Ухвала
від 07.11.2023 по справі 5017/1773/2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про розгляд клопотання про участь

у судовому засіданні в режимі відеоконференції

"07" листопада 2023 р.м. Одеса Справа № 5017/1773/2012Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ"

до боржника: Відкритого акціонерного товариства „УКРХЛІББУД" (65029, м. Одеса, провулок Каретний, буд. 18, кв. 14; код ЄДРПОУ 00952982)

про визнання банкрутом

Встановив:

Постановою Господарського суду Одеської області від 31.05.2021р. визнано банкрутом ВАТ „УКРХЛІББУД", відкрито відносно ВАТ „УКРХЛІББУД" ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 31.05.2022р., ліквідатором ВАТ „УКРХЛІББУД" призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.09.2023р. відкладено розгляд справи на 08.11.2023р. о 16 год. 20 хв.

ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернулось із клопотанням, яке було сформоване в системі "Електронний суд" 03.11.2023р. (вх. №39755/23 від 03.11.2023р.), про проведення судового засідання 03.11.2023р. о 16 год. 20 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника з використанням власних технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Відповідно до ч. 2 ст.197 ГПК України учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Ч. 3 ст.197 ГПК України передбачено, що учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Згідно ч. 4 ст.197 ГПК України на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

Відповідно до ч. 5 ст. 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Ч.6 ст. 6 ГПК України передбачено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Згідно п. 8. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021р. №1845/0/15-21 (далі - Положення) - підсистема "Електронний кабінет" (Електронний кабінет ЄСІТС, Електронний кабінет) - підсистема ЄСІТС, захищений вебсервіс, що має офіційну адресу в інтернеті (id.court.gov.ua), який забезпечує процедуру реєстрації користувачів в ЄСІТС, а також подальшу автентифікацію таких осіб з метою їх доступу до підсистем (модулів) ЄСІТС у межах наданих прав.

Відповідно до п. 45. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення підсистема відеоконференцзв`язку забезпечує: відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо); можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами системи правосуддя. Нормативно-правовими актами ДСА України затверджується робота з технічними засобами фіксування судового засідання під час здійснення судового засідання. Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв`язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.

П. 46. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення передбачено, що за наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Згідно п. 47. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення за наявності в суді технічної можливості учасник справи може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні іншого суду за допомогою технічних засобів суду. Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує такий суд.

Відповідно до 49. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв`язку, для роботи із системою відеоконференцзв`язку.

П. 50. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення передбачено, що суд ухвалює рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначені день і час).

Сторони у справі про банкрутство у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - конкурсні кредитори (голова комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);

Учасники у справі про банкрутство згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.

Учасниками у даній справі є кредитори: ТОВ „Хай-Рейз Констракшнз", ТОВ „Чонрноморгідробуд", Приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство „Газкотлоспецмонтажналадка", Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, ДП „Миколаївський морський торговельний порт", Приватне акціонерне товариство „Українська гірничо-металургійна компанія", ДП „Херсонський морський торгівельний порт", КП „Теплопостачання міста Одеси", Головне управління ДПС в Одеській області, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дарієнко В.Д.

На підтвердження надсилання клопотання іншим учасникам справи ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надано копію списку згрупованих відправлень « 2.11.23 Заява про ВКЗ 14821227 УкрХлібБуд», згідно яких було відправлено Дарієнко В.Д. , ВАТ «Укрхліббуд», ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз».

Таким чином, ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» не надано доказів надсилання клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції всім учасникам справи.

Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення учаснику справи ефективної реалізації його права на судовий захист, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 197, 234 Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задовольнити.

2.Провести судове засідання у справі №5017/1773/2012, призначене на "08" листопада 2023р. о 16:20, за участю ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

3.Попередити учасника справи, що відповідно до частини п`ятої статті 197 ГПК України, п. 46. розділу III "Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС" Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021р. №1845/0/15-21 ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

4. Зобов`язати ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надати докази надсилання клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду ТОВ „Чонрноморгідробуд", Приватному спеціалізованому монтажно-налагоджувальному підприємству „Газкотлоспецмонтажналадка", Головному управлінню Пенсійного фонду України в Одеській області, ДП „Миколаївський морський торговельний порт", Приватному акціонерному товариству „Українська гірничо-металургійна компанія", ДП „Херсонський морський торгівельний порт", КП „Теплопостачання міста Одеси", ГУ ДПС в Одеській області.

Ухвала набирає законної сили 07.11.2023р. та оскарженню не підлягає.

Копію ухвали надіслати на електронну адресу: ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" (advokat.kk.2018@gmail.com; igor.peregoodov@gmail.com).

Суддя Л.І. Грабован

Дата ухвалення рішення07.11.2023
Оприлюднено10.11.2023
Номер документу114722794
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —5017/1773/2012

Ухвала від 06.05.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 06.05.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 15.04.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 10.04.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 07.02.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 07.02.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 25.01.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 23.01.2024

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 14.12.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

Ухвала від 08.11.2023

Господарське

Господарський суд Одеської області

Грабован Л.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні