штатний розпис ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» на 01.01.2023 рік; Наказ № 21 від 28.12.2022 року; Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність Ф.20-О1ТП від 03.06.2021 року; Договір №229/2023 на поставку запасних частин та аксесуарів від 14.12.2022 року, укладений між ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір №129/2023 на виконання гарантійного ремонту автомобілів «MITSUBISHI» від 14.12.2022 року, укладений між ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА) ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки №МС-АСЮ-02 від 14.12.2022 року, укладений між ТОВ «ЕМ СІ УКРАЇНА» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки №1/03-18 від 22.03.2018 року, укладений між ТОВ «Глобалкра та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір № 41ПК-15222/20 купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток від 17.04.2020 року, укладений між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Додатковий договір до дилерських договорів від 20.04.2023 року, укладений між ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки товару №006169-19 від 13.03.2019 року, укладений між ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки № С-010319 від 01.03.2019 року, укладений між ТОВ «Спец-автотехніка-М» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки №12/03-1 від 12.03.2019 року, укладений між ТОВ «УТК ВЕКТОР» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір постачання запасних частин для автомобілів КІА №70-зк/пп від 01.04.2019 року, укладений між ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Договір поставки № 13 від 01.04.2019 року, укладений між ТОВ «ФАРБИ» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Видаткова накладна №14 від 30.01.2023 року; Видаткова накладна №ММСU018179 від 27.02.2023 року; Податкова накладна №14 від 30.01.2023 року; Податкова накладна №352 від 27.02.2023 року; Накладна на відпуск № 41ПК-15222/20-9142848265 від 28.02.2023 року; Податкова накладна №202597 від 24.02.2023 року; Податкова накладна №14494 від 10.04.2023 року; Видаткова накладна №ХВ-07316 69 від 10.04.2023 року; Податкова накладна №2018 від 28.04.2023 року; Видаткова накладна №00177265 від 28.04.2023 року; Видаткова накладна №ОDЕо000875 від 13.05.2023 року; Податкова накладна №5078 від 13.05.2023 року; Податкова накладна №46 від 16.01.2023 року; Видаткова накладна №45 від 16.01.2023 року; Видаткова накладна №КІАNK011295 від 14.02.2023 року; Податкова накладна №391 від 13.02.2023 року; Податкова накладна № 245 від 24.04.2023 року; Видаткова накладна №2304410 від 24.04.2023 року; Дилерський договір №118-д від 29.03.2019 року, укладений між ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Додатковий договір до дилерських договорів від 28.04.2023 року, укладений між ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 на 30.04.2023 року; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 11 на 30.04.2023 року; Лист-пояснення №96 від 09.06.2023 року; Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2023 року від 08.05.2023 року; Податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2023 року від 17.05.2023 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за звітний період 1 квартал 2023 року від 28.04.2023 року; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків за звітний період 1 квартал 2023 року від 08.05.2023 року; Реєстр податкових накладних основних постачальників за 2022 рік.

13.06.2023 року Комісією регіонального рівня (при ГУ ДПС в Одеській області) з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення № 8986287/42721146 про неврахування таблиці даних платника податку з підстави: «Виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам.».

Позивач, не погоджуючись з прийнятими рішеннями про відмову у реєстрації податкових накладних та про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, вважаючи їх протиправними та такими, що підлягають скасуванню, а податкову накладну такою, що підлягає реєстрації датою її отримання, звернувся з даним адміністративним позовом до суду.

Релевантні джерела права та висновки суду

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 67 Конституції України встановлено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, є об`єктом оподаткування податком на додану вартість.

Датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг, у силу вимог пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (пункт 188.1 статті 188 Податкового кодексу України).

Відповідно до абзацу 1 пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

За приписами пункту 201.7 статті 201 цього Кодексу, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 01 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, до Єдиного реєстру податкових накладних визначений Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №341) (далі - Порядок №1246).

Відповідно до пунктів 12-15 Порядку №1246, після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту); чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу; наявності помилок під час заповнення обов`язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу; наявності суми податку на додану вартість відповідно до пунктів 200-1.3 і 200-1.9 статті 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.); наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; наявності підстав для зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування; дотримання вимог Законів України Про електронний цифровий підпис, Про електронні документи та електронний документообіг та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

За результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція).

Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДФС.

У квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та/або розрахунку коригування та результат перевірки. Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття.

В той же час, пунктом 201.16 статті 201 ПК України встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

11 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», якою, зокрема, затверджений Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок №1165).

Цей Порядок визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі (далі - комісії контролюючих органів), права та обов`язки їх членів.

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: автоматизований моніторинг відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків - сукупність заходів та методів, що застосовуються контролюючим органом для виявлення ознак наявності ризиків порушення норм податкового законодавства за результатами проведення автоматизованого аналізу наявної в інформаційних системах контролюючих органів податкової інформації; критерій оцінки ступеня ризиків, достатній для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, - визначений показник автоматизованого моніторингу, що характеризує ризик; ризик порушення норм податкового законодавства - ймовірність складення та надання податкової накладної/розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі з порушенням норм підпункту а або б пункту 185.1 статті 185, підпункту а або б пункту 187.1 статті 187, абзацу першого пунктів 201.1, 201.7, 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за наявності об`єктивних ознак неможливості здійснення операції з постачання товарів/послуг, дані про яку зазначено в такій податковій накладній/розрахунку коригування, та/або ймовірності уникнення платником податку на додану вартість (далі - платник податку) виконання свого податкового обов`язку (пункт 2 Порядку № 1165).

Згідно з пунктом 5 Порядку №1165 платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2).

Податкова накладна/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій (додаток 3).

Відповідно до пункту 6 Порядку №1165 у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення (додаток 4).

У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Як було встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, реєстрація податкової накладної № 149 від 28.02.2023 року в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена податковим органом з посиланням на те, що «обсяг постачання товару/послуги 45.20, дорівнює або перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій».

Пункт 1 додатку 3 до Порядку №1165 відносить до ознак ризиковості здійснення операцій наступне: відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, у таблиці даних платника податку на додану вартість як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов`язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 р. у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС.

Відтак, аналіз пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій свідчить про те, що для того, аби встановити наявність у господарської операції такої ознаки мають існувати визначені цим пунктом передумови, а також для підтвердження відповідності господарської операції вказаному критерію слід навести обґрунтований розрахунок за цим критерієм, якому відповідає платник податку, чого вимагає пункт 11 Порядку №1165.

Таким чином, для віднесення операції до пункту 1 Критеріїв ризиковості, є неможливим, оскільки необхідне одночасне існування всіх трьох факторів.

Отже, фактичні обставини свідчать, що зупинення реєстрації податкової накладної № 149 від 28.02.2023 року з підстав відповідності операцій пункту 1 Критеріїв ризиковості операцій, встановлених Додатком 3 Порядку №1165, є протиправним.

Відсутність у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної зазначення конкретного критерію ризиковості здійснення операцій, про які йдеться у пункті 1 додатку 3 до Порядку №1165, із розрахованим показником за відповідним критерієм, якому відповідає платник податку, свідчить про необґрунтованість віднесення господарської операції до відповідного критерію, що визначений пунктом 1 Критеріїв ризиковості господарських операцій. Зокрема, контролюючим органом не наведено обґрунтування того, що обсяг постачання товару/послуги, зазначених у податкових накладних/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов`язань, яку/який подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого/такої товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягом постачання відповідного товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 року у Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 50 відсотків) груп товарів (продукції), визначених ДПС та затверджених відповідним наказом, оприлюдненим на офіційному веб-сайті ДПС, що свідчить про необґрунтованість такої квитанції.

Здійснивши зупинення реєстрації податкової накладної, відповідач посилався виключно на те, що обсяг постачання товару/послуги 2001, дорівнює або перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Розрахунок, відповідно до якого відповідач дійшов висновку про відповідність першому критерію ризиковості здійснення операцій, до матеріалів справи не надано, у квитанції повідомлено показники D, P.

При цьому, як вбачається із п. 3 Порядку 1165:

показник D - це співвідношення сплаченої за останні 12 місяців загальної суми єдиного внеску та податків і зборів до загальної суми постачання Товарів за цей же період,

а показник Р - це сума ПДВ, яка зазначена в податкових накладних, зареєстрованих у звітному періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію податкової накладної.

Отже з викладеного вбачається, що наведення в Квитанції № 1, якими підтверджується факт зупинення реєстрації спірної податкової накладної, показників D та Р за жодних обставин не може розцінюватися як виконання Контролюючим органом свого обов`язку щодо зазначення у Квитанціях № 1 розрахункових показників критеріїв ризиковості здійснюваної операції.

Відтак, квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних не відповідають вимогам, що встановлені до них пунктом 11 Порядку №1165 в частині необхідності зазначення критерію (їв) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (их) зупинено реєстрацію податкової накладної в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку.

Крім того, у квитанції не зазначено, які саме документи слід надати платнику податків та чого мають стосуватися пояснення такого платника податків для того, аби реєстрація податкових накладних стала можливою, що також свідчить про невідповідність сформованої квитанції вимогам до такої, що визначені пунктом 11 Порядку №1165.

Наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року №520 затверджено Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Порядок №520).

Пунктами 2-7 Порядку №520 прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі - комісія регіонального рівня).

Комісія регіонального рівня протягом п`яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати: договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов`язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування складено на одного отримувача - платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП)).

Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Згідно з пунктами 9-11 Порядку №520 письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 4 цього Порядку, розглядає комісія регіонального рівня.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі в разі: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі; та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до пункту 5 цього Порядку; та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Разом з тим, у пункті 6 Порядку №1165 вказано, що інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв`язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого Мінфіном.

Отже, комісією регіонального рівня приймається рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі за результатами розгляду інформації та копій документів платника податку. Тому контролюючий орган має зажадати від платника податку документів та пояснень на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, пов`язаних з легальністю діяльності юридичної особи, вказавши які саме аспекти належить висвітлити платнику податків у своїх поясненнях.

Крім того, аналіз наведених правових норм дає підстави для висновку, що рішення комісії контролюючого органу повинно містити чітку підставу для відмови в реєстрації податкової накладної.

Судом встановлено, що позивачем подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 149 від 28.02.2023 року, реєстрацію якої за наслідком проведеного моніторингу було зупинено та запропоновано позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної.

Як вбачається з матеріалів справи, після отримання квитанції про зупинення податкової накладної, позивачем було направлено повідомлення про подання пояснень та копії документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

При цьому, відповідачем не було зазначено, які саме документи необхідно було надати для поновлення реєстрації податкових накладних. Більш того, в оскаржуваних рішеннях про відмову у реєстрації податкових накладних не зазначено конкретного переліку документів, не надання яких стало підставою для відмови у реєстрації податкових накладних.

У зв`язку із цим, позивачем було самостійно надано документи на власний розсуд, які, на думку останнього, підтверджують реальність господарської операції з АТ «УКРПОШТА» та складена податкова накладна № 149 від 28.02.2023 року.

При цьому, як встановлено судом, позивачем надано документи на підтвердження того, що у позивача наявні як правові підстави (КВЕД діяльності позивача відповідає наданій послузі), так і матеріально-технічні можливості (наявність штатних працівників, які можуть надати послугу, та засобів її надання - орендоване приміщення, спеціалізоване обладнання, укладені дилерські договори та договори поставки автомобілів та запасних частин тощо) для надання послуг технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

Крім того, суд враховує що господарські правовідносини між позивачем та АТ «УКРПОШТА» є довготривалими та постійними, про що свідчать аналогічні зареєстровані податкові накладні, в яких Постачальником є ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА», а отримувачем - АТ «УКРПОШТА» щодо тієї ж послуги за одним і тим самим кодом ДКПП.

Також суд враховує пояснення позивача відносно того, що даний контрагент є державним підприємством (засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Діяльність Укрпошти регламентується Законом України «Про поштовий зв`язок», іншими Законами України, а також нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого Україна є з 1947 року), а отже воно є системним поштовим оператором, а тому реєстрація податкових накладних на нього не несе в собі будь-яких ризиків маніпулювання ПДВ.

У спірному рішенні контролюючий орган вказує на відмову у реєстрації податкової накладної № 149 від 28.02.2023 року з підстав наданням платником податків копій документів, складених із порушенням законодавства. При цьому в розділі «Додаткова інформація» де згідно форми повинні бути зазначені конкретні документи податковим органом вказано стандартний перелік згідно п. 5 «Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», а саме: «Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг зберігання і транспортування навантаження розвантаження продукції складських документів (інвентаризаційні описи) в тому числі рахунків-фактури/інвойсів актів приймання-передачі товарів (робіт послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки; накладні.».

При цьому, контролюючий орган, після отримання від позивача письмових пояснень з доданими документами, на адресу позивача жодних запитів щодо недостатності документів, або їх невідповідності чинному законодавству України для прийняття рішення в рамках розглядуваних пояснень не надав.

Беручи до уваги викладене, суд зазначає, що спірне рішення містять лише загальні твердження без зазначення, які саме документи складені з порушенням законодавства, які вимоги законодавства порушено при складанні документів та яких документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної.

Таким чином, суд дійшов висновку, що посилання на вказані підстави в обґрунтування прийняття рішення про відмову у реєстрації податкової накладної, за умови не наведення комісією доказів того, що подані документи є недостатніми чи такими, що у своїй сукупності викликають сумнів у достовірності зазначеної у них інформації, свідчить про протиправність такого рішення.

При юридичній оцінці рішення про відмову в реєстрації податкової накладної суд також враховує, що у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної не було зазначено перелік документів, необхідних для її реєстрації. З врахуванням цієї обставини невідповідність вимог контролюючого органу в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної щодо надання документів правовій визначеності виключала для контролюючого органу можливість прийняття негативних для позивача рішень з підстав невиконання ним вимог.

Можливість виконання платником податків обов`язку надати документи, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, прямо залежить від чіткого визначення контролюючим органом конкретного переліку цих документів. Хоча перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, визначено Порядком №520, конкретний перелік таких документів може залежати, зокрема від змісту операції з постачання, суб`єктного складу її учасників, їх податкової поведінки.

Суд звертає увагу, що загальними вимогами, яким повинен відповідати акт індивідуальної дії, як акт правозастосування, є його обґрунтованість та вмотивованість. В разі не зазначення в індивідуальному акті підстав його прийняття (фактичних і юридичних), чітких та зрозумілих мотивів його прийняття такий акт не може вважатися правомірним.

З огляду на неконкретність вимог контролюючого органу щодо надання документів, рішення про відмову в реєстрації податкової накладної не відповідає критерію обґрунтованості.

Аналогічна правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 05 січня 2021 року у справі №640/11321/20, від 05 січня 2021 року у справі №640/10988/20, від 16 квітня 2019 року у справі №826/10649/17 (касаційне провадження №К/9901/4895/19), від 28 жовтня 2019 року у справі №640/983/19 (касаційне провадження №К/9901/23858/19).

З матеріалів справи вбачається, що первинні документи, оформлені позивачем в рамках господарських відносин із контрагентом, копії яких надані разом із поясненнями для прийняття рішення щодо реєстрації податкової накладної, складених у відповідності до вимог законодавства, є первинними документами, які засвідчують факт виконання позивачем та його контрагентом господарських зобов`язань.

Відповідно до ч.2 ст.9 КАС України, суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

З урахуванням встановлених обставин справи та наведених норм чинного законодавства України, суд дійшов висновку про те, що рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних № 35655/42721146/2 від 17.04.2023 року не відповідає критеріям, визначеним частиною другою статті 2 КАС України, та порушує права позивача як платника податку, а тому з метою повного та ефективного захисту порушених прав останнього суд вважає за необхідне визнати протиправними та скасувати вищезазначені рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Щодо позовної вимоги про зобов`язання Державну податкову службу України зареєструвати податкову накладну № 149 від 28.02.2023 року в Єдиному реєстрі податкових накладених суд зазначає, що відповідно до пунктів 19, 20 Порядку №1246 податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

У разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.

За таких обставин та враховуючи той факт, що рішення про відмову в реєстрації податкових накладних визнано судом протиправним та скасовано, з урахуванням положень пунктів 19, 20 Порядку №1246, а також абзацу 9 пункту 201.10 статті 201 ПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог щодо зобов`язання ДПС України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних спірну податкову накладну № 149 від 28.02.2023 року датою її фактичного подання.

В даному випадку, зобов`язання Державної податкової служби України зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних є дотриманням судом гарантій на те, що спір між сторонами буде остаточно вирішений, та є належним способом захисту порушеного права.

Щодо позовних вимог в частині визнання протиправним та скасування рішення Комісії Головного управління ДПС в Одеській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 8986287/42721146 від 13.06.2023 року про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165, таблиця даних платника податку - зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Відповідно до пунктів 12-17 Порядку № 1165 платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою (додаток 5).

У таблиці даних платника податку зазначаються:

види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;

коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Таблиця даних платника податку з поясненнями розглядається комісією регіонального рівня протягом п`яти робочих днів після її отримання.

Комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Кодексу (додаток 6).

У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов`язковому порядку зазначається причина такого неврахування.

Пунктом 18 Порядку № 1165 передбачено, що таблиця даних платника податку враховується ДПС в автоматичному режимі у разі, коли:

Відповідно до п. 2 Порядку № 1165 таблиця даних платника податку - зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Згідно з пунктом 19 Порядку № 1165 у разі коли до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в таблиці даних платника податку, яка врахована, зокрема в автоматичному режимі, комісії контролюючих органів мають право прийняти рішення про неврахування таблиці даних платника податку, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу (додаток 7).

Таким чином, Порядком № 1165 чітко визначено підстави для врахування таблиці даних платника податку, а також підстави для прийняття рішення про неврахування таблиці даних платника податку. При цьому, у разі неврахування таблиці даних платника податку відповідне рішення повинно бути обґрунтованим та містити причину такого неврахування.

Як встановлено з матеріалів справи, зі змісту оскаржуваного рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 8986287/42721146 від 13.06.2023 року слідує, що причинами неврахування таблиці даних платника податку слугувала підстава «Виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам».

З огляду на надання всіх підтверджуючих документів щодо можливості надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів та необґрунтованого неврахування таблиці, суд зазначає, що: податковий орган не надав пояснення про те, яких саме документів йому не вистачило і яких саме Основних засобів недостає платнику.

Зазначене рішення, що оскаржується, не містить ні відомостей про те, яка конкретно інформація наявна в податкового органу, котра вказує на здійснення позивачем ризикових операцій, ні згадки щодо господарської операції, яка визнається ризиковою, ні посилань на підстави, за наявності яких така операція визнавалася ризиковою.

Суд звертає увагу, що загальними вимогами, які висуваються до акту індивідуальної дії, як акту правозастосування, є його обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення податковим органом конкретних підстав його прийняття (фактичних і юридичних), а також переконливих і зрозумілих мотивів його прийняття.

Натомість, оскаржуване рішення не містить ані посилання на господарську операцію, яка, на думку контролюючого органу, є ризиковою, ані на підстави, за яких така операція визнана ризиковою. Окрім того, у відповідному рішенні не наведено обґрунтувань щодо твердження про наявність невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам, що, на переконання суду, свідчить про формальність прийнятого рішення. Будь-яких доказів на обґрунтування таких тверджень відповідачем суду не надано та матеріали справи не містять.

Суд зазначає, що сама по собі податкова інформація не є підставою для неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, поданої позивачем, зареєстрованої у контролюючому органі. Здійснюючи моніторинг, контролюючий орган виявляє ризик порушення норм податкового законодавства, який проявляється у ймовірності складання та надання податкової накладної з порушенням Податкового кодексу України та неможливості здійснення операцій з постачання товарів/послуг, дані про які зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування та/або ймовірності уникнення платником податку виконання свого податкового обов`язку.

За таких умов на думку суду, умови, які па переконання комісії контролюючого органу перешкоджали врахуванню таблиці даних платника ПДВ, мають бути чітко окреслені у рішенні, а їх відсутність вказує про формальний характер винесеного рішення. Крім того, такі обставини також повинні підтверджуватися належними, достатніми, а також такими, що одержані із дотримання закону, доказами.

Що стосується аргументів відповідача про непорушення рішенням від 13.06.2023 року № 8986287/42721146, суд також їх відхиляє, з огляду на таке.

Додаток 6 до Порядку №1165, яким затверджено типову форму рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість містить наступне формулювання: рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Тобто, чинним законодавством, а саме Порядком №1165, передбачено право платника податку оскаржити рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку, у тому числі в судовому порядку.

Більше того, частиною першою статті 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом, зокрема, визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень.

За таких обставин, позиція відповідача, що оскаржуване рішення не породжує правових наслідків для платника податків та не порушує прав останнього, не заслуговує на увагу, оскільки таке рішення є індивідуальним актом у розумінні пункту 19 ч.1 ст.4 КАС України, яке в подальшому створює для платника податків, відносно якого воно прийняте, певні юридичні наслідки під час реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, поданих таким платником податків, та підлягає оскарженню у судовому порядку.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Державної податкової служби України № 8986287/42721146 від 13.06.2023 року про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість прийняте необґрунтовано та без урахування всіх обставин, що мали значення для його прийняття, а тому останнє не відповідає критеріям правомірності, визначеним ч.2 ст.2 КАС України, є протиправним та підлягає скасуванню.

В той же час, пунктом 22 «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 встановлено, що таблиця даних платника податку враховується у разі надходження до контролюючого органу рішення суду про скасування рішення про неврахування таблиці даних платника податку, яке набрало законної сили.

Таким чином відповідно до вимог «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 таблиця даних платника податку враховується контролюючим органом у випадку надходження рішення суду про скасування рішення про неврахування таблиці даних платника податку, яке набрало законної сили.

Згідно зі статтею 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Частиною першою та другою статті 77 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Однак, відповідачі як суб`єкти владних повноважень, не надали суду доказів на підтвердження правомірності рішень про відмову в реєстрації податкової накладної та про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість.

Таким чином, перевіривши юридичну та фактичну обґрунтованість доводів сторін, оцінивши докази суб`єкта владних повноважень на підтвердження правомірності своїх рішень та доказів, наданих позивачем, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Розподіл судових витрат

Відповідно до ч.1 ст.143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Як вбачається з наявних у матеріалах справи платіжного доручення № 1112675 від 21.06.2023 року позивачем під час звернення з даним позовом до суду сплачено судовий збір у загальному розмірі 5 368,00 грн. Відтак, враховуючи розмір задоволених позовних вимог, суд присуджує на користь позивача судові витрати у загальному розмірі 5 368,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань відповідачів.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 139, 143, 173-183, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» до Головного управління ДПС в Одеській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області № 35655/42721146/2 від 17.04.2023 року.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 149 від 28.02.2023 року, подану товариством з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» датою її подання на реєстрацію.

Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість №3841640/22496591 від 22.02.2022 року.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС в Одеській області на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» суму сплаченого судового збору в розмірі 2684 грн. 00 коп. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні нуль копійок).

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» суму сплаченого судового збору в розмірі 2684 грн. 00 коп. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні нуль копійок).

Рішення набирає законної сили згідно ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст.293, 295 та п.15-5 розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржено, згідно ст.295 КАС України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, або розгляд справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоград Одеса» (вул. Інглезі, буд. 15-а, м. Одеса, 65078, код ЄДРПОУ 42721146).

Відповідач: Державна податкова служба України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393).

Відповідач: Головне управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП 44069166).

Суддя С.О. Cтефанов

СудОдеський окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення27.09.2023
Оприлюднено02.10.2023
Номер документу113823742
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо реалізації податкового контролю

Судовий реєстр по справі —420/15434/23

Ухвала від 26.02.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Постанова від 24.01.2024

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 08.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 08.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 08.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 08.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 08.11.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 30.10.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Ухвала від 30.10.2023

Адміністративне

П'ятий апеляційний адміністративний суд

Димерлій О.О.

Рішення від 12.10.2023

Адміністративне

Одеський окружний адміністративний суд

Стефанов С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні