Ухвала
від 25.09.2023 по справі 905/1965/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

26 вересня 2023 року

м. Київ

cправа № 905/1965/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Пєскова В. Г. - головуючий, Картере В.І., Огородніка К.М.

перевіривши матеріали касаційної скарги Міністерства юстиції України за вх.№5904/2023

на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023

у складі колегії суддів: Радіонової О. О. (головуючий), Істоміної О.А.., Стойки О. В.

у справі № 905/1965/19

за заявою Приватного акціонерного товариства "Науково-виробнича компанія "Гірничі машини"

до Акціонерного товариства "К.Енерго"

про банкрутство, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2019 ухвалою Господарського суду Донецької області відкрито провадження у справі № 905/1965/19 про банкрутство Акціонерного товариства "К.Енерго"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Акціонерного товариства "К.Енерго".

12.08.2020 ухвалою Господарського суду Донецької області у справі № 905/1965/19 затверджено реєстр вимог кредиторів Акціонерного товариства "К.Енерго".

24.09.2020 постановою Господарського суду Донецької області у справі №905/1965/19 визнано банкрутом боржника - Акціонерне товариство "К.Енерго", відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором Акціонерного товариства "К.Енерго" призначено арбітражного керуючого Паркулаба В. Г.

05.04.2023 ухвалою Господарського суду Донецької області у справі № 905/1965/19 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Акціонерного товариства "К.Енерго". Ліквідовано юридичну особу Акціонерне товариство "К.Енерго". Закрито провадження у справі № 905/1965/19 про банкрутство Акціонерного товариства "К.Енерго" на підставі пункту 5 частини першої статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства. Постановлено, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню (частина 4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства). Зобов`язано Державного реєстратора здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Міністерство юстиції України звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою б/н від 19.04.2023, в якій просило скасувати ухвалу Господарського суду Донецької області від 05.04.2023 у справі № 905/1965/19 та передати справу на розгляд Господарському суду Донецької області.

23.05.2023 ухвалою Східного апеляційного господарського суду, зокрема, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства юстиції України на ухвалу Господарського суду Донецької області від 05.04.2023 у справі № 905/1965/19, призначено справу до розгляду.

24.07.2023 ухвалою Східного апеляційного господарського суду у справі №905/1965/19 апеляційне провадження за апеляційною скаргою Міністерства юстиції України на ухвалу Господарського суду Донецької області від 05.04.2023 у цій справі - закрито.

22.08.2023 (згідно з трек-номером на поштовому відправленні) Міністерством юстиції України подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить:

- скасувати ухвалу Господарського суду Донецької області від 05.04.2023 та ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19;

- направити справу № 905/1965/19 для продовження розгляду до суду першої інстанції;

- розглянути касаційну скаргу у судовому засіданні з повідомленням учасників справи за участю Міністерства юстиції України.

24.08.2023 відповідно до протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду, зазначену касаційну скаргу у справі № 905/1965/19 передано колегії суддів у складі: головуючого - Пєскова В. Г. (суддя-доповідач), суддів: Банаська О. О., Огородніка К. М.

04.09.2023 автоматизованою системою документообігу суду у зв`язку з обранням судді Банаська О. О. до Великої Палати Верховного Суду для розгляду справи №905/1965/19 визначено колегію суддів у складі: головуючого - Пєскова В. Г. (суддя-доповідач), суддів: Картере В. І., Огородніка К. М.

06.09.2023 ухвалою Верховного Суду відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 905/1965/19 за касаційною скаргою Міністерства юстиції України в частині оскарження ухвали Господарського суду Донецької області від 05.04.2023. Касаційну скаргу Міністерства юстиції України в частині оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19 залишено без руху та надано скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, а. саме: подати Суду заяву (клопотання) про поновлення строку на касаційне оскарження з належним обґрунтуванням причин такого пропуску разом з доказами, що підтверджують дату отримання повного тексту оскаржуваної ухвали апеляційної інстанції або навести Суду інші поважні причини пропуску строку на касаційне оскарження.

На виконання вимог ухвали Верховного Суду від 06.09.2023 у справі № 905/1965/19 Міністерством юстиції України подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду заяву про поновлення строку на касаційне оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19.

Перевіривши матеріали касаційної скарги, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без руху з огляду на таке.

Статтею 288 ГПК України встановлено, що касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення. Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 цього Кодексу.

Як вбачається з відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, повний текст ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі №905/1965/19 складено 27.07.2023. Таким чином, останнім днем встановленого наведеною вище нормою строку на подання касаційної скарги було 16.08.2023.

Колегією суддів встановлено, що касаційну скаргу в частині оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19 Міністерством юстиції України було подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 22.08.2023, тобто з пропуском встановленого процесуального строку на касаційне оскарження.

Водночас, на виконання вимог ухвали Верховного Суду від 06.09.2023 у справі №905/1965/19, скаржником подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у цій справі.

Обґрунтовуючи підстави для поновлення строку на касаційне оскарження, Міністерство юстиції України зазначає, що ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19 ним отримано 04.08.2023 та зареєстровано за № 121877-22-23 (картка вхідної кореспонденції додається), а отже, касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому оскаржуваної ухвали.

Розглянувши клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, колегія суддів дійшла висновку, що підстави, наведені скаржником у клопотанні, не можуть вважитися поважними з огляду на таке.

Частиною першою статті 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій.

Зі змісту наведеної правової норми вбачається, що законодавець не передбачив обов`язок суду автоматично поновлювати пропущений строк за наявності відповідного клопотання заявника, оскільки в кожному випадку суд має чітко визначити, з якої саме поважної причини такий строк було пропущено та чи підлягає він поновленню.

Таким чином, для поновлення процесуального строку суд має встановити наявність об`єктивно непереборних обставин, які перешкоджали вчасному зверненню зі скаргою на судове рішення, у зв`язку з чим заявник має довести суду їх наявність та непереборність, оскільки в іншому випадку нівелюється значення чіткого окреслення законодавчо закріплених процесуальних строків.

Згідно з частиною третьою статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Як було зазначено вище, у заяві про поновлення строку на подання касаційної скарги на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі №905/1965/19 Міністерство юстиції України посилається на те, що оскаржувану ухвалу ним отримано 04.08.2023 та зареєстровано за № 121877-22-23, що підтверджується карткою вхідної кореспонденції.

Водночас, Верховний Суд акцентує, що відповідно до частини шостої статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є:

1) день вручення судового рішення під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

05.10.2022 офіційно розпочали функціонування три підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: "Електронний кабінет", "Електронний суд" підсистема відеоконференцзв`язку, у зв`язку з чим відповідно до частини шостої статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Пунктом 17 розділу ІІІ Положення про ЄСІТС визначено, що особам, які зареєстрували електронний кабінет, суд надсилає документи у справах, в яких такі особи беруть участь, в електронній формі шляхом їх надсилання до електронного кабінету таких осіб або в інший спосіб, передбачений процесуальним законодавством, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Згідно з пунктом 37 наведеного розділу підсистема "Електронний суд" забезпечує можливість автоматичного надсилання матеріалів справ в електронному вигляді до електронних кабінетів учасників справи та їхніх повірених. До електронних кабінетів користувачів надсилаються у передбачених законодавством випадках документи у справах, які внесені до автоматизованої системи діловодства судів (далі - АСДС) та до автоматизованих систем діловодства, що функціонують в інших органах та установах у системі правосуддя. Документи у справах надсилаються до електронних кабінетів користувачів у випадку, коли вони внесені до відповідних автоматизованих систем у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим підписом підписувача (підписувачів), чи у вигляді електронної копії паперового документа, засвідченої кваліфікованим електронним підписом відповідального працівника суду, іншого органу чи установи правосуддя.

Як вбачається з комп`ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" Міністерство юстиції України зареєструвало офіційну електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

З урахуванням зазначеного, належним доказом отримання Міністерством юстиції України ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі №905/1965/19 можуть бути, зокрема, дані з кабінету електронного суду про доставку документа в електронному вигляді або поштовий конверт зі штрихкодовим ідентифікатором, у якому копія оскаржуваної ухвали надійшла скаржникові.

Надана ж скаржником картка вхідної кореспонденції не є належним доказом, який підтверджує вручення судового рішення в розумінні норм частини шостої статті 242 ГПК України, оскільки стосується організації внутрішньої діяльності скаржника.

Отже, в порушення вимог пункту 1 частини четвертої статті 290 ГПК України, скаржником до касаційної скарги не додано доказів, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваної ухвали суду апеляційної інстанції.

Таким чином, оцінивши наведені Міністерством юстиції України підстави для поновлення строку на касаційне оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19, Верховний Суд визнає їх неповажними.

Відповідно до частини третьої статті 292 ГПК України касаційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 293 цього Кодексу.

З огляду на викладене, касаційна скарга Міністерства юстиції України в частині оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19 підлягає залишенню без руху з наданням скаржнику строку на усунення недоліків поданої касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, а саме: навести Суду інші підстави для поновлення строку на касаційне оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 174, 234, 235, 287, 288, 290, 292, 293 Господарського процесуального кодексу України, Суд

У Х В А Л И В:

1. Визнати неповажними наведені Міністерством юстиції України підстави для поновлення строку на касаційне оскарження ухвали Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19.

2. Касаційну скаргу Міністерства юстиції України на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.07.2023 у справі № 905/1965/19 залишити без руху.

3. Надати Міністерству юстиції України строк для усунення недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

4. Наслідки невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали визначені статтею 292 ГПК України.

5. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий В. Пєсков

Судді В. Картере

К. Огороднік

Дата ухвалення рішення25.09.2023
Оприлюднено10.10.2023

Судовий реєстр по справі —905/1965/19

Постанова від 21.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 21.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 11.02.2024

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Тихий Павло Володимирович

Ухвала від 28.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Зекунов Едуард Вікторович

Постанова від 15.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Зекунов Едуард Вікторович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Ухвала від 08.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Постанова від 13.12.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні